สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
20.145
BAM THB
0.04964
THB BAM
+0.05%
5.2296
HRK THB
0.1912
THB HRK
+0.06%
5.2805
DKK THB
0.1894
THB DKK
+0.04%
3.3704
NOK THB
0.2967
THB NOK
-0.03%
3.4311
SEK THB
0.2914
THB SEK
+0.07%
0.2648
ISK THB
3.7762
THB ISK
+0.40%
1.5555
CZK THB
0.6429
THB CZK
+0.14%
9.2554
PLN THB
0.1080
THB PLN
+0.009%
0.09343
AMD THB
10.703
THB AMD
+0.09%
0.3377
RSD THB
2.9609
THB RSD
+0.37%
0.6426
MKD THB
1.5562
THB MKD
+0.54%
46.937
GBP THB
0.02130
THB GBP
+0.13%
40.357
CHF THB
0.02478
THB CHF
-0.02%
0.1004
HUF THB
9.9583
THB HUF
+0.03%
21.294
AZN THB
0.04696
THB AZN
+0.10%
39.400
EUR THB
0.02538
THB EUR
+0.05%
11.102
BYN THB
0.09008
THB BYN
-0.89%
0.4128
RUB THB
2.4222
THB RUB
+0.18%
13.260
GEL THB
0.07541
THB GEL
+0.10%
2.0539
MDL THB
0.4869
THB MDL
+0.35%
7.9372
RON THB
0.1260
THB RON
+0.23%
1.0940
TRY THB
0.9140
THB TRY
-0.14%
0.3931
ALL THB
2.5436
THB ALL
+0.50%
20.145
BGN THB
0.04964
THB BGN
+0.05%
0.8850
UAH THB
1.1299
THB UAH
-0.06%