อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.4096 (13/4/2560) เฉลี่ย = 3.4962 สูงสุด = 3.5624 (8/9/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
3.5420
MAD THB
0.2823
THB MAD
จันทร์
3.5298
MAD THB
0.2833
THB MAD
อังคาร
3.5195
MAD THB
0.2841
THB MAD
พุธ
3.5281
MAD THB
0.2834
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5366
MAD THB
0.2828
THB MAD
ศุกร์
3.5315
MAD THB
0.2832
THB MAD
อาทิตย์
3.5295
MAD THB
0.2833
THB MAD
จันทร์
3.5294
MAD THB
0.2833
THB MAD
อังคาร
3.5132
MAD THB
0.2846
THB MAD
พุธ
3.5123
MAD THB
0.2847
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5059
MAD THB
0.2852
THB MAD
ศุกร์
3.5230
MAD THB
0.2838
THB MAD
อาทิตย์
3.5254
MAD THB
0.2837
THB MAD
จันทร์
3.5104
MAD THB
0.2849
THB MAD
อังคาร
3.5238
MAD THB
0.2838
THB MAD
พุธ
3.5212
MAD THB
0.2840
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5201
MAD THB
0.2841
THB MAD
ศุกร์
3.5222
MAD THB
0.2839
THB MAD
อาทิตย์
3.5222
MAD THB
0.2839
THB MAD
จันทร์
3.5254
MAD THB
0.2837
THB MAD
อังคาร
3.5181
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.5219
MAD THB
0.2839
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5158
MAD THB
0.2844
THB MAD
ศุกร์
3.5237
MAD THB
0.2838
THB MAD
อาทิตย์
3.5237
MAD THB
0.2838
THB MAD
จันทร์
3.5093
MAD THB
0.2850
THB MAD
อังคาร
3.5186
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.5119
MAD THB
0.2847
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5124
MAD THB
0.2847
THB MAD
ศุกร์
3.5050
MAD THB
0.2853
THB MAD
อาทิตย์
3.5070
MAD THB
0.2851
THB MAD
จันทร์
3.5016
MAD THB
0.2856
THB MAD
อังคาร
3.4890
MAD THB
0.2866
THB MAD
พุธ
3.4889
MAD THB
0.2866
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4880
MAD THB
0.2867
THB MAD
ศุกร์
3.4802
MAD THB
0.2873
THB MAD
อาทิตย์
3.4802
MAD THB
0.2873
THB MAD
จันทร์
3.4749
MAD THB
0.2878
THB MAD
อังคาร
3.4677
MAD THB
0.2884
THB MAD
พุธ
3.4700
MAD THB
0.2882
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4815
MAD THB
0.2872
THB MAD
ศุกร์
3.4719
MAD THB
0.2880
THB MAD
อาทิตย์
3.4722
MAD THB
0.2880
THB MAD
จันทร์
3.4757
MAD THB
0.2877
THB MAD
อังคาร
3.4614
MAD THB
0.2889
THB MAD
พุธ
3.4619
MAD THB
0.2889
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4625
MAD THB
0.2888
THB MAD
ศุกร์
3.4511
MAD THB
0.2898
THB MAD
อาทิตย์
3.4518
MAD THB
0.2897
THB MAD
จันทร์
3.4522
MAD THB
0.2897
THB MAD
อังคาร
3.4569
MAD THB
0.2893
THB MAD
พุธ
3.4587
MAD THB
0.2891
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4550
MAD THB
0.2894
THB MAD
ศุกร์
3.4704
MAD THB
0.2881
THB MAD
อาทิตย์
3.4774
MAD THB
0.2876
THB MAD
จันทร์
3.4723
MAD THB
0.2880
THB MAD
อังคาร
3.4744
MAD THB
0.2878
THB MAD
พุธ
3.4866
MAD THB
0.2868
