อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 ไนราไนจีเรีย แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ไนราไนจีเรีย
ต่ำสุด = 0.07560 (21/12/2563) เฉลี่ย = 0.08220 สูงสุด = 0.09148 (26/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ไนราไนจีเรีย และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.08150
NGN THB
12.270
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08252
NGN THB
12.118
THB NGN
ศุกร์
0.08242
NGN THB
12.134
THB NGN
จันทร์
0.08324
NGN THB
12.014
THB NGN
อังคาร
0.08263
NGN THB
12.102
THB NGN
พุธ
0.08304
NGN THB
12.043
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08348
NGN THB
11.979
THB NGN
ศุกร์
0.08349
NGN THB
11.978
THB NGN
จันทร์
0.08351
NGN THB
11.974
THB NGN
อังคาร
0.08352
NGN THB
11.973
THB NGN
พุธ
0.08368
NGN THB
11.950
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08405
NGN THB
11.898
THB NGN
ศุกร์
0.08383
NGN THB
11.928
THB NGN
จันทร์
0.08370
NGN THB
11.947
THB NGN
อังคาร
0.08388
NGN THB
11.922
THB NGN
พุธ
0.08386
NGN THB
11.924
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08442
NGN THB
11.845
THB NGN
ศุกร์
0.08413
NGN THB
11.887
THB NGN
จันทร์
0.08472
NGN THB
11.803
THB NGN
อังคาร
0.08511
NGN THB
11.749
THB NGN
พุธ
0.08524
NGN THB
11.732
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08578
NGN THB
11.657
THB NGN
ศุกร์
0.08601
NGN THB
11.627
THB NGN
จันทร์
0.08556
NGN THB
11.687
THB NGN
อังคาร
0.08509
NGN THB
11.752
THB NGN
พุธ
0.08471
NGN THB
11.805
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08506
NGN THB
11.756
THB NGN
ศุกร์
0.08533
NGN THB
11.719
THB NGN
จันทร์
0.08551
NGN THB
11.695
THB NGN
อังคาร
0.08549
NGN THB
11.698
THB NGN
พุธ
0.08535
NGN THB
11.717
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08495
NGN THB
11.772
THB NGN
ศุกร์
0.08517
NGN THB
11.742
THB NGN
จันทร์
0.08543
NGN THB
11.706
THB NGN
อังคาร
0.08543
NGN THB
11.705
THB NGN
พุธ
0.08510
NGN THB
11.751
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08616
NGN THB
11.606
THB NGN
ศุกร์
0.08666
NGN THB
11.539
THB NGN
จันทร์
0.08740
NGN THB
11.441
THB NGN
อังคาร
0.08689
NGN THB
11.508
THB NGN
พุธ
0.08820
NGN THB
11.338
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08768
NGN THB
11.406
THB NGN
ศุกร์
0.08700
NGN THB
11.494
THB NGN
จันทร์
0.08610
NGN THB
11.614
THB NGN
อังคาร
0.08613
NGN THB
11.611
THB NGN
พุธ
0.08571
NGN THB
11.667
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08720
NGN THB
11.467
THB NGN
ศุกร์
0.08673
NGN THB
11.530
THB NGN
จันทร์
0.08646
NGN THB
11.566
THB NGN
อังคาร
0.08518
NGN THB
11.740
THB NGN
พุธ
0.08519
NGN THB
11.738
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08532
NGN THB
11.720
THB NGN
ศุกร์
0.08588
NGN THB
11.644
THB NGN
จันทร์
0.08736
NGN THB
11.446
THB NGN
อังคาร
0.08657
NGN THB
11.552
THB NGN
พุธ
0.08783
NGN THB
11.386
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08713
NGN THB
11.478
THB NGN
ศุกร์
0.08876
NGN THB
11.266
THB NGN
จันทร์
0.08878
NGN THB
11.264
THB NGN
อังคาร
0.08762
NGN THB
