อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เอสคูโดเคปเวิร์ด แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เอสคูโดเคปเวิร์ด
ต่ำสุด = 0.3013 (14/11/2562) เฉลี่ย = 0.3154 สูงสุด = 0.3364 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เอสคูโดเคปเวิร์ด และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.3360
CVE THB
2.9766
THB CVE
พุธ
0.3364
CVE THB
2.9726
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3307
CVE THB
3.0243
THB CVE
ศุกร์
0.3318
CVE THB
3.0136
THB CVE
จันทร์
0.3322
CVE THB
3.0099
THB CVE
อังคาร
0.3330
CVE THB
3.0026
THB CVE
พุธ
0.3327
CVE THB
3.0055
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3338
CVE THB
2.9954
THB CVE
ศุกร์
0.3336
CVE THB
2.9979
THB CVE
จันทร์
0.3319
CVE THB
3.0125
THB CVE
อังคาร
0.3307
CVE THB
3.0241
THB CVE
พุธ
0.3277
CVE THB
3.0514
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3280
CVE THB
3.0486
THB CVE
ศุกร์
0.3283
CVE THB
3.0464
THB CVE
จันทร์
0.3278
CVE THB
3.0505
THB CVE
อังคาร
0.3280
CVE THB
3.0492
THB CVE
พุธ
0.3270
CVE THB
3.0581
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3265
CVE THB
3.0625
THB CVE
ศุกร์
0.3254
CVE THB
3.0727
THB CVE
จันทร์
0.3267
CVE THB
3.0612
THB CVE
อังคาร
0.3270
CVE THB
3.0584
THB CVE
พุธ
0.3251
CVE THB
3.0761
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3253
CVE THB
3.0740
THB CVE
ศุกร์
0.3254
CVE THB
3.0736
THB CVE
จันทร์
0.3252
CVE THB
3.0748
THB CVE
อังคาร
0.3240
CVE THB
3.0867
THB CVE
พุธ
0.3228
CVE THB
3.0975
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3214
CVE THB
3.1115
THB CVE
ศุกร์
0.3236
CVE THB
3.0907
THB CVE
จันทร์
0.3219
CVE THB
3.1064
THB CVE
อังคาร
0.3207
CVE THB
3.1180
THB CVE
พุธ
0.3216
CVE THB
3.1094
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3204
CVE THB
3.1212
THB CVE
ศุกร์
0.3198
CVE THB
3.1273
THB CVE
จันทร์
0.3209
CVE THB
3.1167
THB CVE
อังคาร
0.3201
CVE THB
3.1245
THB CVE
พุธ
0.3198
CVE THB
3.1270
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3208
CVE THB
3.1175
THB CVE
ศุกร์
0.3223
CVE THB
3.1026
THB CVE
จันทร์
0.3223
CVE THB
3.1032
THB CVE
อังคาร
0.3225
CVE THB
3.1003
THB CVE
พุธ
0.3243
CVE THB
3.0836
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3256
CVE THB
3.0712
THB CVE
ศุกร์
0.3271
CVE THB
3.0571
THB CVE
จันทร์
0.3276
CVE THB
3.0526
THB CVE
อังคาร
0.3267
CVE THB
3.0609
THB CVE
พุธ
0.3266
CVE THB
3.0616
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3264
CVE THB
3.0637
THB CVE
ศุกร์
0.3232
CVE THB
3.0936
THB CVE
จันทร์
0.3236
CVE THB
3.0905
THB CVE
อังคาร
0.3233
CVE THB
3.0929
THB CVE
พุธ
0.3236
CVE THB
3.0900
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3259
CVE THB
3.0680
THB CVE
ศุกร์
0.3254
CVE THB
3.0729
THB CVE
จันทร์
0.3263
CVE THB
3.0650
THB CVE
อังคาร
0.3261
CVE THB
3.0664
THB CVE
พุธ
0.3268
CVE THB
3.0597
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3275
CVE THB
3.0539
THB CVE
ศุกร์
0.3250
CVE THB
3.0766
