อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3268 (5/2/2564) เฉลี่ย = 0.3429 สูงสุด = 0.3581 (29/9/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.3323
CVE THB
3.0093
THB CVE
จันทร์
0.3332
CVE THB
3.0010
THB CVE
อังคาร
0.3335
CVE THB
2.9989
THB CVE
พุธ
0.3343
CVE THB
2.9915
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3338
CVE THB
2.9958
THB CVE
ศุกร์
0.3337
CVE THB
2.9971
THB CVE
จันทร์
0.3323
CVE THB
3.0089
THB CVE
อังคาร
0.3321
CVE THB
3.0110
THB CVE
พุธ
0.3318
CVE THB
3.0136
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3308
CVE THB
3.0225
THB CVE
ศุกร์
0.3305
CVE THB
3.0261
THB CVE
จันทร์
0.3293
CVE THB
3.0365
THB CVE
อังคาร
0.3302
CVE THB
3.0282
THB CVE
พุธ
0.3294
CVE THB
3.0361
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3295
CVE THB
3.0347
THB CVE
ศุกร์
0.3310
CVE THB
3.0214
THB CVE
จันทร์
0.3303
CVE THB
3.0279
THB CVE
อังคาร
0.3298
CVE THB
3.0324
THB CVE
พุธ
0.3299
CVE THB
3.0313
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3297
CVE THB
3.0334
THB CVE
ศุกร์
0.3290
CVE THB
3.0394
THB CVE
จันทร์
0.3283
CVE THB
3.0457
THB CVE
อังคาร
0.3273
CVE THB
3.0549
THB CVE
พุธ
0.3275
CVE THB
3.0538
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3269
CVE THB
3.0593
THB CVE
ศุกร์
0.3268
CVE THB
3.0604
THB CVE
จันทร์
0.3276
CVE THB
3.0523
THB CVE
อังคาร
0.3288
CVE THB
3.0410
THB CVE
พุธ
0.3290
CVE THB
3.0399
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3285
CVE THB
3.0442
THB CVE
ศุกร์
0.3280
CVE THB
3.0489
THB CVE
จันทร์
0.3286
CVE THB
3.0429
THB CVE
อังคาร
0.3296
CVE THB
3.0344
THB CVE
พุธ
0.3281
CVE THB
3.0483
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3284
CVE THB
3.0446
THB CVE
ศุกร์
0.3301
CVE THB
3.0296
THB CVE
จันทร์
0.3303
CVE THB
3.0273
THB CVE
อังคาร
0.3309
CVE THB
3.0222
THB CVE
พุธ
0.3311
CVE THB
3.0202
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3340
CVE THB
2.9936
THB CVE
ศุกร์
0.3337
CVE THB
2.9967
THB CVE
จันทร์
0.3298
CVE THB
3.0325
THB CVE
อังคาร
0.3302
CVE THB
3.0283
THB CVE
พุธ
0.3321
CVE THB
3.0107
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3316
CVE THB
3.0156
THB CVE
ศุกร์
0.3301
CVE THB
3.0295
THB CVE
จันทร์
0.3315
CVE THB
3.0162
THB CVE
อังคาร
0.3318
CVE THB
3.0138
THB CVE
พุธ
0.3314
CVE THB
3.0176
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3314
CVE THB
3.0174
THB CVE
ศุกร์
0.3327
CVE THB
3.0058
THB CVE
จันทร์
0.3325
CVE THB
3.0075
THB CVE
อังคาร
0.3331
CVE THB
3.0020
THB CVE
พุธ
0.3326
CVE THB
3.0070
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3337
CVE THB
2.9971
THB CVE
ศุกร์
0.3327
CVE THB
3.0058
THB CVE
อังคาร
0.3339
CVE THB
2.9947
THB CVE
พุธ
0.3327
CVE THB
3.0059
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3330
CVE THB
3.0028
THB CVE
ศุกร์
0.3323
CVE THB
3.0096
THB CVE
จันทร์
0.3328
CVE THB
3.0046
