อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.02198 (12/3/2567) เฉลี่ย = 0.02853 สูงสุด = 0.04139 (18/1/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.03824
NGN THB
26.152
THB NGN
อังคาร
0.03798
NGN THB
26.328
THB NGN
พุธ
0.03881
NGN THB
25.767
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03896
NGN THB
25.668
THB NGN
ศุกร์
0.03895
NGN THB
25.675
THB NGN
จันทร์
0.03843
NGN THB
26.023
THB NGN
อังคาร
0.03964
NGN THB
25.230
THB NGN
พุธ
0.03955
NGN THB
25.284
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03846
NGN THB
25.998
THB NGN
ศุกร์
0.03684
NGN THB
27.144
THB NGN
จันทร์
0.03649
NGN THB
27.407
THB NGN
อังคาร
0.03686
NGN THB
27.127
THB NGN
พุธ
0.03899
NGN THB
25.645
THB NGN
พฤหัสบดี
0.04139
NGN THB
24.158
THB NGN
ศุกร์
0.04124
NGN THB
24.249
THB NGN
จันทร์
0.03915
NGN THB
25.545
THB NGN
อังคาร
0.03922
NGN THB
25.500
THB NGN
พุธ
0.03962
NGN THB
25.242
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03963
NGN THB
25.233
THB NGN
ศุกร์
0.03948
NGN THB
25.331
THB NGN
จันทร์
0.03950
NGN THB
25.315
THB NGN
อังคาร
0.03888
NGN THB
25.717
THB NGN
พุธ
0.03729
NGN THB
26.816
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03732
NGN THB
26.793
THB NGN
ศุกร์
0.03702
NGN THB
27.013
THB NGN
จันทร์
0.03950
NGN THB
25.318
THB NGN
อังคาร
0.03942
NGN THB
25.369
THB NGN
พุธ
0.02509
NGN THB
39.850
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02539
NGN THB
39.385
THB NGN
ศุกร์
0.02549
NGN THB
39.235
THB NGN
จันทร์
0.02478
NGN THB
40.351
THB NGN
อังคาร
0.02411
NGN THB
41.477
THB NGN
พุธ
0.02387
NGN THB
41.902
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02390
NGN THB
41.849
THB NGN
ศุกร์
0.02387
NGN THB
41.895
THB NGN
จันทร์
0.02405
NGN THB
41.588
THB NGN
อังคาร
0.02419
NGN THB
41.338
THB NGN
พุธ
0.02340
NGN THB
42.744
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02236
NGN THB
44.728
THB NGN
ศุกร์
0.02236
NGN THB
44.715
THB NGN
จันทร์
0.02303
NGN THB
43.422
THB NGN
อังคาร
0.02341
NGN THB
42.721
THB NGN
พุธ
0.02305
NGN THB
43.377
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02319
NGN THB
43.115
THB NGN
ศุกร์
0.02212
NGN THB
45.218
THB NGN
จันทร์
0.02295
NGN THB
43.564
THB NGN
อังคาร
0.02310
NGN THB
43.296
THB NGN
พุธ
0.02301
NGN THB
43.460
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02228
NGN THB
44.878
THB NGN
ศุกร์
0.02216
NGN THB
45.124
THB NGN
จันทร์
0.02215
NGN THB
45.155
THB NGN
อังคาร
0.02198
NGN THB
45.505
THB NGN
พุธ
0.02217
NGN THB
45.098
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02220
NGN THB
45.055
THB NGN
ศุกร์
0.02237
NGN THB
44.699
THB NGN
จันทร์
0.02242
NGN THB
44.609
THB NGN
อังคาร
0.02260
NGN THB
44.250
THB NGN
พุธ
0.02387
NGN THB
41.895
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02306
NGN THB
43.369
THB NGN
ศุกร์
0.02358
NGN THB
42.418
THB NGN
จันทร์
0.02527
NGN THB
39.565
THB NGN
อังคาร
0.02530
NGN THB
39.523
THB NGN
พุธ
0.02593
NGN THB
38.566
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02585
NGN THB
38.683
THB NGN
ศุกร์
0.02571
NGN THB
38.891
THB NGN
จันทร์
0.02656
NGN THB
37.652
THB NGN
อังคาร
0.02778
NGN THB
36.001
THB NGN
พุธ
0.02817
NGN THB
35.501
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02911
NGN THB
34.352
THB NGN
ศุกร์
0.02904
NGN THB
34.432
THB NGN
จันทร์
0.02884
NGN THB
34.675
THB NGN
อังคาร
0.02892
NGN THB
34.574
THB NGN
พุธ
0.02913
NGN THB
34.326
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02942
NGN THB
33.990
THB NGN
ศุกร์
0.02920
NGN THB
34.246
THB NGN
จันทร์
0.03075
NGN THB
32.516
THB NGN
อังคาร
0.03189
NGN THB
31.358
THB NGN
พุธ
0.03235
NGN THB
30.911
THB NGN
พฤหัสบดี
0.03202
NGN THB
31.226
THB NGN
ศุกร์
0.03204
NGN THB
31.212
THB NGN
จันทร์
0.03106
NGN THB
32.198
THB NGN
อังคาร
0.03037
NGN THB
32.930
THB NGN
พุธ
0.02947
NGN THB
33.929
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02977
NGN THB
33.587
THB NGN
ศุกร์
0.02984
NGN THB
33.513
THB NGN
จันทร์
0.02864
NGN THB
34.917
THB NGN
อังคาร
0.02711
NGN THB
36.885
THB NGN
พุธ
0.02697
NGN THB
37.075
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02656
NGN THB
37.658
THB NGN
ศุกร์
0.02706
NGN THB
36.962
THB NGN
จันทร์
0.02649
NGN THB
37.745
THB NGN
อังคาร
0.02671
NGN THB
37.438
THB NGN
พุธ
0.02670
NGN THB
37.459
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02635
NGN THB
37.949
THB NGN
ศุกร์
0.02573
NGN THB
38.862
THB NGN
จันทร์
0.02554
NGN THB
39.149
THB NGN
อังคาร
0.02568
NGN THB
38.936
THB NGN
พุธ
0.02440
NGN THB
40.991
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02393
NGN THB
41.791
THB NGN
ศุกร์
0.02407
NGN THB
41.547
THB NGN
จันทร์
0.02431
NGN THB
41.140
THB NGN
อังคาร
0.02375
NGN THB
42.109
THB NGN
พุธ
0.02462
NGN THB
40.615
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02540
NGN THB
39.366
THB NGN
ศุกร์
0.02500
NGN THB
40.005
THB NGN
จันทร์
0.02485
NGN THB
40.244
THB NGN
อังคาร
0.02483
NGN THB
40.267
THB NGN
พุธ
0.02660
NGN THB
37.599
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02636
NGN THB
37.939
THB NGN
ศุกร์
0.02777
NGN THB
36.015
THB NGN
จันทร์
0.02493
NGN THB
40.106
THB NGN
อังคาร
0.02460
NGN THB
40.648
THB NGN
พุธ
0.02449
NGN THB
40.825
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02430
NGN THB
41.155
THB NGN
ศุกร์
0.02436
NGN THB
41.059
THB NGN
จันทร์
0.02462
NGN THB
40.619
THB NGN
อังคาร
0.02436
NGN THB
41.046
THB NGN
พุธ
0.02412
NGN THB
41.465
THB NGN
พฤหัสบดี
0.02407
NGN THB
41.549
THB NGN
ศุกร์
0.02400
NGN THB
41.668
THB NGN
จันทร์
0.02421
NGN THB
41.311
THB NGN