อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3362 (27/12/2561) เฉลี่ย = 0.3461 สูงสุด = 0.3557 (5/2/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.3541
CVE THB
2.8241
THB CVE
อังคาร
0.3542
CVE THB
2.8230
THB CVE
พุธ
0.3538
CVE THB
2.8261
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3516
CVE THB
2.8438
THB CVE
ศุกร์
0.3523
CVE THB
2.8383
THB CVE
จันทร์
0.3506
CVE THB
2.8520
THB CVE
อังคาร
0.3498
CVE THB
2.8590
THB CVE
พุธ
0.3485
CVE THB
2.8691
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3472
CVE THB
2.8798
THB CVE
ศุกร์
0.3491
CVE THB
2.8646
THB CVE
จันทร์
0.3537
CVE THB
2.8273
THB CVE
อังคาร
0.3553
CVE THB
2.8148
THB CVE
พุธ
0.3545
CVE THB
2.8206
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3532
CVE THB
2.8311
THB CVE
ศุกร์
0.3540
CVE THB
2.8248
THB CVE
จันทร์
0.3533
CVE THB
2.8306
THB CVE
อังคาร
0.3536
CVE THB
2.8280
THB CVE
พุธ
0.3539
CVE THB
2.8260
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3541
CVE THB
2.8243
THB CVE
ศุกร์
0.3536
CVE THB
2.8279
THB CVE
จันทร์
0.3527
CVE THB
2.8354
THB CVE
อังคาร
0.3523
CVE THB
2.8388
THB CVE
พุธ
0.3537
CVE THB
2.8274
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3525
CVE THB
2.8371
THB CVE
ศุกร์
0.3556
CVE THB
2.8120
THB CVE
จันทร์
0.3557
CVE THB
2.8111
THB CVE
อังคาร
0.3544
CVE THB
2.8216
THB CVE
พุธ
0.3542
CVE THB
2.8235
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3540
CVE THB
2.8252
THB CVE
ศุกร์
0.3540
CVE THB
2.8246
THB CVE
จันทร์
0.3525
CVE THB
2.8366
THB CVE
อังคาร
0.3522
CVE THB
2.8394
THB CVE
พุธ
0.3521
CVE THB
2.8401
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3538
CVE THB
2.8265
THB CVE
ศุกร์
0.3552
CVE THB
2.8157
THB CVE
จันทร์
0.3530
CVE THB
2.8327
THB CVE
อังคาร
0.3534
CVE THB
2.8299
THB CVE
พุธ
0.3525
CVE THB
2.8368
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3518
CVE THB
2.8426
THB CVE
ศุกร์
0.3513
CVE THB
2.8465
THB CVE
จันทร์
0.3504
CVE THB
2.8543
THB CVE
อังคาร
0.3498
CVE THB
2.8584
THB CVE
พุธ
0.3490
CVE THB
2.8652
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3488
CVE THB
2.8668
THB CVE
ศุกร์
0.3500
CVE THB
2.8569
THB CVE
จันทร์
0.3505
CVE THB
2.8533
THB CVE
อังคาร
0.3512
CVE THB
2.8477
THB CVE
พุธ
0.3533
CVE THB
2.8307
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3520
CVE THB
2.8407
THB CVE
ศุกร์
0.3503
CVE THB
2.8550
THB CVE
จันทร์
0.3498
CVE THB
2.8584
THB CVE
อังคาร
0.3494
CVE THB
2.8623
THB CVE
พุธ
0.3500
CVE THB
2.8569
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3498
CVE THB
2.8585
THB CVE
ศุกร์
0.3487
CVE THB
2.8680
THB CVE
จันทร์
0.3472
CVE THB
2.8802
THB CVE
อังคาร
0.3492
CVE THB
2.8636
THB CVE
พุธ
0.3476
CVE THB
2.8772
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3497
CVE THB
2.8599
THB CVE
ศุกร์
0.3498
CVE THB
2.8590
THB CVE
จันทร์
0.3494
CVE THB
2.8622
THB CVE
อังคาร
0.3518
CVE THB
2.8427
THB CVE
พุธ
0.3509
CVE THB
2.8495
