นโยบายความเป็นส่วนตัว

Symmetric Technologies, Inc. (“บริษัท”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีที่เราใช้รวบรวมข้อมูล สิ่งที่เราทำเพื่อปกป้องข้อมูล และเพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาด เมื่อใช้บริการของเรา

สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ “บริการ” หมายถึง หน้าเว็บต่างๆ เนื้อหาในเว็บ และเครื่องมือในเว็บ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์ของเราที่ Baht365.com และโดเมนย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คำว่า "พวกเรา" "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง บริษัท “คุณ” หมายถึง คุณในฐานะผู้ใช้บริการ

ความยินยอม

ในการเข้าถึงบริการของเรา คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการของเรา และคุณยินยอมให้เรารวบรวม เก็บรักษา ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นอกจากนี้ โดยการใช้บริการของเรา หรือบริการจากเว็บไซต์ที่เป็นพันธมิตรและไม่ได้เป็นพันธมิตร คุณกำลังยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการ และเมื่อใดก็ตามที่คุณให้ข้อมูลกับเราโดยสมัครใจ คุณยอมรับว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลที่คุณให้ไว้ หากคุณติดต่อเราจากหน้า “ติดต่อเรา” คุณยินยอมที่จะรับอีเมลหรือได้รับการติดต่อตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ทุกคนที่ใช้เว็บไซต์และบริการของเรา

ข้อมูลที่เรารวบรวม

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมล) เมื่อคุณส่งคำถามถึงเราโดยสมัครใจผ่านหน้า “ติดต่อเรา” โดยใช้บริการของเรา

หากคุณเข้าถึงบริการและเกิดมีข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้นในการประมวลผลขึ้น ขณะที่ใช้บริการบนหน้าเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่ร้องขอ เราอาจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดหรือข้อยกเว้น เพื่อนำไปสนับสนุนกระบวนการแก้ไขปัญหาของเรา ข้อมูลที่เรารวบรวมในกรณีเหล่านี้ รวมถึงที่อยู่ IP (Internet Protocol) ของคุณ ประเภทเบราว์เซอร์ หน้าทีี่อ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา รหัสเซสชัน และรายละเอียดของข้อยกเว้นที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้น

บริการใช้คุกกี้เพื่อจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้ ซึ่งไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ คุณสามารถควบคุมการใช้งานของคุกกี้บางตัวได้ ด้วยการตั้งค่าของเบราว์เซอร์หรือในการตั้งค่าระบบปฏิบัติการของคุณ หากคุณยกเลิกการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว คุณยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ แต่ความสามารถในการใช้บางคุณสมบัติหรือบางส่วนของบริการของเราอาจถูกจำกัด

บริษัท บริษัทในเครือ พันธมิตร และผู้ให้บริการ (เช่น พันธมิตรด้านโฆษณาและการวิเคราะห์) อาจใช้คุกกี้ พิกเซล ตัวระบุอุปกรณ์ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม รวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราทั้งหมด และเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่เราเป็นพันธมิตรกับบุคคลที่สาม เพื่อแสดงโฆษณากับผู้ใช้บริการของเรา พันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใช้คุกกี้ ติดตามพิกเซล ตัวระบุอุปกรณ์ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนบริการของเราและเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อนำเสนอโฆษณาตามกิจกรรมการค้นหาและความสนใจของคุณ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของผู้โฆษณาบุคคลที่สามหรือพันธมิตรโฆษณาได้

การใช้ข้อมูล

หากคุณติดต่อเราผ่านหน้า “ ติดต่อเรา” เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อตอบความเห็น คำถาม และคำขอสำหรับข้อมูล

ข้อมูลที่บันทึกข้อผิดพลาดและข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับคุกกี้หรือการติดตาม จะถูกนำมาใช้เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้:

  • เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ขณะใช้บริการ รวมถึงการแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะสมกับผู้ใช้
  • เพื่อทำความเข้าใจรูปแบบและแนวโน้มการใช้งานในระดับภาพรวม
  • เพื่อปรับปรุงเนื้อหาของเรา
  • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า การทำงานทางเทคนิคของบริการทำงานอย่างถูกต้อง
  • เพื่อระบุรูปแบบการใช้งานที่ฉ้อโกงหรือผิดปกติ ซึ่งละเมิดเงื่อนไขในการให้บริการของเรา

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณดังต่อไปนี้ หรือตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

  • ด้วยความยินยอมของคุณหรือตามทิศทางของคุณ
  • ในการตอบสนองต่อคำขอของข้อมูล หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยเป็นไปตาม หรือจำเป็นตามที่กฎหมาย ระเบียบ หรือกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดไว้
  • หากเราเชื่อว่าการกระทำของคุณไม่สอดคล้องกับข้อตกลงหรือนโยบายของผู้ใช้ของเรา หรือเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน และความปลอดภัยของบริษัท หรือผู้อื่น
  • ในการเชื่อมต่อกับ หรือระหว่างการเจรจาของ การควบรวมกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนใดๆ ของบริษัทเรา โดยบริษัทอื่น
  • นอกจากนี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลแบบภาพรวมหรือแบบไม่ระบุต้นตอ ซึ่งไม่สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวคุณได้

เราปกป้องข้อมูลอย่างไร

เราดำเนินการเตรียมการป้องกันไว้อย่างสมเหตุสมผล เพื่อปกป้องข้อมูลเกี่ยวกับคุณ และเพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถถูกเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลายได้ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ไม่ใช่การรับประกันว่าข้อมูลของคุณจะไม่สามารถถูกเข้าถึง เปิดเผย แก้ไข หรือทำลาย โดยการฝ่าฝืนการเตรียมการป้องกันดังกล่าว โดยการใช้บริการของเรา คุณได้รับทราบแล้วว่า คุณเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

ในฐานะส่วนหนึ่งของบริการ เราอาจให้บริการลิงก์ หรือความเข้ากันได้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้โดยเว็บไซต์เหล่านั้น หรือข้อมูลหรือเนื้อหาที่พวกเขามี นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยเราผ่านบริการเท่านั้น ดังนั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเข้าถึงโดยการเลือกลิงก์ผ่านบริการของเรา ในกรณีที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการผ่านหรือบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นนั้นจะมีผลบังคับใช้กับการเข้าถึงหรือการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นๆ เราสนับสนุนให้ผู้ใช้ของเราอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์อื่นๆ ก่อนที่จะใช้งาน

อายุที่ยินยอม

ในการใช้บริการ คุณรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขการให้บริการของเราได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไว้ในหน้านี้ เพื่อให้คุณทราบอยู่เสมอว่า ข้อมูลใดที่เรารวบรวม วิธีที่เราใช้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราจะเปิดเผยข้อมูล การแก้ไขใดๆ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ เมื่อคุณยังคงเข้าถึงและ/หรือใช้บริการ เป็นเวลา ห้า (5) วัน หลังจากที่เราโพสต์การเปลี่ยนแปลงในเว็บไซต์เป็นครั้งแรก หรือแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบ แต่เพียงผู้เดียวในการตรวจสอบเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากและเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจเกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณจะต้องหยุดการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ หากคุณได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณแก่เรา คุณได้อนุญาตให้เราส่งอีเมลถึงคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งเตือนตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

แก้ไขล่าสุด: 4 มกราคม 2562