อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.03780 (28/12/2566) เฉลี่ย = 0.05865 สูงสุด = 0.07761 (2/1/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.07761
NGN THB
12.885
THB NGN
อังคาร
0.07684
NGN THB
13.014
THB NGN
พุธ
0.07411
NGN THB
13.493
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07365
NGN THB
13.577
THB NGN
ศุกร์
0.07547
NGN THB
13.250
THB NGN
จันทร์
0.07403
NGN THB
13.509
THB NGN
อังคาร
0.07448
NGN THB
13.427
THB NGN
พุธ
0.07390
NGN THB
13.531
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07418
NGN THB
13.480
THB NGN
ศุกร์
0.07365
NGN THB
13.577
THB NGN
จันทร์
0.07296
NGN THB
13.706
THB NGN
อังคาร
0.07191
NGN THB
13.907
THB NGN
พุธ
0.07117
NGN THB
14.052
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07177
NGN THB
13.934
THB NGN
ศุกร์
0.07130
NGN THB
14.025
THB NGN
จันทร์
0.07273
NGN THB
13.749
THB NGN
อังคาร
0.07121
NGN THB
14.043
THB NGN
พุธ
0.07238
NGN THB
13.815
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07230
NGN THB
13.832
THB NGN
ศุกร์
0.07210
NGN THB
13.870
THB NGN
จันทร์
0.07094
NGN THB
14.096
THB NGN
อังคาร
0.07185
NGN THB
13.917
THB NGN
พุธ
0.07172
NGN THB
13.943
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07132
NGN THB
14.021
THB NGN
ศุกร์
0.07159
NGN THB
13.968
THB NGN
จันทร์
0.07317
NGN THB
13.667
THB NGN
อังคาร
0.07280
NGN THB
13.736
THB NGN
พุธ
0.07307
NGN THB
13.685
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07265
NGN THB
13.764
THB NGN
ศุกร์
0.07310
NGN THB
13.679
THB NGN
จันทร์
0.07356
NGN THB
13.594
THB NGN
อังคาร
0.07348
NGN THB
13.610
THB NGN
พุธ
0.07458
NGN THB
13.409
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07455
NGN THB
13.414
THB NGN
ศุกร์
0.07480
NGN THB
13.368
THB NGN
จันทร์
0.07472
NGN THB
13.384
THB NGN
อังคาร
0.07516
NGN THB
13.305
THB NGN
พุธ
0.07512
NGN THB
13.312
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07536
NGN THB
13.269
THB NGN
ศุกร์
0.07569
NGN THB
13.213
THB NGN
จันทร์
0.07613
NGN THB
13.135
THB NGN
อังคาร
0.07700
NGN THB
12.987
THB NGN
พุธ
0.07523
NGN THB
13.293
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07551
NGN THB
13.243
THB NGN
ศุกร์
0.07531
NGN THB
13.278
THB NGN
จันทร์
0.07522
NGN THB
13.295
THB NGN
อังคาร
0.07540
NGN THB
13.262
THB NGN
พุธ
0.07623
NGN THB
13.119
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07619
NGN THB
13.125
THB NGN
ศุกร์
0.07619
NGN THB
13.124
THB NGN
จันทร์
0.07493
NGN THB
13.345
THB NGN
อังคาร
0.07534
NGN THB
13.274
THB NGN
พุธ
0.07538
NGN THB
13.266
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07474
NGN THB
13.380
THB NGN
ศุกร์
0.07440
NGN THB
13.440
THB NGN
จันทร์
0.07402
NGN THB
13.510
THB NGN
อังคาร
0.07450
NGN THB
13.422
THB NGN
พุธ
0.07472
NGN THB
13.383
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07407
NGN THB
13.500
THB NGN
ศุกร์
0.07412
NGN THB
13.492
THB NGN
จันทร์
0.07484
NGN THB
13.362
THB NGN
อังคาร
0.07446
NGN THB
13.431
THB NGN
พุธ
0.07418
NGN THB
13.480
