อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 80.956 (27/3/2561) เฉลี่ย = 84.071 สูงสุด = 87.034 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
84.603
OMR THB
0.01182
THB OMR
อังคาร
84.451
OMR THB
0.01184
THB OMR
พุธ
84.235
OMR THB
0.01187
THB OMR
พฤหัสบดี
83.844
OMR THB
0.01193
THB OMR
ศุกร์
83.788
OMR THB
0.01193
THB OMR
จันทร์
83.717
OMR THB
0.01195
THB OMR
อังคาร
83.827
OMR THB
0.01193
THB OMR
พุธ
83.772
OMR THB
0.01194
THB OMR
พฤหัสบดี
83.338
OMR THB
0.01200
THB OMR
ศุกร์
83.089
OMR THB
0.01204
THB OMR
จันทร์
83.098
OMR THB
0.01203
THB OMR
อังคาร
83.087
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
83.198
OMR THB
0.01202
THB OMR
พฤหัสบดี
83.008
OMR THB
0.01205
THB OMR
ศุกร์
82.809
OMR THB
0.01208
THB OMR
จันทร์
82.931
OMR THB
0.01206
THB OMR
อังคาร
82.795
OMR THB
0.01208
THB OMR
พุธ
82.432
OMR THB
0.01213
THB OMR
พฤหัสบดี
81.658
OMR THB
0.01225
THB OMR
ศุกร์
81.455
OMR THB
0.01228
THB OMR
จันทร์
81.463
OMR THB
0.01228
THB OMR
อังคาร
81.810
OMR THB
0.01222
THB OMR
พุธ
81.483
OMR THB
0.01227
THB OMR
พฤหัสบดี
81.561
OMR THB
0.01226
THB OMR
ศุกร์
81.622
OMR THB
0.01225
THB OMR
จันทร์
81.926
OMR THB
0.01221
THB OMR
อังคาร
82.093
OMR THB
0.01218
THB OMR
พุธ
81.935
OMR THB
0.01220
THB OMR
พฤหัสบดี
82.769
OMR THB
0.01208
THB OMR
ศุกร์
82.785
OMR THB
0.01208
THB OMR
จันทร์
82.263
OMR THB
0.01216
THB OMR
อังคาร
82.005
OMR THB
0.01219
THB OMR
พุธ
81.613
OMR THB
0.01225
THB OMR
พฤหัสบดี
81.378
OMR THB
0.01229
THB OMR
ศุกร์
81.236
OMR THB
0.01231
THB OMR
จันทร์
81.534
OMR THB
0.01226
THB OMR
อังคาร
81.887
OMR THB
0.01221
THB OMR
พุธ
81.951
OMR THB
0.01220
THB OMR
พฤหัสบดี
82.250
OMR THB
0.01216
THB OMR
ศุกร์
81.946
OMR THB
0.01220
THB OMR
จันทร์
81.483
OMR THB
0.01227
THB OMR
อังคาร
81.405
OMR THB
0.01228
THB OMR
พุธ
81.804
OMR THB
0.01222
THB OMR
พฤหัสบดี
81.961
OMR THB
0.01220
THB OMR
ศุกร์
81.857
OMR THB
0.01222
THB OMR
จันทร์
81.775
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.613
OMR THB
0.01225
THB OMR
พุธ
81.541
OMR THB
0.01226
THB OMR
พฤหัสบดี
81.438
OMR THB
0.01228
THB OMR
ศุกร์
81.528
OMR THB
0.01227
THB OMR
จันทร์
81.415
OMR THB
0.01228
THB OMR
อังคาร
81.262
OMR THB
0.01231
THB OMR
พุธ
80.968
OMR THB
0.01235
THB OMR
พฤหัสบดี
81.123
OMR THB
0.01233
THB OMR
ศุกร์
81.180
OMR THB
0.01232
THB OMR
จันทร์
81.176
OMR THB
0.01232
THB OMR
อังคาร
81.124
OMR THB
0.01233
THB OMR
พุธ
81.223
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.178
OMR THB
0.01232
THB OMR
ศุกร์
81.257
OMR THB
0.01231
THB OMR
จันทร์
81.060
OMR THB
0.01234
THB OMR
อังคาร
80.956
OMR THB
0.01235
THB OMR
พุธ
81.199
OMR THB
0.01232
THB OMR
พฤหัสบดี
81.243