11.413
THB NGN
พุธ
0.08582
NGN THB
11.652
THB NGN
พฤหัสบดี
0.09148
NGN THB
10.932
THB NGN
ศุกร์
0.08847
NGN THB
11.303
THB NGN
จันทร์
0.08496
NGN THB
11.770
THB NGN
อังคาร
0.08339
NGN THB
11.991
THB NGN
พุธ
0.08422
NGN THB
11.873
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08452
NGN THB
11.831
THB NGN
ศุกร์
0.08559
NGN THB
11.683
THB NGN
จันทร์
0.08441
NGN THB
11.846
THB NGN
อังคาร
0.08575
NGN THB
11.662
THB NGN
พุธ
0.08496
NGN THB
11.770
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08506
NGN THB
11.756
THB NGN
ศุกร์
0.08543
NGN THB
11.705
THB NGN
จันทร์
0.08529
NGN THB
11.725
THB NGN
อังคาร
0.08569
NGN THB
11.669
THB NGN
พุธ
0.08417
NGN THB
11.881
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08452
NGN THB
11.832
THB NGN
ศุกร์
0.08397
NGN THB
11.908
THB NGN
จันทร์
0.08431
NGN THB
11.861
THB NGN
อังคาร
0.08421
NGN THB
11.874
THB NGN
พุธ
0.08402
NGN THB
11.902
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08241
NGN THB
12.134
THB NGN
ศุกร์
0.08319
NGN THB
12.021
THB NGN
จันทร์
0.08328
NGN THB
12.008
THB NGN
อังคาร
0.08337
NGN THB
11.995
THB NGN
พุธ
0.08288
NGN THB
12.066
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08307
NGN THB
12.038
THB NGN
ศุกร์
0.08391
NGN THB
11.917
THB NGN
จันทร์
0.08359
NGN THB
11.963
THB NGN
อังคาร
0.08237
NGN THB
12.140
THB NGN
พุธ
0.08285
NGN THB
12.069
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08825
NGN THB
11.332
THB NGN
ศุกร์
0.08825
NGN THB
11.332
THB NGN
จันทร์
0.08935
NGN THB
11.192
THB NGN
อังคาร
0.08240
NGN THB
12.136
THB NGN
พุธ
0.08281
NGN THB
12.076
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08179
NGN THB
12.226
THB NGN
ศุกร์
0.08241
NGN THB
12.135
THB NGN
จันทร์
0.08284
NGN THB
12.071
THB NGN
อังคาร
0.08376
NGN THB
11.938
THB NGN
พุธ
0.08150
NGN THB
12.270
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08211
NGN THB
12.178
THB NGN
ศุกร์
0.08166
NGN THB
12.246
THB NGN
จันทร์
0.08236
NGN THB
12.142
THB NGN
อังคาร
0.08203
NGN THB
12.191
THB NGN
พุธ
0.08212
NGN THB
12.178
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08317
NGN THB
12.024
THB NGN
ศุกร์
0.08408
NGN THB
11.893
THB NGN
จันทร์
0.08176
NGN THB
12.231
THB NGN
อังคาร
0.08201
NGN THB
12.194
THB NGN
พุธ
0.08184
NGN THB
12.220
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08147
NGN THB
12.275
THB NGN
ศุกร์
0.08233
NGN THB
12.147
THB NGN
จันทร์
0.08057
NGN THB
12.412
THB NGN
อังคาร
0.08087
NGN THB
12.366
THB NGN
พุธ
0.08113
NGN THB
12.326
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07972
NGN THB
12.544
THB NGN
ศุกร์
0.07932
NGN THB
12.608
THB NGN
จันทร์
0.07992
NGN THB
12.513
THB NGN
อังคาร
0.08064
NGN THB
12.401
THB NGN
พุธ
0.08034
NGN THB
12.447
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08045
NGN THB
12.430
THB NGN
ศุกร์
0.08540
NGN THB
11.709
THB NGN
จันทร์
0.08043
NGN THB
12.434
THB NGN
อังคาร
0.08082
NGN THB
12.373
THB NGN
พุธ
0.07987
NGN THB
12.521
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07928
NGN THB
12.613