THB CVE
จันทร์
0.3242
CVE THB
3.0847
THB CVE
อังคาร
0.3248
CVE THB
3.0787
THB CVE
พุธ
0.3255
CVE THB
3.0726
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3243
CVE THB
3.0833
THB CVE
ศุกร์
0.3230
CVE THB
3.0956
THB CVE
จันทร์
0.3231
CVE THB
3.0946
THB CVE
อังคาร
0.3225
CVE THB
3.1010
THB CVE
พุธ
0.3236
CVE THB
3.0900
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3235
CVE THB
3.0913
THB CVE
ศุกร์
0.3248
CVE THB
3.0788
THB CVE
จันทร์
0.3258
CVE THB
3.0698
THB CVE
อังคาร
0.3250
CVE THB
3.0766
THB CVE
พุธ
0.3249
CVE THB
3.0777
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3253
CVE THB
3.0740
THB CVE
ศุกร์
0.3260
CVE THB
3.0678
THB CVE
จันทร์
0.3258
CVE THB
3.0693
THB CVE
อังคาร
0.3261
CVE THB
3.0669
THB CVE
พุธ
0.3259
CVE THB
3.0683
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3248
CVE THB
3.0793
THB CVE
ศุกร์
0.3245
CVE THB
3.0812
THB CVE
จันทร์
0.3248
CVE THB
3.0784
THB CVE
อังคาร
0.3260
CVE THB
3.0672
THB CVE
พุธ
0.3254
CVE THB
3.0731
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3240
CVE THB
3.0863
THB CVE
ศุกร์
0.3230
CVE THB
3.0960
THB CVE
จันทร์
0.3230
CVE THB
3.0959
THB CVE
อังคาร
0.3247
CVE THB
3.0801
THB CVE
พุธ
0.3252
CVE THB
3.0750
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3254
CVE THB
3.0727
THB CVE
ศุกร์
0.3239
CVE THB
3.0872
THB CVE
จันทร์
0.3238
CVE THB
3.0879
THB CVE
อังคาร
0.3239
CVE THB
3.0869
THB CVE
พุธ
0.3231
CVE THB
3.0954
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3225
CVE THB
3.1003
THB CVE
ศุกร์
0.3217
CVE THB
3.1089
THB CVE
จันทร์
0.3228
CVE THB
3.0977
THB CVE
อังคาร
0.3208
CVE THB
3.1169
THB CVE
พุธ
0.3208
CVE THB
3.1168
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3209
CVE THB
3.1160
THB CVE
ศุกร์
0.3216
CVE THB
3.1097
THB CVE
จันทร์
0.3222
CVE THB
3.1034
THB CVE
อังคาร
0.3228
CVE THB
3.0974
THB CVE
พุธ
0.3234
CVE THB
3.0918
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3229
CVE THB
3.0966
THB CVE
ศุกร์
0.3230
CVE THB
3.0961
THB CVE
จันทร์
0.3232
CVE THB
3.0944
THB CVE
อังคาร
0.3229
CVE THB
3.0972
THB CVE
พุธ
0.3219
CVE THB
3.1070
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3212
CVE THB
3.1136
THB CVE
ศุกร์
0.3204
CVE THB
3.1210
THB CVE
จันทร์
0.3189
CVE THB
3.1362
THB CVE
อังคาร
0.3196
CVE THB
3.1288
THB CVE
พุธ
0.3201
CVE THB
3.1239
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3194
CVE THB
3.1312
THB CVE
ศุกร์
0.3201
CVE THB
3.1239
THB CVE
จันทร์
0.3213
CVE THB
3.1124
THB CVE
อังคาร
0.3212
CVE THB
3.1128
THB CVE
พุธ
0.3207
CVE THB
3.1184
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3198
CVE THB
3.1267
THB CVE
ศุกร์
0.3184
CVE THB
3.1407
THB CVE
จันทร์
0.3189
CVE THB
3.1359
THB CVE
อังคาร
0.3170
CVE THB
3.1549
THB CVE
พุธ
0.3183
CVE THB
3.1420
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3161
CVE THB
3.1640
THB CVE
ศุกร์
0.3175
CVE THB
3.1498
THB CVE
อาทิตย์
0.3175
CVE THB
3.1492
THB CVE
จันทร์
0.3170
CVE THB
