อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3023 (1/1/2563) เฉลี่ย = 0.3237 สูงสุด = 0.3380 (19/8/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.3023
CVE THB
3.3082
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3061
CVE THB
3.2673
THB CVE
ศุกร์
0.3045
CVE THB
3.2839
THB CVE
จันทร์
0.3060
CVE THB
3.2676
THB CVE
อังคาร
0.3058
CVE THB
3.2700
THB CVE
พุธ
0.3063
CVE THB
3.2648
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3052
CVE THB
3.2769
THB CVE
ศุกร์
0.3042
CVE THB
3.2878
THB CVE
จันทร์
0.3049
CVE THB
3.2795
THB CVE
อังคาร
0.3057
CVE THB
3.2711
THB CVE
พุธ
0.3056
CVE THB
3.2726
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3074
CVE THB
3.2532
THB CVE
ศุกร์
0.3065
CVE THB
3.2628
THB CVE
จันทร์
0.3052
CVE THB
3.2769
THB CVE
อังคาร
0.3061
CVE THB
3.2674
THB CVE
พุธ
0.3056
CVE THB
3.2727
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3069
CVE THB
3.2589
THB CVE
ศุกร์
0.3061
CVE THB
3.2669
THB CVE
จันทร์
0.3072
CVE THB
3.2556
THB CVE
อังคาร
0.3087
CVE THB
3.2394
THB CVE
พุธ
0.3092
CVE THB
3.2344
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3111
CVE THB
3.2142
THB CVE
ศุกร์
0.3117
CVE THB
3.2084
THB CVE
จันทร์
0.3115
CVE THB
3.2099
THB CVE
อังคาร
0.3105
CVE THB
3.2202
THB CVE
พุธ
0.3095
CVE THB
3.2306
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3099
CVE THB
3.2266
THB CVE
ศุกร์
0.3105
CVE THB
3.2205
THB CVE
จันทร์
0.3102
CVE THB
3.2237
THB CVE
อังคาร
0.3098
CVE THB
3.2274
THB CVE
พุธ
0.3085
CVE THB
3.2414
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3073
CVE THB
3.2545
THB CVE
ศุกร์
0.3063
CVE THB
3.2647
THB CVE
จันทร์
0.3067
CVE THB
3.2609
THB CVE
อังคาร
0.3067
CVE THB
3.2601
THB CVE
พุธ
0.3054
CVE THB
3.2749
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3082
CVE THB
3.2446
THB CVE
ศุกร์
0.3099
CVE THB
3.2266
THB CVE
จันทร์
0.3109
CVE THB
3.2168
THB CVE
อังคาร
0.3119
CVE THB
3.2063
THB CVE
พุธ
0.3142
CVE THB
3.1823
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3141
CVE THB
3.1837
THB CVE
ศุกร์
0.3159
CVE THB
3.1659
THB CVE
อังคาร
0.3179
CVE THB
3.1459
THB CVE
พุธ
0.3162
CVE THB
3.1628
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3196
CVE THB
3.1291
THB CVE
ศุกร์
0.3224
CVE THB
3.1013
THB CVE
จันทร์
0.3260
CVE THB
3.0679
THB CVE
อังคาร
0.3241
CVE THB
3.0852
THB CVE
พุธ
0.3223
CVE THB
3.1025
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3224
CVE THB
3.1020
THB CVE
ศุกร์
0.3223
CVE THB
3.1028
THB CVE
จันทร์
0.3255
CVE THB
3.0725
THB CVE
อังคาร
0.3234
CVE THB
3.0921
THB CVE
พุธ
0.3235
CVE THB
3.0914
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3192
CVE THB
3.1324
THB CVE
ศุกร์
0.3171
CVE THB
3.1531
THB CVE
จันทร์
0.3193
CVE THB
3.1319
THB CVE
อังคาร
0.3233
CVE THB
3.0931
THB CVE
พุธ
0.3217
CVE THB
3.1081
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3247
CVE THB
3.0800
THB CVE
ศุกร์
0.3246
CVE THB
