อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.07222 (17/2/2564) เฉลี่ย = 0.07926 สูงสุด = 0.08284 (13/4/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.07562
NGN THB
13.224
THB NGN
จันทร์
0.07583
NGN THB
13.188
THB NGN
อังคาร
0.07577
NGN THB
13.198
THB NGN
พุธ
0.07602
NGN THB
13.155
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07543
NGN THB
13.257
THB NGN
ศุกร์
0.07604
NGN THB
13.151
THB NGN
จันทร์
0.07563
NGN THB
13.222
THB NGN
อังคาร
0.07625
NGN THB
13.115
THB NGN
พุธ
0.07576
NGN THB
13.200
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07584
NGN THB
13.186
THB NGN
ศุกร์
0.07596
NGN THB
13.164
THB NGN
จันทร์
0.07588
NGN THB
13.179
THB NGN
อังคาร
0.07646
NGN THB
13.079
THB NGN
พุธ
0.07592
NGN THB
13.172
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07599
NGN THB
13.159
THB NGN
ศุกร์
0.07867
NGN THB
12.711
THB NGN
จันทร์
0.07576
NGN THB
13.200
THB NGN
อังคาร
0.07577
NGN THB
13.198
THB NGN
พุธ
0.07592
NGN THB
13.172
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07553
NGN THB
13.239
THB NGN
ศุกร์
0.07548
NGN THB
13.249
THB NGN
จันทร์
0.07517
NGN THB
13.304
THB NGN
อังคาร
0.07522
NGN THB
13.294
THB NGN
พุธ
0.07604
NGN THB
13.152
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07599
NGN THB
13.160
THB NGN
ศุกร์
0.07614
NGN THB
13.134
THB NGN
จันทร์
0.07620
NGN THB
13.124
THB NGN
อังคาร
0.07616
NGN THB
13.130
THB NGN
พุธ
0.07459
NGN THB
13.407
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07440
NGN THB
13.441
THB NGN
ศุกร์
0.07404
NGN THB
13.506
THB NGN
จันทร์
0.07377
NGN THB
13.556
THB NGN
อังคาร
0.07274
NGN THB
13.748
THB NGN
พุธ
0.07222
NGN THB
13.847
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07292
NGN THB
13.714
THB NGN
ศุกร์
0.07322
NGN THB
13.657
THB NGN
จันทร์
0.07288
NGN THB
13.721
THB NGN
อังคาร
0.07301
NGN THB
13.697
THB NGN
พุธ
0.07296
NGN THB
13.707
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07900
NGN THB
12.658
THB NGN
ศุกร์
0.07966
NGN THB
12.553
THB NGN
จันทร์
0.07294
NGN THB
13.710
THB NGN
อังคาร
0.07343
NGN THB
13.619
THB NGN
พุธ
0.07393
NGN THB
13.526
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07476
NGN THB
13.377
THB NGN
ศุกร์
0.08002
NGN THB
12.497
THB NGN
จันทร์
0.08083
NGN THB
12.372
THB NGN
อังคาร
0.08080
NGN THB
12.377
THB NGN
พุธ
0.08057
NGN THB
12.412
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08012
NGN THB
12.481
THB NGN
ศุกร์
0.08072
NGN THB
12.388
THB NGN
จันทร์
0.08070
NGN THB
12.391
THB NGN
อังคาร
0.08077
NGN THB
12.381
THB NGN
พุธ
0.08085
NGN THB
12.368
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08087
NGN THB
12.366
THB NGN
ศุกร์
0.08097
NGN THB
12.350
THB NGN
จันทร์
0.08105
NGN THB
12.338
THB NGN
อังคาร
0.08151
NGN THB
12.269
THB NGN
พุธ
0.08148
NGN THB
12.272
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08164
NGN THB
12.249
THB NGN
ศุกร์
0.08161
NGN THB
12.254
THB NGN
จันทร์
0.08182
NGN THB
12.221
THB NGN
อังคาร
0.08209
NGN THB
12.182
THB NGN