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07435
NGN THB
13.449
THB NGN
ศุกร์
0.07426
NGN THB
13.465
THB NGN
จันทร์
0.07469
NGN THB
13.389
THB NGN
อังคาร
0.07434
NGN THB
13.452
THB NGN
พุธ
0.07362
NGN THB
13.584
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07407
NGN THB
13.500
THB NGN
ศุกร์
0.07404
NGN THB
13.506
THB NGN
จันทร์
0.07446
NGN THB
13.430
THB NGN
อังคาร
0.07436
NGN THB
13.448
THB NGN
พุธ
0.07440
NGN THB
13.442
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07412
NGN THB
13.491
THB NGN
ศุกร์
0.07400
NGN THB
13.514
THB NGN
จันทร์
0.07467
NGN THB
13.392
THB NGN
อังคาร
0.07410
NGN THB
13.495
THB NGN
พุธ
0.07494
NGN THB
13.343
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07474
NGN THB
13.380
THB NGN
ศุกร์
0.07463
NGN THB
13.399
THB NGN
จันทร์
0.07464
NGN THB
13.398
THB NGN
อังคาร
0.07506
NGN THB
13.323
THB NGN
พุธ
0.07394
NGN THB
13.524
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07402
NGN THB
13.510
THB NGN
ศุกร์
0.07412
NGN THB
13.492
THB NGN
จันทร์
0.07441
NGN THB
13.439
THB NGN
อังคาร
0.07429
NGN THB
13.461
THB NGN
พุธ
0.07432
NGN THB
13.456
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07373
NGN THB
13.563
THB NGN
ศุกร์
0.07303
NGN THB
13.694
THB NGN
จันทร์
0.07348
NGN THB
13.609
THB NGN
อังคาร
0.07309
NGN THB
13.681
THB NGN
พุธ
0.07301
NGN THB
13.697
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07301
NGN THB
13.697
THB NGN
ศุกร์
0.07348
NGN THB
13.609
THB NGN
จันทร์
0.07304
NGN THB
13.692
THB NGN
อังคาร
0.07372
NGN THB
13.564
THB NGN
พุธ
0.07423
NGN THB
13.471
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07463
NGN THB
13.399
THB NGN
ศุกร์
0.07435
NGN THB
13.451
THB NGN
จันทร์
0.07452
NGN THB
13.420
THB NGN
อังคาร
0.07485
NGN THB
13.360
THB NGN
พุธ
0.07502
NGN THB
13.331
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07458
NGN THB
13.408
THB NGN
ศุกร์
0.07524
NGN THB
13.291
THB NGN
จันทร์
0.07531
NGN THB
13.278
THB NGN
อังคาร
0.07542
NGN THB
13.259
THB NGN
พุธ
0.07494
NGN THB
13.344
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07547
NGN THB
13.251
THB NGN
ศุกร์
0.07497
NGN THB
13.339
THB NGN
จันทร์
0.07578
NGN THB
13.197
THB NGN
อังคาร
0.07501
NGN THB
13.331
THB NGN
พุธ
0.07459
NGN THB
13.406
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07544
NGN THB
13.255
THB NGN
ศุกร์
0.07534
NGN THB
13.274
THB NGN
จันทร์
0.07471
NGN THB
13.385
THB NGN
อังคาร
0.07465
NGN THB
13.396
THB NGN
พุธ
0.07452
NGN THB
13.418
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07478
NGN THB
13.372
THB NGN
ศุกร์
0.05675
NGN THB
17.620
THB NGN
จันทร์
0.05345
NGN THB
18.708
THB NGN
อังคาร
0.05112
NGN THB
19.563
THB NGN
พุธ
0.05040
NGN THB
19.843
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04472
NGN THB
22.362
THB NGN
ศุกร์
0.04779
NGN THB
20.925
THB NGN
จันทร์
0.04567
NGN THB
21.899
THB NGN
อังคาร
0.04613
NGN THB
21.680
THB NGN
พุธ
0.04657
NGN THB
21.472
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04631