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3487
CVE THB
2.8679
THB CVE
ศุกร์
0.3486
CVE THB
2.8685
THB CVE
จันทร์
0.3486
CVE THB
2.8687
THB CVE
อังคาร
0.3487
CVE THB
2.8680
THB CVE
พุธ
0.3474
CVE THB
2.8781
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3472
CVE THB
2.8802
THB CVE
ศุกร์
0.3473
CVE THB
2.8797
THB CVE
จันทร์
0.3480
CVE THB
2.8733
THB CVE
อังคาร
0.3488
CVE THB
2.8667
THB CVE
พุธ
0.3499
CVE THB
2.8578
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3496
CVE THB
2.8604
THB CVE
ศุกร์
0.3484
CVE THB
2.8701
THB CVE
จันทร์
0.3494
CVE THB
2.8623
THB CVE
อังคาร
0.3508
CVE THB
2.8509
THB CVE
พุธ
0.3504
CVE THB
2.8535
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3505
CVE THB
2.8530
THB CVE
ศุกร์
0.3498
CVE THB
2.8588
THB CVE
จันทร์
0.3503
CVE THB
2.8550
THB CVE
อังคาร
0.3485
CVE THB
2.8698
THB CVE
พุธ
0.3495
CVE THB
2.8609
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3489
CVE THB
2.8666
THB CVE
ศุกร์
0.3466
CVE THB
2.8854
THB CVE
จันทร์
0.3470
CVE THB
2.8816
THB CVE
อังคาร
0.3457
CVE THB
2.8928
THB CVE
พุธ
0.3455
CVE THB
2.8946
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3445
CVE THB
2.9031
THB CVE
ศุกร์
0.3438
CVE THB
2.9086
THB CVE
จันทร์
0.3450
CVE THB
2.8987
THB CVE
อังคาร
0.3445
CVE THB
2.9024
THB CVE
พุธ
0.3444
CVE THB
2.9032
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3455
CVE THB
2.8945
THB CVE
ศุกร์
0.3450
CVE THB
2.8984
THB CVE
จันทร์
0.3452
CVE THB
2.8971
THB CVE
อังคาร
0.3455
CVE THB
2.8945
THB CVE
พุธ
0.3443
CVE THB
2.9044
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3434
CVE THB
2.9125
THB CVE
ศุกร์
0.3443
CVE THB
2.9047
THB CVE
จันทร์
0.3432
CVE THB
2.9134
THB CVE
อังคาร
0.3424
CVE THB
2.9207
THB CVE
พุธ
0.3420
CVE THB
2.9242
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3414
CVE THB
2.9289
THB CVE
ศุกร์
0.3389
CVE THB
2.9504
THB CVE
จันทร์
0.3390
CVE THB
2.9494
THB CVE
อังคาร
0.3373
CVE THB
2.9649
THB CVE
พุธ
0.3374
CVE THB
2.9638
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3389
CVE THB
2.9506
THB CVE
ศุกร์
0.3393
CVE THB
2.9472
THB CVE
อาทิตย์
0.3390
CVE THB
2.9503
THB CVE
จันทร์
0.3392
CVE THB
2.9483
THB CVE
อังคาร
0.3390
CVE THB
2.9496
THB CVE
พุธ
0.3390
CVE THB
2.9503
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3422
CVE THB
2.9224
THB CVE
ศุกร์
0.3426
CVE THB
2.9187
THB CVE
อาทิตย์
0.3413
CVE THB
2.9297
THB CVE
จันทร์
0.3431
CVE THB
2.9143
THB CVE
อังคาร
0.3429
CVE THB
2.9165
THB CVE
พุธ
0.3421
CVE THB
2.9231
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3447
CVE THB
2.9011
THB CVE
ศุกร์
0.3403
CVE THB
2.9385
THB CVE
อาทิตย์
0.3438
CVE THB
2.9086
THB CVE
จันทร์
0.3437
CVE THB
2.9095
THB CVE
อังคาร
0.3444
CVE THB
2.9038
THB CVE
พุธ
0.3434
CVE THB
2.9122
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3451
CVE THB
2.8975
THB CVE
ศุกร์
0.3476
CVE THB
2.8766
THB CVE
จันทร์
0.3483
CVE THB
2.8712
THB CVE
อังคาร
