อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.08187 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.08582 สูงสุด = 0.08912 (25/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.08877
NGN THB
11.265
THB NGN
พุธ
0.08886
NGN THB
11.254
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08820
NGN THB
11.338
THB NGN
ศุกร์
0.08825
NGN THB
11.331
THB NGN
จันทร์
0.08768
NGN THB
11.405
THB NGN
อังคาร
0.08771
NGN THB
11.401
THB NGN
พุธ
0.08770
NGN THB
11.403
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08743
NGN THB
11.438
THB NGN
ศุกร์
0.08755
NGN THB
11.422
THB NGN
จันทร์
0.08766
NGN THB
11.408
THB NGN
อังคาร
0.08769
NGN THB
11.403
THB NGN
พุธ
0.08733
NGN THB
11.451
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08745
NGN THB
11.435
THB NGN
ศุกร์
0.08746
NGN THB
11.434
THB NGN
จันทร์
0.08782
NGN THB
11.387
THB NGN
อังคาร
0.08786
NGN THB
11.381
THB NGN
พุธ
0.08765
NGN THB
11.409
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08767
NGN THB
11.406
THB NGN
ศุกร์
0.08744
NGN THB
11.437
THB NGN
จันทร์
0.08716
NGN THB
11.473
THB NGN
อังคาร
0.08706
NGN THB
11.486
THB NGN
พุธ
0.08645
NGN THB
11.567
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08604
NGN THB
11.623
THB NGN
ศุกร์
0.08641
NGN THB
11.572
THB NGN
จันทร์
0.08617
NGN THB
11.605
THB NGN
อังคาร
0.08620
NGN THB
11.601
THB NGN
พุธ
0.08615
NGN THB
11.607
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08623
NGN THB
11.596
THB NGN
ศุกร์
0.08681
NGN THB
11.520
THB NGN
จันทร์
0.08686
NGN THB
11.513
THB NGN
อังคาร
0.08661
NGN THB
11.546
THB NGN
พุธ
0.08633
NGN THB
11.584
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08675
NGN THB
11.527
THB NGN
ศุกร์
0.08614
NGN THB
11.609
THB NGN
จันทร์
0.08646
NGN THB
11.566
THB NGN
อังคาร
0.08598
NGN THB
11.631
THB NGN
พุธ
0.08588
NGN THB
11.644
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08619
NGN THB
11.603
THB NGN
ศุกร์
0.08632
NGN THB
11.584
THB NGN
จันทร์
0.08636
NGN THB
11.579
THB NGN
อังคาร
0.08663
NGN THB
11.543
THB NGN
พุธ
0.08669
NGN THB
11.535
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08699
NGN THB
11.496
THB NGN
ศุกร์
0.08760
NGN THB
11.416
THB NGN
จันทร์
0.08806
NGN THB
11.356
THB NGN
อังคาร
0.08787
NGN THB
11.380
THB NGN
พุธ
0.08801
NGN THB
11.362
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08828
NGN THB
11.328
THB NGN
ศุกร์
0.08781
NGN THB
11.388
THB NGN
จันทร์
0.08765
NGN THB
11.409
THB NGN
อังคาร
0.08764
NGN THB
11.410
THB NGN
พุธ
0.08729
NGN THB
11.456
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08785
NGN THB
11.383
THB NGN
ศุกร์
0.08781
NGN THB
11.389
THB NGN
จันทร์
0.08759
NGN THB
11.417
THB NGN
อังคาร
0.08751
NGN THB
11.427
THB NGN
พุธ
0.08813
NGN THB
11.346
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08781
NGN THB
11.388
THB NGN
ศุกร์
0.08778
NGN THB
11.392
THB NGN
จันทร์
0.08734
NGN THB
11.450
THB NGN
อังคาร
0.08739
NGN THB
11.443
THB NGN
พุธ
0.08803
NGN THB
11.360
