อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีแรห์มโมร็อกโก แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีแรห์มโมร็อกโก
ต่ำสุด = 3.1068 (31/12/2562) เฉลี่ย = 3.2291 สูงสุด = 3.3838 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีแรห์มโมร็อกโก และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
3.3809
MAD THB
0.2958
THB MAD
พุธ
3.3838
MAD THB
0.2955
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3398
MAD THB
0.2994
THB MAD
ศุกร์
3.3692
MAD THB
0.2968
THB MAD
จันทร์
3.3667
MAD THB
0.2970
THB MAD
อังคาร
3.3780
MAD THB
0.2960
THB MAD
พุธ
3.3757
MAD THB
0.2962
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3767
MAD THB
0.2961
THB MAD
ศุกร์
3.3668
MAD THB
0.2970
THB MAD
จันทร์
3.3644
MAD THB
0.2972
THB MAD
อังคาร
3.3514
MAD THB
0.2984
THB MAD
พุธ
3.3204
MAD THB
0.3012
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3221
MAD THB
0.3010
THB MAD
ศุกร์
3.3239
MAD THB
0.3009
THB MAD
จันทร์
3.3232
MAD THB
0.3009
THB MAD
อังคาร
3.3259
MAD THB
0.3007
THB MAD
พุธ
3.3206
MAD THB
0.3011
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3115
MAD THB
0.3020
THB MAD
ศุกร์
3.3013
MAD THB
0.3029
THB MAD
จันทร์
3.3058
MAD THB
0.3025
THB MAD
อังคาร
3.3088
MAD THB
0.3022
THB MAD
พุธ
3.2923
MAD THB
0.3037
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2851
MAD THB
0.3044
THB MAD
ศุกร์
3.2882
MAD THB
0.3041
THB MAD
จันทร์
3.2890
MAD THB
0.3040
THB MAD
อังคาร
3.2807
MAD THB
0.3048
THB MAD
พุธ
3.2769
MAD THB
0.3052
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2734
MAD THB
0.3055
THB MAD
ศุกร์
3.2928
MAD THB
0.3037
THB MAD
จันทร์
3.2931
MAD THB
0.3037
THB MAD
อังคาร
3.2894
MAD THB
0.3040
THB MAD
พุธ
3.2951
MAD THB
0.3035
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2806
MAD THB
0.3048
THB MAD
ศุกร์
3.2754
MAD THB
0.3053
THB MAD
จันทร์
3.2770
MAD THB
0.3052
THB MAD
อังคาร
3.2699
MAD THB
0.3058
THB MAD
พุธ
3.2649
MAD THB
0.3063
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2750
MAD THB
0.3053
THB MAD
ศุกร์
3.2858
MAD THB
0.3043
THB MAD
จันทร์
3.2732
MAD THB
0.3055
THB MAD
อังคาร
3.2769
MAD THB
0.3052
THB MAD
พุธ
3.2902
MAD THB
0.3039
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2946
MAD THB
0.3035
THB MAD
ศุกร์
3.3173
MAD THB
0.3014
THB MAD
จันทร์
3.3290
MAD THB
0.3004
THB MAD
อังคาร
3.3197
MAD THB
0.3012
THB MAD
พุธ
3.3191
MAD THB
0.3013
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3160
MAD THB
0.3016
THB MAD
ศุกร์
3.2913
MAD THB
0.3038
THB MAD
จันทร์
3.2946
MAD THB
0.3035
THB MAD
อังคาร
3.2881
MAD THB
0.3041
THB MAD
พุธ
3.2885
MAD THB
0.3041
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3105
MAD THB
0.3021
THB MAD
ศุกร์
3.3018
MAD THB
0.3029
THB MAD
จันทร์
3.3068
MAD THB
0.3024
THB MAD
อังคาร
3.3001
MAD THB
0.3030
THB MAD
พุธ
3.3089
MAD THB
0.3022
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3117
MAD THB
0.3020
THB MAD
ศุกร์
3.3056
MAD THB
0.3025
THB MAD
