อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.2088 (30/1/2566) เฉลี่ย = 3.2975 สูงสุด = 3.4044 (28/2/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
3.3159
MAD THB
0.3016
THB MAD
อังคาร
3.2874
MAD THB
0.3042
THB MAD
พุธ
3.2410
MAD THB
0.3085
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2471
MAD THB
0.3080
THB MAD
ศุกร์
3.2662
MAD THB
0.3062
THB MAD
จันทร์
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
อังคาร
3.2754
MAD THB
0.3053
THB MAD
พุธ
3.2613
MAD THB
0.3066
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2760
MAD THB
0.3052
THB MAD
ศุกร์
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
จันทร์
3.2820
MAD THB
0.3047
THB MAD
อังคาร
3.2684
MAD THB
0.3060
THB MAD
พุธ
3.2222
MAD THB
0.3103
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2403
MAD THB
0.3086
THB MAD
ศุกร์
3.2266
MAD THB
0.3099
THB MAD
จันทร์
3.2332
MAD THB
0.3093
THB MAD
อังคาร
3.2186
MAD THB
0.3107
THB MAD
พุธ
3.2465
MAD THB
0.3080
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2475
MAD THB
0.3079
THB MAD
ศุกร์
3.2402
MAD THB
0.3086
THB MAD
จันทร์
3.2088
MAD THB
0.3116
THB MAD
อังคาร
3.2447
MAD THB
0.3082
THB MAD
พุธ
3.2276
MAD THB
0.3098
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2639
MAD THB
0.3064
THB MAD
ศุกร์
3.2266
MAD THB
0.3099
THB MAD
จันทร์
3.2720
MAD THB
0.3056
THB MAD
อังคาร
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
พุธ
3.2647
MAD THB
0.3063
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2638
MAD THB
0.3064
THB MAD
ศุกร์
3.2972
MAD THB
0.3033
THB MAD
จันทร์
3.2939
MAD THB
0.3036
THB MAD
อังคาร
3.3069
MAD THB
0.3024
THB MAD
พุธ
3.3338
MAD THB
0.3000
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3314
MAD THB
0.3002
THB MAD
ศุกร์
3.3412
MAD THB
0.2993
THB MAD
จันทร์
3.3323
MAD THB
0.3001
THB MAD
อังคาร
3.3440
MAD THB
0.2990
THB MAD
พุธ
3.3349
MAD THB
0.2999
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3344
MAD THB
0.2999
THB MAD
ศุกร์
3.3503
MAD THB
0.2985
THB MAD
จันทร์
3.3629
MAD THB
0.2974
THB MAD
อังคาร
3.4044
MAD THB
0.2937
THB MAD
พุธ
3.3280
MAD THB
0.3005
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3533
MAD THB
0.2982
THB MAD
ศุกร์
3.3370
MAD THB
0.2997
THB MAD
จันทร์
3.3292
MAD THB
0.3004
THB MAD
อังคาร
3.3319
MAD THB
0.3001
THB MAD
พุธ
3.3369
MAD THB
0.2997
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3519
MAD THB
0.2983
THB MAD
ศุกร์
3.3516
MAD THB
0.2984
THB MAD
จันทร์
3.3224
MAD THB
0.3010
THB MAD
อังคาร
3.3245
MAD THB
0.3008
THB MAD
พุธ
3.3293
MAD THB
0.3004
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3127
MAD THB
0.3019
THB MAD
ศุกร์
3.2802
MAD THB
0.3049
THB MAD
จันทร์
3.3056
MAD THB
0.3025
THB MAD
อังคาร
3.3127
MAD THB
0.3019
THB MAD
พุธ
3.3447
MAD THB
0.2990
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3076
MAD THB
0.3023
THB MAD
ศุกร์
3.3419
MAD THB
0.2992
THB MAD
จันทร์
3.3612
MAD THB
0.2975
THB MAD
อังคาร
3.3401
MAD THB
0.2994
THB MAD
พุธ
3.3374
MAD THB
0.2996
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3451
MAD THB
0.2989
THB MAD