OMR THB
0.01231
THB OMR
ศุกร์
81.160
OMR THB
0.01232
THB OMR
จันทร์
81.112
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.147
OMR THB
0.01232
THB OMR
พุธ
81.230
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.202
OMR THB
0.01231
THB OMR
ศุกร์
81.418
OMR THB
0.01228
THB OMR
จันทร์
81.307
OMR THB
0.01230
THB OMR
อังคาร
81.241
OMR THB
0.01231
THB OMR
พุธ
81.091
OMR THB
0.01233
THB OMR
พฤหัสบดี
81.107
OMR THB
0.01233
THB OMR
ศุกร์
81.081
OMR THB
0.01233
THB OMR
จันทร์
81.277
OMR THB
0.01230
THB OMR
อังคาร
81.118
OMR THB
0.01233
THB OMR
พุธ
81.307
OMR THB
0.01230
THB OMR
พฤหัสบดี
81.181
OMR THB
0.01232
THB OMR
ศุกร์
81.275
OMR THB
0.01230
THB OMR
จันทร์
81.790
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.887
OMR THB
0.01221
THB OMR
พุธ
82.077
OMR THB
0.01218
THB OMR
พฤหัสบดี
82.148
OMR THB
0.01217
THB OMR
ศุกร์
82.216
OMR THB
0.01216
THB OMR
จันทร์
82.012
OMR THB
0.01219
THB OMR
อังคาร
82.195
OMR THB
0.01217
THB OMR
พุธ
82.461
OMR THB
0.01213
THB OMR
พฤหัสบดี
82.445
OMR THB
0.01213
THB OMR
ศุกร์
82.407
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
82.875
OMR THB
0.01207
THB OMR
อังคาร
82.896
OMR THB
0.01206
THB OMR
พุธ
83.511
OMR THB
0.01197
THB OMR
พฤหัสบดี
83.487
OMR THB
0.01198
THB OMR
ศุกร์
83.175
OMR THB
0.01202
THB OMR
จันทร์
82.797
OMR THB
0.01208
THB OMR
อังคาร
83.028
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
83.373
OMR THB
0.01199
THB OMR
พฤหัสบดี
83.433
OMR THB
0.01199
THB OMR
ศุกร์
83.557
OMR THB
0.01197
THB OMR
จันทร์
83.926
OMR THB
0.01192
THB OMR
อังคาร
83.514
OMR THB
0.01197
THB OMR
พุธ
83.555
OMR THB
0.01197
THB OMR
พฤหัสบดี
83.555
OMR THB
0.01197
THB OMR
ศุกร์
83.105
OMR THB
0.01203
THB OMR
จันทร์
83.036
OMR THB
0.01204
THB OMR
อังคาร
83.441
OMR THB
0.01198
THB OMR
พุธ
83.514
OMR THB
0.01197
THB OMR
พฤหัสบดี
83.181
OMR THB
0.01202
THB OMR
ศุกร์
83.278
OMR THB
0.01201
THB OMR
อาทิตย์
83.339
OMR THB
0.01200
THB OMR
จันทร์
83.292
OMR THB
0.01201
THB OMR
อังคาร
83.061
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
82.918
OMR THB
0.01206
THB OMR
พฤหัสบดี
83.084
OMR THB
0.01204
THB OMR
ศุกร์
83.431
OMR THB
0.01199
THB OMR
อาทิตย์
83.130
OMR THB
0.01203
THB OMR
จันทร์
83.335
OMR THB
0.01200
THB OMR
อังคาร
83.474
OMR THB
0.01198
THB OMR
พุธ
83.568
OMR THB
0.01197
THB OMR
พฤหัสบดี
83.642
OMR THB
0.01196
THB OMR
ศุกร์
84.345
OMR THB
0.01186
THB OMR
อาทิตย์
85.035
OMR THB
0.01176
THB OMR
จันทร์
85.144
OMR THB
0.01174
THB OMR
อังคาร
85.276
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.139
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.751
OMR THB
0.01166
THB OMR
ศุกร์
85.455
OMR THB
0.01170
THB OMR
