อัตราแลกเปลี่ยนปี 2560 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.09007 (15/12/2560) เฉลี่ย = 0.1029 สูงสุด = 0.1162 (19/1/2560)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2560
อาทิตย์
0.1139
NGN THB
8.7812
THB NGN
จันทร์
0.1137
NGN THB
8.7923
THB NGN
อังคาร
0.1140
NGN THB
8.7726
THB NGN
พุธ
0.1138
NGN THB
8.7853
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1133
NGN THB
8.8227
THB NGN
ศุกร์
0.1135
NGN THB
8.8091
THB NGN
อาทิตย์
0.1126
NGN THB
8.8771
THB NGN
จันทร์
0.1134
NGN THB
8.8173
THB NGN
อังคาร
0.1129
NGN THB
8.8546
THB NGN
พุธ
0.1129
NGN THB
8.8571
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1122
NGN THB
8.9092
THB NGN
ศุกร์
0.1123
NGN THB
8.9071
THB NGN
อาทิตย์
0.1123
NGN THB
8.9012
THB NGN
จันทร์
0.1124
NGN THB
8.8987
THB NGN
อังคาร
0.1119
NGN THB
8.9342
THB NGN
พุธ
0.1126
NGN THB
8.8829
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1162
NGN THB
8.6065
THB NGN
ศุกร์
0.1161
NGN THB
8.6152
THB NGN
อาทิตย์
0.1161
NGN THB
8.6153
THB NGN
จันทร์
0.1155
NGN THB
8.6551
THB NGN
อังคาร
0.1156
NGN THB
8.6541
THB NGN
พุธ
0.1155
NGN THB
8.6566
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1158
NGN THB
8.6353
THB NGN
ศุกร์
0.1158
NGN THB
8.6342
THB NGN
อาทิตย์
0.1158
NGN THB
8.6342
THB NGN
จันทร์
0.1142
NGN THB
8.7571
THB NGN
อังคาร
0.1149
NGN THB
8.7012
THB NGN
พุธ
0.1152
NGN THB
8.6792
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1150
NGN THB
8.6939
THB NGN
ศุกร์
0.1149
NGN THB
8.7022
THB NGN
อาทิตย์
0.1105
NGN THB
9.0468
THB NGN
จันทร์
0.1111
NGN THB
8.9986
THB NGN
อังคาร
0.1113
NGN THB
8.9852
THB NGN
พุธ
0.1113
NGN THB
8.9820
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1115
NGN THB
8.9658
THB NGN
ศุกร์
0.1115
NGN THB
8.9678
THB NGN
อาทิตย์
0.1106
NGN THB
9.0391
THB NGN
จันทร์
0.1114
NGN THB
8.9741
THB NGN
อังคาร
0.1113
NGN THB
8.9852
THB NGN
พุธ
0.1113
NGN THB
8.9843
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1112
NGN THB
8.9954
THB NGN
ศุกร์
0.1112
NGN THB
8.9937
THB NGN
อาทิตย์
0.1104
NGN THB
9.0571
THB NGN
จันทร์
0.1113
NGN THB
8.9852
THB NGN
อังคาร
0.1111
NGN THB
8.9969
THB NGN
พุธ
0.1113
NGN THB
8.9886
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1110
NGN THB
9.0094
THB NGN
ศุกร์
0.1108
NGN THB
9.0255
THB NGN
อาทิตย์
0.1099
NGN THB
9.1026
THB NGN
จันทร์
0.1107
NGN THB
9.0307
THB NGN
อังคาร
0.1108
NGN THB
9.0269
THB NGN
พุธ
0.1110
NGN THB
9.0089
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1112
NGN THB
8.9951
THB NGN
ศุกร์
0.1111
NGN THB
8.9980
THB NGN
อาทิตย์
0.1102
NGN THB
9.0728
THB NGN
จันทร์
0.1116
NGN THB
8.9598
THB NGN
อังคาร
0.1115
NGN THB
8.9667
THB NGN
พุธ
0.1123
NGN THB
8.9014
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1125