พุธ
0.08210
NGN THB
12.180
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08225
NGN THB
12.158
THB NGN
ศุกร์
0.08189
NGN THB
12.211
THB NGN
จันทร์
0.07665
NGN THB
13.046
THB NGN
อังคาร
0.08232
NGN THB
12.148
THB NGN
พุธ
0.08219
NGN THB
12.166
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08260
NGN THB
12.107
THB NGN
ศุกร์
0.08247
NGN THB
12.125
THB NGN
จันทร์
0.08265
NGN THB
12.099
THB NGN
อังคาร
0.08284
NGN THB
12.071
THB NGN
พุธ
0.08243
NGN THB
12.132
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08205
NGN THB
12.188
THB NGN
ศุกร์
0.08188
NGN THB
12.213
THB NGN
จันทร์
0.08183
NGN THB
12.220
THB NGN
อังคาร
0.08214
NGN THB
12.174
THB NGN
พุธ
0.08222
NGN THB
12.163
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08216
NGN THB
12.171
THB NGN
ศุกร์
0.08231
NGN THB
12.150
THB NGN
จันทร์
0.08253
NGN THB
12.117
THB NGN
อังคาร
0.08241
NGN THB
12.134
THB NGN
พุธ
0.08264
NGN THB
12.100
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08212
NGN THB
12.177
THB NGN
ศุกร์
0.08178
NGN THB
12.228
THB NGN
จันทร์
0.07601
NGN THB
13.156
THB NGN
อังคาร
0.08174
NGN THB
12.234
THB NGN
พุธ
0.08176
NGN THB
12.232
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08212
NGN THB
12.178
THB NGN
ศุกร์
0.08179
NGN THB
12.226
THB NGN
จันทร์
0.08166
NGN THB
12.246
THB NGN
อังคาร
0.08152
NGN THB
12.267
THB NGN
พุธ
0.07618
NGN THB
13.127
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07641
NGN THB
13.086
THB NGN
ศุกร์
0.08249
NGN THB
12.123
THB NGN
จันทร์
0.07639
NGN THB
13.091
THB NGN
อังคาร
0.07617
NGN THB
13.128
THB NGN
พุธ
0.07652
NGN THB
13.068
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07663
NGN THB
13.049
THB NGN
ศุกร์
0.07611
NGN THB
13.139
THB NGN
จันทร์
0.07640
NGN THB
13.089
THB NGN
อังคาร
0.07636
NGN THB
13.096
THB NGN
พุธ
0.07604
NGN THB
13.151
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07583
NGN THB
13.187
THB NGN
ศุกร์
0.07612
NGN THB
13.138
THB NGN
จันทร์
0.07583
NGN THB
13.187
THB NGN
อังคาร
0.07594
NGN THB
13.168
THB NGN
พุธ
0.07593
NGN THB
13.170
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07590
NGN THB
13.175
THB NGN
ศุกร์
0.07619
NGN THB
13.125
THB NGN
จันทร์
0.07599
NGN THB
13.160
THB NGN
อังคาร
0.07590
NGN THB
13.175
THB NGN
พุธ
0.07564
NGN THB
13.220
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07596
NGN THB
13.165
THB NGN
ศุกร์
0.07566
NGN THB
13.217
THB NGN
จันทร์
0.07553
NGN THB
13.240
THB NGN
อังคาร
0.07575
NGN THB
13.202
THB NGN
พุธ
0.07594
NGN THB
13.168
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07691
NGN THB
13.002
THB NGN
ศุกร์
0.07668
NGN THB
13.041
THB NGN
จันทร์
0.07691
NGN THB
13.003
THB NGN
อังคาร
0.07724
NGN THB
12.946
THB NGN
พุธ
0.07739
NGN THB
12.921
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07723
NGN THB
12.949
THB NGN
ศุกร์
0.07738
NGN THB
12.923
THB NGN
จันทร์
0.07781
NGN THB
12.852
THB NGN
อังคาร
0.07811
NGN THB
12.802
THB NGN
พุธ
0.07787
NGN THB
12.842
