อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.2088 (30/1/2566) เฉลี่ย = 3.4362 สูงสุด = 3.6328 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
3.3159
MAD THB
0.3016
THB MAD
อังคาร
3.2874
MAD THB
0.3042
THB MAD
พุธ
3.2410
MAD THB
0.3085
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2471
MAD THB
0.3080
THB MAD
ศุกร์
3.2662
MAD THB
0.3062
THB MAD
จันทร์
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
อังคาร
3.2754
MAD THB
0.3053
THB MAD
พุธ
3.2613
MAD THB
0.3066
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2760
MAD THB
0.3052
THB MAD
ศุกร์
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
จันทร์
3.2820
MAD THB
0.3047
THB MAD
อังคาร
3.2684
MAD THB
0.3060
THB MAD
พุธ
3.2222
MAD THB
0.3103
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2403
MAD THB
0.3086
THB MAD
ศุกร์
3.2266
MAD THB
0.3099
THB MAD
จันทร์
3.2332
MAD THB
0.3093
THB MAD
อังคาร
3.2186
MAD THB
0.3107
THB MAD
พุธ
3.2465
MAD THB
0.3080
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2475
MAD THB
0.3079
THB MAD
ศุกร์
3.2402
MAD THB
0.3086
THB MAD
จันทร์
3.2088
MAD THB
0.3116
THB MAD
อังคาร
3.2447
MAD THB
0.3082
THB MAD
พุธ
3.2276
MAD THB
0.3098
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2639
MAD THB
0.3064
THB MAD
ศุกร์
3.2266
MAD THB
0.3099
THB MAD
จันทร์
3.2720
MAD THB
0.3056
THB MAD
อังคาร
3.2721
MAD THB
0.3056
THB MAD
พุธ
3.2647
MAD THB
0.3063
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2638
MAD THB
0.3064
THB MAD
ศุกร์
3.2972
MAD THB
0.3033
THB MAD
จันทร์
3.2939
MAD THB
0.3036
THB MAD
อังคาร
3.3069
MAD THB
0.3024
THB MAD
พุธ
3.3338
MAD THB
0.3000
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3314
MAD THB
0.3002
THB MAD
ศุกร์
3.3412
MAD THB
0.2993
THB MAD
จันทร์
3.3323
MAD THB
0.3001
THB MAD
อังคาร
3.3440
MAD THB
0.2990
THB MAD
พุธ
3.3349
MAD THB
0.2999
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3344
MAD THB
0.2999
THB MAD
ศุกร์
3.3503
MAD THB
0.2985
THB MAD
จันทร์
3.3629
MAD THB
0.2974
THB MAD
อังคาร
3.4044
MAD THB
0.2937
THB MAD
พุธ
3.3280
MAD THB
0.3005
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3533
MAD THB
0.2982
THB MAD
ศุกร์
3.3370
MAD THB
0.2997
THB MAD
จันทร์
3.3292
MAD THB
0.3004
THB MAD
อังคาร
3.3319
MAD THB
0.3001
THB MAD
พุธ
3.3369
MAD THB
0.2997
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3519
MAD THB
0.2983
THB MAD
ศุกร์
3.3516
MAD THB
0.2984
THB MAD
จันทร์
3.3224
MAD THB
0.3010
THB MAD
อังคาร
3.3245
MAD THB
0.3008
THB MAD
พุธ
3.3293
MAD THB
0.3004
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3127
MAD THB
0.3019
THB MAD
ศุกร์
3.2802
MAD THB
0.3049
THB MAD
จันทร์
3.3056
MAD THB
0.3025
THB MAD
อังคาร
3.3127
MAD THB
0.3019
THB MAD
พุธ
3.3447
MAD THB
0.2990
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3076
MAD THB
0.3023
THB MAD
ศุกร์
3.3419
MAD THB
0.2992
THB MAD
จันทร์
3.3612
MAD THB
0.2975
THB MAD
อังคาร
3.3401
MAD THB
0.2994
THB MAD
