สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
19.957
BAM THB
0.05011
THB BAM
-0.18%
5.2020
HRK THB
0.1922
THB HRK
-0.09%
5.2473
DKK THB
0.1906
THB DKK
-0.19%
3.7230
NOK THB
0.2686
THB NOK
-0.61%
3.8248
SEK THB
0.2615
THB SEK
-0.30%
0.2659
ISK THB
3.7613
THB ISK
+0.09%
1.5300
CZK THB
0.6536
THB CZK
-0.24%
8.5478
PLN THB
0.1170
THB PLN
-0.12%
0.06752
AMD THB
14.811
THB AMD
-1.11%
0.3320
RSD THB
3.0123
THB RSD
-0.18%
0.6344
MKD THB
1.5764
THB MKD
-0.18%
45.685
GBP THB
0.02189
THB GBP
-0.48%
36.308
CHF THB
0.02754
THB CHF
+0.01%
0.1088
HUF THB
9.1883
THB HUF
-0.52%
19.342
AZN THB
0.05170
THB AZN
+0.08%
39.032
EUR THB
0.02562
THB EUR
-0.18%
13.145
BYN THB
0.07608
THB BYN
+0.19%
0.4500
RUB THB
2.2220
THB RUB
-0.08%
10.731
GEL THB
0.09318
THB GEL
-0.18%
1.8322
MDL THB
0.5458
THB MDL
-0.20%
7.9388
RON THB
0.1260
THB RON
-0.10%
3.8854
TRY THB
0.2574
THB TRY
-0.55%
0.3201
ALL THB
3.1238
THB ALL
-0.30%
19.957
BGN THB
0.05011
THB BGN
-0.18%
1.2223
UAH THB
0.8181
THB UAH
-0.24%