อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3223 (20/1/2566) เฉลี่ย = 0.3414 สูงสุด = 0.3544 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.3350
CVE THB
2.9854
THB CVE
อังคาร
0.3288
CVE THB
3.0412
THB CVE
พุธ
0.3277
CVE THB
3.0517
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3262
CVE THB
3.0660
THB CVE
ศุกร์
0.3245
CVE THB
3.0819
THB CVE
จันทร์
0.3245
CVE THB
3.0816
THB CVE
อังคาร
0.3264
CVE THB
3.0639
THB CVE
พุธ
0.3250
CVE THB
3.0765
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3260
CVE THB
3.0675
THB CVE
ศุกร์
0.3242
CVE THB
3.0840
THB CVE
จันทร์
0.3243
CVE THB
3.0832
THB CVE
อังคาร
0.3252
CVE THB
3.0746
THB CVE
พุธ
0.3236
CVE THB
3.0902
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3246
CVE THB
3.0810
THB CVE
ศุกร์
0.3223
CVE THB
3.1025
THB CVE
จันทร์
0.3239
CVE THB
3.0869
THB CVE
อังคาร
0.3233
CVE THB
3.0934
THB CVE
พุธ
0.3237
CVE THB
3.0889
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3238
CVE THB
3.0888
THB CVE
ศุกร์
0.3244
CVE THB
3.0828
THB CVE
จันทร์
0.3233
CVE THB
3.0933
THB CVE
อังคาร
0.3247
CVE THB
3.0797
THB CVE
พุธ
0.3249
CVE THB
3.0779
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3272
CVE THB
3.0566
THB CVE
ศุกร์
0.3270
CVE THB
3.0583
THB CVE
จันทร์
0.3290
CVE THB
3.0396
THB CVE
อังคาร
0.3267
CVE THB
3.0613
THB CVE
พุธ
0.3266
CVE THB
3.0619
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3270
CVE THB
3.0583
THB CVE
ศุกร์
0.3282
CVE THB
3.0470
THB CVE
จันทร์
0.3281
CVE THB
3.0476
THB CVE
อังคาร
0.3301
CVE THB
3.0296
THB CVE
พุธ
0.3338
CVE THB
2.9958
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3333
CVE THB
3.0001
THB CVE
ศุกร์
0.3341
CVE THB
2.9933
THB CVE
จันทร์
0.3335
CVE THB
2.9983
THB CVE
อังคาร
0.3343
CVE THB
2.9918
THB CVE
พุธ
0.3335
CVE THB
2.9983
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3335
CVE THB
2.9984
THB CVE
ศุกร์
0.3344
CVE THB
2.9907
THB CVE
จันทร์
0.3363
CVE THB
2.9739
THB CVE
อังคาร
0.3403
CVE THB
2.9390
THB CVE
พุธ
0.3356
CVE THB
2.9800
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3354
CVE THB
2.9818
THB CVE
ศุกร์
0.3341
CVE THB
2.9934
THB CVE
จันทร์
0.3328
CVE THB
3.0044
THB CVE
อังคาร
0.3342
CVE THB
2.9922
THB CVE
พุธ
0.3355
CVE THB
2.9806
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3360
CVE THB
2.9759
THB CVE
ศุกร์
0.3362
CVE THB
2.9747
THB CVE
จันทร์
0.3352
CVE THB
2.9833
THB CVE
อังคาร
0.3359
CVE THB
2.9771
THB CVE
พุธ
0.3341
CVE THB
2.9935
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3314
CVE THB
3.0177
THB CVE
ศุกร์
0.3300
CVE THB
3.0305
THB CVE
จันทร์
0.3307
CVE THB
3.0243
THB CVE
อังคาร
0.3346
CVE THB
2.9885
THB CVE
พุธ
0.3367
CVE THB
2.9698
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3365
CVE THB
2.9722
THB CVE
ศุกร์
0.3321
CVE THB
3.0115
THB CVE
จันทร์
0.3366
CVE THB
2.9713
THB CVE
อังคาร
0.3365
CVE THB
2.9721
THB CVE
พุธ
0.3363
CVE THB
2.9738
