อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.3606 (30/5/2561) เฉลี่ย = 3.4429 สูงสุด = 3.5390 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
3.4756
MAD THB
0.2877
THB MAD
อังคาร
3.4841
MAD THB
0.2870
THB MAD
พุธ
3.4733
MAD THB
0.2879
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4529
MAD THB
0.2896
THB MAD
ศุกร์
3.4579
MAD THB
0.2892
THB MAD
จันทร์
3.4532
MAD THB
0.2896
THB MAD
อังคาร
3.4408
MAD THB
0.2906
THB MAD
พุธ
3.4308
MAD THB
0.2915
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4172
MAD THB
0.2926
THB MAD
ศุกร์
3.4254
MAD THB
0.2919
THB MAD
จันทร์
3.4535
MAD THB
0.2896
THB MAD
อังคาร
3.4653
MAD THB
0.2886
THB MAD
พุธ
3.4629
MAD THB
0.2888
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4517
MAD THB
0.2897
THB MAD
ศุกร์
3.4538
MAD THB
0.2895
THB MAD
จันทร์
3.4494
MAD THB
0.2899
THB MAD
อังคาร
3.4500
MAD THB
0.2899
THB MAD
พุธ
3.4467
MAD THB
0.2901
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4324
MAD THB
0.2913
THB MAD
ศุกร์
3.4275
MAD THB
0.2918
THB MAD
จันทร์
3.4215
MAD THB
0.2923
THB MAD
อังคาร
3.4262
MAD THB
0.2919
THB MAD
พุธ
3.4256
MAD THB
0.2919
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4210
MAD THB
0.2923
THB MAD
ศุกร์
3.4393
MAD THB
0.2908
THB MAD
จันทร์
3.4489
MAD THB
0.2899
THB MAD
อังคาร
3.4408
MAD THB
0.2906
THB MAD
พุธ
3.4346
MAD THB
0.2912
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4478
MAD THB
0.2900
THB MAD
ศุกร์
3.4469
MAD THB
0.2901
THB MAD
จันทร์
3.4243
MAD THB
0.2920
THB MAD
อังคาร
3.4253
MAD THB
0.2919
THB MAD
พุธ
3.4172
MAD THB
0.2926
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4260
MAD THB
0.2919
THB MAD
ศุกร์
3.4307
MAD THB
0.2915
THB MAD
จันทร์
3.4214
MAD THB
0.2923
THB MAD
อังคาร
3.4318
MAD THB
0.2914
THB MAD
พุธ
3.4258
MAD THB
0.2919
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4279
MAD THB
0.2917
THB MAD
ศุกร์
3.4205
MAD THB
0.2924
THB MAD
จันทร์
3.4049
MAD THB
0.2937
THB MAD
อังคาร
3.4025
MAD THB
0.2939
THB MAD
พุธ
3.4026
MAD THB
0.2939
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4015
MAD THB
0.2940
THB MAD
ศุกร์
3.4110
MAD THB
0.2932
THB MAD
จันทร์
3.4171
MAD THB
0.2926
THB MAD
อังคาร
3.4137
MAD THB
0.2929
THB MAD
พุธ
3.4265
MAD THB
0.2918
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4184
MAD THB
0.2925
THB MAD
ศุกร์
3.4069
MAD THB
0.2935
THB MAD
จันทร์
3.4022
MAD THB
0.2939
THB MAD
อังคาร
3.4005
MAD THB
0.2941
THB MAD
พุธ
3.4016
MAD THB
0.2940
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4054
MAD THB
0.2936
THB MAD
ศุกร์
3.4016
MAD THB
0.2940
THB MAD
จันทร์
3.3901
MAD THB
0.2950
THB MAD
อังคาร
3.4018
MAD THB
0.2940
THB MAD
พุธ
3.3942
MAD THB
0.2946
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4065
MAD THB
0.2936
THB MAD
ศุกร์
3.4046
MAD THB
0.2937
THB MAD
จันทร์
3.3993
MAD THB
0.2942
THB MAD
อังคาร
3.4132
MAD THB
0.2930
THB MAD
พุธ
3.4102
MAD THB
0.2932