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5008
MAD THB
0.2856
THB MAD
ศุกร์
3.5195
MAD THB
0.2841
THB MAD
อาทิตย์
3.5175
MAD THB
0.2843
THB MAD
จันทร์
3.5096
MAD THB
0.2849
THB MAD
อังคาร
3.4996
MAD THB
0.2858
THB MAD
พุธ
3.5029
MAD THB
0.2855
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4973
MAD THB
0.2859
THB MAD
ศุกร์
3.4802
MAD THB
0.2873
THB MAD
อาทิตย์
3.4822
MAD THB
0.2872
THB MAD
จันทร์
3.4630
MAD THB
0.2888
THB MAD
อังคาร
3.4812
MAD THB
0.2873
THB MAD
พุธ
3.4635
MAD THB
0.2887
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4639
MAD THB
0.2887
THB MAD
ศุกร์
3.4658
MAD THB
0.2885
THB MAD
อาทิตย์
3.4623
MAD THB
0.2888
THB MAD
จันทร์
3.4591
MAD THB
0.2891
THB MAD
อังคาร
3.4530
MAD THB
0.2896
THB MAD
พุธ
3.4446
MAD THB
0.2903
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4318
MAD THB
0.2914
THB MAD
ศุกร์
3.4157
MAD THB
0.2928
THB MAD
อาทิตย์
3.4153
MAD THB
0.2928
THB MAD
จันทร์
3.4189
MAD THB
0.2925
THB MAD
อังคาร
3.4313
MAD THB
0.2914
THB MAD
พุธ
3.4358
MAD THB
0.2911
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4353
MAD THB
0.2911
THB MAD
ศุกร์
3.4285
MAD THB
0.2917
THB MAD
อาทิตย์
3.4282
MAD THB
0.2917
THB MAD
จันทร์
3.4305
MAD THB
0.2915
THB MAD
อังคาร
3.4232
MAD THB
0.2921
THB MAD
พุธ
3.4222
MAD THB
0.2922
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4096
MAD THB
0.2933
THB MAD
ศุกร์
3.4145
MAD THB
0.2929
THB MAD
อาทิตย์
3.4175
MAD THB
0.2926
THB MAD
จันทร์
3.4099
MAD THB
0.2933
THB MAD
อังคาร
3.4297
MAD THB
0.2916
THB MAD
พุธ
3.4307
MAD THB
0.2915
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4321
MAD THB
0.2914
THB MAD
ศุกร์
3.4291
MAD THB
0.2916
THB MAD
อาทิตย์
3.4298
MAD THB
0.2916
THB MAD
จันทร์
3.4561
MAD THB
0.2893
THB MAD
อังคาร
3.4745
MAD THB
0.2878
THB MAD
พุธ
3.4762
MAD THB
0.2877
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4811
MAD THB
0.2873
THB MAD
ศุกร์
3.4849
MAD THB
0.2870
THB MAD
อาทิตย์
3.4859
MAD THB
0.2869
THB MAD
จันทร์
3.4877
MAD THB
0.2867
THB MAD
อังคาร
3.4819
MAD THB
0.2872
THB MAD
พุธ
3.4782
MAD THB
0.2875
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5060
MAD THB
0.2852
THB MAD
ศุกร์
3.5130
MAD THB
0.2847
THB MAD
อาทิตย์
3.5112
MAD THB
0.2848
THB MAD
จันทร์
3.4954
MAD THB
0.2861
THB MAD
อังคาร
3.4993
MAD THB
0.2858
THB MAD
พุธ
3.4986
MAD THB
0.2858
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4909
MAD THB
0.2865
THB MAD
ศุกร์
3.4997
MAD THB
0.2857
THB MAD
อาทิตย์
3.4994
MAD THB
0.2858
THB MAD
จันทร์
3.4970
MAD THB
0.2860
THB MAD
อังคาร
3.5074
MAD THB
0.2851
THB MAD
พุธ
3.5231
MAD THB
0.2838
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5149
MAD THB
0.2845
THB MAD
ศุกร์
3.5111
MAD THB
0.2848
THB MAD
อาทิตย์
