อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.4405 (2/1/2567) เฉลี่ย = 3.5699 สูงสุด = 3.6557 (4/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
3.4637
MAD THB
0.2887
THB MAD
อังคาร
3.4405
MAD THB
0.2907
THB MAD
พุธ
3.4603
MAD THB
0.2890
THB MAD
พฤหัสบดี
3.4716
MAD THB
0.2881
THB MAD
ศุกร์
3.5193
MAD THB
0.2841
THB MAD
จันทร์
3.5244
MAD THB
0.2837
THB MAD
อังคาร
3.5273
MAD THB
0.2835
THB MAD
พุธ
3.5165
MAD THB
0.2844
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5297
MAD THB
0.2833
THB MAD
ศุกร์
3.5258
MAD THB
0.2836
THB MAD
จันทร์
3.5097
MAD THB
0.2849
THB MAD
อังคาร
3.5512
MAD THB
0.2816
THB MAD
พุธ
3.5540
MAD THB
0.2814
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5661
MAD THB
0.2804
THB MAD
ศุกร์
3.5598
MAD THB
0.2809
THB MAD
จันทร์
3.5899
MAD THB
0.2786
THB MAD
อังคาร
3.5909
MAD THB
0.2785
THB MAD
พุธ
3.5779
MAD THB
0.2795
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5751
MAD THB
0.2797
THB MAD
ศุกร์
3.5577
MAD THB
0.2811
THB MAD
จันทร์
3.5625
MAD THB
0.2807
THB MAD
อังคาร
3.5346
MAD THB
0.2829
THB MAD
พุธ
3.5366
MAD THB
0.2828
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5493
MAD THB
0.2817
THB MAD
ศุกร์
3.5291
MAD THB
0.2834
THB MAD
จันทร์
3.5449
MAD THB
0.2821
THB MAD
อังคาร
3.5425
MAD THB
0.2823
THB MAD
พุธ
3.5433
MAD THB
0.2822
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5580
MAD THB
0.2811
THB MAD
ศุกร์
3.5784
MAD THB
0.2795
THB MAD
จันทร์
3.5838
MAD THB
0.2790
THB MAD
อังคาร
3.5584
MAD THB
0.2810
THB MAD
พุธ
3.5782
MAD THB
0.2795
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5912
MAD THB
0.2785
THB MAD
ศุกร์
3.5862
MAD THB
0.2788
THB MAD
จันทร์
3.5791
MAD THB
0.2794
THB MAD
อังคาร
3.5693
MAD THB
0.2802
THB MAD
พุธ
3.5577
MAD THB
0.2811
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5560
MAD THB
0.2812
THB MAD
ศุกร์
3.5829
MAD THB
0.2791
THB MAD
จันทร์
3.5721
MAD THB
0.2799
THB MAD
อังคาร
3.5622
MAD THB
0.2807
THB MAD
พุธ
3.5724
MAD THB
0.2799
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5491
MAD THB
0.2818
THB MAD
ศุกร์
3.5482
MAD THB
0.2818
THB MAD
จันทร์
3.5643
MAD THB
0.2806
THB MAD
อังคาร
3.5501
MAD THB
0.2817
THB MAD
พุธ
3.5495
MAD THB
0.2817
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5547
MAD THB
0.2813
THB MAD
ศุกร์
3.5585
MAD THB
0.2810
THB MAD
จันทร์
3.5356
MAD THB
0.2828
THB MAD
อังคาร
3.5446
MAD THB
0.2821
THB MAD
พุธ
3.5531
MAD THB
0.2814
THB MAD
พฤหัสบดี
3.5535
MAD THB
0.2814
THB MAD
ศุกร์
3.5522
MAD THB
0.2815
THB MAD
จันทร์
3.5857
MAD THB
0.2789
THB MAD
อังคาร
3.5795
MAD THB
0.2794
THB MAD
พุธ
3.6047
MAD THB
0.2774
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6178
MAD THB
0.2764
THB MAD
ศุกร์
3.6261
MAD THB
0.2758
THB MAD
จันทร์
3.6035
MAD THB
0.2775
THB MAD
อังคาร
3.6017
MAD THB
0.2776
THB MAD
พุธ
3.5997
MAD THB
0.2778
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6002
MAD THB
0.2778
THB MAD
ศุกร์
3.5863
MAD THB
0.2788
THB MAD
จันทร์
3.6122
MAD THB
0.2768
THB MAD
อังคาร
3.6237
MAD THB
0.2760
THB MAD
พุธ
3.6457
MAD THB
0.2743
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6557
MAD THB
0.2735
THB MAD
ศุกร์
3.6308
MAD THB
0.2754
THB MAD
จันทร์
3.6359
MAD THB
0.2750
THB MAD
อังคาร
3.6373
MAD THB
0.2749
THB MAD
พุธ
3.6229
MAD THB
0.2760
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6013
MAD THB
0.2777
THB MAD
ศุกร์
3.6311
MAD THB
0.2754
THB MAD
จันทร์
3.6512
MAD THB
0.2739
THB MAD
อังคาร
3.6097
MAD THB
0.2770
THB MAD
พุธ
3.6189
MAD THB
0.2763
THB MAD
พฤหัสบดี
3.6323
MAD THB
0.2753
THB MAD
ศุกร์
3.6260
MAD THB
0.2758
THB MAD