สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
18.286
BAM THB
0.05469
THB BAM
+0.18%
4.7482
HRK THB
0.2106
THB HRK
+0.23%
4.8088
DKK THB
0.2079
THB DKK
+0.20%
3.3269
NOK THB
0.3006
THB NOK
+0.31%
3.1971
SEK THB
0.3128
THB SEK
-0.03%
0.2291
ISK THB
4.3650
THB ISK
+0.56%
1.5018
CZK THB
0.6659
THB CZK
+0.06%
7.5912
PLN THB
0.1317
THB PLN
+0.38%
0.08294
AMD THB
12.057
THB AMD
-0.25%
0.3048
RSD THB
3.2813
THB RSD
+0.21%
0.5809
MKD THB
1.7213
THB MKD
+0.29%
40.735
GBP THB
0.02455
THB GBP
+0.40%
35.695
CHF THB
0.02802
THB CHF
+0.12%
0.09208
HUF THB
10.861
THB HUF
+0.20%
19.324
AZN THB
0.05175
THB AZN
+0.36%
35.764
EUR THB
0.02796
THB EUR
+0.18%
13.000
BYN THB
0.07692
THB BYN
-0.23%
0.4727
RUB THB
2.1157
THB RUB
-0.34%
12.420
GEL THB
0.08052
THB GEL
+0.36%
1.7520
MDL THB
0.5708
THB MDL
+0.61%
7.3350
RON THB
0.1363
THB RON
+0.37%
1.7465
TRY THB
0.5726
THB TRY
+0.38%
0.3068
ALL THB
3.2591
THB ALL
-0.10%
18.286
BGN THB
0.05469
THB BGN
+0.18%
0.8928
UAH THB
1.1200
THB UAH
-0.25%