สกุลเงินในทวีปยุโรป

อัตราแลกเปลี่ยนสำหรับสกุลเงินในทวีปยุโรป จะแสดงอยู่ด้านล่าง
สกุลเงิน
เป็นบาท
จากบาท
%
18.958
BAM THB
0.05275
THB BAM
+0.31%
4.9279
HRK THB
0.2029
THB HRK
+0.37%
4.9870
DKK THB
0.2005
THB DKK
+0.33%
3.5272
NOK THB
0.2835
THB NOK
-0.22%
3.3831
SEK THB
0.2956
THB SEK
+0.45%
0.2644
ISK THB
3.7828
THB ISK
+0.18%
1.5112
CZK THB
0.6617
THB CZK
+0.92%
7.6361
PLN THB
0.1310
THB PLN
+0.39%
0.09152
AMD THB
10.926
THB AMD
-1.24%
0.3161
RSD THB
3.1638
THB RSD
+0.32%
0.5966
MKD THB
1.6762
THB MKD
-0.37%
41.939
GBP THB
0.02384
THB GBP
+1.76%
38.719
CHF THB
0.02583
THB CHF
-0.40%
0.08820
HUF THB
11.338
THB HUF
+0.06%
22.299
AZN THB
0.04484
THB AZN
-0.37%
37.078
EUR THB
0.02697
THB EUR
+0.31%
15.015
BYN THB
0.06660
THB BYN
-0.19%
0.6494
RUB THB
1.5399
THB RUB
-2.24%
13.395
GEL THB
0.07465
THB GEL
-0.37%
1.9475
MDL THB
0.5135
THB MDL
-0.27%
7.4936
RON THB
0.1334
THB RON
+0.32%
2.0499
TRY THB
0.4878
THB TRY
-0.17%
0.3164
ALL THB
3.1602
THB ALL
-0.22%
18.958
BGN THB
0.05275
THB BGN
+0.31%
1.0312
UAH THB
0.9697
THB UAH
-0.21%