NGN THB
8.8920
THB NGN
ศุกร์
0.1123
NGN THB
8.9013
THB NGN
อาทิตย์
0.1113
NGN THB
8.9842
THB NGN
จันทร์
0.1120
NGN THB
8.9278
THB NGN
อังคาร
0.1122
NGN THB
8.9164
THB NGN
พุธ
0.1115
NGN THB
8.9646
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1111
NGN THB
9.0031
THB NGN
ศุกร์
0.1123
NGN THB
8.9058
THB NGN
อาทิตย์
0.1098
NGN THB
9.1105
THB NGN
จันทร์
0.1117
NGN THB
8.9504
THB NGN
อังคาร
0.1103
NGN THB
9.0662
THB NGN
พุธ
0.1124
NGN THB
8.8958
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1128
NGN THB
8.8682
THB NGN
ศุกร์
0.1127
NGN THB
8.8733
THB NGN
อาทิตย์
0.1088
NGN THB
9.1922
THB NGN
จันทร์
0.1118
NGN THB
8.9442
THB NGN
อังคาร
0.1125
NGN THB
8.8924
THB NGN
พุธ
0.1125
NGN THB
8.8900
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1122
NGN THB
8.9102
THB NGN
ศุกร์
0.1122
NGN THB
8.9098
THB NGN
อาทิตย์
0.1082
NGN THB
9.2404
THB NGN
จันทร์
0.1121
NGN THB
8.9222
THB NGN
อังคาร
0.1125
NGN THB
8.8910
THB NGN
พุธ
0.1128
NGN THB
8.8641
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1127
NGN THB
8.8716
THB NGN
ศุกร์
0.1128
NGN THB
8.8622
THB NGN
อาทิตย์
0.1090
NGN THB
9.1737
THB NGN
จันทร์
0.1130
NGN THB
8.8512
THB NGN
อังคาร
0.1130
NGN THB
8.8494
THB NGN
พุธ
0.1123
NGN THB
8.9054
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1122
NGN THB
8.9098
THB NGN
ศุกร์
0.1121
NGN THB
8.9185
THB NGN
อาทิตย์
0.1089
NGN THB
9.1821
THB NGN
จันทร์
0.1119
NGN THB
8.9367
THB NGN
อังคาร
0.1122
NGN THB
8.9138
THB NGN
พุธ
0.1126
NGN THB
8.8808
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1126
NGN THB
8.8822
THB NGN
ศุกร์
0.1122
NGN THB
8.9130
THB NGN
อาทิตย์
0.1086
NGN THB
9.2110
THB NGN
จันทร์
0.1124
NGN THB
8.8986
THB NGN
อังคาร
0.1126
NGN THB
8.8771
THB NGN
พุธ
0.1128
NGN THB
8.8617
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1132
NGN THB
8.8327
THB NGN
ศุกร์
0.1132
NGN THB
8.8352
THB NGN
อาทิตย์
0.1090
NGN THB
9.1760
THB NGN
จันทร์
0.1132
NGN THB
8.8301
THB NGN
อังคาร
0.1130
NGN THB
8.8518
THB NGN
พุธ
0.1097
NGN THB
9.1117
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1098
NGN THB
9.1035
THB NGN
ศุกร์
0.1102
NGN THB
9.0785
THB NGN
อาทิตย์
0.1101
NGN THB
9.0837
THB NGN
จันทร์
0.1102
NGN THB
9.0748
THB NGN
อังคาร
0.1105
NGN THB
9.0498
THB NGN
พุธ
0.1105
NGN THB
9.0506
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1101
NGN THB
9.0832
THB NGN
ศุกร์
0.1099
NGN THB
9.0955
THB NGN
อาทิตย์
0.1092
NGN THB
9.1604
THB NGN
จันทร์
0.1098
NGN THB
9.1100
THB NGN
อังคาร
0.1093
NGN THB
9.1508
THB NGN
พุธ
0.1095
NGN THB
9.1364
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1094
NGN THB
9.1393
THB NGN
ศุกร์
0.1088
NGN THB
9.1943
THB NGN
อาทิตย์
0.1091
NGN THB
9.1684