3.5191
MAD THB
0.2842
THB MAD
จันทร์
3.5210
MAD THB
0.2840
THB MAD
อังคาร
3.5186
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.5250
MAD THB
0.2837
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4990
MAD THB
0.2858
THB MAD
ศุกร์
3.4839
MAD THB
0.2870
THB MAD
อาทิตย์
3.4835
MAD THB
0.2871
THB MAD
จันทร์
3.4862
MAD THB
0.2868
THB MAD
อังคาร
3.4907
MAD THB
0.2865
THB MAD
พุธ
3.5008
MAD THB
0.2857
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5010
MAD THB
0.2856
THB MAD
ศุกร์
3.4922
MAD THB
0.2864
THB MAD
อาทิตย์
3.4919
MAD THB
0.2864
THB MAD
จันทร์
3.4949
MAD THB
0.2861
THB MAD
อังคาร
3.4960
MAD THB
0.2860
THB MAD
พุธ
3.4970
MAD THB
0.2860
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4930
MAD THB
0.2863
THB MAD
ศุกร์
3.4877
MAD THB
0.2867
THB MAD
อาทิตย์
3.4890
MAD THB
0.2866
THB MAD
จันทร์
3.4895
MAD THB
0.2866
THB MAD
อังคาร
3.4778
MAD THB
0.2875
THB MAD
พุธ
3.4762
MAD THB
0.2877
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4691
MAD THB
0.2883
THB MAD
ศุกร์
3.4723
MAD THB
0.2880
THB MAD
อาทิตย์
3.4774
MAD THB
0.2876
THB MAD
จันทร์
3.4648
MAD THB
0.2886
THB MAD
อังคาร
3.4739
MAD THB
0.2879
THB MAD
พุธ
3.4779
MAD THB
0.2875
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4706
MAD THB
0.2881
THB MAD
ศุกร์
3.4641
MAD THB
0.2887
THB MAD
อาทิตย์
3.4746
MAD THB
0.2878
THB MAD
จันทร์
3.4787
MAD THB
0.2875
THB MAD
อังคาร
3.4778
MAD THB
0.2875
THB MAD
พุธ
3.5140
MAD THB
0.2846
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5271
MAD THB
0.2835
THB MAD
ศุกร์
3.5076
MAD THB
0.2851
THB MAD
อาทิตย์
3.5193
MAD THB
0.2841
THB MAD
จันทร์
3.5126
MAD THB
0.2847
THB MAD
อังคาร
3.5114
MAD THB
0.2848
THB MAD
พุธ
3.5129
MAD THB
0.2847
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5322
MAD THB
0.2831
THB MAD
ศุกร์
3.5315
MAD THB
0.2832
THB MAD
อาทิตย์
3.5315
MAD THB
0.2832
THB MAD
จันทร์
3.5349
MAD THB
0.2829
THB MAD
อังคาร
3.5381
MAD THB
0.2826
THB MAD
พุธ
3.5214
MAD THB
0.2840
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5174
MAD THB
0.2843
THB MAD
ศุกร์
3.5102
MAD THB
0.2849
THB MAD
อาทิตย์
3.5112
MAD THB
0.2848
THB MAD
จันทร์
3.4968
MAD THB
0.2860
THB MAD
อังคาร
3.5063
MAD THB
0.2852
THB MAD
พุธ
3.5001
MAD THB
0.2857
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5168
MAD THB
0.2844
THB MAD
ศุกร์
3.5136
MAD THB
0.2846
THB MAD
อาทิตย์
3.5136
MAD THB
0.2846
THB MAD
จันทร์
3.5038
MAD THB
0.2854
THB MAD
อังคาร
3.5126
MAD THB
0.2847
THB MAD
พุธ
3.5210
MAD THB
0.2840
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5079
MAD THB
0.2851
THB MAD
ศุกร์
3.5246
MAD THB
0.2837
THB MAD
อาทิตย์
3.5242
MAD THB
0.2837
THB MAD
จันทร์
3.5309
MAD THB
0.2832
THB MAD
อังคาร
3.5250