พุธ
3.3374
MAD THB
0.2996
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3451
MAD THB
0.2989
THB MAD
ศุกร์
3.3492
MAD THB
0.2986
THB MAD
จันทร์
3.3788
MAD THB
0.2960
THB MAD
อังคาร
3.3461
MAD THB
0.2989
THB MAD
พุธ
3.3144
MAD THB
0.3017
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3456
MAD THB
0.2989
THB MAD
ศุกร์
3.3638
MAD THB
0.2973
THB MAD
จันทร์
3.3681
MAD THB
0.2969
THB MAD
อังคาร
3.3565
MAD THB
0.2979
THB MAD
พุธ
3.3667
MAD THB
0.2970
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3489
MAD THB
0.2986
THB MAD
ศุกร์
3.3661
MAD THB
0.2971
THB MAD
จันทร์
3.3608
MAD THB
0.2975
THB MAD
อังคาร
3.3848
MAD THB
0.2954
THB MAD
พุธ
3.4059
MAD THB
0.2936
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3747
MAD THB
0.2963
THB MAD
ศุกร์
3.3754
MAD THB
0.2963
THB MAD
จันทร์
3.4051
MAD THB
0.2937
THB MAD
อังคาร
3.4113
MAD THB
0.2931
THB MAD
พุธ
3.3721
MAD THB
0.2966
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3836
MAD THB
0.2955
THB MAD
ศุกร์
3.3818
MAD THB
0.2957
THB MAD
จันทร์
3.4143
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.4100
MAD THB
0.2933
THB MAD
พุธ
3.4117
MAD THB
0.2931
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3860
MAD THB
0.2953
THB MAD
ศุกร์
3.3592
MAD THB
0.2977
THB MAD
จันทร์
3.3808
MAD THB
0.2958
THB MAD
อังคาร
3.3579
MAD THB
0.2978
THB MAD
พุธ
3.3779
MAD THB
0.2960
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3667
MAD THB
0.2970
THB MAD
ศุกร์
3.3714
MAD THB
0.2966
THB MAD
จันทร์
3.3616
MAD THB
0.2975
THB MAD
อังคาร
3.3654
MAD THB
0.2971
THB MAD
พุธ
3.3936
MAD THB
0.2947
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3903
MAD THB
0.2950
THB MAD
ศุกร์
3.3653
MAD THB
0.2972
THB MAD
จันทร์
3.4050
MAD THB
0.2937
THB MAD
อังคาร
3.3890
MAD THB
0.2951
THB MAD
พุธ
3.3863
MAD THB
0.2953
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3956
MAD THB
0.2945
THB MAD
ศุกร์
3.3812
MAD THB
0.2958
THB MAD
จันทร์
3.4143
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.3989
MAD THB
0.2942
THB MAD
พุธ
3.4070
MAD THB
0.2935
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4203
MAD THB
0.2924
THB MAD
ศุกร์
3.4158
MAD THB
0.2928
THB MAD
จันทร์
3.4139
MAD THB
0.2929
THB MAD
อังคาร
3.4354
MAD THB
0.2911
THB MAD
พุธ
3.4072
MAD THB
0.2935
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4106
MAD THB
0.2932
THB MAD
ศุกร์
3.4111
MAD THB
0.2932
THB MAD
จันทร์
3.4270
MAD THB
0.2918
THB MAD
อังคาร
3.4126
MAD THB
0.2930
THB MAD
พุธ
3.4358
MAD THB
0.2911
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4575
MAD THB
0.2892
THB MAD
ศุกร์
3.4765
MAD THB
0.2876
THB MAD
จันทร์
3.4903
MAD THB
0.2865
THB MAD
อังคาร
3.4781
MAD THB
0.2875
THB MAD
พุธ
3.4758
MAD THB
0.2877
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5326
MAD THB
0.2831
THB MAD
ศุกร์
3.5216
MAD THB
0.2840
THB MAD
จันทร์
3.5435
MAD THB
0.2822
THB MAD
อังคาร
3.5203
MAD THB
0.2841
THB MAD
พุธ
