อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.07717 (17/2/2565) เฉลี่ย = 0.08267 สูงสุด = 0.08834 (24/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.08073
NGN THB
12.387
THB NGN
อังคาร
0.08044
NGN THB
12.431
THB NGN
พุธ
0.08026
NGN THB
12.460
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08117
NGN THB
12.320
THB NGN
ศุกร์
0.08174
NGN THB
12.234
THB NGN
จันทร์
0.08126
NGN THB
12.306
THB NGN
อังคาร
0.08082
NGN THB
12.374
THB NGN
พุธ
0.08045
NGN THB
12.431
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08027
NGN THB
12.457
THB NGN
ศุกร์
0.08018
NGN THB
12.472
THB NGN
จันทร์
0.07965
NGN THB
12.555
THB NGN
อังคาร
0.07988
NGN THB
12.519
THB NGN
พุธ
0.07959
NGN THB
12.564
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07942
NGN THB
12.591
THB NGN
ศุกร์
0.07929
NGN THB
12.613
THB NGN
จันทร์
0.07952
NGN THB
12.576
THB NGN
อังคาร
0.07957
NGN THB
12.568
THB NGN
พุธ
0.07941
NGN THB
12.593
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07997
NGN THB
12.505
THB NGN
ศุกร์
0.08035
NGN THB
12.445
THB NGN
จันทร์
0.08022
NGN THB
12.466
THB NGN
อังคาร
0.07987
NGN THB
12.520
THB NGN
พุธ
0.07992
NGN THB
12.512
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07961
NGN THB
12.561
THB NGN
ศุกร์
0.07927
NGN THB
12.615
THB NGN
จันทร์
0.07936
NGN THB
12.601
THB NGN
อังคาร
0.07918
NGN THB
12.629
THB NGN
พุธ
0.07869
NGN THB
12.708
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07830
NGN THB
12.771
THB NGN
ศุกร์
0.07817
NGN THB
12.793
THB NGN
จันทร์
0.07832
NGN THB
12.768
THB NGN
อังคาร
0.07783
NGN THB
12.849
THB NGN
พุธ
0.07778
NGN THB
12.856
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07717
NGN THB
12.958
THB NGN
ศุกร์
0.07735
NGN THB
12.928
THB NGN
จันทร์
0.07723
NGN THB
12.949
THB NGN
อังคาร
0.07782
NGN THB
12.849
THB NGN
พุธ
0.07747
NGN THB
12.908
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07855
NGN THB
12.731
THB NGN
ศุกร์
0.07827
NGN THB
12.776
THB NGN
จันทร์
0.07852
NGN THB
12.735
THB NGN
อังคาร
0.07845
NGN THB
12.747
THB NGN
พุธ
0.07859
NGN THB
12.724
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07840
NGN THB
12.755
THB NGN
ศุกร์
0.07817
NGN THB
12.792
THB NGN
จันทร์
0.07932
NGN THB
12.607
THB NGN
อังคาร
0.07997
NGN THB
12.505
THB NGN
พุธ
0.07960
NGN THB
12.563
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07964
NGN THB
12.557
THB NGN
ศุกร์
0.08004
NGN THB
12.494
THB NGN
จันทร์
0.08036
NGN THB
12.443
THB NGN
อังคาร
0.08072
NGN THB
12.389
THB NGN
พุธ
0.08024
NGN THB
12.462
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08018
NGN THB
12.472
THB NGN
ศุกร์
0.08028
NGN THB
12.456
THB NGN
จันทร์
0.08072
NGN THB
12.388
THB NGN
อังคาร
0.08029
NGN THB
12.455
THB NGN
พุธ
0.08085
NGN THB
12.368
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08170
NGN THB
12.239
THB NGN
ศุกร์
0.08075
NGN THB
12.384
THB NGN
จันทร์
0.08118
NGN THB
12.319
THB NGN
อังคาร
0.08085
NGN THB
12.369
THB NGN
พุธ
0.08022
NGN THB
12.466