MAD THB
0.2837
THB MAD
พุธ
3.5308
MAD THB
0.2832
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5321
MAD THB
0.2831
THB MAD
ศุกร์
3.5083
MAD THB
0.2850
THB MAD
อาทิตย์
3.5178
MAD THB
0.2843
THB MAD
จันทร์
3.5213
MAD THB
0.2840
THB MAD
อังคาร
3.5127
MAD THB
0.2847
THB MAD
พุธ
3.5110
MAD THB
0.2848
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5114
MAD THB
0.2848
THB MAD
ศุกร์
3.5181
MAD THB
0.2842
THB MAD
อาทิตย์
3.5213
MAD THB
0.2840
THB MAD
จันทร์
3.5194
MAD THB
0.2841
THB MAD
อังคาร
3.5105
MAD THB
0.2849
THB MAD
พุธ
3.5196
MAD THB
0.2841
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5065
MAD THB
0.2852
THB MAD
ศุกร์
3.4993
MAD THB
0.2858
THB MAD
อาทิตย์
3.5004
MAD THB
0.2857
THB MAD
จันทร์
3.5071
MAD THB
0.2851
THB MAD
อังคาร
3.5099
MAD THB
0.2849
THB MAD
พุธ
3.5449
MAD THB
0.2821
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5368
MAD THB
0.2827
THB MAD
ศุกร์
3.5262
MAD THB
0.2836
THB MAD
อาทิตย์
3.5300
MAD THB
0.2833
THB MAD
จันทร์
3.5618
MAD THB
0.2808
THB MAD
อังคาร
3.5576
MAD THB
0.2811
THB MAD
พุธ
3.5381
MAD THB
0.2826
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5518
MAD THB
0.2815
THB MAD
ศุกร์
3.5419
MAD THB
0.2823
THB MAD
อาทิตย์
3.5438
MAD THB
0.2822
THB MAD
จันทร์
3.5380
MAD THB
0.2826
THB MAD
อังคาร
3.5429
MAD THB
0.2823
THB MAD
พุธ
3.5427
MAD THB
0.2823
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5561
MAD THB
0.2812
THB MAD
ศุกร์
3.5624
MAD THB
0.2807
THB MAD
อาทิตย์
3.5616
MAD THB
0.2808
THB MAD
จันทร์
3.5384
MAD THB
0.2826
THB MAD
อังคาร
3.5486
MAD THB
0.2818
THB MAD
พุธ
3.5365
MAD THB
0.2828
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5364
MAD THB
0.2828
THB MAD
ศุกร์
3.5434
MAD THB
0.2822
THB MAD
อาทิตย์
3.5413
MAD THB
0.2824
THB MAD
จันทร์
3.5435
MAD THB
0.2822
THB MAD
อังคาร
3.5465
MAD THB
0.2820
THB MAD
พุธ
3.5326
MAD THB
0.2831
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5413
MAD THB
0.2824
THB MAD
ศุกร์
3.5393
MAD THB
0.2825
THB MAD
อาทิตย์
3.5417
MAD THB
0.2823
THB MAD
จันทร์
3.5212
MAD THB
0.2840
THB MAD
อังคาร
3.5242
MAD THB
0.2838
THB MAD
พุธ
3.5282
MAD THB
0.2834
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5449
MAD THB
0.2821
THB MAD
ศุกร์
3.5408
MAD THB
0.2824
THB MAD
อาทิตย์
3.5405
MAD THB
0.2824
THB MAD
จันทร์
3.5369
MAD THB
0.2827
THB MAD
อังคาร
3.5253
MAD THB
0.2837
THB MAD
พุธ
3.5284
MAD THB
0.2834
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5256
MAD THB
0.2836
THB MAD
ศุกร์
3.5309
MAD THB
0.2832
THB MAD
อาทิตย์
3.5330
MAD THB
0.2830
THB MAD
จันทร์
3.5294
MAD THB
0.2833
THB MAD
อังคาร
3.5284
MAD THB
0.2834
THB MAD
พุธ
3.5325
MAD THB
0.2831
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5206