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07788
NGN THB
12.840
THB NGN
ศุกร์
0.07828
NGN THB
12.775
THB NGN
จันทร์
0.07803
NGN THB
12.815
THB NGN
อังคาร
0.07811
NGN THB
12.803
THB NGN
พุธ
0.07843
NGN THB
12.750
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07869
NGN THB
12.709
THB NGN
ศุกร์
0.07902
NGN THB
12.655
THB NGN
จันทร์
0.07948
NGN THB
12.582
THB NGN
อังคาร
0.07943
NGN THB
12.589
THB NGN
พุธ
0.07950
NGN THB
12.578
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07982
NGN THB
12.528
THB NGN
ศุกร์
0.07963
NGN THB
12.559
THB NGN
จันทร์
0.07982
NGN THB
12.528
THB NGN
อังคาร
0.07988
NGN THB
12.518
THB NGN
พุธ
0.07980
NGN THB
12.531
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07997
NGN THB
12.505
THB NGN
ศุกร์
0.07997
NGN THB
12.505
THB NGN
จันทร์
0.08015
NGN THB
12.476
THB NGN
อังคาร
0.08012
NGN THB
12.482
THB NGN
พุธ
0.07985
NGN THB
12.524
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08016
NGN THB
12.476
THB NGN
ศุกร์
0.07990
NGN THB
12.516
THB NGN
จันทร์
0.08009
NGN THB
12.486
THB NGN
อังคาร
0.08010
NGN THB
12.484
THB NGN
พุธ
0.08031
NGN THB
12.452
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08058
NGN THB
12.411
THB NGN
ศุกร์
0.08092
NGN THB
12.358
THB NGN
จันทร์
0.08125
NGN THB
12.307
THB NGN
อังคาร
0.08113
NGN THB
12.326
THB NGN
พุธ
0.08093
NGN THB
12.356
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08070
NGN THB
12.392
THB NGN
ศุกร์
0.08123
NGN THB
12.311
THB NGN
จันทร์
0.08127
NGN THB
12.305
THB NGN
อังคาร
0.08075
NGN THB
12.383
THB NGN
พุธ
0.08088
NGN THB
12.364
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08097
NGN THB
12.351
THB NGN
ศุกร์
0.08110
NGN THB
12.331
THB NGN
จันทร์
0.08103
NGN THB
12.341
THB NGN
อังคาร
0.08000
NGN THB
12.500
THB NGN
พุธ
0.07950
NGN THB
12.579
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07963
NGN THB
12.558
THB NGN
ศุกร์
0.07952
NGN THB
12.576
THB NGN
จันทร์
0.07876
NGN THB
12.697
THB NGN
อังคาร
0.07846
NGN THB
12.745
THB NGN
พุธ
0.07851
NGN THB
12.737
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07877
NGN THB
12.696
THB NGN
ศุกร์
0.07927
NGN THB
12.615
THB NGN
จันทร์
0.07885
NGN THB
12.682
THB NGN
อังคาร
0.07924
NGN THB
12.620
THB NGN
พุธ
0.07972
NGN THB
12.543
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07954
NGN THB
12.572
THB NGN
ศุกร์
0.07944
NGN THB
12.589
THB NGN
จันทร์
0.07988
NGN THB
12.518
THB NGN
อังคาร
0.08046
NGN THB
12.429
THB NGN
พุธ
0.07985
NGN THB
12.524
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08021
NGN THB
12.468
THB NGN
ศุกร์
0.08064
NGN THB
12.401
THB NGN
จันทร์
0.08102
NGN THB
12.343
THB NGN
อังคาร
0.08117
NGN THB
12.319
THB NGN
พุธ
0.08107
NGN THB
12.334
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08070
NGN THB
12.392
THB NGN
ศุกร์
0.08111
NGN THB
12.329
THB NGN
จันทร์
0.08152
NGN THB
12.266
THB NGN
อังคาร
0.08206
NGN THB
12.186
THB NGN
พุธ
0.08210
NGN THB
12.180
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08271
NGN THB
