อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3405 (3/1/2567) เฉลี่ย = 0.3549 สูงสุด = 0.3620 (5/6/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.3445
CVE THB
2.9024
THB CVE
อังคาร
0.3409
CVE THB
2.9333
THB CVE
พุธ
0.3405
CVE THB
2.9372
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3426
CVE THB
2.9192
THB CVE
ศุกร์
0.3437
CVE THB
2.9095
THB CVE
จันทร์
0.3472
CVE THB
2.8799
THB CVE
อังคาร
0.3469
CVE THB
2.8824
THB CVE
พุธ
0.3477
CVE THB
2.8762
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3489
CVE THB
2.8665
THB CVE
ศุกร์
0.3483
CVE THB
2.8712
THB CVE
จันทร์
0.3467
CVE THB
2.8844
THB CVE
อังคาร
0.3495
CVE THB
2.8616
THB CVE
พุธ
0.3502
CVE THB
2.8559
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3514
CVE THB
2.8459
THB CVE
ศุกร์
0.3502
CVE THB
2.8557
THB CVE
จันทร์
0.3521
CVE THB
2.8401
THB CVE
อังคาร
0.3522
CVE THB
2.8390
THB CVE
พุธ
0.3526
CVE THB
2.8361
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3526
CVE THB
2.8363
THB CVE
ศุกร์
0.3503
CVE THB
2.8548
THB CVE
จันทร์
0.3490
CVE THB
2.8650
THB CVE
อังคาร
0.3478
CVE THB
2.8751
THB CVE
พุธ
0.3483
CVE THB
2.8709
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3481
CVE THB
2.8730
THB CVE
ศุกร์
0.3477
CVE THB
2.8764
THB CVE
จันทร์
0.3485
CVE THB
2.8697
THB CVE
อังคาร
0.3471
CVE THB
2.8808
THB CVE
พุธ
0.3478
CVE THB
2.8749
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3500
CVE THB
2.8572
THB CVE
ศุกร์
0.3509
CVE THB
2.8501
THB CVE
จันทร์
0.3506
CVE THB
2.8525
THB CVE
อังคาร
0.3489
CVE THB
2.8662
THB CVE
พุธ
0.3510
CVE THB
2.8492
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3518
CVE THB
2.8422
THB CVE
ศุกร์
0.3517
CVE THB
2.8437
THB CVE
จันทร์
0.3519
CVE THB
2.8420
THB CVE
อังคาร
0.3530
CVE THB
2.8325
THB CVE
พุธ
0.3507
CVE THB
2.8516
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3526
CVE THB
2.8358
THB CVE
ศุกร์
0.3541
CVE THB
2.8243
THB CVE
จันทร์
0.3527
CVE THB
2.8354
THB CVE
อังคาร
0.3526
CVE THB
2.8361
THB CVE
พุธ
0.3534
CVE THB
2.8297
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3532
CVE THB
2.8311
THB CVE
ศุกร์
0.3520
CVE THB
2.8411
THB CVE
จันทร์
0.3526
CVE THB
2.8359
THB CVE
อังคาร
0.3524
CVE THB
2.8379
THB CVE
พุธ
0.3525
CVE THB
2.8373
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3514
CVE THB
2.8457
THB CVE
ศุกร์
0.3514
CVE THB
2.8455
THB CVE
จันทร์
0.3514
CVE THB
2.8454
THB CVE
อังคาร
0.3527
CVE THB
2.8352
THB CVE
พุธ
0.3538
CVE THB
2.8262
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3533
CVE THB
2.8308
THB CVE
ศุกร์
0.3538
CVE THB
2.8261
THB CVE
จันทร์
0.3554
CVE THB
2.8135
THB CVE
อังคาร
0.3549
CVE THB
2.8180
THB CVE
พุธ
0.3557
CVE THB
2.8115
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3570
CVE THB
2.8010
THB CVE
ศุกร์
0.3571
CVE THB
2.8000
THB CVE
จันทร์
0.3569
CVE THB
2.8022
THB CVE
อังคาร
0.3569
CVE THB
2.8020
THB CVE
พุธ
0.3574
CVE THB
2.7978
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3569
CVE THB
2.8015
THB CVE
ศุกร์
0.3556
CVE THB
2.8119
THB CVE
จันทร์
0.3564
CVE THB
2.8062
THB CVE
อังคาร
0.3573
CVE THB
2.7991
THB CVE
พุธ
0.3588
CVE THB
2.7872
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3613
