อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.2774 (12/12/2565) เฉลี่ย = 3.4457 สูงสุด = 3.6346 (13/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
3.5777
MAD THB
0.2795
THB MAD
อังคาร
3.5823
MAD THB
0.2791
THB MAD
พุธ
3.5804
MAD THB
0.2793
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6176
MAD THB
0.2764
THB MAD
ศุกร์
3.6289
MAD THB
0.2756
THB MAD
จันทร์
3.6342
MAD THB
0.2752
THB MAD
อังคาร
3.5912
MAD THB
0.2785
THB MAD
พุธ
3.5991
MAD THB
0.2778
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6346
MAD THB
0.2751
THB MAD
ศุกร์
3.6215
MAD THB
0.2761
THB MAD
พุธ
3.5791
MAD THB
0.2794
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5834
MAD THB
0.2791
THB MAD
ศุกร์
3.5649
MAD THB
0.2805
THB MAD
อังคาร
3.4473
MAD THB
0.2901
THB MAD
พุธ
3.4533
MAD THB
0.2896
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4310
MAD THB
0.2915
THB MAD
ศุกร์
3.4338
MAD THB
0.2912
THB MAD
จันทร์
3.4144
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.4157
MAD THB
0.2928
THB MAD
พุธ
3.4198
MAD THB
0.2924
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4528
MAD THB
0.2896
THB MAD
ศุกร์
3.4322
MAD THB
0.2914
THB MAD
จันทร์
3.4237
MAD THB
0.2921
THB MAD
อังคาร
3.4186
MAD THB
0.2925
THB MAD
พุธ
3.4214
MAD THB
0.2923
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3979
MAD THB
0.2943
THB MAD
ศุกร์
3.3796
MAD THB
0.2959
THB MAD
จันทร์
3.3844
MAD THB
0.2955
THB MAD
อังคาร
3.3646
MAD THB
0.2972
THB MAD
พุธ
3.3095
MAD THB
0.3022
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3659
MAD THB
0.2971
THB MAD
ศุกร์
3.3807
MAD THB
0.2958
THB MAD
จันทร์
3.4173
MAD THB
0.2926
THB MAD
อังคาร
3.4596
MAD THB
0.2891
THB MAD
พุธ
3.4106
MAD THB
0.2932
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3974
MAD THB
0.2943
THB MAD
ศุกร์
3.4183
MAD THB
0.2925
THB MAD
จันทร์
3.4276
MAD THB
0.2918
THB MAD
อังคาร
3.4312
MAD THB
0.2914
THB MAD
พุธ
3.4594
MAD THB
0.2891
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4616
MAD THB
0.2889
THB MAD
ศุกร์
3.4600
MAD THB
0.2890
THB MAD
จันทร์
3.4720
MAD THB
0.2880
THB MAD
อังคาร
3.4631
MAD THB
0.2888
THB MAD
พุธ
3.4595
MAD THB
0.2891
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4541
MAD THB
0.2895
THB MAD
ศุกร์
3.4519
MAD THB
0.2897
THB MAD
จันทร์
3.4473
MAD THB
0.2901
THB MAD
อังคาร
3.4229
MAD THB
0.2921
THB MAD
พุธ
3.4562
MAD THB
0.2893
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4401
MAD THB
0.2907
THB MAD
ศุกร์
3.4391
MAD THB
0.2908
THB MAD
จันทร์
3.4487
MAD THB
0.2900
THB MAD
อังคาร
3.4378
MAD THB
0.2909
THB MAD
พุธ
3.3972
MAD THB
0.2944
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4514
MAD THB
0.2897
THB MAD
ศุกร์
3.4219
MAD THB
0.2922
THB MAD
จันทร์