0.3498
CVE THB
2.8589
THB CVE
พุธ
0.3489
CVE THB
2.8664
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3467
CVE THB
2.8843
THB CVE
ศุกร์
0.3496
CVE THB
2.8607
THB CVE
จันทร์
0.3502
CVE THB
2.8558
THB CVE
อังคาร
0.3507
CVE THB
2.8512
THB CVE
พุธ
0.3505
CVE THB
2.8533
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3515
CVE THB
2.8449
THB CVE
ศุกร์
0.3520
CVE THB
2.8409
THB CVE
จันทร์
0.3533
CVE THB
2.8302
THB CVE
อังคาร
0.3524
CVE THB
2.8378
THB CVE
พุธ
0.3540
CVE THB
2.8246
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3520
CVE THB
2.8411
THB CVE
ศุกร์
0.3515
CVE THB
2.8446
THB CVE
จันทร์
0.3531
CVE THB
2.8324
THB CVE
อังคาร
0.3537
CVE THB
2.8270
THB CVE
พุธ
0.3520
CVE THB
2.8412
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3521
CVE THB
2.8404
THB CVE
ศุกร์
0.3529
CVE THB
2.8335
THB CVE
จันทร์
0.3546
CVE THB
2.8197
THB CVE
อังคาร
0.3539
CVE THB
2.8255
THB CVE
พุธ
0.3536
CVE THB
2.8277
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3540
CVE THB
2.8249
THB CVE
ศุกร์
0.3529
CVE THB
2.8338
THB CVE
จันทร์
0.3530
CVE THB
2.8329
THB CVE
อังคาร
0.3535
CVE THB
2.8291
THB CVE
พุธ
0.3516
CVE THB
2.8440
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3504
CVE THB
2.8541
THB CVE
ศุกร์
0.3503
CVE THB
2.8545
THB CVE
จันทร์
0.3490
CVE THB
2.8651
THB CVE
อังคาร
0.3495
CVE THB
2.8612
THB CVE
พุธ
0.3496
CVE THB
2.8601
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3491
CVE THB
2.8643
THB CVE
ศุกร์
0.3460
CVE THB
2.8899
THB CVE
จันทร์
0.3448
CVE THB
2.9003
THB CVE
อังคาร
0.3447
CVE THB
2.9008
THB CVE
พุธ
0.3428
CVE THB
2.9175
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3429
CVE THB
2.9161
THB CVE
ศุกร์
0.3430
CVE THB
2.9156
THB CVE
จันทร์
0.3433
CVE THB
2.9126
THB CVE
อังคาร
0.3423
CVE THB
2.9213
THB CVE
พุธ
0.3433
CVE THB
2.9132
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3443
CVE THB
2.9040
THB CVE
ศุกร์
0.3437
CVE THB
2.9095
THB CVE
จันทร์
0.3430
CVE THB
2.9155
THB CVE
อังคาร
0.3452
CVE THB
2.8970
THB CVE
พุธ
0.3464
CVE THB
2.8869
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3471
CVE THB
2.8814
THB CVE
ศุกร์
0.3466
CVE THB
2.8850
THB CVE
จันทร์
0.3441
CVE THB
2.9059
THB CVE
อังคาร
0.3441
CVE THB
2.9057
THB CVE
พุธ
0.3445
CVE THB
2.9027
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3460
CVE THB
2.8901
THB CVE
ศุกร์
0.3462
CVE THB
2.8882
THB CVE
จันทร์
0.3441
CVE THB
2.9063
THB CVE
อังคาร
0.3457
CVE THB
2.8931
THB CVE
พุธ
0.3446
CVE THB
2.9022
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3443
CVE THB
2.9047
THB CVE
ศุกร์
0.3457
CVE THB
2.8928
THB CVE
จันทร์
0.3446
CVE THB
2.9021
THB CVE
อังคาร
0.3457
CVE THB
2.8923
THB CVE
พุธ
0.3448
CVE THB
2.9003
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3433
CVE THB
2.9130
THB CVE
ศุกร์
0.3461
CVE THB
2.8890
THB CVE
จันทร์
0.3455
CVE THB
2.8945
THB CVE
อังคาร
0.3461
CVE THB
2.8893
THB CVE
ศุกร์
0.3417
CVE THB