3.0811
THB CVE
จันทร์
0.3280
CVE THB
3.0489
THB CVE
อังคาร
0.3254
CVE THB
3.0731
THB CVE
พุธ
0.3268
CVE THB
3.0601
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3261
CVE THB
3.0665
THB CVE
ศุกร์
0.3234
CVE THB
3.0924
THB CVE
จันทร์
0.3219
CVE THB
3.1069
THB CVE
อังคาร
0.3229
CVE THB
3.0965
THB CVE
พุธ
0.3229
CVE THB
3.0968
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3233
CVE THB
3.0930
THB CVE
ศุกร์
0.3239
CVE THB
3.0870
THB CVE
จันทร์
0.3234
CVE THB
3.0923
THB CVE
อังคาร
0.3249
CVE THB
3.0775
THB CVE
พุธ
0.3229
CVE THB
3.0973
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3223
CVE THB
3.1028
THB CVE
ศุกร์
0.3198
CVE THB
3.1268
THB CVE
จันทร์
0.3202
CVE THB
3.1227
THB CVE
อังคาร
0.3195
CVE THB
3.1296
THB CVE
พุธ
0.3188
CVE THB
3.1369
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3160
CVE THB
3.1641
THB CVE
ศุกร์
0.3171
CVE THB
3.1539
THB CVE
จันทร์
0.3196
CVE THB
3.1285
THB CVE
อังคาร
0.3200
CVE THB
3.1251
THB CVE
พุธ
0.3190
CVE THB
3.1348
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3191
CVE THB
3.1336
THB CVE
ศุกร์
0.3224
CVE THB
3.1022
THB CVE
จันทร์
0.3211
CVE THB
3.1142
THB CVE
อังคาร
0.3185
CVE THB
3.1399
THB CVE
พุธ
0.3176
CVE THB
3.1485
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3171
CVE THB
3.1531
THB CVE
ศุกร์
0.3168
CVE THB
3.1563
THB CVE
จันทร์
0.3160
CVE THB
3.1641
THB CVE
อังคาร
0.3153
CVE THB
3.1715
THB CVE
พุธ
0.3158
CVE THB
3.1664
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3143
CVE THB
3.1814
THB CVE
ศุกร์
0.3145
CVE THB
3.1793
THB CVE
จันทร์
0.3138
CVE THB
3.1866
THB CVE
อังคาร
0.3173
CVE THB
3.1516
THB CVE
พุธ
0.3162
CVE THB
3.1627
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3170
CVE THB
3.1545
THB CVE
ศุกร์
0.3154
CVE THB
3.1702
THB CVE
จันทร์
0.3161
CVE THB
3.1639
THB CVE
อังคาร
0.3167
CVE THB
3.1579
THB CVE
พุธ
0.3186
CVE THB
3.1392
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3180
CVE THB
3.1443
THB CVE
ศุกร์
0.3213
CVE THB
3.1128
THB CVE
จันทร์
0.3192
CVE THB
3.1330
THB CVE
อังคาร
0.3195
CVE THB
3.1303
THB CVE
พุธ
0.3206
CVE THB
3.1193
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3212
CVE THB
3.1131
THB CVE
ศุกร์
0.3232
CVE THB
3.0941
THB CVE
จันทร์
0.3214
CVE THB
3.1118
THB CVE
อังคาร
0.3207
CVE THB
3.1182
THB CVE
พุธ
0.3210
CVE THB
3.1148
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3190
CVE THB
3.1348
THB CVE
ศุกร์
0.3174
CVE THB
3.1505
THB CVE
จันทร์
0.3174
CVE THB
3.1502
THB CVE
อังคาร
0.3191
CVE THB
3.1336
THB CVE
พุธ
0.3185
CVE THB
3.1396
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3172
CVE THB
3.1523
THB CVE
ศุกร์
0.3151
CVE THB
3.1733
THB CVE
จันทร์
0.3157
CVE THB
3.1674
THB CVE
อังคาร
0.3169
CVE THB
3.1558
THB CVE
พุธ
0.3160
CVE THB
3.1645
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3144
CVE THB
3.1804
THB CVE
ศุกร์
0.3147
CVE THB
3.1775
THB CVE
จันทร์
0.3158