จันทร์
3.2863
MAD THB
0.3043
THB MAD
อังคาร
3.2906
MAD THB
0.3039
THB MAD
พุธ
3.3035
MAD THB
0.3027
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2943
MAD THB
0.3036
THB MAD
ศุกร์
3.2849
MAD THB
0.3044
THB MAD
จันทร์
3.2847
MAD THB
0.3044
THB MAD
อังคาร
3.2844
MAD THB
0.3045
THB MAD
พุธ
3.2921
MAD THB
0.3038
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2936
MAD THB
0.3036
THB MAD
ศุกร์
3.3045
MAD THB
0.3026
THB MAD
จันทร์
3.3120
MAD THB
0.3019
THB MAD
อังคาร
3.3032
MAD THB
0.3027
THB MAD
พุธ
3.3003
MAD THB
0.3030
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3059
MAD THB
0.3025
THB MAD
ศุกร์
3.3038
MAD THB
0.3027
THB MAD
จันทร์
3.3111
MAD THB
0.3020
THB MAD
อังคาร
3.3172
MAD THB
0.3015
THB MAD
พุธ
3.3132
MAD THB
0.3018
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3114
MAD THB
0.3020
THB MAD
ศุกร์
3.3082
MAD THB
0.3023
THB MAD
จันทร์
3.3120
MAD THB
0.3019
THB MAD
อังคาร
3.3280
MAD THB
0.3005
THB MAD
พุธ
3.3279
MAD THB
0.3005
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3224
MAD THB
0.3010
THB MAD
ศุกร์
3.3075
MAD THB
0.3023
THB MAD
จันทร์
3.3002
MAD THB
0.3030
THB MAD
อังคาร
3.3102
MAD THB
0.3021
THB MAD
พุธ
3.3108
MAD THB
0.3020
THB MAD
พฤหัสบดี
3.3190
MAD THB
0.3013
THB MAD
ศุกร์
3.3076
MAD THB
0.3023
THB MAD
จันทร์
3.3005
MAD THB
0.3030
THB MAD
อังคาร
3.3010
MAD THB
0.3029
THB MAD
พุธ
3.2890
MAD THB
0.3040
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2862
MAD THB
0.3043
THB MAD
ศุกร์
3.2729
MAD THB
0.3055
THB MAD
จันทร์
3.2878
MAD THB
0.3042
THB MAD
อังคาร
3.2713
MAD THB
0.3057
THB MAD
พุธ
3.2760
MAD THB
0.3053
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2732
MAD THB
0.3055
THB MAD
ศุกร์
3.2870
MAD THB
0.3042
THB MAD
จันทร์
3.2909
MAD THB
0.3039
THB MAD
อังคาร
3.2958
MAD THB
0.3034
THB MAD
พุธ
3.2975
MAD THB
0.3033
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2911
MAD THB
0.3039
THB MAD
ศุกร์
3.2854
MAD THB
0.3044
THB MAD
จันทร์
3.2846
MAD THB
0.3045
THB MAD
อังคาร
3.2818
MAD THB
0.3047
THB MAD
พุธ
3.2737
MAD THB
0.3055
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2706
MAD THB
0.3057
THB MAD
ศุกร์
3.2610
MAD THB
0.3067
THB MAD
จันทร์
3.2418
MAD THB
0.3085
THB MAD
อังคาร
3.2395
MAD THB
0.3087
THB MAD
พุธ
3.2476
MAD THB
0.3079
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2421
MAD THB
0.3084
THB MAD
ศุกร์
3.2471
MAD THB
0.3080
THB MAD
จันทร์
3.2551
MAD THB
0.3072
THB MAD
อังคาร
3.2544
MAD THB
0.3073
THB MAD
พุธ
3.2528
MAD THB
0.3074
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2479
MAD THB
0.3079
THB MAD
ศุกร์
3.2369
MAD THB
0.3089
THB MAD
จันทร์
3.2412
MAD THB
0.3085
THB MAD
อังคาร
3.2406
MAD THB
0.3086
THB MAD
พุธ
3.2673
MAD THB
0.3061
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2325
MAD THB
0.3094
THB MAD
ศุกร์
3.2367
MAD THB
0.3090
THB MAD
อาทิตย์
3.2374
MAD THB
0.3089
THB MAD
จันทร์
3.2245
MAD THB
0.3101
THB MAD
อังคาร
3.2235
MAD THB