จันทร์
85.886
OMR THB
0.01164
THB OMR
อังคาร
85.782
OMR THB
0.01166
THB OMR
พุธ
85.744
OMR THB
0.01166
THB OMR
พฤหัสบดี
85.992
OMR THB
0.01163
THB OMR
ศุกร์
86.165
OMR THB
0.01161
THB OMR
จันทร์
86.150
OMR THB
0.01161
THB OMR
อังคาร
86.356
OMR THB
0.01158
THB OMR
พุธ
86.090
OMR THB
0.01162
THB OMR
พฤหัสบดี
86.502
OMR THB
0.01156
THB OMR
ศุกร์
86.337
OMR THB
0.01158
THB OMR
จันทร์
86.153
OMR THB
0.01161
THB OMR
อังคาร
86.008
OMR THB
0.01163
THB OMR
พุธ
86.536
OMR THB
0.01156
THB OMR
พฤหัสบดี
86.415
OMR THB
0.01157
THB OMR
ศุกร์
86.541
OMR THB
0.01156
THB OMR
จันทร์
86.560
OMR THB
0.01155
THB OMR
อังคาร
86.454
OMR THB
0.01157
THB OMR
พุธ
86.784
OMR THB
0.01152
THB OMR
พฤหัสบดี
86.855
OMR THB
0.01151
THB OMR
ศุกร์
86.838
OMR THB
0.01152
THB OMR
จันทร์
86.779
OMR THB
0.01152
THB OMR
อังคาร
87.034
OMR THB
0.01149
THB OMR
พุธ
86.690
OMR THB
0.01154
THB OMR
พฤหัสบดี
86.598
OMR THB
0.01155
THB OMR
ศุกร์
86.867
OMR THB
0.01151
THB OMR
จันทร์
86.859
OMR THB
0.01151
THB OMR
อังคาร
86.477
OMR THB
0.01156
THB OMR
พุธ
86.318
OMR THB
0.01159
THB OMR
พฤหัสบดี
86.392
OMR THB
0.01158
THB OMR
ศุกร์
86.765
OMR THB
0.01153
THB OMR
จันทร์
86.575
OMR THB
0.01155
THB OMR
อังคาร
86.557
OMR THB
0.01155
THB OMR
พุธ
86.320
OMR THB
0.01158
THB OMR
พฤหัสบดี
86.303
OMR THB
0.01159
THB OMR
ศุกร์
86.558
OMR THB
0.01155
THB OMR
จันทร์
86.795
OMR THB
0.01152
THB OMR
อังคาร
86.535
OMR THB
0.01156
THB OMR
พุธ
86.663
OMR THB
0.01154
THB OMR
พฤหัสบดี
86.454
OMR THB
0.01157
THB OMR
ศุกร์
86.385
OMR THB
0.01158
THB OMR
จันทร์
86.275
OMR THB
0.01159
THB OMR
อังคาร
85.260
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.107
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.351
OMR THB
0.01172
THB OMR
ศุกร์
85.189
OMR THB
0.01174
THB OMR
จันทร์
84.803
OMR THB
0.01179
THB OMR
อังคาร
84.686
OMR THB
0.01181
THB OMR
พุธ
85.133
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.073
OMR THB
0.01175
THB OMR
ศุกร์
85.146
OMR THB
0.01174
THB OMR
จันทร์
85.050
OMR THB
0.01176
THB OMR
อังคาร
85.238
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.414
OMR THB
0.01171
THB OMR
พฤหัสบดี
85.387
OMR THB
0.01171
THB OMR
ศุกร์
85.289
OMR THB
0.01172
THB OMR
จันทร์
85.540
OMR THB
0.01169
THB OMR
อังคาร
85.280
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.355
OMR THB
0.01172
THB OMR
พฤหัสบดี
84.927
OMR THB
0.01177
THB OMR
ศุกร์
84.697
OMR THB
0.01181
THB OMR
จันทร์
84.994
OMR THB
0.01177
THB OMR
อังคาร
84.823
OMR THB
0.01179
THB OMR
พุธ
84.679
OMR THB
0.01181
THB OMR
พฤหัสบดี
84.248
OMR THB
0.01187
THB OMR
ศุกร์
84.232
OMR THB
0.01187
THB OMR
จันทร์
84.414
OMR THB
0.01185
THB OMR
อังคาร
84.416