3.4485
MAD THB
0.2900
THB MAD
อังคาร
3.4126
MAD THB
0.2930
THB MAD
พุธ
3.4349
MAD THB
0.2911
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4431
MAD THB
0.2904
THB MAD
ศุกร์
3.4491
MAD THB
0.2899
THB MAD
จันทร์
3.4652
MAD THB
0.2886
THB MAD
อังคาร
3.4658
MAD THB
0.2885
THB MAD
พุธ
3.4349
MAD THB
0.2911
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4396
MAD THB
0.2907
THB MAD
ศุกร์
3.4270
MAD THB
0.2918
THB MAD
จันทร์
3.4326
MAD THB
0.2913
THB MAD
อังคาร
3.4514
MAD THB
0.2897
THB MAD
พุธ
3.4336
MAD THB
0.2912
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4320
MAD THB
0.2914
THB MAD
ศุกร์
3.4281
MAD THB
0.2917
THB MAD
จันทร์
3.4471
MAD THB
0.2901
THB MAD
อังคาร
3.4490
MAD THB
0.2899
THB MAD
พุธ
3.4459
MAD THB
0.2902
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4490
MAD THB
0.2899
THB MAD
ศุกร์
3.4248
MAD THB
0.2920
THB MAD
จันทร์
3.4448
MAD THB
0.2903
THB MAD
อังคาร
3.4161
MAD THB
0.2927
THB MAD
พุธ
3.4509
MAD THB
0.2898
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4197
MAD THB
0.2924
THB MAD
ศุกร์
3.4218
MAD THB
0.2922
THB MAD
จันทร์
3.4087
MAD THB
0.2934
THB MAD
อังคาร
3.4198
MAD THB
0.2924
THB MAD
พุธ
3.4395
MAD THB
0.2907
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4547
MAD THB
0.2895
THB MAD
ศุกร์
3.4524
MAD THB
0.2897
THB MAD
จันทร์
3.4487
MAD THB
0.2900
THB MAD
อังคาร
3.4593
MAD THB
0.2891
THB MAD
พุธ
3.4839
MAD THB
0.2870
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4578
MAD THB
0.2892
THB MAD
ศุกร์
3.4920
MAD THB
0.2864
THB MAD
จันทร์
3.4698
MAD THB
0.2882
THB MAD
อังคาร
3.4794
MAD THB
0.2874
THB MAD
พุธ
3.5072
MAD THB
0.2851
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5078
MAD THB
0.2851
THB MAD
ศุกร์
3.5037
MAD THB
0.2854
THB MAD
จันทร์
3.4732
MAD THB
0.2879
THB MAD
อังคาร
3.4852
MAD THB
0.2869
THB MAD
พุธ
3.4849
MAD THB
0.2870
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4764
MAD THB
0.2877
THB MAD
ศุกร์
3.5186
MAD THB
0.2842
THB MAD
จันทร์
3.4970
MAD THB
0.2860
THB MAD
อังคาร
3.5082
MAD THB
0.2850
THB MAD
พุธ
3.5269
MAD THB
0.2835
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5482
MAD THB
0.2818
THB MAD
ศุกร์
3.5322
MAD THB
0.2831
THB MAD
จันทร์
3.5305
MAD THB
0.2832
THB MAD
อังคาร
3.5118
MAD THB
0.2848
THB MAD
พุธ
3.4830
MAD THB
0.2871
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4722
MAD THB
0.2880
THB MAD
ศุกร์
3.5333
MAD THB
0.2830
THB MAD
จันทร์
3.5399
MAD THB
0.2825
THB MAD
อังคาร
3.5692
MAD THB
0.2802
THB MAD
พุธ
3.5766
MAD THB
0.2796
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5495
MAD THB
0.2817
THB MAD
ศุกร์
3.5422
MAD THB
0.2823
THB MAD
จันทร์
3.5595
MAD THB
0.2809
THB MAD
อังคาร
3.5346
MAD THB
0.2829
THB MAD