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3377
CVE THB
2.9614
THB CVE
ศุกร์
0.3370
CVE THB
2.9673
THB CVE
จันทร์
0.3390
CVE THB
2.9502
THB CVE
อังคาร
0.3389
CVE THB
2.9505
THB CVE
พุธ
0.3364
CVE THB
2.9725
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3371
CVE THB
2.9666
THB CVE
ศุกร์
0.3376
CVE THB
2.9620
THB CVE
จันทร์
0.3395
CVE THB
2.9459
THB CVE
อังคาร
0.3391
CVE THB
2.9492
THB CVE
พุธ
0.3393
CVE THB
2.9472
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3408
CVE THB
2.9340
THB CVE
ศุกร์
0.3417
CVE THB
2.9266
THB CVE
จันทร์
0.3424
CVE THB
2.9205
THB CVE
อังคาร
0.3414
CVE THB
2.9291
THB CVE
พุธ
0.3421
CVE THB
2.9235
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3418
CVE THB
2.9260
THB CVE
ศุกร์
0.3418
CVE THB
2.9253
THB CVE
จันทร์
0.3434
CVE THB
2.9117
THB CVE
อังคาร
0.3441
CVE THB
2.9060
THB CVE
พุธ
0.3424
CVE THB
2.9204
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3415
CVE THB
2.9285
THB CVE
ศุกร์
0.3400
CVE THB
2.9414
THB CVE
จันทร์
0.3414
CVE THB
2.9289
THB CVE
อังคาร
0.3399
CVE THB
2.9417
THB CVE
พุธ
0.3406
CVE THB
2.9361
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3392
CVE THB
2.9485
THB CVE
ศุกร์
0.3372
CVE THB
2.9656
THB CVE
จันทร์
0.3391
CVE THB
2.9494
THB CVE
อังคาร
0.3352
CVE THB
2.9834
THB CVE
พุธ
0.3343
CVE THB
2.9911
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3341
CVE THB
2.9928
THB CVE
ศุกร์
0.3362
CVE THB
2.9747
THB CVE
จันทร์
0.3333
CVE THB
3.0007
THB CVE
อังคาร
0.3355
CVE THB
2.9810
THB CVE
พุธ
0.3365
CVE THB
2.9716
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3368
CVE THB
2.9692
THB CVE
ศุกร์
0.3366
CVE THB
2.9713
THB CVE
จันทร์
0.3380
CVE THB
2.9583
THB CVE
อังคาร
0.3394
CVE THB
2.9462
THB CVE
พุธ
0.3372
CVE THB
2.9657
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3369
CVE THB
2.9681
THB CVE
ศุกร์
0.3377
CVE THB
2.9609
THB CVE
จันทร์
0.3376
CVE THB
2.9617
THB CVE
อังคาร
0.3382
CVE THB
2.9565
THB CVE
พุธ
0.3370
CVE THB
2.9678
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3375
CVE THB
2.9627
THB CVE
ศุกร์
0.3377
CVE THB
2.9614
THB CVE
จันทร์
0.3384
CVE THB
2.9552
THB CVE
อังคาร
0.3373
CVE THB
2.9649
THB CVE
พุธ
0.3373
CVE THB
2.9646
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3389
CVE THB
2.9506
THB CVE
ศุกร์
0.3378
CVE THB
2.9602
THB CVE
จันทร์
0.3379
CVE THB
2.9596
THB CVE
อังคาร
0.3384
CVE THB
2.9550
THB CVE
พุธ
0.3400
CVE THB
2.9412
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3423
CVE THB
2.9213
THB CVE
ศุกร์
0.3442
CVE THB
2.9054
THB CVE
จันทร์
0.3443
CVE THB
2.9041
THB CVE
อังคาร
0.3445
CVE THB
2.9028
THB CVE
พุธ
0.3450
CVE THB
2.8988
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3496
CVE THB
2.8606
THB CVE
ศุกร์
0.3470
CVE THB
2.8820
THB CVE
จันทร์
0.3480
CVE THB
2.8740
THB CVE
อังคาร
0.3502
CVE THB
2.8551
THB CVE
พุธ
0.3537
CVE THB
2.8274
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3525