THB NGN
จันทร์
0.1089
NGN THB
9.1834
THB NGN
อังคาร
0.1094
NGN THB
9.1409
THB NGN
พุธ
0.1091
NGN THB
9.1692
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1084
NGN THB
9.2223
THB NGN
ศุกร์
0.1082
NGN THB
9.2454
THB NGN
อาทิตย์
0.1047
NGN THB
9.5476
THB NGN
จันทร์
0.1084
NGN THB
9.2281
THB NGN
อังคาร
0.1084
NGN THB
9.2291
THB NGN
พุธ
0.1082
NGN THB
9.2462
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1086
NGN THB
9.2098
THB NGN
ศุกร์
0.1082
NGN THB
9.2429
THB NGN
อาทิตย์
0.1048
NGN THB
9.5448
THB NGN
จันทร์
0.1080
NGN THB
9.2554
THB NGN
อังคาร
0.1079
NGN THB
9.2665
THB NGN
พุธ
0.1079
NGN THB
9.2641
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1083
NGN THB
9.2340
THB NGN
ศุกร์
0.1082
NGN THB
9.2419
THB NGN
อาทิตย์
0.1052
NGN THB
9.5098
THB NGN
จันทร์
0.1084
NGN THB
9.2280
THB NGN
อังคาร
0.1078
NGN THB
9.2765
THB NGN
พุธ
0.1077
NGN THB
9.2866
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1080
NGN THB
9.2632
THB NGN
ศุกร์
0.1078
NGN THB
9.2760
THB NGN
อาทิตย์
0.1047
NGN THB
9.5554
THB NGN
จันทร์
0.1079
NGN THB
9.2655
THB NGN
อังคาร
0.1081
NGN THB
9.2511
THB NGN
พุธ
0.1080
NGN THB
9.2577
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1078
NGN THB
9.2783
THB NGN
ศุกร์
0.1073
NGN THB
9.3167
THB NGN
อาทิตย์
0.1048
NGN THB
9.5463
THB NGN
จันทร์
0.1078
NGN THB
9.2759
THB NGN
อังคาร
0.1078
NGN THB
9.2802
THB NGN
พุธ
0.1077
NGN THB
9.2862
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1078
NGN THB
9.2764
THB NGN
ศุกร์
0.1074
NGN THB
9.3074
THB NGN
อาทิตย์
0.09694
NGN THB
10.315
THB NGN
จันทร์
0.1079
NGN THB
9.2712
THB NGN
อังคาร
0.1080
NGN THB
9.2555
THB NGN
พุธ
0.1080
NGN THB
9.2554
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1080
NGN THB
9.2557
THB NGN
ศุกร์
0.1084
NGN THB
9.2275
THB NGN
อาทิตย์
0.1084
NGN THB
9.2275
THB NGN
จันทร์
0.1084
NGN THB
9.2213
THB NGN
อังคาร
0.1081
NGN THB
9.2468
THB NGN
พุธ
0.1079
NGN THB
9.2691
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1078
NGN THB
9.2737
THB NGN
ศุกร์
0.1073
NGN THB
9.3232
THB NGN
อาทิตย์
0.1073
NGN THB
9.3204
THB NGN
จันทร์
0.1069
NGN THB
9.3572
THB NGN
อังคาร
0.1068
NGN THB
9.3650
THB NGN
พุธ
0.1068
NGN THB
9.3667
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1066
NGN THB
9.3803
THB NGN
ศุกร์
0.1061
NGN THB
9.4217
THB NGN
อาทิตย์
0.1061
NGN THB
9.4229
THB NGN
จันทร์
0.1061
NGN THB
9.4223
THB NGN
อังคาร
0.1062
NGN THB
9.4189
THB NGN
พุธ
0.1061
NGN THB
9.4285
THB NGN
พฤหัสบดี
0.1057
NGN THB
9.4584
THB NGN
ศุกร์
0.1061
NGN THB
9.4225
THB NGN
อาทิตย์
0.1061
NGN THB
9.4233
THB NGN
จันทร์
0.1056
NGN THB
9.4670
THB NGN
อังคาร
0.09090
NGN THB
11.001
THB NGN
พุธ
0.09105
NGN THB
10.984
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09075