12.090
THB NGN
ศุกร์
0.08169
NGN THB
12.242
THB NGN
จันทร์
0.08197
NGN THB
12.200
THB NGN
อังคาร
0.08223
NGN THB
12.162
THB NGN
พุธ
0.08243
NGN THB
12.131
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08191
NGN THB
12.208
THB NGN
ศุกร์
0.08239
NGN THB
12.138
THB NGN
จันทร์
0.08192
NGN THB
12.207
THB NGN
อังคาร
0.08068
NGN THB
12.395
THB NGN
พุธ
0.08066
NGN THB
12.397
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08106
NGN THB
12.336
THB NGN
ศุกร์
0.08095
NGN THB
12.354
THB NGN
จันทร์
0.08094
NGN THB
12.356
THB NGN
อังคาร
0.08078
NGN THB
12.380
THB NGN
พุธ
0.08099
NGN THB
12.348
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08138
NGN THB
12.289
THB NGN
ศุกร์
0.08097
NGN THB
12.351
THB NGN
จันทร์
0.08003
NGN THB
12.495
THB NGN
อังคาร
0.08066
NGN THB
12.398
THB NGN
พุธ
0.08102
NGN THB
12.342
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08097
NGN THB
12.350
THB NGN
ศุกร์
0.08092
NGN THB
12.358
THB NGN
จันทร์
0.08066
NGN THB
12.397
THB NGN
อังคาร
0.08051
NGN THB
12.422
THB NGN
พุธ
0.08047
NGN THB
12.426
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08077
NGN THB
12.381
THB NGN
ศุกร์
0.08099
NGN THB
12.348
THB NGN
จันทร์
0.08063
NGN THB
12.403
THB NGN
อังคาร
0.07984
NGN THB
12.526
THB NGN
พุธ
0.07983
NGN THB
12.526
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08011
NGN THB
12.484
THB NGN
ศุกร์
0.07977
NGN THB
12.536
THB NGN
จันทร์
0.07917
NGN THB
12.632
THB NGN
อังคาร
0.07960
NGN THB
12.563
THB NGN
พุธ
0.07971
NGN THB
12.546
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07908
NGN THB
12.645
THB NGN
ศุกร์
0.07977
NGN THB
12.536
THB NGN
จันทร์
0.07958
NGN THB
12.566
THB NGN
อังคาร
0.08055
NGN THB
12.414
THB NGN
พุธ
0.08107
NGN THB
12.335
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08106
NGN THB
12.336
THB NGN
ศุกร์
0.08175
NGN THB
12.233
THB NGN
จันทร์
0.08137
NGN THB
12.289
THB NGN
อังคาร
0.08202
NGN THB
12.192
THB NGN
พุธ
0.08218
NGN THB
12.168
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08242
NGN THB
12.134
THB NGN
ศุกร์
0.08257
NGN THB
12.111
THB NGN
จันทร์
0.08189
NGN THB
12.212
THB NGN
อังคาร
0.08211
NGN THB
12.178
THB NGN
พุธ
0.08159
NGN THB
12.256
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08186
NGN THB
12.216
THB NGN
ศุกร์
0.08178
NGN THB
12.228
THB NGN
จันทร์
0.08063
NGN THB
12.403
THB NGN
อังคาร
0.08077
NGN THB
12.381
THB NGN
พุธ
0.08081
NGN THB
12.375
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08088
NGN THB
12.364
THB NGN
ศุกร์
0.08130
NGN THB
12.300
THB NGN
จันทร์
0.08116
NGN THB
12.321
THB NGN
อังคาร
0.08217
NGN THB
12.169
THB NGN
พุธ
0.08214
NGN THB
12.175
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08150
NGN THB
12.269
THB NGN
ศุกร์
0.08122
NGN THB
12.312
THB NGN
จันทร์
0.08155
NGN THB
12.262
THB NGN
อังคาร
0.08150
NGN THB
12.269
THB NGN
พุธ
0.08105
NGN THB
12.338
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08095
NGN THB
12.353
THB NGN
ศุกร์
0.08068
NGN THB
12.395
THB NGN