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08815
NGN THB
11.344
THB NGN
ศุกร์
0.08790
NGN THB
11.377
THB NGN
จันทร์
0.08793
NGN THB
11.373
THB NGN
อังคาร
0.08832
NGN THB
11.323
THB NGN
พุธ
0.08829
NGN THB
11.326
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08836
NGN THB
11.318
THB NGN
ศุกร์
0.08814
NGN THB
11.345
THB NGN
จันทร์
0.08887
NGN THB
11.253
THB NGN
อังคาร
0.08840
NGN THB
11.312
THB NGN
พุธ
0.08821
NGN THB
11.337
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08841
NGN THB
11.311
THB NGN
ศุกร์
0.08818
NGN THB
11.340
THB NGN
จันทร์
0.08816
NGN THB
11.343
THB NGN
อังคาร
0.08831
NGN THB
11.323
THB NGN
พุธ
0.08819
NGN THB
11.339
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08833
NGN THB
11.321
THB NGN
ศุกร์
0.08851
NGN THB
11.298
THB NGN
จันทร์
0.08857
NGN THB
11.291
THB NGN
อังคาร
0.08887
NGN THB
11.253
THB NGN
พุธ
0.08886
NGN THB
11.254
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08912
NGN THB
11.221
THB NGN
ศุกร์
0.08896
NGN THB
11.241
THB NGN
จันทร์
0.08882
NGN THB
11.259
THB NGN
อังคาร
0.08883
NGN THB
11.258
THB NGN
พุธ
0.08845
NGN THB
11.305
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08853
NGN THB
11.296
THB NGN
ศุกร์
0.08876
NGN THB
11.266
THB NGN
จันทร์
0.08840
NGN THB
11.312
THB NGN
อังคาร
0.08873
NGN THB
11.270
THB NGN
พุธ
0.08800
NGN THB
11.364
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08828
NGN THB
11.328
THB NGN
ศุกร์
0.08769
NGN THB
11.403
THB NGN
จันทร์
0.08777
NGN THB
11.394
THB NGN
อังคาร
0.08733
NGN THB
11.451
THB NGN
พุธ
0.08766
NGN THB
11.408
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08772
NGN THB
11.400
THB NGN
ศุกร์
0.08808
NGN THB
11.354
THB NGN
จันทร์
0.08841
NGN THB
11.311
THB NGN
อังคาร
0.08860
NGN THB
11.287
THB NGN
พุธ
0.08857
NGN THB
11.290
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08877
NGN THB
11.265
THB NGN
ศุกร์
0.08838
NGN THB
11.314
THB NGN
จันทร์
0.08838
NGN THB
11.314
THB NGN
อังคาร
0.08833
NGN THB
11.321
THB NGN
พุธ
0.08848
NGN THB
11.301
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08815
NGN THB
11.344
THB NGN
ศุกร์
0.08784
NGN THB
11.384
THB NGN
จันทร์
0.08719
NGN THB
11.469
THB NGN
อังคาร
0.08707
NGN THB
11.486
THB NGN
พุธ
0.08718
NGN THB
11.471
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08693
NGN THB
11.503
THB NGN
ศุกร์
0.08693
NGN THB
11.503
THB NGN
จันทร์
0.08714
NGN THB
11.476
THB NGN
อังคาร
0.08685
NGN THB
11.514
THB NGN
พุธ
0.08661
NGN THB
11.546
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08666
NGN THB
11.540
THB NGN
ศุกร์
0.08646
NGN THB
11.566
THB NGN
จันทร์
0.08693
NGN THB
11.503
THB NGN
อังคาร
0.08661
NGN THB
11.546
THB NGN
พุธ
0.08670
NGN THB
11.535
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08561
NGN THB
11.681
THB NGN
ศุกร์
0.08541
NGN THB
11.708
THB NGN
อาทิตย์
0.08555
NGN THB
11.689
THB NGN
จันทร์
0.08508
NGN THB
11.753
THB NGN
อังคาร
0.08506
NGN THB
11.757
THB NGN
พุธ
0.08541
NGN THB
11.708
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08533