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08002
NGN THB
12.497
THB NGN
ศุกร์
0.08043
NGN THB
12.433
THB NGN
จันทร์
0.08068
NGN THB
12.395
THB NGN
อังคาร
0.08045
NGN THB
12.430
THB NGN
พุธ
0.08069
NGN THB
12.393
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08052
NGN THB
12.420
THB NGN
ศุกร์
0.08078
NGN THB
12.380
THB NGN
จันทร์
0.08078
NGN THB
12.379
THB NGN
อังคาร
0.08099
NGN THB
12.348
THB NGN
พุธ
0.08085
NGN THB
12.368
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08130
NGN THB
12.300
THB NGN
ศุกร์
0.08133
NGN THB
12.295
THB NGN
จันทร์
0.08207
NGN THB
12.184
THB NGN
อังคาร
0.08139
NGN THB
12.286
THB NGN
พุธ
0.08145
NGN THB
12.278
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08149
NGN THB
12.271
THB NGN
ศุกร์
0.08161
NGN THB
12.254
THB NGN
จันทร์
0.08191
NGN THB
12.209
THB NGN
อังคาร
0.08267
NGN THB
12.097
THB NGN
พุธ
0.08253
NGN THB
12.116
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08289
NGN THB
12.064
THB NGN
ศุกร์
0.08234
NGN THB
12.145
THB NGN
จันทร์
0.08279
NGN THB
12.079
THB NGN
อังคาร
0.08311
NGN THB
12.032
THB NGN
พุธ
0.08257
NGN THB
12.111
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08193
NGN THB
12.205
THB NGN
ศุกร์
0.08265
NGN THB
12.099
THB NGN
จันทร์
0.08334
NGN THB
11.999
THB NGN
อังคาร
0.08320
NGN THB
12.019
THB NGN
พุธ
0.08361
NGN THB
11.960
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08347
NGN THB
11.980
THB NGN
ศุกร์
0.08371
NGN THB
11.946
THB NGN
จันทร์
0.08383
NGN THB
11.929
THB NGN
อังคาร
0.08300
NGN THB
12.048
THB NGN
พุธ
0.08330
NGN THB
12.004
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08311
NGN THB
12.032
THB NGN
ศุกร์
0.08253
NGN THB
12.116
THB NGN
จันทร์
0.08219
NGN THB
12.167
THB NGN
อังคาร
0.08218
NGN THB
12.169
THB NGN
พุธ
0.08252
NGN THB
12.119
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08236
NGN THB
12.142
THB NGN
ศุกร์
0.08223
NGN THB
12.162
THB NGN
จันทร์
0.08200
NGN THB
12.196
THB NGN
อังคาร
0.08255
NGN THB
12.113
THB NGN
พุธ
0.08277
NGN THB
12.082
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08261
NGN THB
12.106
THB NGN
ศุกร์
0.08244
NGN THB
12.131
THB NGN
จันทร์
0.08261
NGN THB
12.105
THB NGN
อังคาร
0.08298
NGN THB
12.051
THB NGN
พุธ
0.08322
NGN THB
12.016
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08245
NGN THB
12.129
THB NGN
ศุกร์
0.08376
NGN THB
11.939
THB NGN
จันทร์
0.08378
NGN THB
11.936
THB NGN
อังคาร
0.08415
NGN THB
11.883
THB NGN
พุธ
0.08342
NGN THB
11.987
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08350
NGN THB
11.977
THB NGN
ศุกร์
0.08479
NGN THB
11.794
THB NGN
จันทร์
0.08488
NGN THB
11.781
THB NGN
อังคาร
0.08420
NGN THB
11.877
THB NGN
พุธ
0.08422
NGN THB
11.874
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08550
NGN THB
11.696
THB NGN
ศุกร์
0.08462
NGN THB
11.818
THB NGN
จันทร์
0.08420
NGN THB
11.876
THB NGN
อังคาร
0.08370
NGN THB
11.948
THB NGN
พุธ
0.08420
NGN THB
11.876
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08460
