อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.3311 (1/2/2564) เฉลี่ย = 3.5588 สูงสุด = 3.7574 (29/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
3.3604
MAD THB
0.2976
THB MAD
จันทร์
3.3697
MAD THB
0.2968
THB MAD
อังคาร
3.3775
MAD THB
0.2961
THB MAD
พุธ
3.4022
MAD THB
0.2939
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3890
MAD THB
0.2951
THB MAD
ศุกร์
3.4007
MAD THB
0.2941
THB MAD
จันทร์
3.3911
MAD THB
0.2949
THB MAD
อังคาร
3.4113
MAD THB
0.2931
THB MAD
พุธ
3.4030
MAD THB
0.2939
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3820
MAD THB
0.2957
THB MAD
ศุกร์
3.3809
MAD THB
0.2958
THB MAD
จันทร์
3.3629
MAD THB
0.2974
THB MAD
อังคาร
3.3714
MAD THB
0.2966
THB MAD
พุธ
3.3502
MAD THB
0.2985
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3452
MAD THB
0.2989
THB MAD
ศุกร์
3.3593
MAD THB
0.2977
THB MAD
จันทร์
3.3487
MAD THB
0.2986
THB MAD
อังคาร
3.3357
MAD THB
0.2998
THB MAD
พุธ
3.3425
MAD THB
0.2992
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3462
MAD THB
0.2988
THB MAD
ศุกร์
3.3418
MAD THB
0.2992
THB MAD
จันทร์
3.3311
MAD THB
0.3002
THB MAD
อังคาร
3.3315
MAD THB
0.3002
THB MAD
พุธ
3.3401
MAD THB
0.2994
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3351
MAD THB
0.2998
THB MAD
ศุกร์
3.3389
MAD THB
0.2995
THB MAD
จันทร์
3.3513
MAD THB
0.2984
THB MAD
อังคาร
3.3604
MAD THB
0.2976
THB MAD
พุธ
3.3553
MAD THB
0.2980
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3463
MAD THB
0.2988
THB MAD
ศุกร์
3.3374
MAD THB
0.2996
THB MAD
จันทร์
3.3425
MAD THB
0.2992
THB MAD
อังคาร
3.3531
MAD THB
0.2982
THB MAD
พุธ
3.3331
MAD THB
0.3000
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3533
MAD THB
0.2982
THB MAD
ศุกร์
3.3757
MAD THB
0.2962
THB MAD
จันทร์
3.3707
MAD THB
0.2967
THB MAD
อังคาร
3.3741
MAD THB
0.2964
THB MAD
พุธ
3.3749
MAD THB
0.2963
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3767
MAD THB
0.2961
THB MAD
ศุกร์
3.4193
MAD THB
0.2925
THB MAD
จันทร์
3.3580
MAD THB
0.2978
THB MAD
อังคาร
3.3783
MAD THB
0.2960
THB MAD
พุธ
3.4026
MAD THB
0.2939
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3934
MAD THB
0.2947
THB MAD
ศุกร์
3.3927
MAD THB
0.2947
THB MAD
จันทร์
3.4192
MAD THB
0.2925
THB MAD
อังคาร
3.3938
MAD THB
0.2947
THB MAD
พุธ
3.3996
MAD THB
0.2941
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4022
MAD THB
0.2939
THB MAD
ศุกร์
3.4266
MAD THB
0.2918
THB MAD
จันทร์
3.4113
MAD THB
0.2931
THB MAD
อังคาร
3.4168
MAD THB
0.2927
THB MAD
พุธ
3.4196
MAD THB
0.2924
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4347
MAD THB
0.2911
THB MAD
ศุกร์
3.4189
MAD THB
0.2925
THB MAD
จันทร์
3.4372
MAD THB
0.2909
THB MAD
อังคาร
3.4557
MAD THB
0.2894
THB MAD
พุธ
3.4425
MAD THB
0.2905
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4431
MAD THB
0.2904
THB MAD
ศุกร์
3.4295
MAD THB
0.2916
THB MAD
จันทร์
3.4442
MAD THB
0.2903
THB MAD