NGN THB
11.719
THB NGN
ศุกร์
0.08514
NGN THB
11.745
THB NGN
จันทร์
0.08459
NGN THB
11.822
THB NGN
พุธ
0.08477
NGN THB
11.796
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08488
NGN THB
11.782
THB NGN
ศุกร์
0.08495
NGN THB
11.772
THB NGN
จันทร์
0.08507
NGN THB
11.755
THB NGN
อังคาร
0.08544
NGN THB
11.704
THB NGN
พุธ
0.08567
NGN THB
11.672
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08547
NGN THB
11.700
THB NGN
ศุกร์
0.08576
NGN THB
11.661
THB NGN
จันทร์
0.08585
NGN THB
11.649
THB NGN
อังคาร
0.08541
NGN THB
11.708
THB NGN
พุธ
0.08548
NGN THB
11.698
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08565
NGN THB
11.675
THB NGN
ศุกร์
0.08537
NGN THB
11.714
THB NGN
จันทร์
0.08516
NGN THB
11.743
THB NGN
อังคาร
0.08543
NGN THB
11.706
THB NGN
พุธ
0.08545
NGN THB
11.703
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08530
NGN THB
11.724
THB NGN
ศุกร์
0.08524
NGN THB
11.731
THB NGN
จันทร์
0.08535
NGN THB
11.717
THB NGN
อังคาร
0.08518
NGN THB
11.740
THB NGN
พุธ
0.08491
NGN THB
11.778
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08439
NGN THB
11.850
THB NGN
ศุกร์
0.08537
NGN THB
11.714
THB NGN
จันทร์
0.08557
NGN THB
11.686
THB NGN
อังคาร
0.08517
NGN THB
11.741
THB NGN
พุธ
0.08481
NGN THB
11.792
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08492
NGN THB
11.776
THB NGN
ศุกร์
0.08473
NGN THB
11.802
THB NGN
จันทร์
0.08471
NGN THB
11.805
THB NGN
อังคาร
0.08494
NGN THB
11.773
THB NGN
พุธ
0.08448
NGN THB
11.837
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08481
NGN THB
11.791
THB NGN
ศุกร์
0.08436
NGN THB
11.854
THB NGN
จันทร์
0.08500
NGN THB
11.765
THB NGN
อังคาร
0.08445
NGN THB
11.841
THB NGN
พุธ
0.08506
NGN THB
11.757
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08473
NGN THB
11.802
THB NGN
ศุกร์
0.08471
NGN THB
11.805
THB NGN
จันทร์
0.08499
NGN THB
11.766
THB NGN
อังคาร
0.08429
NGN THB
11.864
THB NGN
พุธ
0.08436
NGN THB
11.853
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08422
NGN THB
11.874
THB NGN
ศุกร์
0.08412
NGN THB
11.888
THB NGN
จันทร์
0.08389
NGN THB
11.920
THB NGN
อังคาร
0.08433
NGN THB
11.858
THB NGN
พุธ
0.08503
NGN THB
11.760
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08466
NGN THB
11.812
THB NGN
ศุกร์
0.08445
NGN THB
11.841
THB NGN
จันทร์
0.08470
NGN THB
11.806
THB NGN
อังคาร
0.08475
NGN THB
11.800
THB NGN
พุธ
0.08438
NGN THB
11.852
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08432
NGN THB
11.860
THB NGN
ศุกร์
0.08447
NGN THB
11.838
THB NGN
จันทร์
0.08405
NGN THB
11.898
THB NGN
อังคาร
0.08445
NGN THB
11.842
THB NGN
พุธ
0.08443
NGN THB
11.844
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08448
NGN THB
11.836
THB NGN
ศุกร์
0.08394
NGN THB
11.913
THB NGN
จันทร์
0.08393
NGN THB
11.914
THB NGN
อังคาร
0.08457
NGN THB
11.824
THB NGN
พุธ
0.08457
NGN THB
11.824
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08407
NGN THB
11.895
THB NGN
ศุกร์
0.08449
NGN THB
11.836
THB NGN
จันทร์
0.08415