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3942
MAD THB
0.2946
THB MAD
ศุกร์
3.3898
MAD THB
0.2950
THB MAD
จันทร์
3.3900
MAD THB
0.2950
THB MAD
อังคาร
3.3907
MAD THB
0.2949
THB MAD
พุธ
3.3857
MAD THB
0.2954
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3809
MAD THB
0.2958
THB MAD
ศุกร์
3.3864
MAD THB
0.2953
THB MAD
จันทร์
3.3882
MAD THB
0.2951
THB MAD
อังคาร
3.3963
MAD THB
0.2944
THB MAD
พุธ
3.4023
MAD THB
0.2939
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4017
MAD THB
0.2940
THB MAD
ศุกร์
3.3924
MAD THB
0.2948
THB MAD
จันทร์
3.3975
MAD THB
0.2943
THB MAD
อังคาร
3.4054
MAD THB
0.2936
THB MAD
พุธ
3.4099
MAD THB
0.2933
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4057
MAD THB
0.2936
THB MAD
ศุกร์
3.4046
MAD THB
0.2937
THB MAD
จันทร์
3.4202
MAD THB
0.2924
THB MAD
อังคาร
3.4084
MAD THB
0.2934
THB MAD
พุธ
3.4166
MAD THB
0.2927
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4147
MAD THB
0.2929
THB MAD
ศุกร์
3.4011
MAD THB
0.2940
THB MAD
จันทร์
3.4006
MAD THB
0.2941
THB MAD
อังคาร
3.3996
MAD THB
0.2941
THB MAD
พุธ
3.3975
MAD THB
0.2943
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3948
MAD THB
0.2946
THB MAD
ศุกร์
3.3909
MAD THB
0.2949
THB MAD
จันทร์
3.4037
MAD THB
0.2938
THB MAD
อังคาร
3.4006
MAD THB
0.2941
THB MAD
พุธ
3.4144
MAD THB
0.2929
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4149
MAD THB
0.2928
THB MAD
ศุกร์
3.4098
MAD THB
0.2933
THB MAD
จันทร์
3.4051
MAD THB
0.2937
THB MAD
อังคาร
3.4066
MAD THB
0.2935
THB MAD
พุธ
3.4067
MAD THB
0.2935
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4026
MAD THB
0.2939
THB MAD
ศุกร์
3.4069
MAD THB
0.2935
THB MAD
จันทร์
3.4143
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.4001
MAD THB
0.2941
THB MAD
พุธ
3.3988
MAD THB
0.2942
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3895
MAD THB
0.2950
THB MAD
ศุกร์
3.3710
MAD THB
0.2966
THB MAD
จันทร์
3.3661
MAD THB
0.2971
THB MAD
อังคาร
3.3684
MAD THB
0.2969
THB MAD
พุธ
3.3606
MAD THB
0.2976
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3684
MAD THB
0.2969
THB MAD
ศุกร์
3.3728
MAD THB
0.2965
THB MAD
อาทิตย์
3.3696
MAD THB
0.2968
THB MAD
จันทร์
3.3717
MAD THB
0.2966
THB MAD
อังคาร
3.3661
MAD THB
0.2971
THB MAD
พุธ
3.3667
MAD THB
0.2970
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3858
MAD THB
0.2954
THB MAD
ศุกร์
3.3960
MAD THB
0.2945
THB MAD
อาทิตย์
3.3879
MAD THB
0.2952
THB MAD
จันทร์
3.3966
MAD THB
0.2944
THB MAD
อังคาร
3.3978
MAD THB
0.2943
THB MAD
พุธ
3.3948
MAD THB
0.2946
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4104
MAD THB
0.2932
THB MAD
ศุกร์
3.3944
MAD THB
0.2946
THB MAD
อาทิตย์
3.4298
MAD THB
0.2916
THB MAD
จันทร์
3.4292
MAD THB
0.2916
THB MAD
อังคาร
3.4409
MAD THB
0.2906
THB MAD
พุธ
3.4273
MAD THB
0.2918
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4486
MAD THB
0.2900
THB MAD
ศุกร์
3.4505
MAD THB
0.2898
THB MAD
จันทร์
3.4701
MAD THB
0.2882
THB MAD