อังคาร
3.4534
MAD THB
0.2896
THB MAD
พุธ
3.4438
MAD THB
0.2904
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4566
MAD THB
0.2893
THB MAD
ศุกร์
3.4568
MAD THB
0.2893
THB MAD
จันทร์
3.4683
MAD THB
0.2883
THB MAD
อังคาร
3.4883
MAD THB
0.2867
THB MAD
พุธ
3.4842
MAD THB
0.2870
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4931
MAD THB
0.2863
THB MAD
ศุกร์
3.5133
MAD THB
0.2846
THB MAD
จันทร์
3.5136
MAD THB
0.2846
THB MAD
อังคาร
3.5254
MAD THB
0.2837
THB MAD
พุธ
3.5066
MAD THB
0.2852
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5025
MAD THB
0.2855
THB MAD
ศุกร์
3.4908
MAD THB
0.2865
THB MAD
จันทร์
3.4819
MAD THB
0.2872
THB MAD
อังคาร
3.5049
MAD THB
0.2853
THB MAD
พุธ
3.5145
MAD THB
0.2845
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5098
MAD THB
0.2849
THB MAD
ศุกร์
3.5139
MAD THB
0.2846
THB MAD
จันทร์
3.5391
MAD THB
0.2826
THB MAD
อังคาร
3.5193
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.5234
MAD THB
0.2838
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5171
MAD THB
0.2843
THB MAD
ศุกร์
3.5010
MAD THB
0.2856
THB MAD
จันทร์
3.4826
MAD THB
0.2871
THB MAD
อังคาร
3.4889
MAD THB
0.2866
THB MAD
พุธ
3.4802
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5028
MAD THB
0.2855
THB MAD
ศุกร์
3.5086
MAD THB
0.2850
THB MAD
จันทร์
3.5272
MAD THB
0.2835
THB MAD
อังคาร
3.5055
MAD THB
0.2853
THB MAD
พุธ
3.5230
MAD THB
0.2838
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5276
MAD THB
0.2835
THB MAD
ศุกร์
3.5311
MAD THB
0.2832
THB MAD
จันทร์
3.5510
MAD THB
0.2816
THB MAD
อังคาร
3.5596
MAD THB
0.2809
THB MAD
พุธ
3.5721
MAD THB
0.2799
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5524
MAD THB
0.2815
THB MAD
ศุกร์
3.5614
MAD THB
0.2808
THB MAD
จันทร์
3.5474
MAD THB
0.2819
THB MAD
อังคาร
3.5633
MAD THB
0.2806
THB MAD
พุธ
3.5516
MAD THB
0.2816
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5365
MAD THB
0.2828
THB MAD
ศุกร์
3.5306
MAD THB
0.2832
THB MAD
จันทร์
3.5262
MAD THB
0.2836
THB MAD
อังคาร
3.5350
MAD THB
0.2829
THB MAD
พุธ
3.5317
MAD THB
0.2832
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5293
MAD THB
0.2833
THB MAD
ศุกร์
3.5247
MAD THB
0.2837
THB MAD
จันทร์
3.5343
MAD THB
0.2829
THB MAD
อังคาร
3.5365
MAD THB
0.2828
THB MAD
พุธ
3.6603
MAD THB
0.2732
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5362
MAD THB
0.2828
THB MAD
ศุกร์
3.5199
MAD THB
0.2841
THB MAD
จันทร์
3.5070
MAD THB
0.2851
THB MAD
อังคาร
3.5208
MAD THB
0.2840
THB MAD
พุธ
3.5350
MAD THB
0.2829
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5222
MAD THB
0.2839
THB MAD
ศุกร์
3.5308
MAD THB
0.2832
THB MAD
จันทร์
3.5493
MAD THB
0.2817
THB MAD
อังคาร
3.5628
MAD THB
0.2807
THB MAD
พุธ
3.5817
MAD THB
0.2792
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5744
MAD THB
0.2798
THB MAD
ศุกร์
3.5724
MAD THB
0.2799
THB MAD
จันทร์
3.5863
MAD THB
0.2788