NGN THB
11.019
THB NGN
ศุกร์
0.09096
NGN THB
10.994
THB NGN
อาทิตย์
0.09158
NGN THB
10.919
THB NGN
จันทร์
0.09115
NGN THB
10.971
THB NGN
อังคาร
0.09142
NGN THB
10.938
THB NGN
พุธ
0.09103
NGN THB
10.985
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09103
NGN THB
10.985
THB NGN
ศุกร์
0.09094
NGN THB
10.996
THB NGN
อาทิตย์
0.09102
NGN THB
10.986
THB NGN
จันทร์
0.09172
NGN THB
10.902
THB NGN
อังคาร
0.09159
NGN THB
10.918
THB NGN
พุธ
0.09150
NGN THB
10.929
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09180
NGN THB
10.893
THB NGN
ศุกร์
0.09161
NGN THB
10.915
THB NGN
อาทิตย์
0.09164
NGN THB
10.912
THB NGN
จันทร์
0.09208
NGN THB
10.860
THB NGN
อังคาร
0.09219
NGN THB
10.848
THB NGN
พุธ
0.09223
NGN THB
10.843
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09273
NGN THB
10.784
THB NGN
ศุกร์
0.09242
NGN THB
10.820
THB NGN
อาทิตย์
0.09356
NGN THB
10.689
THB NGN
จันทร์
0.09182
NGN THB
10.891
THB NGN
อังคาร
0.09237
NGN THB
10.826
THB NGN
พุธ
0.09211
NGN THB
10.857
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09258
NGN THB
10.801
THB NGN
ศุกร์
0.09250
NGN THB
10.810
THB NGN
อาทิตย์
0.09307
NGN THB
10.744
THB NGN
จันทร์
0.09250
NGN THB
10.811
THB NGN
อังคาร
0.09172
NGN THB
10.903
THB NGN
พุธ
0.09220
NGN THB
10.846
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09203
NGN THB
10.866
THB NGN
ศุกร์
0.09212
NGN THB
10.855
THB NGN
อาทิตย์
0.09249
NGN THB
10.812
THB NGN
จันทร์
0.09214
NGN THB
10.854
THB NGN
อังคาร
0.09241
NGN THB
10.822
THB NGN
พุธ
0.09194
NGN THB
10.876
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09176
NGN THB
10.898
THB NGN
ศุกร์
0.09184
NGN THB
10.888
THB NGN
อาทิตย์
0.09321
NGN THB
10.728
THB NGN
จันทร์
0.09182
NGN THB
10.890
THB NGN
อังคาร
0.09211
NGN THB
10.857
THB NGN
พุธ
0.09210
NGN THB
10.857
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09208
NGN THB
10.860
THB NGN
ศุกร์
0.09173
NGN THB
10.902
THB NGN
อาทิตย์
0.09334
NGN THB
10.713
THB NGN
จันทร์
0.09209
NGN THB
10.859
THB NGN
อังคาร
0.09188
NGN THB
10.884
THB NGN
พุธ
0.09255
NGN THB
10.804
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09291
NGN THB
10.763
THB NGN
ศุกร์
0.09285
NGN THB
10.770
THB NGN
อาทิตย์
0.09284
NGN THB
10.771
THB NGN
จันทร์
0.09308
NGN THB
10.743
THB NGN
อังคาร
0.09255
NGN THB
10.805
THB NGN
พุธ
0.09231
NGN THB
10.833
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09235
NGN THB
10.828
THB NGN
ศุกร์
0.09270
NGN THB
10.787
THB NGN
อาทิตย์
0.09420
NGN THB
10.616
THB NGN
จันทร์
0.09280
NGN THB
10.775
THB NGN
อังคาร
0.09243
NGN THB
10.819
THB NGN
พุธ
0.09215
NGN THB
10.851
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09186
NGN THB
10.887
THB NGN
ศุกร์