อังคาร
3.4794
MAD THB
0.2874
THB MAD
พุธ
3.4677
MAD THB
0.2884
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4612
MAD THB
0.2889
THB MAD
ศุกร์
3.4851
MAD THB
0.2869
THB MAD
จันทร์
3.4907
MAD THB
0.2865
THB MAD
อังคาร
3.4971
MAD THB
0.2860
THB MAD
พุธ
3.4904
MAD THB
0.2865
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5078
MAD THB
0.2851
THB MAD
ศุกร์
3.5080
MAD THB
0.2851
THB MAD
จันทร์
3.5117
MAD THB
0.2848
THB MAD
อังคาร
3.5045
MAD THB
0.2853
THB MAD
พุธ
3.5247
MAD THB
0.2837
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5125
MAD THB
0.2847
THB MAD
ศุกร์
3.5097
MAD THB
0.2849
THB MAD
จันทร์
3.5186
MAD THB
0.2842
THB MAD
อังคาร
3.5175
MAD THB
0.2843
THB MAD
พุธ
3.5164
MAD THB
0.2844
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5218
MAD THB
0.2839
THB MAD
ศุกร์
3.5249
MAD THB
0.2837
THB MAD
จันทร์
3.5355
MAD THB
0.2828
THB MAD
อังคาร
3.5390
MAD THB
0.2826
THB MAD
พุธ
3.5306
MAD THB
0.2832
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5318
MAD THB
0.2831
THB MAD
ศุกร์
3.5262
MAD THB
0.2836
THB MAD
จันทร์
3.5284
MAD THB
0.2834
THB MAD
อังคาร
3.5226
MAD THB
0.2839
THB MAD
พุธ
3.5114
MAD THB
0.2848
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5091
MAD THB
0.2850
THB MAD
ศุกร์
3.5170
MAD THB
0.2843
THB MAD
จันทร์
3.5124
MAD THB
0.2847
THB MAD
อังคาร
3.5174
MAD THB
0.2843
THB MAD
พุธ
3.5189
MAD THB
0.2842
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5153
MAD THB
0.2845
THB MAD
ศุกร์
3.4956
MAD THB
0.2861
THB MAD
จันทร์
3.4956
MAD THB
0.2861
THB MAD
อังคาร
3.4905
MAD THB
0.2865
THB MAD
พุธ
3.4789
MAD THB
0.2874
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4753
MAD THB
0.2877
THB MAD
ศุกร์
3.4741
MAD THB
0.2878
THB MAD
จันทร์
3.4850
MAD THB
0.2869
THB MAD
อังคาร
3.4539
MAD THB
0.2895
THB MAD
พุธ
3.4557
MAD THB
0.2894
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4710
MAD THB
0.2881
THB MAD
ศุกร์
3.4560
MAD THB
0.2894
THB MAD
จันทร์
3.4500
MAD THB
0.2899
THB MAD
อังคาร
3.4492
MAD THB
0.2899
THB MAD
พุธ
3.4809
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4832
MAD THB
0.2871
THB MAD
ศุกร์
3.4812
MAD THB
0.2873
THB MAD
จันทร์
3.4662
MAD THB
0.2885
THB MAD
อังคาร
3.4666
MAD THB
0.2885
THB MAD
พุธ
3.4791
MAD THB
0.2874
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4839
MAD THB
0.2870
THB MAD
ศุกร์
3.4804
MAD THB
0.2873
THB MAD
จันทร์
3.4738
MAD THB
0.2879
THB MAD
อังคาร
3.4804
MAD THB
0.2873
THB MAD
พุธ
3.4772
MAD THB
0.2876
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4679
MAD THB
0.2884
THB MAD
ศุกร์
3.4719
MAD THB
0.2880
THB MAD
จันทร์
3.4724
MAD THB
0.2880
THB MAD
อังคาร
3.4750
MAD THB
0.2878
THB MAD
พุธ
3.4670
MAD THB
0.2884
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4511
MAD THB
0.2898
THB MAD
ศุกร์
3.4649
MAD THB
0.2886
THB MAD
จันทร์
3.4652
MAD THB
0.2886
THB MAD
อังคาร
3.4701
MAD THB
0.2882
THB MAD
ศุกร์
3.4420
MAD THB
0.2905