CVE THB
2.8368
THB CVE
ศุกร์
0.3486
CVE THB
2.8683
THB CVE
จันทร์
0.3478
CVE THB
2.8752
THB CVE
อังคาร
0.3449
CVE THB
2.8992
THB CVE
พุธ
0.3443
CVE THB
2.9041
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3459
CVE THB
2.8907
THB CVE
ศุกร์
0.3481
CVE THB
2.8726
THB CVE
จันทร์
0.3492
CVE THB
2.8640
THB CVE
อังคาร
0.3470
CVE THB
2.8818
THB CVE
พุธ
0.3490
CVE THB
2.8649
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3500
CVE THB
2.8569
THB CVE
ศุกร์
0.3527
CVE THB
2.8352
THB CVE
จันทร์
0.3524
CVE THB
2.8375
THB CVE
อังคาร
0.3490
CVE THB
2.8655
THB CVE
พุธ
0.3472
CVE THB
2.8805
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3455
CVE THB
2.8941
THB CVE
ศุกร์
0.3475
CVE THB
2.8779
THB CVE
จันทร์
0.3465
CVE THB
2.8863
THB CVE
อังคาร
0.3459
CVE THB
2.8914
THB CVE
พุธ
0.3445
CVE THB
2.9029
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3443
CVE THB
2.9045
THB CVE
ศุกร์
0.3433
CVE THB
2.9132
THB CVE
จันทร์
0.3426
CVE THB
2.9188
THB CVE
อังคาร
0.3408
CVE THB
2.9341
THB CVE
พุธ
0.3413
CVE THB
2.9303
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3440
CVE THB
2.9071
THB CVE
ศุกร์
0.3454
CVE THB
2.8949
THB CVE
จันทร์
0.3466
CVE THB
2.8850
THB CVE
อังคาร
0.3478
CVE THB
2.8750
THB CVE
พุธ
0.3478
CVE THB
2.8756
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3509
CVE THB
2.8501
THB CVE
ศุกร์
0.3497
CVE THB
2.8598
THB CVE
จันทร์
0.3492
CVE THB
2.8634
THB CVE
อังคาร
0.3510
CVE THB
2.8492
THB CVE
พุธ
0.3502
CVE THB
2.8555
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3496
CVE THB
2.8605
THB CVE
ศุกร์
0.3485
CVE THB
2.8691
THB CVE
จันทร์
0.3479
CVE THB
2.8748
THB CVE
อังคาร
0.3456
CVE THB
2.8939
THB CVE
พุธ
0.3442
CVE THB
2.9050
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3442
CVE THB
2.9049
THB CVE
ศุกร์
0.3437
CVE THB
2.9095
THB CVE
จันทร์
0.3458
CVE THB
2.8915
THB CVE
อังคาร
0.3447
CVE THB
2.9007
THB CVE
พุธ
0.3466
CVE THB
2.8852
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3450
CVE THB
2.8987
THB CVE
ศุกร์
0.3442
CVE THB
2.9055
THB CVE
จันทร์
0.3449
CVE THB
2.8992
THB CVE
อังคาร
0.3456
CVE THB
2.8934
THB CVE
พุธ
0.3457
CVE THB
2.8925
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3458
CVE THB
2.8916
THB CVE
ศุกร์
0.3447
CVE THB
2.9008
THB CVE
จันทร์
0.3455
CVE THB
2.8944
THB CVE
อังคาร
0.3466
CVE THB
2.8849
THB CVE
พุธ
0.3482
CVE THB
2.8722
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3484
CVE THB
2.8703
THB CVE
ศุกร์
0.3462
CVE THB
2.8884
THB CVE
จันทร์
0.3456
CVE THB
2.8932
THB CVE
อังคาร
0.3490
CVE THB
2.8653
THB CVE
พุธ
0.3498
CVE THB
2.8585
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3491
CVE THB
2.8648
THB CVE
ศุกร์
0.3472
CVE THB
2.8799
THB CVE
จันทร์
0.3483
CVE THB
2.8711
THB CVE
อังคาร
0.3496
CVE THB
2.8604
THB CVE
พุธ
0.3497
CVE THB
2.8595
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3508
CVE THB
2.8506
THB CVE