3.1549
THB CVE
อังคาร
0.3166
CVE THB
3.1586
THB CVE
พุธ
0.3174
CVE THB
3.1506
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3174
CVE THB
3.1503
THB CVE
ศุกร์
0.3164
CVE THB
3.1605
THB CVE
จันทร์
0.3137
CVE THB
3.1873
THB CVE
พุธ
0.3132
CVE THB
3.1933
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3137
CVE THB
3.1876
THB CVE
ศุกร์
0.3132
CVE THB
3.1926
THB CVE
จันทร์
0.3132
CVE THB
3.1926
THB CVE
อังคาร
0.3133
CVE THB
3.1921
THB CVE
พุธ
0.3136
CVE THB
3.1892
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3130
CVE THB
3.1950
THB CVE
ศุกร์
0.3156
CVE THB
3.1687
THB CVE
จันทร์
0.3161
CVE THB
3.1631
THB CVE
อังคาร
0.3145
CVE THB
3.1797
THB CVE
พุธ
0.3148
CVE THB
3.1771
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3141
CVE THB
3.1832
THB CVE
ศุกร์
0.3136
CVE THB
3.1883
THB CVE
จันทร์
0.3140
CVE THB
3.1849
THB CVE
อังคาร
0.3134
CVE THB
3.1906
THB CVE
พุธ
0.3124
CVE THB
3.2013
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3121
CVE THB
3.2037
THB CVE
ศุกร์
0.3120
CVE THB
3.2054
THB CVE
จันทร์
0.3113
CVE THB
3.2124
THB CVE
อังคาร
0.3115
CVE THB
3.2102
THB CVE
พุธ
0.3109
CVE THB
3.2166
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3090
CVE THB
3.2358
THB CVE
ศุกร์
0.3097
CVE THB
3.2293
THB CVE
จันทร์
0.3119
CVE THB
3.2058
THB CVE
อังคาร
0.3126
CVE THB
3.1993
THB CVE
พุธ
0.3124
CVE THB
3.2009
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3125
CVE THB
3.2005
THB CVE
ศุกร์
0.3122
CVE THB
3.2029
THB CVE
จันทร์
0.3131
CVE THB
3.1936
THB CVE
อังคาร
0.3138
CVE THB
3.1871
THB CVE
พุธ
0.3126
CVE THB
3.1990
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3124
CVE THB
3.2013
THB CVE
ศุกร์
0.3104
CVE THB
3.2215
THB CVE
จันทร์
0.3106
CVE THB
3.2196
THB CVE
อังคาร
0.3094
CVE THB
3.2317
THB CVE
พุธ
0.3099
CVE THB
3.2270
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3093
CVE THB
3.2327
THB CVE
ศุกร์
0.3080
CVE THB
3.2463
THB CVE
จันทร์
0.3087
CVE THB
3.2398
THB CVE
อังคาร
0.3079
CVE THB
3.2474
THB CVE
พุธ
0.3081
CVE THB
3.2462
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3074
CVE THB
3.2527
THB CVE
ศุกร์
0.3062
CVE THB
3.2653
THB CVE
จันทร์
0.3047
CVE THB
3.2816
THB CVE
อังคาร
0.3042
CVE THB
3.2869
THB CVE
พุธ
0.3058
CVE THB
3.2704
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3064
CVE THB
3.2636
THB CVE
ศุกร์
0.3068
CVE THB
3.2598
THB CVE
จันทร์
0.3064
CVE THB
3.2639
THB CVE
อังคาร
0.3066
CVE THB
3.2621
THB CVE
พุธ
0.3054
CVE THB
3.2749
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3045
CVE THB
3.2840
THB CVE
ศุกร์
0.3061
CVE THB
3.2665
THB CVE
จันทร์
0.3056
CVE THB
3.2719
THB CVE
อังคาร
0.3056
CVE THB
3.2721
THB CVE
พุธ
0.3058
CVE THB
3.2700
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3065
CVE THB
3.2624
THB CVE
ศุกร์
0.3052
CVE THB
3.2770
THB CVE
จันทร์
0.3039
CVE THB
3.2909
THB CVE
อังคาร
0.3046
CVE THB
3.2834
THB CVE
พุธ
0.3047
CVE THB
3.2824