CVE THB
2.7675
THB CVE
ศุกร์
0.3599
CVE THB
2.7783
THB CVE
จันทร์
0.3604
CVE THB
2.7749
THB CVE
อังคาร
0.3585
CVE THB
2.7893
THB CVE
พุธ
0.3585
CVE THB
2.7893
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3559
CVE THB
2.8098
THB CVE
ศุกร์
0.3525
CVE THB
2.8365
THB CVE
จันทร์
0.3547
CVE THB
2.8189
THB CVE
อังคาร
0.3534
CVE THB
2.8294
THB CVE
พุธ
0.3553
CVE THB
2.8146
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3559
CVE THB
2.8096
THB CVE
ศุกร์
0.3560
CVE THB
2.8090
THB CVE
จันทร์
0.3574
CVE THB
2.7980
THB CVE
อังคาร
0.3579
CVE THB
2.7942
THB CVE
พุธ
0.3587
CVE THB
2.7878
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3601
CVE THB
2.7768
THB CVE
ศุกร์
0.3595
CVE THB
2.7819
THB CVE
จันทร์
0.3598
CVE THB
2.7797
THB CVE
อังคาร
0.3605
CVE THB
2.7737
THB CVE
พุธ
0.3596
CVE THB
2.7812
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3589
CVE THB
2.7867
THB CVE
ศุกร์
0.3585
CVE THB
2.7891
THB CVE
จันทร์
0.3593
CVE THB
2.7835
THB CVE
อังคาร
0.3600
CVE THB
2.7777
THB CVE
พุธ
0.3602
CVE THB
2.7762
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3594
CVE THB
2.7822
THB CVE
ศุกร์
0.3588
CVE THB
2.7867
THB CVE
จันทร์
0.3597
CVE THB
2.7799
THB CVE
อังคาร
0.3589
CVE THB
2.7859
THB CVE
พุธ
0.3587
CVE THB
2.7875
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3562
CVE THB
2.8076
THB CVE
ศุกร์
0.3567
CVE THB
2.8035
THB CVE
จันทร์
0.3554
CVE THB
2.8140
THB CVE
อังคาร
0.3578
CVE THB
2.7947
THB CVE
พุธ
0.3572
CVE THB
2.7996
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3593
CVE THB
2.7828
THB CVE
ศุกร์
0.3606
CVE THB
2.7728
THB CVE
จันทร์
0.3608
CVE THB
2.7720
THB CVE
อังคาร
0.3614
CVE THB
2.7668
THB CVE
พุธ
0.3616
CVE THB
2.7654
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3606
CVE THB
2.7735
THB CVE
ศุกร์
0.3620
CVE THB
2.7628
THB CVE
จันทร์
0.3619
CVE THB
2.7630
THB CVE
อังคาร
0.3606
CVE THB
2.7729
THB CVE
พุธ
0.3620
CVE THB
2.7627
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3597
CVE THB
2.7803
THB CVE
ศุกร์
0.3604
CVE THB
2.7744
THB CVE
จันทร์
0.3584
CVE THB
2.7900
THB CVE
อังคาร
0.3580
CVE THB
2.7935
THB CVE
พุธ
0.3579
CVE THB
2.7942
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3591
CVE THB
2.7850
THB CVE
ศุกร์
0.3562
CVE THB
2.8073
THB CVE
จันทร์
0.3573
CVE THB
2.7986
THB CVE
อังคาร
0.3581
CVE THB
2.7922
THB CVE
พุธ
0.3574
CVE THB
2.7981
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3575
CVE THB
2.7969
THB CVE
ศุกร์
0.3552
CVE THB
2.8153
THB CVE
จันทร์
0.3568
CVE THB
2.8030
THB CVE
อังคาร
0.3564
CVE THB
2.8058
THB CVE
พุธ
0.3571
CVE THB
2.8002
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3576
CVE THB
2.7963
THB CVE
ศุกร์
0.3565
CVE THB
2.8051
THB CVE
จันทร์
0.3579
CVE THB
2.7944
THB CVE
อังคาร
0.3581
CVE THB
2.7926
THB CVE
พุธ
0.3587
CVE THB
2.7880
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3587
CVE THB
2.7877
THB CVE
ศุกร์
0.3588
CVE THB
2.7871
THB CVE
จันทร์
0.3578
CVE THB
2.7950
THB CVE
อังคาร
0.3572
CVE THB
2.7996
THB CVE
พุธ
0.3572
CVE THB
2.7996
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3570
CVE THB
2.8015
THB CVE
ศุกร์
0.3571
CVE THB
2.8000
THB CVE