NGN THB
21.592
THB NGN
ศุกร์
0.04567
NGN THB
21.894
THB NGN
จันทร์
0.04654
NGN THB
21.486
THB NGN
อังคาร
0.04502
NGN THB
22.210
THB NGN
พุธ
0.04501
NGN THB
22.219
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04506
NGN THB
22.192
THB NGN
ศุกร์
0.04586
NGN THB
21.807
THB NGN
จันทร์
0.04530
NGN THB
22.075
THB NGN
อังคาร
0.04403
NGN THB
22.709
THB NGN
พุธ
0.04503
NGN THB
22.209
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04502
NGN THB
22.213
THB NGN
ศุกร์
0.04355
NGN THB
22.962
THB NGN
จันทร์
0.04452
NGN THB
22.463
THB NGN
อังคาร
0.04408
NGN THB
22.688
THB NGN
พุธ
0.04390
NGN THB
22.778
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04385
NGN THB
22.804
THB NGN
ศุกร์
0.04345
NGN THB
23.012
THB NGN
จันทร์
0.04346
NGN THB
23.009
THB NGN
อังคาร
0.04396
NGN THB
22.750
THB NGN
พุธ
0.04364
NGN THB
22.917
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04322
NGN THB
23.138
THB NGN
ศุกร์
0.04383
NGN THB
22.817
THB NGN
จันทร์
0.04442
NGN THB
22.510
THB NGN
อังคาร
0.04441
NGN THB
22.516
THB NGN
พุธ
0.04449
NGN THB
22.476
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04508
NGN THB
22.183
THB NGN
ศุกร์
0.04517
NGN THB
22.140
THB NGN
จันทร์
0.04534
NGN THB
22.057
THB NGN
อังคาร
0.04661
NGN THB
21.453
THB NGN
พุธ
0.04652
NGN THB
21.495
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04597
NGN THB
21.753
THB NGN
ศุกร์
0.04543
NGN THB
22.011
THB NGN
จันทร์
0.04550
NGN THB
21.978
THB NGN
อังคาร
0.04585
NGN THB
21.810
THB NGN
พุธ
0.04637
NGN THB
21.566
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04637
NGN THB
21.567
THB NGN
ศุกร์
0.04607
NGN THB
21.708
THB NGN
จันทร์
0.04590
NGN THB
21.788
THB NGN
อังคาร
0.04602
NGN THB
21.730
THB NGN
พุธ
0.04601
NGN THB
21.733
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04589
NGN THB
21.790
THB NGN
ศุกร์
0.04642
NGN THB
21.542
THB NGN
จันทร์
0.04554
NGN THB
21.960
THB NGN
อังคาร
0.04565
NGN THB
21.905
THB NGN
พุธ
0.04543
NGN THB
22.012
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04546
NGN THB
21.996
THB NGN
ศุกร์
0.04512
NGN THB
22.163
THB NGN
จันทร์
0.04511
NGN THB
22.169
THB NGN
อังคาร
0.04683
NGN THB
21.354
THB NGN
พุธ
0.04681
NGN THB
21.365
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04673
NGN THB
21.399
THB NGN
ศุกร์
0.04712
NGN THB
21.222
THB NGN
จันทร์
0.04502
NGN THB
22.213
THB NGN
อังคาร
0.04757
NGN THB
21.021
THB NGN
พุธ
0.04802
NGN THB
20.823
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04644
NGN THB
21.532
THB NGN
ศุกร์
0.04567
NGN THB
21.898
THB NGN
จันทร์
0.04525
NGN THB
22.099
THB NGN
อังคาร
0.04643
NGN THB
21.536
THB NGN
พุธ
0.04646
NGN THB
21.523
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04627
NGN THB
21.613
THB NGN
ศุกร์
0.04674
NGN THB
21.396
THB NGN
จันทร์
0.04610
NGN THB
21.692
THB NGN
อังคาร
0.04638
NGN THB
21.561
THB NGN
พุธ
0.04671
NGN THB
21.408
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04690
NGN THB
21.323
THB NGN