0.3102
THB MAD
พุธ
3.2215
MAD THB
0.3104
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2146
MAD THB
0.3111
THB MAD
ศุกร์
3.2034
MAD THB
0.3122
THB MAD
จันทร์
3.1855
MAD THB
0.3139
THB MAD
พุธ
3.1911
MAD THB
0.3134
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2030
MAD THB
0.3122
THB MAD
ศุกร์
3.2012
MAD THB
0.3124
THB MAD
จันทร์
3.2060
MAD THB
0.3119
THB MAD
อังคาร
3.2082
MAD THB
0.3117
THB MAD
พุธ
3.2178
MAD THB
0.3108
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2015
MAD THB
0.3124
THB MAD
ศุกร์
3.2292
MAD THB
0.3097
THB MAD
จันทร์
3.2362
MAD THB
0.3090
THB MAD
อังคาร
3.2303
MAD THB
0.3096
THB MAD
พุธ
3.2336
MAD THB
0.3093
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2235
MAD THB
0.3102
THB MAD
ศุกร์
3.2099
MAD THB
0.3115
THB MAD
จันทร์
3.2155
MAD THB
0.3110
THB MAD
อังคาร
3.2101
MAD THB
0.3115
THB MAD
พุธ
3.2169
MAD THB
0.3109
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2178
MAD THB
0.3108
THB MAD
ศุกร์
3.2176
MAD THB
0.3108
THB MAD
จันทร์
3.2100
MAD THB
0.3115
THB MAD
อังคาร
3.2077
MAD THB
0.3117
THB MAD
พุธ
3.2002
MAD THB
0.3125
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1934
MAD THB
0.3131
THB MAD
ศุกร์
3.1962
MAD THB
0.3129
THB MAD
จันทร์
3.2148
MAD THB
0.3111
THB MAD
อังคาร
3.2189
MAD THB
0.3107
THB MAD
พุธ
3.2174
MAD THB
0.3108
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2157
MAD THB
0.3110
THB MAD
ศุกร์
3.2165
MAD THB
0.3109
THB MAD
จันทร์
3.2274
MAD THB
0.3098
THB MAD
อังคาร
3.2301
MAD THB
0.3096
THB MAD
พุธ
3.2271
MAD THB
0.3099
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2241
MAD THB
0.3102
THB MAD
ศุกร์
3.2081
MAD THB
0.3117
THB MAD
จันทร์
3.2074
MAD THB
0.3118
THB MAD
อังคาร
3.2023
MAD THB
0.3123
THB MAD
พุธ
3.2048
MAD THB
0.3120
THB MAD
พฤหัสบดี
3.2013
MAD THB
0.3124
THB MAD
ศุกร์
3.1929
MAD THB
0.3132
THB MAD
จันทร์
3.1966
MAD THB
0.3128
THB MAD
อังคาร
3.1921
MAD THB
0.3133
THB MAD
พุธ
3.1888
MAD THB
0.3136
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1852
MAD THB
0.3140
THB MAD
ศุกร์
3.1767
MAD THB
0.3148
THB MAD
จันทร์
3.1696
MAD THB
0.3155
THB MAD
อังคาร
3.1681
MAD THB
0.3157
THB MAD
พุธ
3.1620
MAD THB
0.3163
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1665
MAD THB
0.3158
THB MAD
ศุกร์
3.1681
MAD THB
0.3156
THB MAD
จันทร์
3.1617
MAD THB
0.3163
THB MAD
อังคาร
3.1635
MAD THB
0.3161
THB MAD
พุธ
3.1579
MAD THB
0.3167
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1559
MAD THB
0.3169
THB MAD
ศุกร์
3.1708
MAD THB
0.3154
THB MAD
จันทร์
3.1508
MAD THB
0.3174
THB MAD
อังคาร
3.1547
MAD THB
0.3170
THB MAD
พุธ
3.1570
MAD THB
0.3168
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1585
MAD THB
0.3166
THB MAD
ศุกร์
3.1418
MAD THB
0.3183
THB MAD
จันทร์
3.1323
MAD THB
0.3193
THB MAD
อังคาร
3.1474
MAD THB
0.3177
THB MAD
พุธ
3.1498
MAD THB
0.3175
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1349
MAD THB
0.3190
THB MAD
ศุกร์
3.1467
