สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
19.848
BAM THB
0.05038
THB BAM
+0.02%
5.1523
HRK THB
0.1941
THB HRK
+0.03%
5.2076
DKK THB
0.1920
THB DKK
+0.02%
3.3950
NOK THB
0.2946
THB NOK
+0.07%
3.4697
SEK THB
0.2882
THB SEK
-0.001%
0.2596
ISK THB
3.8514
THB ISK
+0.01%
1.5318
CZK THB
0.6528
THB CZK
+0.05%
8.9899
PLN THB
0.1112
THB PLN
+0.07%
0.08825
AMD THB
11.331
THB AMD
-0.02%
0.3313
RSD THB
3.0186
THB RSD
+0.04%
0.6297
MKD THB
1.5881
THB MKD
-0.02%
45.355
GBP THB
0.02205
THB GBP
+0.03%
40.536
CHF THB
0.02467
THB CHF
-0.01%
0.09858
HUF THB
10.144
THB HUF
+0.03%
21.114
AZN THB
0.04736
THB AZN
-0.02%
38.820
EUR THB
0.02576
THB EUR
+0.02%
11.002
BYN THB
0.09090
THB BYN
+0.02%
0.3923
RUB THB
2.5490
THB RUB
-0.11%
13.545
GEL THB
0.07383
THB GEL
-0.02%
2.0199
MDL THB
0.4951
THB MDL
-0.14%
7.8106
RON THB
0.1280
THB RON
+0.02%
1.1454
TRY THB
0.8731
THB TRY
-0.02%
0.3734
ALL THB
2.6778
THB ALL
-0.02%
19.848
BGN THB
0.05038
THB BGN
+0.02%
0.9428
UAH THB
1.0607
THB UAH
-0.02%