NGN THB
11.820
THB NGN
ศุกร์
0.08584
NGN THB
11.650
THB NGN
จันทร์
0.08578
NGN THB
11.658
THB NGN
อังคาร
0.08516
NGN THB
11.742
THB NGN
พุธ
0.08576
NGN THB
11.661
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08596
NGN THB
11.633
THB NGN
ศุกร์
0.08575
NGN THB
11.662
THB NGN
จันทร์
0.08712
NGN THB
11.479
THB NGN
อังคาร
0.08724
NGN THB
11.463
THB NGN
พุธ
0.08618
NGN THB
11.603
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08818
NGN THB
11.340
THB NGN
ศุกร์
0.08605
NGN THB
11.622
THB NGN
จันทร์
0.08607
NGN THB
11.618
THB NGN
อังคาร
0.08576
NGN THB
11.661
THB NGN
พุธ
0.08595
NGN THB
11.635
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08657
NGN THB
11.551
THB NGN
ศุกร์
0.08634
NGN THB
11.582
THB NGN
จันทร์
0.08614
NGN THB
11.609
THB NGN
อังคาร
0.08618
NGN THB
11.604
THB NGN
พุธ
0.08648
NGN THB
11.564
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08632
NGN THB
11.585
THB NGN
ศุกร์
0.08565
NGN THB
11.676
THB NGN
จันทร์
0.08472
NGN THB
11.803
THB NGN
อังคาร
0.08513
NGN THB
11.747
THB NGN
พุธ
0.08465
NGN THB
11.814
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08651
NGN THB
11.559
THB NGN
ศุกร์
0.08601
NGN THB
11.627
THB NGN
จันทร์
0.08558
NGN THB
11.684
THB NGN
อังคาร
0.08544
NGN THB
11.704
THB NGN
พุธ
0.08562
NGN THB
11.679
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08471
NGN THB
11.805
THB NGN
ศุกร์
0.08443
NGN THB
11.844
THB NGN
จันทร์
0.08463
NGN THB
11.816
THB NGN
อังคาร
0.08283
NGN THB
12.073
THB NGN
พุธ
0.08450
NGN THB
11.835
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08373
NGN THB
11.943
THB NGN
ศุกร์
0.08502
NGN THB
11.763
THB NGN
จันทร์
0.08512
NGN THB
11.748
THB NGN
อังคาร
0.08456
NGN THB
11.825
THB NGN
พุธ
0.08518
NGN THB
11.740
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08468
NGN THB
11.810
THB NGN
ศุกร์
0.08445
NGN THB
11.841
THB NGN
จันทร์
0.08478
NGN THB
11.795
THB NGN
อังคาร
0.08503
NGN THB
11.761
THB NGN
พุธ
0.08670
NGN THB
11.534
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08780
NGN THB
11.389
THB NGN
ศุกร์
0.08682
NGN THB
11.518
THB NGN
จันทร์
0.08532
NGN THB
11.721
THB NGN
อังคาร
0.08542
NGN THB
11.706
THB NGN
พุธ
0.08662
NGN THB
11.544
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08686
NGN THB
11.512
THB NGN
ศุกร์
0.08575
NGN THB
11.662
THB NGN
จันทร์
0.08560
NGN THB
11.682
THB NGN
อังคาร
0.08640
NGN THB
11.574
THB NGN
พุธ
0.08403
NGN THB
11.901
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08606
NGN THB
11.619
THB NGN
ศุกร์
0.08670
NGN THB
11.534
THB NGN
จันทร์
0.08501
NGN THB
11.764
THB NGN
อังคาร
0.08517
NGN THB
11.742
THB NGN
พุธ
0.08573
NGN THB
11.664
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08564
NGN THB
11.676
THB NGN
ศุกร์
0.08634
NGN THB
11.582
THB NGN
จันทร์
0.08699
NGN THB
11.496
THB NGN
อังคาร
0.08709
NGN THB
11.483
THB NGN
พุธ
0.08759
NGN THB
11.417
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08737
NGN THB
11.446
THB NGN