พุธ
3.5210
MAD THB
0.2840
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5521
MAD THB
0.2815
THB MAD
ศุกร์
3.5411
MAD THB
0.2824
THB MAD
จันทร์
3.5201
MAD THB
0.2841
THB MAD
อังคาร
3.4759
MAD THB
0.2877
THB MAD
พุธ
3.5498
MAD THB
0.2817
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5970
MAD THB
0.2780
THB MAD
ศุกร์
3.6089
MAD THB
0.2771
THB MAD
จันทร์
3.5785
MAD THB
0.2794
THB MAD
อังคาร
3.5956
MAD THB
0.2781
THB MAD
พุธ
3.5886
MAD THB
0.2787
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5654
MAD THB
0.2805
THB MAD
ศุกร์
3.5303
MAD THB
0.2833
THB MAD
จันทร์
3.5094
MAD THB
0.2850
THB MAD
อังคาร
3.5323
MAD THB
0.2831
THB MAD
พุธ
3.4910
MAD THB
0.2865
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4893
MAD THB
0.2866
THB MAD
ศุกร์
3.4688
MAD THB
0.2883
THB MAD
จันทร์
3.4426
MAD THB
0.2905
THB MAD
อังคาร
3.4435
MAD THB
0.2904
THB MAD
พุธ
3.4586
MAD THB
0.2891
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4451
MAD THB
0.2903
THB MAD
ศุกร์
3.4419
MAD THB
0.2905
THB MAD
จันทร์
3.4413
MAD THB
0.2906
THB MAD
อังคาร
3.3772
MAD THB
0.2961
THB MAD
พุธ
3.3955
MAD THB
0.2945
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4191
MAD THB
0.2925
THB MAD
ศุกร์
3.4224
MAD THB
0.2922
THB MAD
จันทร์
3.4707
MAD THB
0.2881
THB MAD
อังคาร
3.4291
MAD THB
0.2916
THB MAD
พุธ
3.4273
MAD THB
0.2918
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4135
MAD THB
0.2930
THB MAD
ศุกร์
3.4072
MAD THB
0.2935
THB MAD
จันทร์
3.4237
MAD THB
0.2921
THB MAD
อังคาร
3.4518
MAD THB
0.2897
THB MAD
พุธ
3.4566
MAD THB
0.2893
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4827
MAD THB
0.2871
THB MAD
ศุกร์
3.4541
MAD THB
0.2895
THB MAD
จันทร์
3.4267
MAD THB
0.2918
THB MAD
อังคาร
3.4463
MAD THB
0.2902
THB MAD
พุธ
3.4516
MAD THB
0.2897
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4461
MAD THB
0.2902
THB MAD
ศุกร์
3.4055
MAD THB
0.2936
THB MAD
จันทร์
3.3828
MAD THB
0.2956
THB MAD
อังคาร
3.3881
MAD THB
0.2951
THB MAD
พุธ
3.3620
MAD THB
0.2974
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4168
MAD THB
0.2927
THB MAD
ศุกร์
3.4324
MAD THB
0.2913
THB MAD
จันทร์
3.4252
MAD THB
0.2920
THB MAD
อังคาร
3.4786
MAD THB
0.2875
THB MAD
พุธ
3.4790
MAD THB
0.2874
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4495
MAD THB
0.2899
THB MAD
ศุกร์
3.4858
MAD THB
0.2869
THB MAD
จันทร์
3.4639
MAD THB
0.2887
THB MAD
อังคาร
3.4674
MAD THB
0.2884
THB MAD
พุธ
3.4637
MAD THB
0.2887
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4738
MAD THB
0.2879
THB MAD
ศุกร์
3.4541
MAD THB
0.2895
THB MAD
จันทร์
3.4781
MAD THB
0.2875
THB MAD
อังคาร
3.4265
MAD THB
0.2918
THB MAD
พุธ
3.4513
MAD THB
0.2897
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4254
