อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.1036 (1/1/2563) เฉลี่ย = 3.2972 สูงสุด = 3.4272 (24/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
3.1036
MAD THB
0.3222
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1424
MAD THB
0.3182
THB MAD
ศุกร์
3.1277
MAD THB
0.3197
THB MAD
จันทร์
3.1502
MAD THB
0.3174
THB MAD
อังคาร
3.1416
MAD THB
0.3183
THB MAD
พุธ
3.1512
MAD THB
0.3173
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1459
MAD THB
0.3179
THB MAD
ศุกร์
3.1443
MAD THB
0.3180
THB MAD
จันทร์
3.1557
MAD THB
0.3169
THB MAD
อังคาร
3.1625
MAD THB
0.3162
THB MAD
พุธ
3.1600
MAD THB
0.3165
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1770
MAD THB
0.3148
THB MAD
ศุกร์
3.1620
MAD THB
0.3163
THB MAD
จันทร์
3.1543
MAD THB
0.3170
THB MAD
อังคาร
3.1655
MAD THB
0.3159
THB MAD
พุธ
3.1609
MAD THB
0.3164
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1765
MAD THB
0.3148
THB MAD
ศุกร์
3.1647
MAD THB
0.3160
THB MAD
จันทร์
3.1832
MAD THB
0.3141
THB MAD
อังคาร
3.2023
MAD THB
0.3123
THB MAD
พุธ
3.2066
MAD THB
0.3119
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2302
MAD THB
0.3096
THB MAD
ศุกร์
3.2368
MAD THB
0.3090
THB MAD
จันทร์
3.2343
MAD THB
0.3092
THB MAD
อังคาร
3.2201
MAD THB
0.3105
THB MAD
พุธ
3.2102
MAD THB
0.3115
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2186
MAD THB
0.3107
THB MAD
ศุกร์
3.2279
MAD THB
0.3098
THB MAD
จันทร์
3.2298
MAD THB
0.3096
THB MAD
อังคาร
3.2259
MAD THB
0.3100
THB MAD
พุธ
3.2192
MAD THB
0.3106
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2063
MAD THB
0.3119
THB MAD
ศุกร์
3.2020
MAD THB
0.3123
THB MAD
จันทร์
3.2095
MAD THB
0.3116
THB MAD
อังคาร
3.2084
MAD THB
0.3117
THB MAD
พุธ
3.1975
MAD THB
0.3127
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2323
MAD THB
0.3094
THB MAD
ศุกร์
3.2496
MAD THB
0.3077
THB MAD
จันทร์
3.2586
MAD THB
0.3069
THB MAD
อังคาร
3.2674
MAD THB
0.3061
THB MAD
พุธ
3.2922
MAD THB
0.3037
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2887
MAD THB
0.3041
THB MAD
ศุกร์
3.3005
MAD THB
0.3030
THB MAD
จันทร์
3.2899
MAD THB
0.3040
THB MAD
อังคาร
3.2980
MAD THB
0.3032
THB MAD
พุธ
3.2785
MAD THB
0.3050
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3086
MAD THB
0.3022
THB MAD
ศุกร์
3.3349
MAD THB
0.2999
THB MAD
จันทร์
3.3482
MAD THB
0.2987
THB MAD
อังคาร
3.3179
MAD THB
0.3014
THB MAD
พุธ
3.3070
MAD THB
0.3024
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3115
MAD THB
0.3020
THB MAD
ศุกร์
3.3221
MAD THB
0.3010
THB MAD
จันทร์
3.3633
MAD THB
0.2973
THB MAD
อังคาร
3.3380
MAD THB
0.2996
THB MAD
พุธ
3.3595
MAD THB
0.2977
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3197
MAD THB
0.3012
THB MAD
ศุกร์
3.3214
MAD THB
0.3011
THB MAD
จันทร์
3.3420
MAD THB
0.2992
THB MAD
อังคาร
3.3817
MAD THB
0.2957
THB MAD
พุธ
3.3337
MAD THB
0.3000
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3537
MAD THB
0.2982
THB MAD
ศุกร์
3.3155
MAD THB