THB CVE
อังคาร
0.3326
CVE THB
3.0069
THB CVE
พุธ
0.3327
CVE THB
3.0058
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3334
CVE THB
2.9993
THB CVE
ศุกร์
0.3333
CVE THB
3.0001
THB CVE
จันทร์
0.3345
CVE THB
2.9899
THB CVE
อังคาร
0.3361
CVE THB
2.9755
THB CVE
พุธ
0.3379
CVE THB
2.9591
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3386
CVE THB
2.9536
THB CVE
ศุกร์
0.3389
CVE THB
2.9510
THB CVE
จันทร์
0.3404
CVE THB
2.9380
THB CVE
อังคาร
0.3406
CVE THB
2.9363
THB CVE
พุธ
0.3402
CVE THB
2.9395
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3394
CVE THB
2.9466
THB CVE
ศุกร์
0.3394
CVE THB
2.9463
THB CVE
จันทร์
0.3407
CVE THB
2.9355
THB CVE
อังคาร
0.3417
CVE THB
2.9265
THB CVE
พุธ
0.3414
CVE THB
2.9288
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3423
CVE THB
2.9211
THB CVE
ศุกร์
0.3431
CVE THB
2.9144
THB CVE
อังคาร
0.3439
CVE THB
2.9078
THB CVE
พุธ
0.3432
CVE THB
2.9134
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3431
CVE THB
2.9146
THB CVE
ศุกร์
0.3415
CVE THB
2.9285
THB CVE
จันทร์
0.3411
CVE THB
2.9321
THB CVE
อังคาร
0.3395
CVE THB
2.9458
THB CVE
พุธ
0.3391
CVE THB
2.9494
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3412
CVE THB
2.9307
THB CVE
ศุกร์
0.3412
CVE THB
2.9312
THB CVE
อังคาร
0.3427
CVE THB
2.9176
THB CVE
พุธ
0.3434
CVE THB
2.9118
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3432
CVE THB
2.9135
THB CVE
ศุกร์
0.3444
CVE THB
2.9039
THB CVE
จันทร์
0.3467
CVE THB
2.8847
THB CVE
อังคาร
0.3484
CVE THB
2.8706
THB CVE
พุธ
0.3481
CVE THB
2.8730
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3471
CVE THB
2.8809
THB CVE
ศุกร์
0.3479
CVE THB
2.8746
THB CVE
จันทร์
0.3474
CVE THB
2.8785
THB CVE
อังคาร
0.3486
CVE THB
2.8686
THB CVE
พุธ
0.3469
CVE THB
2.8830
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3464
CVE THB
2.8865
THB CVE
ศุกร์
0.3453
CVE THB
2.8965
THB CVE
จันทร์
0.3448
CVE THB
2.9005
THB CVE
อังคาร
0.3456
CVE THB
2.8938
THB CVE
พุธ
0.3441
CVE THB
2.9061
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3442
CVE THB
2.9057
THB CVE
ศุกร์
0.3434
CVE THB
2.9120
THB CVE
จันทร์
0.3438
CVE THB
2.9084
THB CVE
อังคาร
0.3445
CVE THB
2.9028
THB CVE
พุธ
0.3446
CVE THB
2.9021
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3440
CVE THB
2.9069
THB CVE
ศุกร์
0.3423
CVE THB
2.9218
THB CVE
อังคาร
0.3420
CVE THB
2.9237
THB CVE
พุธ
0.3425
CVE THB
2.9199
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3399
CVE THB
2.9420
THB CVE
ศุกร์
0.3397
CVE THB
2.9434
THB CVE
อังคาร
0.3424
CVE THB
2.9207
THB CVE
พุธ
0.3450
CVE THB
2.8989
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3449
CVE THB
2.8993
THB CVE
ศุกร์
0.3444
CVE THB
2.9040
THB CVE
จันทร์
0.3457
CVE THB
2.8923
THB CVE
อังคาร
0.3461
CVE THB
2.8890
THB CVE
พุธ
0.3455
CVE THB
2.8941
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3450
