สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
19.055
BAM THB
0.05248
THB BAM
+0.09%
4.9468
HRK THB
0.2022
THB HRK
+0.09%
5.0035
DKK THB
0.1999
THB DKK
+0.09%
3.1452
NOK THB
0.3179
THB NOK
-0.25%
3.2263
SEK THB
0.3100
THB SEK
-0.12%
0.2483
ISK THB
4.0278
THB ISK
+0.10%
1.5758
CZK THB
0.6346
THB CZK
+0.23%
8.2926
PLN THB
0.1206
THB PLN
+0.34%
0.08981
AMD THB
11.135
THB AMD
-0.23%
0.3177
RSD THB
3.1472
THB RSD
+0.10%
0.6008
MKD THB
1.6645
THB MKD
+0.17%
43.373
GBP THB
0.02306
THB GBP
+0.12%
38.204
CHF THB
0.02618
THB CHF
+0.04%
0.1005
HUF THB
9.9532
THB HUF
+0.24%
20.376
AZN THB
0.04908
THB AZN
+0.17%
37.268
EUR THB
0.02683
THB EUR
+0.09%
13.718
BYN THB
0.07289
THB BYN
+0.10%
0.4261
RUB THB
2.3471
THB RUB
-0.33%
13.297
GEL THB
0.07520
THB GEL
+0.17%
1.9517
MDL THB
0.5124
THB MDL
+0.15%
7.5085
RON THB
0.1332
THB RON
+0.09%
1.6586
TRY THB
0.6029
THB TRY
+0.17%
0.3409
ALL THB
2.9338
THB ALL
+0.17%
19.055
BGN THB
0.05248
THB BGN
+0.09%
0.9377
UAH THB
1.0664
THB UAH
-0.34%