ศุกร์
0.3504
CVE THB
2.8537
THB CVE
จันทร์
0.3533
CVE THB
2.8305
THB CVE
อังคาร
0.3524
CVE THB
2.8376
THB CVE
พุธ
0.3527
CVE THB
2.8350
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3524
CVE THB
2.8375
THB CVE
ศุกร์
0.3542
CVE THB
2.8234
THB CVE
จันทร์
0.3544
CVE THB
2.8219
THB CVE
อังคาร
0.3527
CVE THB
2.8350
THB CVE
พุธ
0.3499
CVE THB
2.8582
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3483
CVE THB
2.8708
THB CVE
ศุกร์
0.3475
CVE THB
2.8779
THB CVE
จันทร์
0.3463
CVE THB
2.8873
THB CVE
อังคาร
0.3482
CVE THB
2.8720
THB CVE
พุธ
0.3477
CVE THB
2.8763
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3485
CVE THB
2.8695
THB CVE
ศุกร์
0.3507
CVE THB
2.8517
THB CVE
จันทร์
0.3511
CVE THB
2.8478
THB CVE
อังคาร
0.3489
CVE THB
2.8657
THB CVE
พุธ
0.3471
CVE THB
2.8809
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3467
CVE THB
2.8847
THB CVE
ศุกร์
0.3469
CVE THB
2.8824
THB CVE
จันทร์
0.3450
CVE THB
2.8988
THB CVE
อังคาร
0.3478
CVE THB
2.8751
THB CVE
พุธ
0.3465
CVE THB
2.8862
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3463
CVE THB
2.8877
THB CVE
ศุกร์
0.3447
CVE THB
2.9009
THB CVE
จันทร์
0.3464
CVE THB
2.8865
THB CVE
อังคาร
0.3445
CVE THB
2.9030
THB CVE
พุธ
0.3443
CVE THB
2.9045
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3450
CVE THB
2.8983
THB CVE
ศุกร์
0.3477
CVE THB
2.8757
THB CVE
จันทร์
0.3490
CVE THB
2.8655
THB CVE
อังคาร
0.3508
CVE THB
2.8507
THB CVE
พุธ
0.3495
CVE THB
2.8612
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3489
CVE THB
2.8665
THB CVE
ศุกร์
0.3453
CVE THB
2.8964
THB CVE
จันทร์
0.3484
CVE THB
2.8702
THB CVE
อังคาร
0.3494
CVE THB
2.8625
THB CVE
พุธ
0.3482
CVE THB
2.8720
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3493
CVE THB
2.8632
THB CVE
ศุกร์
0.3509
CVE THB
2.8502
THB CVE
จันทร์
0.3487
CVE THB
2.8677
THB CVE
อังคาร
0.3470
CVE THB
2.8815
THB CVE
พุธ
0.3471
CVE THB
2.8807
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3490
CVE THB
2.8652
THB CVE
ศุกร์
0.3464
CVE THB
2.8866
THB CVE
จันทร์
0.3444
CVE THB
2.9038
THB CVE
อังคาร
0.3471
CVE THB
2.8814
THB CVE
พุธ
0.3441
CVE THB
2.9059
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3439
CVE THB
2.9082
THB CVE
ศุกร์
0.3456
CVE THB
2.8932
THB CVE
จันทร์
0.3486
CVE THB
2.8683
THB CVE
อังคาร
0.3493
CVE THB
2.8627
THB CVE
พุธ
0.3496
CVE THB
2.8601
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3466
CVE THB
2.8849
THB CVE
ศุกร์
0.3464
CVE THB
2.8864
THB CVE
จันทร์
0.3466
CVE THB
2.8851
THB CVE
อังคาร
0.3470
CVE THB
2.8819
THB CVE
พุธ
0.3471
CVE THB
2.8809
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3467
CVE THB
2.8845
THB CVE
ศุกร์
0.3457
CVE THB
2.8929
THB CVE
จันทร์
0.3461
CVE THB
2.8891
THB CVE
อังคาร
0.3454
CVE THB
2.8953
THB CVE
พุธ
0.3451
CVE THB
2.8978
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3445
CVE THB
2.9029
THB CVE
ศุกร์
0.3448
CVE THB
2.9000
THB CVE