CVE THB
2.8986
THB CVE
ศุกร์
0.3453
CVE THB
2.8961
THB CVE
จันทร์
0.3459
CVE THB
2.8908
THB CVE
อังคาร
0.3455
CVE THB
2.8940
THB CVE
พุธ
0.3458
CVE THB
2.8922
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3488
CVE THB
2.8672
THB CVE
ศุกร์
0.3496
CVE THB
2.8600
THB CVE
จันทร์
0.3511
CVE THB
2.8485
THB CVE
อังคาร
0.3503
CVE THB
2.8545
THB CVE
พุธ
0.3496
CVE THB
2.8605
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3501
CVE THB
2.8563
THB CVE
ศุกร์
0.3505
CVE THB
2.8531
THB CVE
จันทร์
0.3508
CVE THB
2.8503
THB CVE
อังคาร
0.3508
CVE THB
2.8504
THB CVE
พุธ
0.3506
CVE THB
2.8521
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3514
CVE THB
2.8458
THB CVE
ศุกร์
0.3514
CVE THB
2.8461
THB CVE
จันทร์
0.3525
CVE THB
2.8369
THB CVE
อังคาร
0.3522
CVE THB
2.8390
THB CVE
พุธ
0.3517
CVE THB
2.8430
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3540
CVE THB
2.8246
THB CVE
ศุกร์
0.3546
CVE THB
2.8199
THB CVE
อังคาร
0.3561
CVE THB
2.8081
THB CVE
พุธ
0.3561
CVE THB
2.8079
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3569
CVE THB
2.8016
THB CVE
ศุกร์
0.3571
CVE THB
2.8002
THB CVE
จันทร์
0.3564
CVE THB
2.8057
THB CVE
อังคาร
0.3556
CVE THB
2.8125
THB CVE
พุธ
0.3542
CVE THB
2.8233
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3517
CVE THB
2.8431
THB CVE
ศุกร์
0.3553
CVE THB
2.8145
THB CVE
จันทร์
0.3572
CVE THB
2.7997
THB CVE
อังคาร
0.3550
CVE THB
2.8171
THB CVE
พุธ
0.3540
CVE THB
2.8250
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3535
CVE THB
2.8285
THB CVE
ศุกร์
0.3535
CVE THB
2.8286
THB CVE
อังคาร
0.3503
CVE THB
2.8543
THB CVE
พุธ
0.3485
CVE THB
2.8691
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3495
CVE THB
2.8612
THB CVE
ศุกร์
0.3481
CVE THB
2.8729
THB CVE
จันทร์
0.3471
CVE THB
2.8808
THB CVE
อังคาร
0.3461
CVE THB
2.8894
THB CVE
พุธ
0.3468
CVE THB
2.8839
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3489
CVE THB
2.8664
THB CVE
ศุกร์
0.3509
CVE THB
2.8497
THB CVE
จันทร์
0.3491
CVE THB
2.8642
THB CVE
อังคาร
0.3509
CVE THB
2.8494
THB CVE
พุธ
0.3512
CVE THB
2.8477
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3510
CVE THB
2.8491
THB CVE
ศุกร์
0.3505
CVE THB
2.8529
THB CVE
จันทร์
0.3515
CVE THB
2.8446
THB CVE
อังคาร
0.3527
CVE THB
2.8353
THB CVE
พุธ
0.3525
CVE THB
2.8369
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3526
CVE THB
2.8358
THB CVE
ศุกร์
0.3552
CVE THB
2.8153
THB CVE
จันทร์
0.3541
CVE THB
2.8237
THB CVE
อังคาร
0.3551
CVE THB
2.8163
THB CVE
พุธ
0.3559
CVE THB
2.8099
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3531
CVE THB
2.8323
THB CVE
ศุกร์
0.3554
CVE THB
2.8137
THB CVE
อังคาร
0.3577
CVE THB
2.7959
THB CVE
พุธ
0.3581
CVE THB
2.7925
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3557
CVE THB
2.8117
THB CVE
ศุกร์
0.3532
CVE THB
2.8309
THB CVE