THB NGN
ศุกร์
0.07988
NGN THB
12.518
THB NGN
จันทร์
0.08005
NGN THB
12.492
THB NGN
อังคาร
0.07951
NGN THB
12.577
THB NGN
พุธ
0.08013
NGN THB
12.480
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08061
NGN THB
12.405
THB NGN
ศุกร์
0.07999
NGN THB
12.502
THB NGN
จันทร์
0.08053
NGN THB
12.417
THB NGN
อังคาร
0.08079
NGN THB
12.378
THB NGN
พุธ
0.08056
NGN THB
12.413
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08069
NGN THB
12.393
THB NGN
ศุกร์
0.08069
NGN THB
12.393
THB NGN
จันทร์
0.08101
NGN THB
12.344
THB NGN
อังคาร
0.08174
NGN THB
12.234
THB NGN
พุธ
0.08175
NGN THB
12.232
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08130
NGN THB
12.300
THB NGN
ศุกร์
0.08230
NGN THB
12.150
THB NGN
จันทร์
0.08207
NGN THB
12.185
THB NGN
อังคาร
0.08132
NGN THB
12.298
THB NGN
พุธ
0.08268
NGN THB
12.095
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08215
NGN THB
12.174
THB NGN
ศุกร์
0.08171
NGN THB
12.238
THB NGN
จันทร์
0.08261
NGN THB
12.105
THB NGN
อังคาร
0.08090
NGN THB
12.361
THB NGN
พุธ
0.08091
NGN THB
12.360
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08139
NGN THB
12.286
THB NGN
ศุกร์
0.08109
NGN THB
12.332
THB NGN
จันทร์
0.07964
NGN THB
12.557
THB NGN
อังคาร
0.08036
NGN THB
12.444
THB NGN
พุธ
0.08067
NGN THB
12.396
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08059
NGN THB
12.409
THB NGN
ศุกร์
0.08004
NGN THB
12.493
THB NGN
จันทร์
0.08018
NGN THB
12.473
THB NGN
อังคาร
0.08066
NGN THB
12.397
THB NGN
พุธ
0.08032
NGN THB
12.450
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08100
NGN THB
12.346
THB NGN
ศุกร์
0.08033
NGN THB
12.449
THB NGN
จันทร์
0.08110
NGN THB
12.331
THB NGN
อังคาร
0.08109
NGN THB
12.331
THB NGN
พุธ
0.08166
NGN THB
12.245
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08089
NGN THB
12.362
THB NGN
ศุกร์
0.08136
NGN THB
12.290
THB NGN
จันทร์
0.08154
NGN THB
12.263
THB NGN
อังคาร
0.08164
NGN THB
12.250
THB NGN
พุธ
0.08104
NGN THB
12.339
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08095
NGN THB
12.353
THB NGN
ศุกร์
0.08118
NGN THB
12.318
THB NGN
จันทร์
0.08031
NGN THB
12.452
THB NGN
อังคาร
0.08104
NGN THB
12.340
THB NGN
พุธ
0.07996
NGN THB
12.506
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08111
NGN THB
12.330
THB NGN
ศุกร์
0.08145
NGN THB
12.277
THB NGN
จันทร์
0.08113
NGN THB
12.325
THB NGN
อังคาร
0.08111
NGN THB
12.328
THB NGN
พุธ
0.08155
NGN THB
12.262
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08225
NGN THB
12.159
THB NGN
ศุกร์
0.08189
NGN THB
12.212
THB NGN
จันทร์
0.08182
NGN THB
12.223
THB NGN
อังคาร
0.08098
NGN THB
12.349
THB NGN
พุธ
0.08053
NGN THB
12.417
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08051
NGN THB
12.420
THB NGN
ศุกร์
0.08103
NGN THB
12.341
THB NGN
จันทร์
0.08065
NGN THB
12.400
THB NGN
อังคาร
0.08116
NGN THB
12.321
THB NGN
พุธ
0.08127
NGN THB
12.305
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08112
NGN THB
12.328
THB NGN
ศุกร์
0.08175
NGN THB
12.233
THB NGN
จันทร์
0.08203
NGN THB
12.191
THB NGN