ศุกร์
0.08774
NGN THB
11.398
THB NGN
จันทร์
0.08805
NGN THB
11.357
THB NGN
อังคาร
0.08720
NGN THB
11.468
THB NGN
พุธ
0.08654
NGN THB
11.555
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08625
NGN THB
11.595
THB NGN
ศุกร์
0.08579
NGN THB
11.656
THB NGN
จันทร์
0.08724
NGN THB
11.462
THB NGN
อังคาร
0.08749
NGN THB
11.430
THB NGN
พุธ
0.08757
NGN THB
11.420
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08572
NGN THB
11.666
THB NGN
ศุกร์
0.08824
NGN THB
11.333
THB NGN
จันทร์
0.08796
NGN THB
11.369
THB NGN
อังคาร
0.08729
NGN THB
11.456
THB NGN
พุธ
0.08807
NGN THB
11.354
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08702
NGN THB
11.491
THB NGN
ศุกร์
0.08757
NGN THB
11.420
THB NGN
จันทร์
0.08834
NGN THB
11.320
THB NGN
อังคาร
0.08748
NGN THB
11.431
THB NGN
พุธ
0.08732
NGN THB
11.452
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08723
NGN THB
11.464
THB NGN
ศุกร์
0.08691
NGN THB
11.506
THB NGN
จันทร์
0.08706
NGN THB
11.487
THB NGN
อังคาร
0.08525
NGN THB
11.730
THB NGN
พุธ
0.08567
NGN THB
11.672
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08654
NGN THB
11.556
THB NGN
ศุกร์
0.08568
NGN THB
11.671
THB NGN
จันทร์
0.08452
NGN THB
11.832
THB NGN
อังคาร
0.08448
NGN THB
11.837
THB NGN
พุธ
0.08391
NGN THB
11.917
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08358
NGN THB
11.965
THB NGN
ศุกร์
0.08101
NGN THB
12.343
THB NGN
จันทร์
0.08098
NGN THB
12.348
THB NGN
อังคาร
0.08024
NGN THB
12.463
THB NGN
พุธ
0.08010
NGN THB
12.484
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08138
NGN THB
12.288
THB NGN
ศุกร์
0.08118
NGN THB
12.319
THB NGN
จันทร์
0.08186
NGN THB
12.216
THB NGN
อังคาร
0.08185
NGN THB
12.218
THB NGN
พุธ
0.08205
NGN THB
12.187
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08072
NGN THB
12.388
THB NGN
ศุกร์
0.08095
NGN THB
12.354
THB NGN
จันทร์
0.08017
NGN THB
12.473
THB NGN
อังคาร
0.07973
NGN THB
12.542
THB NGN
พุธ
0.07936
NGN THB
12.601
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07877
NGN THB
12.695
THB NGN
ศุกร์
0.07825
NGN THB
12.779
THB NGN
จันทร์
0.07829
NGN THB
12.774
THB NGN
อังคาร
0.07889
NGN THB
12.676
THB NGN
พุธ
0.07887
NGN THB
12.680
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07808
NGN THB
12.808
THB NGN
ศุกร์
0.07862
NGN THB
12.719
THB NGN
จันทร์
0.07831
NGN THB
12.770
THB NGN
อังคาร
0.07820
NGN THB
12.788
THB NGN
พุธ
0.07738
NGN THB
12.924
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07848
NGN THB
12.742
THB NGN
ศุกร์
0.07895
NGN THB
12.666
THB NGN
จันทร์
0.07812
NGN THB
12.801
THB NGN
อังคาร
0.07796
NGN THB
12.827
THB NGN
พุธ
0.07781
NGN THB
12.852
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07783
NGN THB
12.848
THB NGN
ศุกร์
0.07787
NGN THB
12.842
THB NGN
จันทร์
0.07800
NGN THB
12.820
THB NGN
อังคาร
0.07798
NGN THB
12.824
THB NGN
พุธ
0.07776
NGN THB
12.860
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07759
NGN THB
12.889
THB NGN
ศุกร์
0.07783
NGN THB
12.848
THB NGN