CVE THB
3.1662
THB CVE
อังคาร
0.3144
CVE THB
3.1804
THB CVE
พุธ
0.3147
CVE THB
3.1777
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3179
CVE THB
3.1461
THB CVE
ศุกร์
0.3171
CVE THB
3.1539
THB CVE
จันทร์
0.3184
CVE THB
3.1411
THB CVE
อังคาร
0.3197
CVE THB
3.1277
THB CVE
พุธ
0.3195
CVE THB
3.1300
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3202
CVE THB
3.1230
THB CVE
ศุกร์
0.3202
CVE THB
3.1228
THB CVE
อังคาร
0.3254
CVE THB
3.0727
THB CVE
พุธ
0.3267
CVE THB
3.0611
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3275
CVE THB
3.0534
THB CVE
ศุกร์
0.3286
CVE THB
3.0432
THB CVE
อังคาร
0.3285
CVE THB
3.0446
THB CVE
พุธ
0.3313
CVE THB
3.0180
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3330
CVE THB
3.0034
THB CVE
ศุกร์
0.3332
CVE THB
3.0016
THB CVE
จันทร์
0.3353
CVE THB
2.9827
THB CVE
อังคาร
0.3355
CVE THB
2.9804
THB CVE
พุธ
0.3348
CVE THB
2.9868
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3350
CVE THB
2.9852
THB CVE
ศุกร์
0.3352
CVE THB
2.9834
THB CVE
จันทร์
0.3321
CVE THB
3.0114
THB CVE
อังคาร
0.3322
CVE THB
3.0103
THB CVE
พุธ
0.3328
CVE THB
3.0046
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3343
CVE THB
2.9916
THB CVE
ศุกร์
0.3338
CVE THB
2.9958
THB CVE
จันทร์
0.3316
CVE THB
3.0156
THB CVE
อังคาร
0.3323
CVE THB
3.0097
THB CVE
พุธ
0.3318
CVE THB
3.0136
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3335
CVE THB
2.9981
THB CVE
ศุกร์
0.3333
CVE THB
3.0002
THB CVE
อังคาร
0.3360
CVE THB
2.9764
THB CVE
พุธ
0.3380
CVE THB
2.9585
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3376
CVE THB
2.9620
THB CVE
ศุกร์
0.3375
CVE THB
2.9628
THB CVE
จันทร์
0.3372
CVE THB
2.9655
THB CVE
อังคาร
0.3379
CVE THB
2.9593
THB CVE
พุธ
0.3356
CVE THB
2.9794
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3349
CVE THB
2.9860
THB CVE
ศุกร์
0.3361
CVE THB
2.9756
THB CVE
จันทร์
0.3359
CVE THB
2.9768
THB CVE
อังคาร
0.3377
CVE THB
2.9612
THB CVE
พุธ
0.3360
CVE THB
2.9762
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3371
CVE THB
2.9668
THB CVE
ศุกร์
0.3371
CVE THB
2.9665
THB CVE
จันทร์
0.3363
CVE THB
2.9738
THB CVE
อังคาร
0.3362
CVE THB
2.9743
THB CVE
พุธ
0.3347
CVE THB
2.9876
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3363
CVE THB
2.9739
THB CVE
ศุกร์
0.3372
CVE THB
2.9660
THB CVE
จันทร์
0.3375
CVE THB
2.9633
THB CVE
อังคาร
0.3362
CVE THB
2.9748
THB CVE
พุธ
0.3350
CVE THB
2.9848
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3341
CVE THB
2.9932
THB CVE
ศุกร์
0.3342
CVE THB
2.9919
THB CVE
จันทร์
0.3339
CVE THB
2.9952
THB CVE
อังคาร
0.3345
CVE THB
2.9898
THB CVE
พุธ
0.3342
CVE THB
2.9923
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3338
CVE THB
2.9961
THB CVE
ศุกร์
0.3340
CVE THB
2.9936
THB CVE
จันทร์
0.3352
CVE THB
2.9830
THB CVE
อังคาร
0.3352
CVE THB
2.9836
THB CVE
พุธ
0.3362
CVE THB
2.9747
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3363