อังคาร
0.08222
NGN THB
12.162
THB NGN
พุธ
0.08220
NGN THB
12.166
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08214
NGN THB
12.175
THB NGN
ศุกร์
0.08262
NGN THB
12.103
THB NGN
จันทร์
0.08212
NGN THB
12.178
THB NGN
อังคาร
0.08085
NGN THB
12.368
THB NGN
พุธ
0.08098
NGN THB
12.349
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08103
NGN THB
12.341
THB NGN
ศุกร์
0.08081
NGN THB
12.375
THB NGN
จันทร์
0.08122
NGN THB
12.312
THB NGN
อังคาร
0.08109
NGN THB
12.332
THB NGN
พุธ
0.08095
NGN THB
12.354
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08189
NGN THB
12.211
THB NGN
ศุกร์
0.08131
NGN THB
12.299
THB NGN
จันทร์
0.08236
NGN THB
12.142
THB NGN
อังคาร
0.08190
NGN THB
12.210
THB NGN
พุธ
0.08177
NGN THB
12.229
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08192
NGN THB
12.206
THB NGN
ศุกร์
0.08202
NGN THB
12.192
THB NGN
จันทร์
0.08148
NGN THB
12.273
THB NGN
อังคาร
0.08168
NGN THB
12.243
THB NGN
พุธ
0.08140
NGN THB
12.285
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08203
NGN THB
12.191
THB NGN
ศุกร์
0.08046
NGN THB
12.428
THB NGN
จันทร์
0.08162
NGN THB
12.253
THB NGN
อังคาร
0.08081
NGN THB
12.374
THB NGN
พุธ
0.08125
NGN THB
12.307
THB NGN
พฤหัสบดี
0.08060
NGN THB
12.407
THB NGN
ศุกร์
0.07991
NGN THB
12.515
THB NGN
จันทร์
0.07956
NGN THB
12.570
THB NGN
อังคาร
0.07828
NGN THB
12.774
THB NGN
พุธ
0.07843
NGN THB
12.750
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07853
NGN THB
12.733
THB NGN
ศุกร์
0.07810
NGN THB
12.804
THB NGN
จันทร์
0.07866
NGN THB
12.713
THB NGN
อังคาร
0.07847
NGN THB
12.744
THB NGN
พุธ
0.07852
NGN THB
12.736
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07863
NGN THB
12.718
THB NGN
ศุกร์
0.07873
NGN THB
12.702
THB NGN
จันทร์
0.07853
NGN THB
12.734
THB NGN
อังคาร
0.07860
NGN THB
12.722
THB NGN
พุธ
0.07983
NGN THB
12.527
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07965
NGN THB
12.554
THB NGN
ศุกร์
0.07971
NGN THB
12.546
THB NGN
จันทร์
0.07980
NGN THB
12.531
THB NGN
อังคาร
0.07829
NGN THB
12.773
THB NGN
พุธ
0.07999
NGN THB
12.502
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07975
NGN THB
12.539
THB NGN
ศุกร์
0.07941
NGN THB
12.592
THB NGN
จันทร์
0.07907
NGN THB
12.648
THB NGN
อังคาร
0.07841
NGN THB
12.754
THB NGN
พุธ
0.07847
NGN THB
12.744
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07858
NGN THB
12.726
THB NGN
ศุกร์
0.07936
NGN THB
12.601
THB NGN
จันทร์
0.07761
NGN THB
12.885
THB NGN
อังคาร
0.07737
NGN THB
12.925
THB NGN
พุธ
0.07654
NGN THB
13.065
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07708
NGN THB
12.974
THB NGN
ศุกร์
0.07683
NGN THB
13.015
THB NGN
จันทร์
0.07560
NGN THB
13.227
THB NGN
อังคาร
0.07691
NGN THB
13.002
THB NGN
พุธ
0.07614
NGN THB
13.133
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07626
NGN THB
13.114
THB NGN
ศุกร์
0.07593
NGN THB
13.170
THB NGN
จันทร์
0.07647
NGN THB
13.077
THB NGN
อังคาร
0.07642
NGN THB
13.085
THB NGN
พุธ
0.07601
NGN THB
13.155
THB NGN
พฤหัสบดี
0.07588
NGN THB
13.179
THB NGN