0.3016
THB MAD
จันทร์
3.3093
MAD THB
0.3022
THB MAD
อังคาร
3.2437
MAD THB
0.3083
THB MAD
พุธ
3.2447
MAD THB
0.3082
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2207
MAD THB
0.3105
THB MAD
ศุกร์
3.1865
MAD THB
0.3138
THB MAD
จันทร์
3.1865
MAD THB
0.3138
THB MAD
อังคาร
3.2002
MAD THB
0.3125
THB MAD
พุธ
3.1950
MAD THB
0.3130
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1989
MAD THB
0.3126
THB MAD
ศุกร์
3.2035
MAD THB
0.3122
THB MAD
จันทร์
3.1980
MAD THB
0.3127
THB MAD
อังคาร
3.2134
MAD THB
0.3112
THB MAD
พุธ
3.1893
MAD THB
0.3135
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1867
MAD THB
0.3138
THB MAD
ศุกร์
3.1723
MAD THB
0.3152
THB MAD
จันทร์
3.1864
MAD THB
0.3138
THB MAD
อังคาร
3.2450
MAD THB
0.3082
THB MAD
พุธ
3.2375
MAD THB
0.3089
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2061
MAD THB
0.3119
THB MAD
ศุกร์
3.2434
MAD THB
0.3083
THB MAD
จันทร์
3.2642
MAD THB
0.3064
THB MAD
อังคาร
3.2678
MAD THB
0.3060
THB MAD
พุธ
3.2614
MAD THB
0.3066
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2687
MAD THB
0.3059
THB MAD
ศุกร์
3.3017
MAD THB
0.3029
THB MAD
จันทร์
3.2890
MAD THB
0.3040
THB MAD
อังคาร
3.2549
MAD THB
0.3072
THB MAD
พุธ
3.2595
MAD THB
0.3068
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2646
MAD THB
0.3063
THB MAD
ศุกร์
3.2735
MAD THB
0.3055
THB MAD
จันทร์
3.2697
MAD THB
0.3058
THB MAD
อังคาร
3.2618
MAD THB
0.3066
THB MAD
พุธ
3.2659
MAD THB
0.3062
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2416
MAD THB
0.3085
THB MAD
ศุกร์
3.2566
MAD THB
0.3071
THB MAD
จันทร์
3.2353
MAD THB
0.3091
THB MAD
อังคาร
3.2712
MAD THB
0.3057
THB MAD
พุธ
3.2467
MAD THB
0.3080
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2502
MAD THB
0.3077
THB MAD
ศุกร์
3.2309
MAD THB
0.3095
THB MAD
จันทร์
3.2353
MAD THB
0.3091
THB MAD
อังคาร
3.2456
MAD THB
0.3081
THB MAD
พุธ
3.2464
MAD THB
0.3080
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2330
MAD THB
0.3093
THB MAD
ศุกร์
3.2673
MAD THB
0.3061
THB MAD
จันทร์
3.2323
MAD THB
0.3094
THB MAD
อังคาร
3.2410
MAD THB
0.3086
THB MAD
พุธ
3.2486
MAD THB
0.3078
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2561
MAD THB
0.3071
THB MAD
ศุกร์
3.2720
MAD THB
0.3056
THB MAD
จันทร์
3.2380
MAD THB
0.3088
THB MAD
อังคาร
3.2342
MAD THB
0.3092
THB MAD
พุธ
3.2371
MAD THB
0.3089
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2171
MAD THB
0.3108
THB MAD
ศุกร์
3.2010
MAD THB
0.3124
THB MAD
จันทร์
3.2077
MAD THB
0.3117
THB MAD
อังคาร
3.2294
MAD THB
0.3097
THB MAD
พุธ
3.2170
MAD THB
0.3108
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2161
MAD THB
0.3109
THB MAD
ศุกร์
3.1946
MAD THB
0.3130
THB MAD
จันทร์
3.2060
MAD THB
0.3119
THB MAD
อังคาร
3.2238
MAD THB
0.3102
THB MAD
พุธ
3.2075
MAD THB
0.3118
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1844
MAD THB
0.3140
THB MAD
ศุกร์
3.1914
MAD THB
0.3133
THB MAD
จันทร์
3.1925
MAD THB
0.3132
THB MAD
อังคาร
3.1678
