สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
19.568
BAM THB
0.05110
THB BAM
-0.04%
5.0705
HRK THB
0.1972
THB HRK
-0.23%
5.1256
DKK THB
0.1951
THB DKK
-0.19%
3.3290
NOK THB
0.3004
THB NOK
-0.49%
3.2225
SEK THB
0.3103
THB SEK
+0.20%
0.2630
ISK THB
3.8023
THB ISK
-0.20%
1.5657
CZK THB
0.6387
THB CZK
-0.41%
8.3005
PLN THB
0.1205
THB PLN
-0.31%
0.09341
AMD THB
10.706
THB AMD
+0.19%
0.3259
RSD THB
3.0687
THB RSD
-0.19%
0.6208
MKD THB
1.6108
THB MKD
-0.09%
43.924
GBP THB
0.02277
THB GBP
-0.38%
39.586
CHF THB
0.02526
THB CHF
-0.27%
0.09813
HUF THB
10.190
THB HUF
-0.78%
21.111
AZN THB
0.04737
THB AZN
-0.31%
38.271
EUR THB
0.02613
THB EUR
-0.04%
14.221
BYN THB
0.07032
THB BYN
-0.35%
0.3727
RUB THB
2.6833
THB RUB
-0.53%
13.342
GEL THB
0.07495
THB GEL
-0.31%
1.9796
MDL THB
0.5051
THB MDL
-0.29%
7.6919
RON THB
0.1300
THB RON
-0.21%
1.3208
TRY THB
0.7571
THB TRY
-0.35%
0.3605
ALL THB
2.7738
THB ALL
-0.07%
19.568
BGN THB
0.05110
THB BGN
-0.04%
0.9719
UAH THB
1.0290
THB UAH
-0.36%