3.5933
MAD THB
0.2783
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5660
MAD THB
0.2804
THB MAD
ศุกร์
3.5361
MAD THB
0.2828
THB MAD
จันทร์
3.5822
MAD THB
0.2792
THB MAD
อังคาร
3.5528
MAD THB
0.2815
THB MAD
พุธ
3.5603
MAD THB
0.2809
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5779
MAD THB
0.2795
THB MAD
ศุกร์
3.6052
MAD THB
0.2774
THB MAD
จันทร์
3.6085
MAD THB
0.2771
THB MAD
อังคาร
3.5520
MAD THB
0.2815
THB MAD
พุธ
3.5885
MAD THB
0.2787
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5674
MAD THB
0.2803
THB MAD
ศุกร์
3.5874
MAD THB
0.2787
THB MAD
จันทร์
3.5938
MAD THB
0.2783
THB MAD
อังคาร
3.5186
MAD THB
0.2842
THB MAD
พุธ
3.4994
MAD THB
0.2858
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4880
MAD THB
0.2867
THB MAD
ศุกร์
3.5190
MAD THB
0.2842
THB MAD
จันทร์
3.5567
MAD THB
0.2812
THB MAD
อังคาร
3.5327
MAD THB
0.2831
THB MAD
พุธ
3.5006
MAD THB
0.2857
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5042
MAD THB
0.2854
THB MAD
ศุกร์
3.5176
MAD THB
0.2843
THB MAD
จันทร์
3.5190
MAD THB
0.2842
THB MAD
อังคาร
3.4575
MAD THB
0.2892
THB MAD
พุธ
3.4803
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4897
MAD THB
0.2866
THB MAD
ศุกร์
3.5219
MAD THB
0.2839
THB MAD
จันทร์
3.5995
MAD THB
0.2778
THB MAD
อังคาร
3.5645
MAD THB
0.2805
THB MAD
พุธ
3.6034
MAD THB
0.2775
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6061
MAD THB
0.2773
THB MAD
ศุกร์
3.5724
MAD THB
0.2799
THB MAD
จันทร์
3.5819
MAD THB
0.2792
THB MAD
อังคาร
3.5527
MAD THB
0.2815
THB MAD
พุธ
3.5627
MAD THB
0.2807
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5737
MAD THB
0.2798
THB MAD
ศุกร์
3.5676
MAD THB
0.2803
THB MAD
จันทร์
3.5755
MAD THB
0.2797
THB MAD
อังคาร
3.5071
MAD THB
0.2851
THB MAD
พุธ
3.5127
MAD THB
0.2847
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4935
MAD THB
0.2862
THB MAD
ศุกร์
3.4956
MAD THB
0.2861
THB MAD
จันทร์
3.5164
MAD THB
0.2844
THB MAD
อังคาร
3.4618
MAD THB
0.2889
THB MAD
พุธ
3.4806
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4766
MAD THB
0.2876
THB MAD
ศุกร์
3.4390
MAD THB
0.2908
THB MAD
จันทร์
3.4223
MAD THB
0.2922
THB MAD
อังคาร
3.4848
MAD THB
0.2870
THB MAD
พุธ
3.4836
MAD THB
0.2871
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4758
MAD THB
0.2877
THB MAD
ศุกร์
3.4944
MAD THB
0.2862
THB MAD
จันทร์
3.4845
MAD THB
0.2870
THB MAD
อังคาร
3.5023
MAD THB
0.2855
THB MAD
พุธ
3.5204
MAD THB
0.2841
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5218
MAD THB
0.2839
THB MAD
ศุกร์
3.4974
MAD THB
0.2859
THB MAD
จันทร์
3.4860
MAD THB
0.2869
THB MAD
อังคาร
3.5118
MAD THB
0.2848
THB MAD
พุธ
3.5256
MAD THB
0.2836
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5062
MAD THB
0.2852
THB MAD
ศุกร์
3.5200
MAD THB
0.2841
THB MAD
จันทร์
3.5053
MAD THB
0.2853
THB MAD
อังคาร
3.5513
MAD THB
0.2816
THB MAD
พุธ
3.5498
MAD THB
0.2817
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5563
MAD THB