MAD THB
0.2919
THB MAD
ศุกร์
3.3950
MAD THB
0.2945
THB MAD
จันทร์
3.4470
MAD THB
0.2901
THB MAD
อังคาร
3.4665
MAD THB
0.2885
THB MAD
พุธ
3.4587
MAD THB
0.2891
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4377
MAD THB
0.2909
THB MAD
ศุกร์
3.4818
MAD THB
0.2872
THB MAD
จันทร์
3.4712
MAD THB
0.2881
THB MAD
อังคาร
3.4867
MAD THB
0.2886
THB MAD
พุธ
3.4941
MAD THB
0.2862
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4442
MAD THB
0.2903
THB MAD
ศุกร์
3.4743
MAD THB
0.2878
THB MAD
จันทร์
3.4931
MAD THB
0.2863
THB MAD
อังคาร
3.5146
MAD THB
0.2845
THB MAD
พุธ
3.4706
MAD THB
0.2881
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5012
MAD THB
0.2856
THB MAD
ศุกร์
3.4770
MAD THB
0.2876
THB MAD
จันทร์
3.4947
MAD THB
0.2861
THB MAD
อังคาร
3.4424
MAD THB
0.2905
THB MAD
พุธ
3.4243
MAD THB
0.2920
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4527
MAD THB
0.2896
THB MAD
ศุกร์
3.4058
MAD THB
0.2936
THB MAD
จันทร์
3.4386
MAD THB
0.2908
THB MAD
อังคาร
3.4234
MAD THB
0.2921
THB MAD
พุธ
3.4016
MAD THB
0.2940
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3817
MAD THB
0.2957
THB MAD
ศุกร์
3.3556
MAD THB
0.2980
THB MAD
จันทร์
3.3548
MAD THB
0.2981
THB MAD
อังคาร
3.3131
MAD THB
0.3018
THB MAD
พุธ
3.3126
MAD THB
0.3019
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3607
MAD THB
0.2976
THB MAD
ศุกร์
3.3400
MAD THB
0.2994
THB MAD
จันทร์
3.3661
MAD THB
0.2971
THB MAD
อังคาร
3.3589
MAD THB
0.2977
THB MAD
พุธ
3.3838
MAD THB
0.2955
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3670
MAD THB
0.2970
THB MAD
ศุกร์
3.3533
MAD THB
0.2982
THB MAD
จันทร์
3.3170
MAD THB
0.3015
THB MAD
อังคาร
3.2930
MAD THB
0.3037
THB MAD
พุธ
3.2872
MAD THB
0.3042
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2889
MAD THB
0.3041
THB MAD
ศุกร์
3.2888
MAD THB
0.3041
THB MAD
จันทร์
3.2986
MAD THB
0.3032
THB MAD
อังคาร
3.3113
MAD THB
0.3020
THB MAD
พุธ
3.3087
MAD THB
0.3022
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2903
MAD THB
0.3039
THB MAD
ศุกร์
3.3150
MAD THB
0.3017
THB MAD
จันทร์
3.2774
MAD THB
0.3051
THB MAD
อังคาร
3.2944
MAD THB
0.3035
THB MAD
พุธ
3.3065
MAD THB
0.3024
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3429
MAD THB
0.2991
THB MAD
ศุกร์
3.3441
MAD THB
0.2990
THB MAD
จันทร์
3.3118
MAD THB
0.3019
THB MAD
อังคาร
3.3052
MAD THB
0.3026
THB MAD
พุธ
3.3085
MAD THB
0.3022
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3031
MAD THB
0.3027
THB MAD
ศุกร์
3.3043
MAD THB
0.3026
THB MAD
จันทร์
3.3089
MAD THB
0.3022
THB MAD
อังคาร
3.3079
MAD THB
0.3023
THB MAD
พุธ
3.3222
MAD THB
0.3010
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3115
MAD THB
0.3020
THB MAD
ศุกร์
3.3046
MAD THB
0.3026
THB MAD