อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3244 (25/8/2565) เฉลี่ย = 0.3343 สูงสุด = 0.3453 (13/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.3415
CVE THB
2.9286
THB CVE
อังคาร
0.3407
CVE THB
2.9349
THB CVE
พุธ
0.3402
CVE THB
2.9394
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3437
CVE THB
2.9094
THB CVE
ศุกร์
0.3453
CVE THB
2.8961
THB CVE
จันทร์
0.3453
CVE THB
2.8962
THB CVE
อังคาร
0.3433
CVE THB
2.9131
THB CVE
พุธ
0.3434
CVE THB
2.9117
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3453
CVE THB
2.8956
THB CVE
ศุกร์
0.3450
CVE THB
2.8986
THB CVE
จันทร์
0.3428
CVE THB
2.9174
THB CVE
อังคาร
0.3419
CVE THB
2.9252
THB CVE
พุธ
0.3395
CVE THB
2.9454
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3388
CVE THB
2.9513
THB CVE
ศุกร์
0.3383
CVE THB
2.9555
THB CVE
จันทร์
0.3392
CVE THB
2.9483
THB CVE
อังคาร
0.3381
CVE THB
2.9581
THB CVE
พุธ
0.3372
CVE THB
2.9653
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3370
CVE THB
2.9675
THB CVE
ศุกร์
0.3372
CVE THB
2.9659
THB CVE
จันทร์
0.3376
CVE THB
2.9624
THB CVE
อังคาร
0.3392
CVE THB
2.9479
THB CVE
พุธ
0.3406
CVE THB
2.9363
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3391
CVE THB
2.9491
THB CVE
ศุกร์
0.3428
CVE THB
2.9168
THB CVE
จันทร์
0.3416
CVE THB
2.9275
THB CVE
อังคาร
0.3410
CVE THB
2.9328
THB CVE
พุธ
0.3395
CVE THB
2.9451
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3387
CVE THB
2.9528
THB CVE
ศุกร์
0.3378
CVE THB
2.9604
THB CVE
จันทร์
0.3339
CVE THB
2.9947
THB CVE
อังคาร
0.3330
CVE THB
3.0027
THB CVE
พุธ
0.3337
CVE THB
2.9963
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3313
CVE THB
3.0181
THB CVE
ศุกร์
0.3315
CVE THB
3.0163
THB CVE
จันทร์
0.3316
CVE THB
3.0159
THB CVE
อังคาร
0.3333
CVE THB
3.0004
THB CVE
พุธ
0.3321
CVE THB
3.0108
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3312
CVE THB
3.0191
THB CVE
ศุกร์
0.3293
CVE THB
3.0371
THB CVE
จันทร์
0.3322
CVE THB
3.0101
THB CVE
อังคาร
0.3309
CVE THB
3.0218
THB CVE
พุธ
0.3290
CVE THB
3.0396
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3277
CVE THB
3.0511
THB CVE
ศุกร์
0.3263
CVE THB
3.0650
THB CVE
อังคาร
0.3281
CVE THB
3.0483
THB CVE
พุธ
0.3286
CVE THB
3.0435
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3314
CVE THB
3.0175
THB CVE
ศุกร์
0.3315
CVE THB
3.0170
THB CVE
จันทร์
0.3319
CVE THB
3.0125
THB CVE
อังคาร
0.3343
CVE THB
2.9913
THB CVE
พุธ
0.3326
CVE THB
3.0066
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3332
CVE THB
3.0011
THB CVE
ศุกร์
0.3339
CVE THB
2.9946
THB CVE
จันทร์
0.3360
CVE THB
2.9764
THB CVE
อังคาร
0.3342
CVE THB
2.9923
THB CVE
พุธ
0.3352
CVE THB
2.9834
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3346
CVE THB
2.9884
THB CVE
ศุกร์
0.3351
CVE THB
2.9842
THB CVE
อังคาร
0.3367
CVE THB
2.9698
THB CVE
พุธ
0.3366
CVE THB
2.9708
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3347