CVE THB
2.9737
THB CVE
ศุกร์
0.3353
CVE THB
2.9827
THB CVE
จันทร์
0.3349
CVE THB
2.9855
THB CVE
อังคาร
0.3335
CVE THB
2.9984
THB CVE
พุธ
0.3330
CVE THB
3.0029
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3327
CVE THB
3.0059
THB CVE
ศุกร์
0.3325
CVE THB
3.0079
THB CVE
จันทร์
0.3334
CVE THB
2.9993
THB CVE
อังคาร
0.3327
CVE THB
3.0057
THB CVE
พุธ
0.3320
CVE THB
3.0125
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3316
CVE THB
3.0158
THB CVE
ศุกร์
0.3314
CVE THB
3.0178
THB CVE
จันทร์
0.3326
CVE THB
3.0067
THB CVE
อังคาร
0.3352
CVE THB
2.9834
THB CVE
พุธ
0.3360
CVE THB
2.9764
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3357
CVE THB
2.9788
THB CVE
ศุกร์
0.3357
CVE THB
2.9787
THB CVE
จันทร์
0.3348
CVE THB
2.9867
THB CVE
อังคาร
0.3345
CVE THB
2.9895
THB CVE
พุธ
0.3321
CVE THB
3.0110
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3322
CVE THB
3.0102
THB CVE
ศุกร์
0.3300
CVE THB
3.0308
THB CVE
จันทร์
0.3287
CVE THB
3.0420
THB CVE
อังคาร
0.3294
CVE THB
3.0359
THB CVE
พุธ
0.3300
CVE THB
3.0308
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3300
CVE THB
3.0300
THB CVE
ศุกร์
0.3287
CVE THB
3.0425
THB CVE
จันทร์
0.3287
CVE THB
3.0427
THB CVE
อังคาร
0.3253
CVE THB
3.0738
THB CVE
พุธ
0.3236
CVE THB
3.0902
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3239
CVE THB
3.0869
THB CVE
ศุกร์
0.3234
CVE THB
3.0921
THB CVE
จันทร์
0.3250
CVE THB
3.0768
THB CVE
อังคาร
0.3247
CVE THB
3.0795
THB CVE
พุธ
0.3261
CVE THB
3.0669
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3264
CVE THB
3.0640
THB CVE
ศุกร์
0.3258
CVE THB
3.0691
THB CVE
จันทร์
0.3268
CVE THB
3.0602
THB CVE
อังคาร
0.3273
CVE THB
3.0549
THB CVE
พุธ
0.3274
CVE THB
3.0548
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3270
CVE THB
3.0577
THB CVE
ศุกร์
0.3278
CVE THB
3.0504
THB CVE
จันทร์
0.3288
CVE THB
3.0416
THB CVE
อังคาร
0.3283
CVE THB
3.0457
THB CVE
พุธ
0.3304
CVE THB
3.0267
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3317
CVE THB
3.0150
THB CVE
ศุกร์
0.3328
CVE THB
3.0046
THB CVE
จันทร์
0.3320
CVE THB
3.0120
THB CVE
อังคาร
0.3303
CVE THB
3.0274
THB CVE
พุธ
0.3304
CVE THB
3.0264
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3297
CVE THB
3.0327
THB CVE
ศุกร์
0.3306
CVE THB
3.0245
THB CVE
จันทร์
0.3315
CVE THB
3.0168
THB CVE
อังคาร
0.3313
CVE THB
3.0180
THB CVE
พุธ
0.3315
CVE THB
3.0163
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3312
CVE THB
3.0194
THB CVE
ศุกร์
0.3313
CVE THB
3.0186
THB CVE
จันทร์
0.3317
CVE THB
3.0146
THB CVE
อังคาร
0.3349
CVE THB
2.9862
THB CVE
พุธ
0.3338
CVE THB
2.9962
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3328
CVE THB
3.0046
THB CVE
ศุกร์
0.3315
CVE THB
3.0164
THB CVE
จันทร์
0.3339
CVE THB
2.9951
THB CVE
อังคาร
0.3337
CVE THB
2.9971
THB CVE
พุธ
0.3333
CVE THB
3.0002
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3334
CVE THB
2.9996
THB CVE