ศุกร์
0.04681
NGN THB
21.365
THB NGN
จันทร์
0.04730
NGN THB
21.142
THB NGN
อังคาร
0.04789
NGN THB
20.882
THB NGN
พุธ
0.04834
NGN THB
20.686
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04827
NGN THB
20.716
THB NGN
ศุกร์
0.04966
NGN THB
20.136
THB NGN
จันทร์
0.04878
NGN THB
20.498
THB NGN
อังคาร
0.04806
NGN THB
20.807
THB NGN
พุธ
0.04801
NGN THB
20.829
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04747
NGN THB
21.067
THB NGN
ศุกร์
0.04697
NGN THB
21.289
THB NGN
จันทร์
0.04676
NGN THB
21.387
THB NGN
อังคาร
0.04753
NGN THB
21.040
THB NGN
พุธ
0.04750
NGN THB
21.055
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04754
NGN THB
21.033
THB NGN
ศุกร์
0.04725
NGN THB
21.166
THB NGN
จันทร์
0.04128
NGN THB
24.225
THB NGN
อังคาร
0.04125
NGN THB
24.243
THB NGN
พุธ
0.04585
NGN THB
21.812
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04589
NGN THB
21.793
THB NGN
ศุกร์
0.04515
NGN THB
22.150
THB NGN
จันทร์
0.04559
NGN THB
21.933
THB NGN
อังคาร
0.04560
NGN THB
21.930
THB NGN
พุธ
0.04602
NGN THB
21.729
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04559
NGN THB
21.933
THB NGN
ศุกร์
0.04530
NGN THB
22.073
THB NGN
จันทร์
0.04547
NGN THB
21.991
THB NGN
อังคาร
0.04391
NGN THB
22.775
THB NGN
พุธ
0.04458
NGN THB
22.434
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04541
NGN THB
22.023
THB NGN
ศุกร์
0.04460
NGN THB
22.423
THB NGN
จันทร์
0.04483
NGN THB
22.304
THB NGN
อังคาร
0.04497
NGN THB
22.235
THB NGN
พุธ
0.04483
NGN THB
22.306
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04480
NGN THB
22.323
THB NGN
ศุกร์
0.04423
NGN THB
22.608
THB NGN
จันทร์
0.04267
NGN THB
23.436
THB NGN
อังคาร
0.04291
NGN THB
23.304
THB NGN
พุธ
0.04284
NGN THB
23.341
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04317
NGN THB
23.166
THB NGN
ศุกร์
0.04403
NGN THB
22.711
THB NGN
จันทร์
0.04446
NGN THB
22.493
THB NGN
อังคาร
0.04340
NGN THB
23.039
THB NGN
พุธ
0.04439
NGN THB
22.525
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04465
NGN THB
22.399
THB NGN
ศุกร์
0.04443
NGN THB
22.510
THB NGN
จันทร์
0.04426
NGN THB
22.596
THB NGN
อังคาร
0.04406
NGN THB
22.694
THB NGN
พุธ
0.04443
NGN THB
22.506
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04384
NGN THB
22.809
THB NGN
ศุกร์
0.04476
NGN THB
22.339
THB NGN
จันทร์
0.04520
NGN THB
22.125
THB NGN
อังคาร
0.04517
NGN THB
22.139
THB NGN
พุธ
0.04531
NGN THB
22.071
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04364
NGN THB
22.914
THB NGN
ศุกร์
0.04413
NGN THB
22.660
THB NGN
จันทร์
0.04409
NGN THB
22.682
THB NGN
อังคาร
0.04430
NGN THB
22.572
THB NGN
พุธ
0.04437
NGN THB
22.539
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04236
NGN THB
23.608
THB NGN
ศุกร์
0.04199
NGN THB
23.813
THB NGN
จันทร์
0.04524
NGN THB
22.103
THB NGN
อังคาร
0.04522
NGN THB
22.115
THB NGN
พุธ
0.04502
NGN THB
22.214
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03780
NGN THB
26.455
THB NGN
ศุกร์
0.03832
NGN THB
26.093
THB NGN