CVE THB
2.9880
THB CVE
ศุกร์
0.3355
CVE THB
2.9803
THB CVE
จันทร์
0.3344
CVE THB
2.9901
THB CVE
อังคาร
0.3327
CVE THB
3.0055
THB CVE
พุธ
0.3320
CVE THB
3.0122
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3308
CVE THB
3.0234
THB CVE
ศุกร์
0.3315
CVE THB
3.0164
THB CVE
จันทร์
0.3323
CVE THB
3.0093
THB CVE
อังคาร
0.3317
CVE THB
3.0145
THB CVE
พุธ
0.3291
CVE THB
3.0384
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3334
CVE THB
2.9998
THB CVE
ศุกร์
0.3306
CVE THB
3.0244
THB CVE
จันทร์
0.3332
CVE THB
3.0009
THB CVE
อังคาร
0.3302
CVE THB
3.0282
THB CVE
พุธ
0.3324
CVE THB
3.0082
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3347
CVE THB
2.9873
THB CVE
ศุกร์
0.3326
CVE THB
3.0065
THB CVE
จันทร์
0.3312
CVE THB
3.0195
THB CVE
อังคาร
0.3322
CVE THB
3.0098
THB CVE
พุธ
0.3299
CVE THB
3.0310
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3279
CVE THB
3.0500
THB CVE
ศุกร์
0.3276
CVE THB
3.0523
THB CVE
อังคาร
0.3287
CVE THB
3.0421
THB CVE
พุธ
0.3276
CVE THB
3.0524
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3271
CVE THB
3.0572
THB CVE
ศุกร์
0.3294
CVE THB
3.0358
THB CVE
จันทร์
0.3311
CVE THB
3.0200
THB CVE
อังคาร
0.3307
CVE THB
3.0241
THB CVE
พุธ
0.3314
CVE THB
3.0176
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3283
CVE THB
3.0460
THB CVE
ศุกร์
0.3276
CVE THB
3.0529
THB CVE
จันทร์
0.3294
CVE THB
3.0356
THB CVE
อังคาร
0.3288
CVE THB
3.0417
THB CVE
พุธ
0.3300
CVE THB
3.0299
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3295
CVE THB
3.0350
THB CVE
ศุกร์
0.3290
CVE THB
3.0394
THB CVE
จันทร์
0.3307
CVE THB
3.0241
THB CVE
อังคาร
0.3313
CVE THB
3.0183
THB CVE
พุธ
0.3314
CVE THB
3.0174
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3324
CVE THB
3.0086
THB CVE
ศุกร์
0.3313
CVE THB
3.0182
THB CVE
อังคาร
0.3326
CVE THB
3.0069
THB CVE
พุธ
0.3340
CVE THB
2.9937
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3326
CVE THB
3.0062
THB CVE
ศุกร์
0.3333
CVE THB
3.0007
THB CVE
จันทร์
0.3337
CVE THB
2.9971
THB CVE
อังคาร
0.3335
CVE THB
2.9987
THB CVE
พุธ
0.3358
CVE THB
2.9778
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3354
CVE THB
2.9819
THB CVE
ศุกร์
0.3341
CVE THB
2.9934
THB CVE
จันทร์
0.3302
CVE THB
3.0283
THB CVE
อังคาร
0.3309
CVE THB
3.0221
THB CVE
พุธ
0.3329
CVE THB
3.0038
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3316
CVE THB
3.0153
THB CVE
ศุกร์
0.3359
CVE THB
2.9767
THB CVE
จันทร์
0.3373
CVE THB
2.9650
THB CVE
อังคาร
0.3382
CVE THB
2.9569
THB CVE
พุธ
0.3385
CVE THB
2.9539
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3382
CVE THB
2.9572
THB CVE
ศุกร์
0.3392
CVE THB
2.9479
THB CVE
จันทร์
0.3391
CVE THB
2.9490
THB CVE
อังคาร
0.3373
CVE THB
2.9646
THB CVE
พุธ
0.3352
CVE THB
2.9829
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3337
CVE THB
2.9970
THB CVE
ศุกร์
0.3378
CVE THB
2.9600
THB CVE