THB MAD
อังคาร
3.6044
MAD THB
0.2774
THB MAD
พุธ
3.5970
MAD THB
0.2780
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5884
MAD THB
0.2787
THB MAD
ศุกร์
3.6027
MAD THB
0.2776
THB MAD
จันทร์
3.6006
MAD THB
0.2777
THB MAD
อังคาร
3.6055
MAD THB
0.2774
THB MAD
พุธ
3.6010
MAD THB
0.2777
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6206
MAD THB
0.2762
THB MAD
ศุกร์
3.6373
MAD THB
0.2749
THB MAD
จันทร์
3.6672
MAD THB
0.2727
THB MAD
อังคาร
3.6496
MAD THB
0.2740
THB MAD
พุธ
3.6452
MAD THB
0.2743
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6567
MAD THB
0.2735
THB MAD
ศุกร์
3.6575
MAD THB
0.2734
THB MAD
จันทร์
3.6678
MAD THB
0.2726
THB MAD
อังคาร
3.6667
MAD THB
0.2727
THB MAD
พุธ
3.6630
MAD THB
0.2730
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6708
MAD THB
0.2724
THB MAD
ศุกร์
3.6730
MAD THB
0.2723
THB MAD
จันทร์
3.6747
MAD THB
0.2721
THB MAD
อังคาร
3.6812
MAD THB
0.2716
THB MAD
พุธ
3.6755
MAD THB
0.2721
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6837
MAD THB
0.2715
THB MAD
ศุกร์
3.6856
MAD THB
0.2713
THB MAD
จันทร์
3.7025
MAD THB
0.2701
THB MAD
อังคาร
3.7005
MAD THB
0.2702
THB MAD
พุธ
3.7074
MAD THB
0.2697
THB MAD
พฤหัสบดี
3.7141
MAD THB
0.2692
THB MAD
ศุกร์
3.7276
MAD THB
0.2683
THB MAD
จันทร์
3.7188
MAD THB
0.2689
THB MAD
อังคาร
3.7198
MAD THB
0.2688
THB MAD
พุธ
3.7099
MAD THB
0.2696
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6779
MAD THB
0.2719
THB MAD
ศุกร์
3.7107
MAD THB
0.2695
THB MAD
จันทร์
3.7355
MAD THB
0.2677
THB MAD
อังคาร
3.7062
MAD THB
0.2698
THB MAD
พุธ
3.7148
MAD THB
0.2692
THB MAD
พฤหัสบดี
3.7060
MAD THB
0.2698
THB MAD
ศุกร์
3.7071
MAD THB
0.2698
THB MAD
จันทร์
3.7086
MAD THB
0.2696
THB MAD
อังคาร
3.6647
MAD THB
0.2729
THB MAD
พุธ
3.6425
MAD THB
0.2745
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6504
MAD THB
0.2739
THB MAD
ศุกร์
3.6313
MAD THB
0.2754
THB MAD
จันทร์
3.6297
MAD THB
0.2755
THB MAD
อังคาร
3.6090
MAD THB
0.2771
THB MAD
พุธ
3.6084
MAD THB
0.2771
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6346
MAD THB
0.2751
THB MAD
ศุกร์
3.6593
MAD THB
0.2733
THB MAD
จันทร์
3.6393
MAD THB
0.2748
THB MAD
อังคาร
3.6517
MAD THB
0.2738
THB MAD
พุธ
3.6726
MAD THB
0.2723
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6563
MAD THB
0.2735
THB MAD
ศุกร์
3.6532
MAD THB
0.2737
THB MAD
จันทร์
3.6736
MAD THB
0.2722
THB MAD
อังคาร
3.6849
MAD THB
0.2714
THB MAD
พุธ
3.6707
MAD THB
0.2724
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6938
MAD THB
0.2707
THB MAD
ศุกร์
3.7029
MAD THB
0.2701
THB MAD
จันทร์
3.7010
MAD THB
0.2702
THB MAD
อังคาร
3.7120
MAD THB
0.2694
THB MAD
พุธ
3.7165
MAD THB
0.2691
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6830
MAD THB
0.2715
THB MAD
ศุกร์
3.7222
MAD THB
0.2687
THB MAD
จันทร์
3.7302
MAD THB
0.2681
THB MAD
อังคาร
3.7457
MAD THB
0.2670
THB MAD
พุธ
3.7574
MAD THB
0.2661
THB MAD