จันทร์
0.3561
CVE THB
2.8081
THB CVE
อังคาร
0.3552
CVE THB
2.8153
THB CVE
พุธ
0.3549
CVE THB
2.8176
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3541
CVE THB
2.8243
THB CVE
ศุกร์
0.3552
CVE THB
2.8155
THB CVE
จันทร์
0.3553
CVE THB
2.8144
THB CVE
อังคาร
0.3493
CVE THB
2.8628
THB CVE
พุธ
0.3491
CVE THB
2.8645
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3497
CVE THB
2.8593
THB CVE
ศุกร์
0.3508
CVE THB
2.8506
THB CVE
จันทร์
0.3518
CVE THB
2.8428
THB CVE
อังคาร
0.3523
CVE THB
2.8382
THB CVE
พุธ
0.3520
CVE THB
2.8413
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3524
CVE THB
2.8379
THB CVE
ศุกร์
0.3516
CVE THB
2.8439
THB CVE
จันทร์
0.3488
CVE THB
2.8666
THB CVE
อังคาร
0.3487
CVE THB
2.8675
THB CVE
พุธ
0.3508
CVE THB
2.8509
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3504
CVE THB
2.8540
THB CVE
ศุกร์
0.3509
CVE THB
2.8501
THB CVE
จันทร์
0.3500
CVE THB
2.8569
THB CVE
อังคาร
0.3498
CVE THB
2.8588
THB CVE
พุธ
0.3502
CVE THB
2.8553
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3500
CVE THB
2.8574
THB CVE
ศุกร์
0.3484
CVE THB
2.8705
THB CVE
จันทร์
0.3463
CVE THB
2.8873
THB CVE
อังคาร
0.3445
CVE THB
2.9025
THB CVE
พุธ
0.3440
CVE THB
2.9071
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3419
CVE THB
2.9247
THB CVE
ศุกร์
0.3407
CVE THB
2.9349
THB CVE
อังคาร
0.3368
CVE THB
2.9692
THB CVE
พุธ
0.3356
CVE THB
2.9793
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3348
CVE THB
2.9864
THB CVE
ศุกร์
0.3356
CVE THB
2.9797
THB CVE
จันทร์
0.3368
CVE THB
2.9691
THB CVE
อังคาร
0.3378
CVE THB
2.9606
THB CVE
พุธ
0.3389
CVE THB
2.9504
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3394
CVE THB
2.9461
THB CVE
ศุกร์
0.3442
CVE THB
2.9049
THB CVE
จันทร์
0.3444
CVE THB
2.9039
THB CVE
อังคาร
0.3464
CVE THB
2.8867
THB CVE
พุธ
0.3460
CVE THB
2.8904
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3479
CVE THB
2.8741
THB CVE
ศุกร์
0.3471
CVE THB
2.8809
THB CVE
จันทร์
0.3469
CVE THB
2.8823
THB CVE
อังคาร
0.3438
CVE THB
2.9083
THB CVE
พุธ
0.3428
CVE THB
2.9175
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3435
CVE THB
2.9116
THB CVE
ศุกร์
0.3441
CVE THB
2.9059
THB CVE
จันทร์
0.3407
CVE THB
2.9350
THB CVE
อังคาร
0.3427
CVE THB
2.9179
THB CVE
พุธ
0.3415
CVE THB
2.9285
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3424
CVE THB
2.9209
THB CVE
ศุกร์
0.3425
CVE THB
2.9199
THB CVE
จันทร์
0.3429
CVE THB
2.9161
THB CVE
อังคาร
0.3451
CVE THB
2.8980
THB CVE
พุธ
0.3457
CVE THB
2.8928
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3442
CVE THB
2.9049
THB CVE
ศุกร์
0.3435
CVE THB
2.9111
THB CVE
จันทร์
0.3444
CVE THB
2.9032
THB CVE
อังคาร
0.3440
CVE THB
2.9069
THB CVE
พุธ
0.3430
CVE THB
2.9157
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3424
CVE THB
2.9205
THB CVE
ศุกร์
0.3407
CVE THB
2.9350
THB CVE