จันทร์
0.3380
CVE THB
2.9587
THB CVE
อังคาร
0.3345
CVE THB
2.9896
THB CVE
พุธ
0.3339
CVE THB
2.9948
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3337
CVE THB
2.9966
THB CVE
ศุกร์
0.3311
CVE THB
3.0205
THB CVE
จันทร์
0.3318
CVE THB
3.0135
THB CVE
อังคาร
0.3293
CVE THB
3.0370
THB CVE
พุธ
0.3298
CVE THB
3.0325
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3327
CVE THB
3.0059
THB CVE
ศุกร์
0.3340
CVE THB
2.9938
THB CVE
จันทร์
0.3372
CVE THB
2.9658
THB CVE
อังคาร
0.3408
CVE THB
2.9345
THB CVE
พุธ
0.3390
CVE THB
2.9494
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3410
CVE THB
2.9329
THB CVE
ศุกร์
0.3386
CVE THB
2.9535
THB CVE
จันทร์
0.3402
CVE THB
2.9396
THB CVE
อังคาร
0.3380
CVE THB
2.9588
THB CVE
พุธ
0.3394
CVE THB
2.9468
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3366
CVE THB
2.9710
THB CVE
ศุกร์
0.3365
CVE THB
2.9720
THB CVE
จันทร์
0.3361
CVE THB
2.9757
THB CVE
อังคาร
0.3351
CVE THB
2.9841
THB CVE
พุธ
0.3352
CVE THB
2.9833
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3326
CVE THB
3.0070
THB CVE
ศุกร์
0.3298
CVE THB
3.0321
THB CVE
จันทร์
0.3302
CVE THB
3.0288
THB CVE
อังคาร
0.3288
CVE THB
3.0412
THB CVE
พุธ
0.3302
CVE THB
3.0285
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3298
CVE THB
3.0324
THB CVE
ศุกร์
0.3301
CVE THB
3.0295
THB CVE
จันทร์
0.3283
CVE THB
3.0457
THB CVE
อังคาร
0.3259
CVE THB
3.0686
THB CVE
พุธ
0.3270
CVE THB
3.0580
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3285
CVE THB
3.0443
THB CVE
ศุกร์
0.3259
CVE THB
3.0680
THB CVE
จันทร์
0.3276
CVE THB
3.0522
THB CVE
อังคาร
0.3251
CVE THB
3.0759
THB CVE
พุธ
0.3253
CVE THB
3.0737
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3244
CVE THB
3.0829
THB CVE
ศุกร์
0.3271
CVE THB
3.0571
THB CVE
จันทร์
0.3297
CVE THB
3.0333
THB CVE
อังคาร
0.3310
CVE THB
3.0214
THB CVE
พุธ
0.3300
CVE THB
3.0302
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3335
CVE THB
2.9982
THB CVE
ศุกร์
0.3331
CVE THB
3.0022
THB CVE
จันทร์
0.3293
CVE THB
3.0363
THB CVE
อังคาร
0.3286
CVE THB
3.0435
THB CVE
พุธ
0.3297
CVE THB
3.0332
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3302
CVE THB
3.0282
THB CVE
ศุกร์
0.3315
CVE THB
3.0166
THB CVE
จันทร์
0.3341
CVE THB
2.9928
THB CVE
อังคาร
0.3347
CVE THB
2.9881
THB CVE
พุธ
0.3321
CVE THB
3.0107
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3333
CVE THB
3.0003
THB CVE
ศุกร์
0.3347
CVE THB
2.9879
THB CVE
จันทร์
0.3355
CVE THB
2.9803
THB CVE
อังคาร
0.3354
CVE THB
2.9811
THB CVE
พุธ
0.3343
CVE THB
2.9912
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3346
CVE THB
2.9889
THB CVE
ศุกร์
0.3320
CVE THB
3.0118
THB CVE
จันทร์
0.3312
CVE THB
3.0192
THB CVE
อังคาร
0.3315
CVE THB
3.0163
THB CVE
พุธ
0.3323
CVE THB
3.0089
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3352
CVE THB
2.9831
THB CVE
ศุกร์
0.3345
CVE THB
2.9899
THB CVE