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3036
CVE THB
3.2934
THB CVE
ศุกร์
0.3040
CVE THB
3.2900
THB CVE
จันทร์
0.3030
CVE THB
3.3007
THB CVE
อังคาร
0.3032
CVE THB
3.2976
THB CVE
พุธ
0.3036
CVE THB
3.2939
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3037
CVE THB
3.2930
THB CVE
ศุกร์
0.3031
CVE THB
3.2995
THB CVE
จันทร์
0.3031
CVE THB
3.2991
THB CVE
อังคาร
0.3031
CVE THB
3.2992
THB CVE
พุธ
0.3021
CVE THB
3.3105
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3040
CVE THB
3.2896
THB CVE
ศุกร์
0.3044
CVE THB
3.2847
THB CVE
อังคาร
0.3034
CVE THB
3.2957
THB CVE
พุธ
0.3041
CVE THB
3.2882
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3056
CVE THB
3.2726
THB CVE
ศุกร์
0.3059
CVE THB
3.2692
THB CVE
อังคาร
0.3062
CVE THB
3.2661
THB CVE
พุธ
0.3055
CVE THB
3.2732
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3055
CVE THB
3.2729
THB CVE
ศุกร์
0.3041
CVE THB
3.2888
THB CVE
จันทร์
0.3038
CVE THB
3.2919
THB CVE
อังคาร
0.3037
CVE THB
3.2928
THB CVE
พุธ
0.3048
CVE THB
3.2812
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3053
CVE THB
3.2756
THB CVE
ศุกร์
0.3049
CVE THB
3.2793
THB CVE
จันทร์
0.3057
CVE THB
3.2717
THB CVE
อังคาร
0.3045
CVE THB
3.2842
THB CVE
พุธ
0.3047
CVE THB
3.2814
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3051
CVE THB
3.2775
THB CVE
ศุกร์
0.3037
CVE THB
3.2924
THB CVE
จันทร์
0.3035
CVE THB
3.2946
THB CVE
อังคาร
0.3033
CVE THB
3.2966
THB CVE
พุธ
0.3021
CVE THB
3.3097
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3013
CVE THB
3.3194
THB CVE
ศุกร์
0.3025
CVE THB
3.3056
THB CVE
จันทร์
0.3034
CVE THB
3.2963
THB CVE
อังคาร
0.3033
CVE THB
3.2972
THB CVE
พุธ
0.3029
CVE THB
3.3012
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3036
CVE THB
3.2942
THB CVE
ศุกร์
0.3028
CVE THB
3.3027
THB CVE
จันทร์
0.3019
CVE THB
3.3126
THB CVE
อังคาร
0.3019
CVE THB
3.3127
THB CVE
พุธ
0.3017
CVE THB
3.3140
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3020
CVE THB
3.3115
THB CVE
ศุกร์
0.3016
CVE THB
3.3161
THB CVE
จันทร์
0.3025
CVE THB
3.3060
THB CVE
อังคาร
0.3040
CVE THB
3.2890
THB CVE
พุธ
0.3043
CVE THB
3.2865
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3052
CVE THB
3.2765
THB CVE
ศุกร์
0.3052
CVE THB
3.2769
THB CVE
จันทร์
0.3043
CVE THB
3.2862
THB CVE
อังคาร
0.3044
CVE THB
3.2849
THB CVE
พุธ
0.3041
CVE THB
3.2884
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3045
CVE THB
3.2842
THB CVE
ศุกร์
0.3062
CVE THB
3.2659
THB CVE
จันทร์
0.3054
CVE THB
3.2740
THB CVE
อังคาร
0.3057
CVE THB
3.2707
THB CVE
พุธ
0.3051
CVE THB
3.2777
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3051
CVE THB
3.2779
THB CVE
ศุกร์
0.3043
CVE THB
3.2865
THB CVE
จันทร์
0.3033
CVE THB
3.2966
THB CVE
อังคาร
0.3028
CVE THB
3.3022
THB CVE
พุธ
0.3032
CVE THB
3.2978
THB CVE
พฤหัสบดี
0.3029
CVE THB
3.3018
THB CVE
ศุกร์
0.3046
CVE THB
3.2828
THB CVE
จันทร์
0.3038
CVE THB
3.2914
THB CVE
อังคาร
0.3027
CVE THB
3.3038
THB CVE