สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
19.744
BAM THB
0.05065
THB BAM
-0.16%
5.1385
HRK THB
0.1946
THB HRK
-0.01%
5.1909
DKK THB
0.1926
THB DKK
-0.15%
3.9530
NOK THB
0.2530
THB NOK
-0.39%
3.8772
SEK THB
0.2579
THB SEK
+0.14%
0.2574
ISK THB
3.8849
THB ISK
-0.16%
1.5014
CZK THB
0.6660
THB CZK
-0.20%
8.3564
PLN THB
0.1197
THB PLN
-0.21%
0.06982
AMD THB
14.322
THB AMD
+0.15%
0.3284
RSD THB
3.0454
THB RSD
-0.16%
0.6266
MKD THB
1.5960
THB MKD
-0.18%
45.725
GBP THB
0.02187
THB GBP
-0.04%
36.250
CHF THB
0.02759
THB CHF
-0.04%
0.1063
HUF THB
9.4074
THB HUF
+0.10%
19.579
AZN THB
0.05108
THB AZN
-0.22%
38.616
EUR THB
0.02590
THB EUR
-0.16%
13.745
BYN THB
0.07275
THB BYN
-0.34%
0.4712
RUB THB
2.1222
THB RUB
-0.75%
10.582
GEL THB
0.09450
THB GEL
-0.30%
1.9038
MDL THB
0.5253
THB MDL
+0.005%
7.8036
RON THB
0.1281
THB RON
-0.16%
3.4981
TRY THB
0.2859
THB TRY
-0.19%
0.3157
ALL THB
3.1676
THB ALL
-0.32%
19.744
BGN THB
0.05065
THB BGN
-0.16%
1.2625
UAH THB
0.7921
THB UAH
+0.22%