จันทร์
0.3378
CVE THB
2.9606
THB CVE
อังคาร
0.3367
CVE THB
2.9701
THB CVE
พุธ
0.3364
CVE THB
2.9725
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3347
CVE THB
2.9878
THB CVE
ศุกร์
0.3320
CVE THB
3.0119
THB CVE
จันทร์
0.3333
CVE THB
3.0000
THB CVE
อังคาร
0.3358
CVE THB
2.9782
THB CVE
พุธ
0.3351
CVE THB
2.9842
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3339
CVE THB
2.9953
THB CVE
ศุกร์
0.3374
CVE THB
2.9642
THB CVE
จันทร์
0.3380
CVE THB
2.9590
THB CVE
อังคาร
0.3394
CVE THB
2.9461
THB CVE
พุธ
0.3396
CVE THB
2.9448
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3384
CVE THB
2.9550
THB CVE
ศุกร์
0.3392
CVE THB
2.9479
THB CVE
จันทร์
0.3398
CVE THB
2.9430
THB CVE
อังคาร
0.3422
CVE THB
2.9219
THB CVE
พุธ
0.3430
CVE THB
2.9158
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3443
CVE THB
2.9049
THB CVE
ศุกร์
0.3422
CVE THB
2.9222
THB CVE
จันทร์
0.3435
CVE THB
2.9116
THB CVE
อังคาร
0.3400
CVE THB
2.9409
THB CVE
พุธ
0.3374
CVE THB
2.9641
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3361
CVE THB
2.9756
THB CVE
ศุกร์
0.3332
CVE THB
3.0016
THB CVE
จันทร์
0.3386
CVE THB
2.9537
THB CVE
อังคาร
0.3379
CVE THB
2.9593
THB CVE
พุธ
0.3359
CVE THB
2.9771
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3330
CVE THB
3.0029
THB CVE
ศุกร์
0.3342
CVE THB
2.9922
THB CVE
จันทร์
0.3353
CVE THB
2.9827
THB CVE
อังคาร
0.3356
CVE THB
2.9797
THB CVE
พุธ
0.3363
CVE THB
2.9734
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3374
CVE THB
2.9641
THB CVE
ศุกร์
0.3359
CVE THB
2.9770
THB CVE
จันทร์
0.3364
CVE THB
2.9727
THB CVE
อังคาร
0.3368
CVE THB
2.9691
THB CVE
พุธ
0.3390
CVE THB
2.9497
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3377
CVE THB
2.9611
THB CVE
ศุกร์
0.3382
CVE THB
2.9571
THB CVE
จันทร์
0.3377
CVE THB
2.9608
THB CVE
อังคาร
0.3332
CVE THB
3.0009
THB CVE
พุธ
0.3312
CVE THB
3.0192
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3305
CVE THB
3.0259
THB CVE
ศุกร์
0.3317
CVE THB
3.0144
THB CVE
จันทร์
0.3318
CVE THB
3.0142
THB CVE
อังคาร
0.3340
CVE THB
2.9940
THB CVE
พุธ
0.3340
CVE THB
2.9936
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3317
CVE THB
3.0152
THB CVE
ศุกร์
0.3332
CVE THB
3.0016
THB CVE
จันทร์
0.3327
CVE THB
3.0054
THB CVE
อังคาร
0.3324
CVE THB
3.0085
THB CVE
พุธ
0.3343
CVE THB
2.9913
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3366
CVE THB
2.9711
THB CVE
ศุกร์
0.3368
CVE THB
2.9695
THB CVE
จันทร์
0.3354
CVE THB
2.9819
THB CVE
อังคาร
0.3348
CVE THB
2.9869
THB CVE
พุธ
0.3345
CVE THB
2.9898
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3342
CVE THB
2.9920
THB CVE
ศุกร์
0.3345
CVE THB
2.9894
THB CVE
จันทร์
0.3347
CVE THB
2.9873
THB CVE
อังคาร
0.3348
CVE THB
2.9867
THB CVE
พุธ
0.3349
CVE THB
2.9858
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3343
CVE THB
2.9916
THB CVE
ศุกร์
0.3345
CVE THB
2.9898
THB CVE