เงื่อนไขการให้บริการ

หากคุณยังคงเรียกดูและใช้งานเว็บไซต์ Baht365.com นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เรียกว่า "ข้อตกลง" ซึ่งใช้ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเรา

คำว่า "พวกเรา" "เรา" และ "ของเรา" หมายถึง Symmetric Technologies, Inc. และคำว่า "คุณ" หมายถึง ผู้ใช้หรือผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้งาน ("เงื่อนไข" หรือ "เงื่อนไขการให้บริการ") ดังต่อไปนี้

เนื้อหาของหน้าเว็บไซต์นี้ใช้สำหรับเป็นข้อมูลและเพื่อใช้งานทั่วไปของคุณเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราเป็นผู้ให้บริการออนไลน์แบบอิสระ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิจัยและเปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินได้

คุณสามารถบริการของเราใช้ได้ฟรี เราได้รับค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าคอมมิชชั่นจากบุคคลที่สามที่อาจโฆษณาบนเว็บไซต์

ข้อมูลและเอกสารประกอบหรือการส่งข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการชักชวนให้ลงทุนหรือคำแนะนำเพื่อการค้าใดๆ

ไม่มีสิ่งใดในเว็บไซต์นี้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมาย ภาษี การบัญชีหรือคำแนะนำแบบมืออาชีพอื่นๆ และคุณไม่ควรพึ่งพารายงาน ข้อมูล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีให้หรือเข้าถึงได้ผ่านการใช้เว็บไซต์ เพื่อการตัดสินใจทางการเงิน คุณควรปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมสำหรับคำแนะนำเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ์ของคุณ และ/หรือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ก่อนตัดสินใจลงทุน

ทั้งเราและบุคคลที่สามไม่รับประกันเกี่ยวกับความถูกต้อง ช่วงเวลา ประสิทธิภาพ ความสมบูรณ์ หรือความเหมาะสมของข้อมูลและเนื้อหาที่พบหรือเสนอในเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ คุณรับทราบว่าข้อมูลและเนื้อหาดังกล่าวอาจมีความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาด และเราจะยกเว้นความรับผิดต่อความไม่ถูกต้องหรือข้อผิดพลาดดังกล่าวอย่างชัดแจ้งตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้งานนั้นปราศจากไวรัสหรือข้อบกพร่องใดๆ

เราไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการละเว้นใดๆ อันเป็นผลมาจากการอ่านหรือตีความข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่หรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ เราใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้องและแม่นยำ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนั้นได้ให้บริการ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มีอยู่" และอาจล้าสมัยได้เมื่อเวลาผ่านไป เว็บไซต์มีข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ และได้จัดทำขึ้นโดยสุจริตและด้วยความระมัดระวังตามสมควร ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ทั่วไปและไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำที่จะนำไปใช้กับสถานการณ์จริงใดๆ โดยเฉพาะ เราไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความเหมาะสม ความสมบูรณ์ คุณภาพ หรือความถูกต้องของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้า ความล้มเหลว ข้อผิดพลาด หรือการสูญหายของข้อมูลที่ส่งไวรัสหรือการปนเปื้อนอื่นๆ หรือคุณสมบัติทำลายล้างที่ส่งถึงคุณหรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

เราปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ และทั้งหมดต่อคุณ สำหรับบริการที่เรามอบให้ตามขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ รวมถึงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อม เช่น การสูญเสียผลกำไร ให้กับคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ไม่รวมถึงการบาดเจ็บหรือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากความประมาทเลินเล่อของเรา

การใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ของคุณในเว็บไซต์นี้ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ซึ่งเราจะไม่รับผิดชอบ จะเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือข้อมูลใดๆ ที่มีอยู่ผ่านเว็บไซต์นี้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของคุณ

หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดๆ ของเว็บไซต์หรือเงื่อนไขใดๆ เหล่านี้ ทางแก้ไขอย่างเดียวของคุณก็คือ การเลิกใช้เว็บไซต์นี้

คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ หรือแสดงข้อมูลหรือเนื้อหาที่ให้แก่คุณโดยหรือผ่านเว็บไซต์ได้ วิดเจ็ตฟรีของเราจะต้องใช้ในรูปแบบดั้งเดิมที่ให้ไว้ และเพื่อจุดประสงค์ตามที่ได้กล่าวมาเท่านั้น