MAD THB
0.3178
THB MAD
จันทร์
3.1362
MAD THB
0.3189
THB MAD
อังคาร
3.1420
MAD THB
0.3183
THB MAD
พุธ
3.1507
MAD THB
0.3174
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1483
MAD THB
0.3176
THB MAD
ศุกร์
3.1432
MAD THB
0.3181
THB MAD
จันทร์
3.1386
MAD THB
0.3186
THB MAD
อังคาร
3.1438
MAD THB
0.3181
THB MAD
พุธ
3.1272
MAD THB
0.3198
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1479
MAD THB
0.3177
THB MAD
ศุกร์
3.1473
MAD THB
0.3177
THB MAD
จันทร์
3.1424
MAD THB
0.3182
THB MAD
อังคาร
3.1366
MAD THB
0.3188
THB MAD
พุธ
3.1478
MAD THB
0.3177
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1550
MAD THB
0.3170
THB MAD
ศุกร์
3.1582
MAD THB
0.3166
THB MAD
จันทร์
3.1535
MAD THB
0.3171
THB MAD
อังคาร
3.1519
MAD THB
0.3173
THB MAD
พุธ
3.1509
MAD THB
0.3174
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1512
MAD THB
0.3173
THB MAD
ศุกร์
3.1318
MAD THB
0.3193
THB MAD
จันทร์
3.1289
MAD THB
0.3196
THB MAD
อังคาร
3.1299
MAD THB
0.3195
THB MAD
พุธ
3.1433
MAD THB
0.3181
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1415
MAD THB
0.3183
THB MAD
ศุกร์
3.1335
MAD THB
0.3191
THB MAD
จันทร์
3.1426
MAD THB
0.3182
THB MAD
อังคาร
3.1284
MAD THB
0.3197
THB MAD
พุธ
3.1377
MAD THB
0.3187
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1465
MAD THB
0.3178
THB MAD
ศุกร์
3.1335
MAD THB
0.3191
THB MAD
จันทร์
3.1351
MAD THB
0.3190
THB MAD
อังคาร
3.1347
MAD THB
0.3190
THB MAD
พุธ
3.1224
MAD THB
0.3203
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1153
MAD THB
0.3210
THB MAD
ศุกร์
3.1311
MAD THB
0.3194
THB MAD
จันทร์
3.1339
MAD THB
0.3191
THB MAD
อังคาร
3.1326
MAD THB
0.3192
THB MAD
พุธ
3.1286
MAD THB
0.3196
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1393
MAD THB
0.3185
THB MAD
ศุกร์
3.1304
MAD THB
0.3194
THB MAD
จันทร์
3.1245
MAD THB
0.3201
THB MAD
อังคาร
3.1299
MAD THB
0.3195
THB MAD
พุธ
3.1322
MAD THB
0.3193
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1335
MAD THB
0.3191
THB MAD
ศุกร์
3.1317
MAD THB
0.3193
THB MAD
จันทร์
3.1368
MAD THB
0.3188
THB MAD
อังคาร
3.1485
MAD THB
0.3176
THB MAD
พุธ
3.1482
MAD THB
0.3176
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1567
MAD THB
0.3168
THB MAD
ศุกร์
3.1515
MAD THB
0.3173
THB MAD
จันทร์
3.1403
MAD THB
0.3184
THB MAD
อังคาร
3.1427
MAD THB
0.3182
THB MAD
พุธ
3.1392
MAD THB
0.3186
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1398
MAD THB
0.3185
THB MAD
ศุกร์
3.1567
MAD THB
0.3168
THB MAD
จันทร์
3.1440
MAD THB
0.3181
THB MAD
อังคาร
3.1499
MAD THB
0.3175
THB MAD
พุธ
3.1385
MAD THB
0.3186
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1454
MAD THB
0.3179
THB MAD
ศุกร์
3.1343
MAD THB
0.3190
THB MAD
จันทร์
3.1313
MAD THB
0.3194
THB MAD
อังคาร
3.1278
MAD THB
0.3197
THB MAD
พุธ
3.1302
MAD THB
0.3195
THB MAD
พฤหัสบดี
3.1264
MAD THB
0.3199
THB MAD
ศุกร์
3.1445
MAD THB
0.3180
THB MAD
จันทร์
3.1296
MAD THB
0.3195
THB MAD
อังคาร
3.1068
MAD THB
0.3219
THB MAD