MAD THB
0.3157
THB MAD
พุธ
3.1848
MAD THB
0.3140
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2172
MAD THB
0.3108
THB MAD
ศุกร์
3.2008
MAD THB
0.3124
THB MAD
จันทร์
3.2204
MAD THB
0.3105
THB MAD
อังคาร
3.2318
MAD THB
0.3094
THB MAD
พุธ
3.2338
MAD THB
0.3092
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2416
MAD THB
0.3085
THB MAD
ศุกร์
3.2367
MAD THB
0.3090
THB MAD
จันทร์
3.2516
MAD THB
0.3075
THB MAD
อังคาร
3.2898
MAD THB
0.3040
THB MAD
พุธ
3.3006
MAD THB
0.3030
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2965
MAD THB
0.3034
THB MAD
ศุกร์
3.3116
MAD THB
0.3020
THB MAD
จันทร์
3.3175
MAD THB
0.3014
THB MAD
อังคาร
3.3047
MAD THB
0.3026
THB MAD
พุธ
3.3458
MAD THB
0.2989
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3561
MAD THB
0.2980
THB MAD
ศุกร์
3.3561
MAD THB
0.2980
THB MAD
จันทร์
3.3796
MAD THB
0.2959
THB MAD
อังคาร
3.3687
MAD THB
0.2968
THB MAD
พุธ
3.3572
MAD THB
0.2979
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3630
MAD THB
0.2973
THB MAD
ศุกร์
3.3597
MAD THB
0.2976
THB MAD
จันทร์
3.3177
MAD THB
0.3014
THB MAD
อังคาร
3.3363
MAD THB
0.2997
THB MAD
พุธ
3.3425
MAD THB
0.2992
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3544
MAD THB
0.2981
THB MAD
ศุกร์
3.3591
MAD THB
0.2977
THB MAD
จันทร์
3.3392
MAD THB
0.2995
THB MAD
อังคาร
3.3651
MAD THB
0.2972
THB MAD
พุธ
3.3559
MAD THB
0.2980
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3745
MAD THB
0.2963
THB MAD
ศุกร์
3.3659
MAD THB
0.2971
THB MAD
จันทร์
3.3888
MAD THB
0.2951
THB MAD
อังคาร
3.3921
MAD THB
0.2948
THB MAD
พุธ
3.4098
MAD THB
0.2933
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4024
MAD THB
0.2939
THB MAD
ศุกร์
3.4206
MAD THB
0.2923
THB MAD
จันทร์
3.4272
MAD THB
0.2918
THB MAD
อังคาร
3.4145
MAD THB
0.2929
THB MAD
พุธ
3.3933
MAD THB
0.2947
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3900
MAD THB
0.2950
THB MAD
ศุกร์
3.4040
MAD THB
0.2938
THB MAD
จันทร์
3.3968
MAD THB
0.2944
THB MAD
อังคาร
3.4118
MAD THB
0.2931
THB MAD
พุธ
3.3883
MAD THB
0.2951
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4073
MAD THB
0.2935
THB MAD
ศุกร์
3.4188
MAD THB
0.2925
THB MAD
จันทร์
3.4045
MAD THB
0.2937
THB MAD
อังคาร
3.4143
MAD THB
0.2929
THB MAD
พุธ
3.4057
MAD THB
0.2936
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4235
MAD THB
0.2921
THB MAD
ศุกร์
3.4250
MAD THB
0.2920
THB MAD
จันทร์
3.4206
MAD THB
0.2923
THB MAD
อังคาร
3.4036
MAD THB
0.2938
THB MAD
พุธ
3.3792
MAD THB
0.2959
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3668
MAD THB
0.2970
THB MAD
ศุกร์
3.3771
MAD THB
0.2961
THB MAD
จันทร์
3.3621
MAD THB
0.2974
THB MAD
อังคาร
3.3832
MAD THB
0.2956
THB MAD
พุธ
3.3904
MAD THB
0.2949
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3923
MAD THB
0.2948
THB MAD
ศุกร์
3.4081
MAD THB
0.2934
THB MAD
จันทร์
3.4164
MAD THB
0.2927
THB MAD
อังคาร
3.4114
MAD THB
0.2931
THB MAD
พุธ
3.4199
MAD THB
0.2924