MAD THB
0.2840
THB MAD
ศุกร์
3.5122
MAD THB
0.2847
THB MAD
อาทิตย์
3.5133
MAD THB
0.2846
THB MAD
จันทร์
3.5084
MAD THB
0.2850
THB MAD
อังคาร
3.5095
MAD THB
0.2849
THB MAD
พุธ
3.5176
MAD THB
0.2843
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5231
MAD THB
0.2838
THB MAD
ศุกร์
3.5197
MAD THB
0.2841
THB MAD
อาทิตย์
3.5194
MAD THB
0.2841
THB MAD
จันทร์
3.5122
MAD THB
0.2847
THB MAD
อังคาร
3.5183
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.5321
MAD THB
0.2831
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5017
MAD THB
0.2856
THB MAD
ศุกร์
3.4915
MAD THB
0.2864
THB MAD
อาทิตย์
3.4946
MAD THB
0.2862
THB MAD
จันทร์
3.4976
MAD THB
0.2859
THB MAD
อังคาร
3.4968
MAD THB
0.2860
THB MAD
พุธ
3.4867
MAD THB
0.2868
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4859
MAD THB
0.2869
THB MAD
ศุกร์
3.4848
MAD THB
0.2870
THB MAD
อาทิตย์
3.4848
MAD THB
0.2870
THB MAD
จันทร์
3.4730
MAD THB
0.2879
THB MAD
อังคาร
3.4812
MAD THB
0.2873
THB MAD
พุธ
3.4773
MAD THB
0.2876
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4840
MAD THB
0.2870
THB MAD
ศุกร์
3.4840
MAD THB
0.2870
THB MAD
อาทิตย์
3.4861
MAD THB
0.2869
THB MAD
จันทร์
3.4854
MAD THB
0.2869
THB MAD
อังคาร
3.5077
MAD THB
0.2851
THB MAD
พุธ
3.5018
MAD THB
0.2856
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4895
MAD THB
0.2866
THB MAD
ศุกร์
3.4838
MAD THB
0.2870
THB MAD
จันทร์
3.4616
MAD THB
0.2889
THB MAD
อังคาร
3.4723
MAD THB
0.2880
THB MAD
พุธ
3.4635
MAD THB
0.2887
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4793
MAD THB
0.2874
THB MAD
ศุกร์
3.4751
MAD THB
0.2878
THB MAD
จันทร์
3.4835
MAD THB
0.2871
THB MAD
อังคาร
3.4681
MAD THB
0.2883
THB MAD
พุธ
3.4533
MAD THB
0.2896
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4664
MAD THB
0.2885
THB MAD
ศุกร์
3.4777
MAD THB
0.2875
THB MAD
จันทร์
3.4691
MAD THB
0.2883
THB MAD
อังคาร
3.4628
MAD THB
0.2888
THB MAD
พุธ
3.4578
MAD THB
0.2892
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4514
MAD THB
0.2897
THB MAD
ศุกร์
3.4470
MAD THB
0.2901
THB MAD
จันทร์
3.4413
MAD THB
0.2906
THB MAD
อังคาร
3.4444
MAD THB
0.2903
THB MAD
พุธ
3.4410
MAD THB
0.2906
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4380
MAD THB
0.2909
THB MAD
ศุกร์
3.4428
MAD THB
0.2905
THB MAD
จันทร์
3.4367
MAD THB
0.2910
THB MAD
อังคาร
3.4633
MAD THB
0.2887
THB MAD
พุธ
3.4727
MAD THB
0.2880
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4748
MAD THB
0.2878
THB MAD
ศุกร์
3.4739
MAD THB
0.2879
THB MAD
จันทร์
3.4724
MAD THB
0.2880
THB MAD
อังคาร
3.4783
MAD THB
0.2875
THB MAD
พุธ
3.4905
MAD THB
0.2865
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4745
MAD THB
0.2878
THB MAD
ศุกร์
3.4782
MAD THB
0.2875
THB MAD