0.09168
NGN THB
10.908
THB NGN
อาทิตย์
0.09300
NGN THB
10.753
THB NGN
จันทร์
0.09174
NGN THB
10.900
THB NGN
อังคาร
0.09184
NGN THB
10.888
THB NGN
พุธ
0.09220
NGN THB
10.846
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09210
NGN THB
10.858
THB NGN
ศุกร์
0.09195
NGN THB
10.876
THB NGN
อาทิตย์
0.09323
NGN THB
10.726
THB NGN
จันทร์
0.09178
NGN THB
10.895
THB NGN
อังคาร
0.09199
NGN THB
10.871
THB NGN
พุธ
0.09204
NGN THB
10.865
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09223
NGN THB
10.843
THB NGN
ศุกร์
0.09243
NGN THB
10.819
THB NGN
อาทิตย์
0.09343
NGN THB
10.704
THB NGN
จันทร์
0.09214
NGN THB
10.853
THB NGN
อังคาร
0.09227
NGN THB
10.838
THB NGN
พุธ
0.09327
NGN THB
10.721
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09296
NGN THB
10.758
THB NGN
ศุกร์
0.09304
NGN THB
10.748
THB NGN
อาทิตย์
0.09304
NGN THB
10.748
THB NGN
จันทร์
0.09285
NGN THB
10.770
THB NGN
อังคาร
0.09305
NGN THB
10.747
THB NGN
พุธ
0.09314
NGN THB
10.736
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09298
NGN THB
10.755
THB NGN
ศุกร์
0.09298
NGN THB
10.755
THB NGN
อาทิตย์
0.09303
NGN THB
10.749
THB NGN
จันทร์
0.09172
NGN THB
10.903
THB NGN
อังคาร
0.09166
NGN THB
10.910
THB NGN
พุธ
0.09164
NGN THB
10.912
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09142
NGN THB
10.939
THB NGN
ศุกร์
0.09107
NGN THB
10.981
THB NGN
จันทร์
0.09096
NGN THB
10.994
THB NGN
อังคาร
0.09108
NGN THB
10.980
THB NGN
พุธ
0.09062
NGN THB
11.035
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09094
NGN THB
10.996
THB NGN
ศุกร์
0.09078
NGN THB
11.016
THB NGN
จันทร์
0.09077
NGN THB
11.017
THB NGN
อังคาร
0.09046
NGN THB
11.054
THB NGN
พุธ
0.09024
NGN THB
11.082
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09054
NGN THB
11.045
THB NGN
ศุกร์
0.09054
NGN THB
11.045
THB NGN
จันทร์
0.09057
NGN THB
11.041
THB NGN
อังคาร
0.09028
NGN THB
11.077
THB NGN
พุธ
0.09030
NGN THB
11.074
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09063
NGN THB
11.034
THB NGN
ศุกร์
0.09057
NGN THB
11.041
THB NGN
จันทร์
0.09046
NGN THB
11.055
THB NGN
อังคาร
0.09071
NGN THB
11.024
THB NGN
พุธ
0.09063
NGN THB
11.034
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09053
NGN THB
11.046
THB NGN
ศุกร์
0.09007
NGN THB
11.103
THB NGN
จันทร์
0.09060
NGN THB
11.038
THB NGN
อังคาร
0.09071
NGN THB
11.024
THB NGN
พุธ
0.09098
NGN THB
10.991
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09086
NGN THB
11.006
THB NGN
ศุกร์
0.09084
NGN THB
11.009
THB NGN
จันทร์
0.09082
NGN THB
11.011
THB NGN
อังคาร
0.09097
NGN THB
10.992
THB NGN
พุธ
0.09110
NGN THB
10.977
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09024
NGN THB
11.081
THB NGN
ศุกร์
0.09060
NGN THB
11.038
THB NGN