2.9268
THB CVE
จันทร์
0.3388
CVE THB
2.9513
THB CVE
อังคาร
0.3385
CVE THB
2.9541
THB CVE
พุธ
0.3396
CVE THB
2.9447
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3399
CVE THB
2.9424
THB CVE
ศุกร์
0.3425
CVE THB
2.9193
THB CVE
จันทร์
0.3440
CVE THB
2.9072
THB CVE
อังคาร
0.3429
CVE THB
2.9164
THB CVE
พุธ
0.3431
CVE THB
2.9145
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3441
CVE THB
2.9058
THB CVE
ศุกร์
0.3443
CVE THB
2.9043
THB CVE
จันทร์
0.3433
CVE THB
2.9126
THB CVE
อังคาร
0.3432
CVE THB
2.9141
THB CVE
พุธ
0.3413
CVE THB
2.9302
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3401
CVE THB
2.9400
THB CVE
ศุกร์
0.3387
CVE THB
2.9529
THB CVE
จันทร์
0.3415
CVE THB
2.9282
THB CVE
อังคาร
0.3418
CVE THB
2.9253
THB CVE
พุธ
0.3413
CVE THB
2.9296
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3410
CVE THB
2.9329
THB CVE
ศุกร์
0.3409
CVE THB
2.9331
THB CVE
จันทร์
0.3431
CVE THB
2.9147
THB CVE
อังคาร
0.3431
CVE THB
2.9144
THB CVE
พุธ
0.3424
CVE THB
2.9206
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3399
CVE THB
2.9419
THB CVE
ศุกร์
0.3405
CVE THB
2.9373
THB CVE
จันทร์
0.3407
CVE THB
2.9349
THB CVE
อังคาร
0.3410
CVE THB
2.9323
THB CVE
พุธ
0.3411
CVE THB
2.9319
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3402
CVE THB
2.9397
THB CVE
ศุกร์
0.3398
CVE THB
2.9432
THB CVE
จันทร์
0.3388
CVE THB
2.9514
THB CVE
อังคาร
0.3363
CVE THB
2.9737
THB CVE
พุธ
0.3369
CVE THB
2.9687
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3383
CVE THB
2.9560
THB CVE
ศุกร์
0.3394
CVE THB
2.9461
THB CVE
จันทร์
0.3410
CVE THB
2.9322
THB CVE
อังคาร
0.3421
CVE THB
2.9229
THB CVE
พุธ
0.3407
CVE THB
2.9351
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3412
CVE THB
2.9310
THB CVE
ศุกร์
0.3417
CVE THB
2.9267
THB CVE
จันทร์
0.3401
CVE THB
2.9400
THB CVE
อังคาร
0.3393
CVE THB
2.9468
THB CVE
พุธ
0.3384
CVE THB
2.9547
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3398
CVE THB
2.9426
THB CVE
ศุกร์
0.3397
CVE THB
2.9437
THB CVE
จันทร์
0.3380
CVE THB
2.9590
THB CVE
อังคาร
0.3377
CVE THB
2.9610
THB CVE
พุธ
0.3363
CVE THB
2.9733
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3375
CVE THB
2.9626
THB CVE
ศุกร์
0.3387
CVE THB
2.9528
THB CVE
จันทร์
0.3404
CVE THB
2.9374
THB CVE
อังคาร
0.3385
CVE THB
2.9539
THB CVE
พุธ
0.3368
CVE THB
2.9691
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3370
CVE THB
2.9671
THB CVE
ศุกร์
0.3375
CVE THB
2.9634
THB CVE
จันทร์
0.3364
CVE THB
2.9723
THB CVE
อังคาร
0.3369
CVE THB
2.9680
THB CVE
พุธ
0.3378
CVE THB
2.9605
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3387
CVE THB
2.9521
THB CVE
ศุกร์
0.3395
CVE THB
2.9454
THB CVE
จันทร์
0.3366
CVE THB
2.9711
THB CVE
อังคาร
0.3372
CVE THB
2.9654
THB CVE
พุธ
0.3368
CVE THB
2.9692
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3362
CVE THB
2.9748
THB CVE
ศุกร์
0.3367
CVE THB
2.9703
THB CVE
จันทร์
0.3372
CVE THB
2.9656
THB CVE