0.2812
THB MAD
ศุกร์
3.5356
MAD THB
0.2828
THB MAD
จันทร์
3.5896
MAD THB
0.2786
THB MAD
อังคาร
3.5792
MAD THB
0.2794
THB MAD
พุธ
3.5657
MAD THB
0.2805
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5702
MAD THB
0.2801
THB MAD
ศุกร์
3.5829
MAD THB
0.2791
THB MAD
จันทร์
3.6328
MAD THB
0.2753
THB MAD
อังคาร
3.5558
MAD THB
0.2812
THB MAD
พุธ
3.5544
MAD THB
0.2813
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5588
MAD THB
0.2810
THB MAD
ศุกร์
3.5368
MAD THB
0.2827
THB MAD
จันทร์
3.5518
MAD THB
0.2815
THB MAD
อังคาร
3.5545
MAD THB
0.2813
THB MAD
พุธ
3.5459
MAD THB
0.2820
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5412
MAD THB
0.2824
THB MAD
ศุกร์
3.5624
MAD THB
0.2807
THB MAD
จันทร์
3.5482
MAD THB
0.2818
THB MAD
อังคาร
3.5325
MAD THB
0.2831
THB MAD
พุธ
3.5065
MAD THB
0.2852
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5179
MAD THB
0.2843
THB MAD
ศุกร์
3.5243
MAD THB
0.2837
THB MAD
จันทร์
3.4957
MAD THB
0.2861
THB MAD
อังคาร
3.4975
MAD THB
0.2859
THB MAD
พุธ
3.5221
MAD THB
0.2839
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5049
MAD THB
0.2853
THB MAD
ศุกร์
3.4750
MAD THB
0.2878
THB MAD
จันทร์
3.4821
MAD THB
0.2872
THB MAD
อังคาร
3.4621
MAD THB
0.2888
THB MAD
พุธ
3.4821
MAD THB
0.2872
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5002
MAD THB
0.2857
THB MAD
ศุกร์
3.5058
MAD THB
0.2852
THB MAD
จันทร์
3.5160
MAD THB
0.2844
THB MAD
อังคาร
3.5279
MAD THB
0.2835
THB MAD
พุธ
3.5016
MAD THB
0.2856
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4896
MAD THB
0.2866
THB MAD
ศุกร์
3.4508
MAD THB
0.2898
THB MAD
จันทร์
3.4806
MAD THB
0.2873
THB MAD
อังคาร
3.4797
MAD THB
0.2874
THB MAD
พุธ
3.4696
MAD THB
0.2882
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4779
MAD THB
0.2875
THB MAD
ศุกร์
3.4984
MAD THB
0.2858
THB MAD
จันทร์
3.4792
MAD THB
0.2874
THB MAD
อังคาร
3.4687
MAD THB
0.2883
THB MAD
พุธ
3.4810
MAD THB
0.2873
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5109
MAD THB
0.2848
THB MAD
ศุกร์
3.4794
MAD THB
0.2874
THB MAD
จันทร์
3.4622
MAD THB
0.2888
THB MAD
อังคาร
3.4923
MAD THB
0.2863
THB MAD
พุธ
3.4719
MAD THB
0.2880
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4794
MAD THB
0.2874
THB MAD
ศุกร์
3.4926
MAD THB
0.2863
THB MAD
จันทร์
3.5174
MAD THB
0.2843
THB MAD
อังคาร
3.5068
MAD THB
0.2852
THB MAD
พุธ
3.5208
MAD THB
0.2840
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4743
MAD THB
0.2878
THB MAD
ศุกร์
3.4631
MAD THB
0.2888
THB MAD
จันทร์
3.4490
MAD THB
0.2899
THB MAD
อังคาร
3.4611
MAD THB
0.2889
THB MAD
พุธ
3.4688
MAD THB
0.2883
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4777
MAD THB
0.2875
THB MAD
ศุกร์
3.4731
MAD THB
0.2879
THB MAD
จันทร์
3.4920
MAD THB
0.2864
THB MAD
อังคาร
3.4901
MAD THB
0.2865
THB MAD
พุธ
3.4716
MAD THB
0.2881
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4895
MAD THB
0.2866
THB MAD
ศุกร์
3.4715
MAD THB
0.2881
THB MAD