พฤหัสบดี
3.7387
MAD THB
0.2675
THB MAD
ศุกร์
3.7081
MAD THB
0.2697
THB MAD
จันทร์
3.7369
MAD THB
0.2676
THB MAD
อังคาร
3.7333
MAD THB
0.2679
THB MAD
พุธ
3.7461
MAD THB
0.2669
THB MAD
พฤหัสบดี
3.7244
MAD THB
0.2685
THB MAD
ศุกร์
3.7329
MAD THB
0.2679
THB MAD
จันทร์
3.7386
MAD THB
0.2675
THB MAD
อังคาร
3.6713
MAD THB
0.2724
THB MAD
พุธ
3.6692
MAD THB
0.2725
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6738
MAD THB
0.2722
THB MAD
ศุกร์
3.6778
MAD THB
0.2719
THB MAD
จันทร์
3.6910
MAD THB
0.2709
THB MAD
อังคาร
3.6901
MAD THB
0.2710
THB MAD
พุธ
3.6883
MAD THB
0.2711
THB MAD
พฤหัสบดี
3.7013
MAD THB
0.2702
THB MAD
ศุกร์
3.6811
MAD THB
0.2717
THB MAD
จันทร์
3.6632
MAD THB
0.2730
THB MAD
อังคาร
3.6450
MAD THB
0.2744
THB MAD
พุธ
3.6735
MAD THB
0.2722
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6695
MAD THB
0.2725
THB MAD
ศุกร์
3.6847
MAD THB
0.2714
THB MAD
จันทร์
3.6589
MAD THB
0.2733
THB MAD
อังคาร
3.6676
MAD THB
0.2727
THB MAD
พุธ
3.6677
MAD THB
0.2727
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6880
MAD THB
0.2712
THB MAD
ศุกร์
3.6632
MAD THB
0.2730
THB MAD
จันทร์
3.6358
MAD THB
0.2750
THB MAD
อังคาร
3.6170
MAD THB
0.2765
THB MAD
พุธ
3.6213
MAD THB
0.2761
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6020
MAD THB
0.2776
THB MAD
ศุกร์
3.5896
MAD THB
0.2786
THB MAD
จันทร์
3.5889
MAD THB
0.2786
THB MAD
อังคาร
3.5751
MAD THB
0.2797
THB MAD
พุธ
3.5603
MAD THB
0.2809
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5403
MAD THB
0.2825
THB MAD
ศุกร์
3.5634
MAD THB
0.2806
THB MAD
จันทร์
3.5667
MAD THB
0.2804
THB MAD
อังคาร
3.5769
MAD THB
0.2796
THB MAD
พุธ
3.6079
MAD THB
0.2772
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6001
MAD THB
0.2778
THB MAD
ศุกร์
3.6306
MAD THB
0.2754
THB MAD
จันทร์
3.6413
MAD THB
0.2746
THB MAD
อังคาร
3.6354
MAD THB
0.2751
THB MAD
พุธ
3.6391
MAD THB
0.2748
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6715
MAD THB
0.2724
THB MAD
ศุกร์
3.6634
MAD THB
0.2730
THB MAD
จันทร์
3.6639
MAD THB
0.2729
THB MAD
อังคาร
3.6535
MAD THB
0.2737
THB MAD
พุธ
3.6305
MAD THB
0.2754
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6442
MAD THB
0.2744
THB MAD
ศุกร์
3.6377
MAD THB
0.2749
THB MAD
จันทร์
3.6102
MAD THB
0.2770
THB MAD
อังคาร
3.6081
MAD THB
0.2772
THB MAD
พุธ
3.5982
MAD THB
0.2779
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6088
MAD THB
0.2771
THB MAD
ศุกร์
3.6068
MAD THB
0.2773
THB MAD
จันทร์
3.5980
MAD THB
0.2779
THB MAD
อังคาร
3.6347
MAD THB
0.2751
THB MAD
พุธ
3.6401
MAD THB
0.2747
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6305
MAD THB
0.2754
THB MAD
ศุกร์
3.6082
MAD THB
0.2771
THB MAD
จันทร์
3.6211
MAD THB
0.2762
THB MAD
อังคาร
3.6072
MAD THB
0.2772
THB MAD
พุธ
3.6069
MAD THB
0.2772
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6153
MAD THB
0.2766
THB MAD
ศุกร์
3.5843
MAD THB
0.2790
THB MAD