สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
18.566
BAM THB
0.05386
THB BAM
+0.09%
4.8201
HRK THB
0.2075
THB HRK
+0.20%
4.8799
DKK THB
0.2049
THB DKK
+0.11%
3.5436
NOK THB
0.2822
THB NOK
+0.12%
3.4614
SEK THB
0.2889
THB SEK
-0.04%
0.2618
ISK THB
3.8198
THB ISK
+0.22%
1.4756
CZK THB
0.6777
THB CZK
+0.38%
7.8446
PLN THB
0.1275
THB PLN
+0.30%
0.07440
AMD THB
13.440
THB AMD
-0.61%
0.3090
RSD THB
3.2358
THB RSD
+0.04%
0.5893
MKD THB
1.6968
THB MKD
+0.09%
43.010
GBP THB
0.02325
THB GBP
+0.54%
35.246
CHF THB
0.02837
THB CHF
-0.12%
0.09464
HUF THB
10.567
THB HUF
+0.28%
20.160
AZN THB
0.04960
THB AZN
+0.03%
36.312
EUR THB
0.02754
THB EUR
+0.09%
10.162
BYN THB
0.09841
THB BYN
-0.48%
0.5705
RUB THB
1.7530
THB RUB
+5.95%
11.832
GEL THB
0.08451
THB GEL
+0.41%
1.7907
MDL THB
0.5584
THB MDL
+0.08%
7.3390
RON THB
0.1363
THB RON
+0.11%
2.1492
TRY THB
0.4653
THB TRY
-0.29%
0.3027
ALL THB
3.3039
THB ALL
+0.31%
18.566
BGN THB
0.05386
THB BGN
+0.09%
1.1607
UAH THB
0.8615
THB UAH
-0.48%