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4235
MAD THB
0.2921
THB MAD
ศุกร์
3.4063
MAD THB
0.2936
THB MAD
จันทร์
3.4072
MAD THB
0.2935
THB MAD
อังคาร
3.3759
MAD THB
0.2962
THB MAD
พุธ
3.3681
MAD THB
0.2969
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3685
MAD THB
0.2969
THB MAD
ศุกร์
3.3755
MAD THB
0.2963
THB MAD
จันทร์
3.3833
MAD THB
0.2956
THB MAD
อังคาร
3.3790
MAD THB
0.2959
THB MAD
พุธ
3.3723
MAD THB
0.2965
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3781
MAD THB
0.2960
THB MAD
ศุกร์
3.3766
MAD THB
0.2962
THB MAD
จันทร์
3.3986
MAD THB
0.2942
THB MAD
อังคาร
3.4130
MAD THB
0.2930
THB MAD
พุธ
3.4198
MAD THB
0.2924
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4087
MAD THB
0.2934
THB MAD
ศุกร์
3.4132
MAD THB
0.2930
THB MAD
จันทร์
3.4006
MAD THB
0.2941
THB MAD
อังคาร
3.4043
MAD THB
0.2937
THB MAD
พุธ
3.3830
MAD THB
0.2956
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3919
MAD THB
0.2948
THB MAD
ศุกร์
3.3768
MAD THB
0.2961
THB MAD
จันทร์
3.3674
MAD THB
0.2970
THB MAD
อังคาร
3.3725
MAD THB
0.2965
THB MAD
พุธ
3.3754
MAD THB
0.2963
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3772
MAD THB
0.2961
THB MAD
ศุกร์
3.3519
MAD THB
0.2983
THB MAD
จันทร์
3.3432
MAD THB
0.2991
THB MAD
อังคาร
3.3096
MAD THB
0.3022
THB MAD
พุธ
3.3017
MAD THB
0.3029
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3081
MAD THB
0.3023
THB MAD
ศุกร์
3.2980
MAD THB
0.3032
THB MAD
จันทร์
3.3147
MAD THB
0.3017
THB MAD
อังคาร
3.3084
MAD THB
0.3023
THB MAD
พุธ
3.3204
MAD THB
0.3012
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3279
MAD THB
0.3005
THB MAD
ศุกร์
3.3233
MAD THB
0.3009
THB MAD
จันทร์
3.3296
MAD THB
0.3003
THB MAD
อังคาร
3.3331
MAD THB
0.3000
THB MAD
พุธ
3.3380
MAD THB
0.2996
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3290
MAD THB
0.3004
THB MAD
ศุกร์
3.3389
MAD THB
0.2995
THB MAD
จันทร์
3.3456
MAD THB
0.2989
THB MAD
อังคาร
3.3261
MAD THB
0.3006
THB MAD
พุธ
3.3508
MAD THB
0.2984
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3555
MAD THB
0.2980
THB MAD
ศุกร์
3.3629
MAD THB
0.2974
THB MAD
จันทร์
3.3522
MAD THB
0.2983
THB MAD
อังคาร
3.3414
MAD THB
0.2993
THB MAD
พุธ
3.3448
MAD THB
0.2990
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3366
MAD THB
0.2997
THB MAD
ศุกร์
3.3520
MAD THB
0.2983
THB MAD
จันทร์
3.3548
MAD THB
0.2981
THB MAD
อังคาร
3.3494
MAD THB
0.2986
THB MAD
พุธ
3.3580
MAD THB
0.2978
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3610
MAD THB
0.2975
THB MAD
ศุกร์
3.3543
MAD THB
0.2981
THB MAD
จันทร์
3.3567
MAD THB
0.2979
THB MAD
อังคาร
3.3766
MAD THB
0.2962
THB MAD
พุธ
3.3572
MAD THB
0.2979
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3493
MAD THB
0.2986
THB MAD
ศุกร์
3.3431
MAD THB
0.2991
THB MAD
จันทร์
3.3669
MAD THB
0.2970
THB MAD
อังคาร
3.3672
MAD THB
0.2970
THB MAD
พุธ
3.3599
MAD THB
0.2976
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3592
MAD THB
0.2977
THB MAD