NGN THB
11.884
THB NGN
อังคาร
0.08469
NGN THB
11.808
THB NGN
พุธ
0.08462
NGN THB
11.817
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08453
NGN THB
11.831
THB NGN
ศุกร์
0.08408
NGN THB
11.893
THB NGN
จันทร์
0.08381
NGN THB
11.932
THB NGN
อังคาร
0.08392
NGN THB
11.916
THB NGN
พุธ
0.08358
NGN THB
11.965
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08414
NGN THB
11.884
THB NGN
ศุกร์
0.08404
NGN THB
11.898
THB NGN
จันทร์
0.08420
NGN THB
11.876
THB NGN
อังคาร
0.08373
NGN THB
11.944
THB NGN
พุธ
0.08388
NGN THB
11.922
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08370
NGN THB
11.948
THB NGN
ศุกร์
0.08378
NGN THB
11.935
THB NGN
จันทร์
0.08369
NGN THB
11.948
THB NGN
อังคาร
0.08360
NGN THB
11.961
THB NGN
พุธ
0.08357
NGN THB
11.966
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08358
NGN THB
11.965
THB NGN
ศุกร์
0.08339
NGN THB
11.992
THB NGN
จันทร์
0.08331
NGN THB
12.003
THB NGN
อังคาร
0.08342
NGN THB
11.987
THB NGN
พุธ
0.08383
NGN THB
11.929
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08361
NGN THB
11.960
THB NGN
ศุกร์
0.08324
NGN THB
12.014
THB NGN
จันทร์
0.08346
NGN THB
11.982
THB NGN
อังคาร
0.08307
NGN THB
12.038
THB NGN
พุธ
0.08350
NGN THB
11.976
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08380
NGN THB
11.933
THB NGN
ศุกร์
0.08339
NGN THB
11.992
THB NGN
จันทร์
0.08371
NGN THB
11.946
THB NGN
อังคาร
0.08380
NGN THB
11.934
THB NGN
พุธ
0.08342
NGN THB
11.988
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08318
NGN THB
12.022
THB NGN
ศุกร์
0.08367
NGN THB
11.952
THB NGN
จันทร์
0.08359
NGN THB
11.963
THB NGN
อังคาร
0.08346
NGN THB
11.981
THB NGN
พุธ
0.08308
NGN THB
12.036
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08342
NGN THB
11.988
THB NGN
ศุกร์
0.08299
NGN THB
12.050
THB NGN
จันทร์
0.08305
NGN THB
12.041
THB NGN
อังคาร
0.08336
NGN THB
11.996
THB NGN
พุธ
0.08337
NGN THB
11.995
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08334
NGN THB
11.999
THB NGN
ศุกร์
0.08327
NGN THB
12.009
THB NGN
จันทร์
0.08361
NGN THB
11.960
THB NGN
อังคาร
0.08396
NGN THB
11.911
THB NGN
พุธ
0.08351
NGN THB
11.974
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08381
NGN THB
11.931
THB NGN
ศุกร์
0.08364
NGN THB
11.956
THB NGN
จันทร์
0.08338
NGN THB
11.993
THB NGN
อังคาร
0.08357
NGN THB
11.967
THB NGN
พุธ
0.08340
NGN THB
11.991
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08340
NGN THB
11.990
THB NGN
ศุกร์
0.08366
NGN THB
11.952
THB NGN
จันทร์
0.08285
NGN THB
12.070
THB NGN
อังคาร
0.08316
NGN THB
12.025
THB NGN
พุธ
0.08286
NGN THB
12.068
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08310
NGN THB
12.033
THB NGN
ศุกร์
0.08290
NGN THB
12.063
THB NGN
จันทร์
0.08286
NGN THB
12.069
THB NGN
อังคาร
0.08303
NGN THB
12.044
THB NGN
พุธ
0.08320
NGN THB
12.020
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08310
NGN THB
12.034
THB NGN
ศุกร์
0.08358
NGN THB
11.965
THB NGN
จันทร์
0.08250
NGN THB
12.121
THB NGN
อังคาร
0.08187
NGN THB
12.215
THB NGN