OMR THB
0.01185
THB OMR
ศุกร์
84.195
OMR THB
0.01188
THB OMR
จันทร์
83.900
OMR THB
0.01192
THB OMR
อังคาร
84.171
OMR THB
0.01188
THB OMR
พุธ
84.120
OMR THB
0.01189
THB OMR
พฤหัสบดี
84.860
OMR THB
0.01178
THB OMR
ศุกร์
85.368
OMR THB
0.01171
THB OMR
จันทร์
85.784
OMR THB
0.01166
THB OMR
อังคาร
85.695
OMR THB
0.01167
THB OMR
พุธ
85.514
OMR THB
0.01169
THB OMR
พฤหัสบดี
85.495
OMR THB
0.01170
THB OMR
ศุกร์
85.127
OMR THB
0.01175
THB OMR
จันทร์
85.134
OMR THB
0.01175
THB OMR
อังคาร
85.015
OMR THB
0.01176
THB OMR
พุธ
84.606
OMR THB
0.01182
THB OMR
พฤหัสบดี
84.902
OMR THB
0.01178
THB OMR
ศุกร์
84.785
OMR THB
0.01179
THB OMR
จันทร์
84.849
OMR THB
0.01179
THB OMR
อังคาร
85.479
OMR THB
0.01170
THB OMR
พุธ
85.326
OMR THB
0.01172
THB OMR
พฤหัสบดี
85.668
OMR THB
0.01167
THB OMR
ศุกร์
85.991
OMR THB
0.01163
THB OMR
จันทร์
86.368
OMR THB
0.01158
THB OMR
อังคาร
86.429
OMR THB
0.01157
THB OMR
พุธ
86.563
OMR THB
0.01155
THB OMR
พฤหัสบดี
85.834
OMR THB
0.01165
THB OMR
ศุกร์
85.498
OMR THB
0.01170
THB OMR
จันทร์
85.800
OMR THB
0.01166
THB OMR
อังคาร
85.695
OMR THB
0.01167
THB OMR
พุธ
85.519
OMR THB
0.01169
THB OMR
พฤหัสบดี
85.316
OMR THB
0.01172
THB OMR
ศุกร์
85.915
OMR THB
0.01164
THB OMR
จันทร์
86.179
OMR THB
0.01160
THB OMR
อังคาร
85.740
OMR THB
0.01166
THB OMR
พุธ
85.519
OMR THB
0.01169
THB OMR
พฤหัสบดี
85.596
OMR THB
0.01168
THB OMR
ศุกร์
85.770
OMR THB
0.01166
THB OMR
จันทร์
85.777
OMR THB
0.01166
THB OMR
อังคาร
85.673
OMR THB
0.01167
THB OMR
พุธ
85.757
OMR THB
0.01166
THB OMR
พฤหัสบดี
85.785
OMR THB
0.01166
THB OMR
ศุกร์
85.855
OMR THB
0.01165
THB OMR
จันทร์
85.922
OMR THB
0.01164
THB OMR
อังคาร
85.902
OMR THB
0.01164
THB OMR
พุธ
85.904
OMR THB
0.01164
THB OMR
พฤหัสบดี
85.631
OMR THB
0.01168
THB OMR
ศุกร์
85.531
OMR THB
0.01169
THB OMR
จันทร์
85.289
OMR THB
0.01172
THB OMR
อังคาร
85.070
OMR THB
0.01176
THB OMR
พุธ
85.123
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.418
OMR THB
0.01171
THB OMR
ศุกร์
85.397
OMR THB
0.01171
THB OMR
จันทร์
85.404
OMR THB
0.01171
THB OMR
อังคาร
85.430
OMR THB
0.01171
THB OMR
พุธ
85.266
OMR THB
0.01173
THB OMR
พฤหัสบดี
85.009
OMR THB
0.01176
THB OMR
ศุกร์
85.274
OMR THB
0.01173
THB OMR
จันทร์
85.305
OMR THB
0.01172
THB OMR
อังคาร
85.216
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.085
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.153
OMR THB
0.01174
THB OMR
ศุกร์
84.994
OMR THB
0.01177
THB OMR
จันทร์
84.803
OMR THB
0.01179
THB OMR
อังคาร
84.708
OMR THB
0.01181
THB OMR
พุธ
84.686
OMR THB
0.01181
THB OMR
พฤหัสบดี
84.677
OMR THB
0.01181
THB OMR
ศุกร์
84.254
OMR THB
0.01187
THB OMR
จันทร์
84.631
OMR THB
0.01182
THB OMR