การขูดข้อมูลราคา/การกำหนดราคาจากเว็บไซต์ของเราเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

คุณจะต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และคุณต้องไม่หลีกเลี่ยงการรักษาความปลอดภัยบนเว็บไซต์ งัดแงะหรือแฮ็ค หรือพยายามขัดขวางระบบคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ เว็บไซต์ เราเตอร์ หรืออุปกรณ์หรือบริการอื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเรา

คุณต้องไม่ใช้เว็บไซต์เพื่อเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์หรือเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา คุณจะต้องไม่: (i) ส่งหรือจัดเก็บเนื้อหาที่มีไวรัส ซอฟต์แวร์ หนอนคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ สคริปต์ ตัวแทนหรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เป็นอันตราย; (ii) แทรกแซงหรือขัดขวางความสมบูรณ์หรือประสิทธิภาพของบริการหรือข้อมูลที่อยู่ในนั้น หรือเว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายของเรา (iii) พยายามเข้าถึงเว็บไซต์หรือระบบหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ (iv) ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดภาระมากในระบบของเรา

เว็บไซต์ของเรามีไว้สำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเท่านั้น (ซึ่งจะต้องมีเหตุผลและไม่เป็นการก่อกวน ล่วงละเมิด หรือฝ่าฝืนกฎหมายหรือคำสั่งใดๆ) เว็บไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้ในเชิงพาณิชย์และคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ใช้ หรือคัดลอกเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือผิดกฎหมาย

คุณจะต้องไม่ (i) ฝังบริการเป็น "iframe" หรือ "frame" จากภายในแอปพลิเคชันอื่น หรือ (ii) ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อ (ก) สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มาแข่งขันได้ (ข) สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้แนวคิด คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น หรือกราฟิกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคล้ายหรือเหมือนกับเว็บไซต์ของเรา หรือ (ค) คัดลอกแนวคิด เนื้อหา คุณสมบัติ ฟังก์ชั่น หรือกราฟิกของบริการ

กรรมสิทธิ์และสิทธิ์ทั้งหมดที่สร้างขึ้นของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ และเครื่องหมายทางการค้าหรือเครื่องหมายใดๆ ที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรานั้น มีผลบังคับใช้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณต้องไม่ดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ อัปโหลด โพสต์ ส่ง หรือแจกจ่ายโดยวิธีการใดๆ ในลักษณะใดๆ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา ยกเว้นที่ได้รับเชิญอย่างชัดเจนให้ทำหรือระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าเสียหาย และ/หรือ เป็นความผิดทางอาญา

เว็บไซต์นี้อาจรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นระยะๆ ลิงก์เหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้มีความหมายว่า เรารับรองเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เราไม่ได้เป็นตัวแทนแสดงถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่จัดทำโดยบุคคลที่สามดังกล่าว หรือเราไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือความพร้อมใช้งานของเว็บไซต์ดังกล่าวได้ เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อบริการหรือสินค้าที่พวกเขาอาจให้แก่คุณ

การติดต่อใดๆ กับบุคคลที่สาม (รวมถึงผู้โฆษณา) ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการส่งมอบและการชำระเงินสำหรับสินค้าและบริการ และข้อกำหนด เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมดังกล่าว ผู้โฆษณาหรือบุคคลที่สามอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของการติดต่อดังกล่าว

เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการให้บริการล่าสุดจะได้รับการโพสต์ไว้บนเว็บไซต์นี้ และคุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการให้บริการเหล่านี้ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ คุณสมบัติใหม่ใดๆ ที่เพิ่มหรือปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึง การเปิดตัว เครื่องมือ และทรัพยากรใหม่ๆ จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการให้บริการ การใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงใดๆ ดังกล่าวจะถือว่าคุณได้ยินยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ ความสามารถในการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบ

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว เงื่อนไขการให้บริการถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและเรา และควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้าใดๆ ระหว่างคุณกับเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อกำหนดรุ่นก่อนหน้าใดๆ)

ข้อตกลงนี้สามารถมอบหมายให้กับบุคคลที่สามโดยเราได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้และได้รับการตีความตามกฎหมายที่บังคับใช้ของสหรัฐอเมริกาและเครือรัฐแมสซาชูเซตส์

แก้ไขล่าสุด: 4 มกราคม 2562