THB MAD
จันทร์
3.4230
MAD THB
0.2921
THB MAD
อังคาร
3.4220
MAD THB
0.2922
THB MAD
พุธ
3.4270
MAD THB
0.2918
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4381
MAD THB
0.2909
THB MAD
ศุกร์
3.4637
MAD THB
0.2887
THB MAD
จันทร์
3.4828
MAD THB
0.2871
THB MAD
อังคาร
3.4765
MAD THB
0.2876
THB MAD
พุธ
3.4681
MAD THB
0.2883
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4794
MAD THB
0.2874
THB MAD
ศุกร์
3.4705
MAD THB
0.2881
THB MAD
จันทร์
3.4647
MAD THB
0.2886
THB MAD
อังคาร
3.4615
MAD THB
0.2889
THB MAD
พุธ
3.4436
MAD THB
0.2904
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4419
MAD THB
0.2905
THB MAD
ศุกร์
3.4305
MAD THB
0.2915
THB MAD
จันทร์
3.4451
MAD THB
0.2903
THB MAD
อังคาร
3.4595
MAD THB
0.2891
THB MAD
พุธ
3.4543
MAD THB
0.2895
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4589
MAD THB
0.2891
THB MAD
ศุกร์
3.4653
MAD THB
0.2886
THB MAD
จันทร์
3.4860
MAD THB
0.2869
THB MAD
อังคาร
3.4827
MAD THB
0.2871
THB MAD
พุธ
3.4801
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4557
MAD THB
0.2894
THB MAD
ศุกร์
3.4548
MAD THB
0.2894
THB MAD
จันทร์
3.4649
MAD THB
0.2886
THB MAD
อังคาร
3.4670
MAD THB
0.2884
THB MAD
พุธ
3.4656
MAD THB
0.2886
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4583
MAD THB
0.2892
THB MAD
ศุกร์
3.4677
MAD THB
0.2884
THB MAD
จันทร์
3.4733
MAD THB
0.2879
THB MAD
อังคาร
3.4421
MAD THB
0.2905
THB MAD
พุธ
3.4445
MAD THB
0.2903
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4544
MAD THB
0.2895
THB MAD
ศุกร์
3.4642
MAD THB
0.2887
THB MAD
จันทร์
3.4857
MAD THB
0.2869
THB MAD
อังคาร
3.4765
MAD THB
0.2876
THB MAD
พุธ
3.4755
MAD THB
0.2877
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4780
MAD THB
0.2875
THB MAD
ศุกร์
3.4823
MAD THB
0.2872
THB MAD
จันทร์
3.4750
MAD THB
0.2878
THB MAD
อังคาร
3.4705
MAD THB
0.2881
THB MAD
พุธ
3.4641
MAD THB
0.2887
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4692
MAD THB
0.2882
THB MAD
ศุกร์
3.4663
MAD THB
0.2885
THB MAD
จันทร์
3.4516
MAD THB
0.2897
THB MAD
อังคาร
3.4468
MAD THB
0.2901
THB MAD
พุธ
3.4378
MAD THB
0.2909
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4527
MAD THB
0.2896
THB MAD
ศุกร์
3.4570
MAD THB
0.2893
THB MAD
จันทร์
3.4689
MAD THB
0.2883
THB MAD
อังคาร
3.4579
MAD THB
0.2892
THB MAD
พุธ
3.4435
MAD THB
0.2904
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4406
MAD THB
0.2907
THB MAD
ศุกร์
3.4313
MAD THB
0.2914
THB MAD
จันทร์
3.4142
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.4172
MAD THB
0.2926
THB MAD
พุธ
3.4196
MAD THB
0.2924
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4274
MAD THB
0.2918
THB MAD
ศุกร์
3.4342
MAD THB
0.2912
THB MAD
จันทร์
3.4090
MAD THB
0.2933
THB MAD
อังคาร
3.4110
MAD THB
0.2932
THB MAD
พุธ
3.4141
MAD THB
0.2929
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4047
MAD THB
0.2937
THB MAD
ศุกร์
3.4012
MAD THB
0.2940
THB MAD
จันทร์
3.4079
MAD THB
0.2934
THB MAD