อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 77.275 (1/1/2563) เฉลี่ย = 81.365 สูงสุด = 85.853 (3/4/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
77.275
OMR THB
0.01294
THB OMR
พฤหัสบดี
78.379
OMR THB
0.01276
THB OMR
ศุกร์
78.420
OMR THB
0.01275
THB OMR
จันทร์
78.386
OMR THB
0.01276
THB OMR
อังคาร
78.469
OMR THB
0.01274
THB OMR
พุธ
78.940
OMR THB
0.01267
THB OMR
พฤหัสบดี
78.772
OMR THB
0.01269
THB OMR
ศุกร์
78.631
OMR THB
0.01272
THB OMR
จันทร์
78.659
OMR THB
0.01271
THB OMR
อังคาร
78.741
OMR THB
0.01270
THB OMR
พุธ
78.673
OMR THB
0.01271
THB OMR
พฤหัสบดี
79.008
OMR THB
0.01266
THB OMR
ศุกร์
79.078
OMR THB
0.01265
THB OMR
จันทร์
78.954
OMR THB
0.01267
THB OMR
อังคาร
79.044
OMR THB
0.01265
THB OMR
พุธ
79.040
OMR THB
0.01265
THB OMR
พฤหัสบดี
79.339
OMR THB
0.01260
THB OMR
ศุกร์
79.537
OMR THB
0.01257
THB OMR
จันทร์
79.869
OMR THB
0.01252
THB OMR
อังคาร
80.340
OMR THB
0.01245
THB OMR
พุธ
80.593
OMR THB
0.01241
THB OMR
พฤหัสบดี
81.006
OMR THB
0.01234
THB OMR
ศุกร์
81.033
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
80.746
OMR THB
0.01238
THB OMR
อังคาร
80.542
OMR THB
0.01242
THB OMR
พุธ
80.561
OMR THB
0.01241
THB OMR
พฤหัสบดี
80.781
OMR THB
0.01238
THB OMR
ศุกร์
81.291
OMR THB
0.01230
THB OMR
จันทร์
81.273
OMR THB
0.01230
THB OMR
อังคาร
81.389
OMR THB
0.01229
THB OMR
พุธ
81.064
OMR THB
0.01234
THB OMR
พฤหัสบดี
81.033
OMR THB
0.01234
THB OMR
ศุกร์
81.019
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
81.077
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.229
OMR THB
0.01231
THB OMR
พุธ
81.084
OMR THB
0.01233
THB OMR
พฤหัสบดี
81.898
OMR THB
0.01221
THB OMR
ศุกร์
82.310
OMR THB
0.01215
THB OMR
จันทร์
82.429
OMR THB
0.01213
THB OMR
อังคาร
82.521
OMR THB
0.01212
THB OMR
พุธ
82.770
OMR THB
0.01208
THB OMR
พฤหัสบดี
82.345
OMR THB
0.01214
THB OMR
ศุกร์
82.043
OMR THB
0.01219
THB OMR
จันทร์
81.846
OMR THB
0.01222
THB OMR
อังคาร
82.045
OMR THB
0.01219
THB OMR
พุธ
81.416
OMR THB
0.01228
THB OMR
พฤหัสบดี
82.094
OMR THB
0.01218
THB OMR
ศุกร์
81.708
OMR THB
0.01224
THB OMR
จันทร์
81.840
OMR THB
0.01222
THB OMR
อังคาร
81.886
OMR THB
0.01221
THB OMR
พุธ
81.602
OMR THB
0.01225
THB OMR
พฤหัสบดี
82.245
OMR THB
0.01216
THB OMR
ศุกร์
82.837
OMR THB
0.01207
THB OMR
จันทร์
83.591
OMR THB
0.01196
THB OMR
อังคาร
84.103
OMR THB
0.01189
THB OMR
พุธ
84.332
OMR THB
0.01186
THB OMR
พฤหัสบดี
84.751
OMR THB
0.01180
THB OMR
ศุกร์
84.779
OMR THB
0.01180
THB OMR
จันทร์
85.619
OMR THB
0.01168
THB OMR
อังคาร
85.155
OMR THB
0.01174
THB OMR
พุธ
85.313
OMR THB
0.01172
THB OMR
พฤหัสบดี
84.932
OMR THB
0.01177
THB OMR
ศุกร์
84.570
OMR THB
0.01182
THB OMR
จันทร์
84.982
OMR THB
0.01177
THB OMR
อังคาร
85.283
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.647
OMR THB
0.01168
THB OMR
พฤหัสบดี
85.670
OMR THB
0.01167
THB OMR
ศุกร์
85.853
OMR THB
0.01165
THB OMR
จันทร์
85.453
OMR THB
0.01170
THB OMR
อังคาร
85.141
OMR THB
0.01175
THB OMR
พุธ
85.219
OMR THB
0.01173
THB OMR
พฤหัสบดี
85.377
OMR THB
0.01171
THB OMR
ศุกร์
84.912
OMR THB
0.01178
THB OMR
จันทร์
84.989
OMR THB
0.01177
THB OMR
อังคาร
85.131
OMR THB
0.01175
THB OMR
พุธ
84.880
OMR THB
0.01178
THB OMR
พฤหัสบดี
84.981
OMR THB
0.01177
THB OMR
ศุกร์
84.641
OMR THB
0.01181
THB OMR
จันทร์
84.518
OMR THB
0.01183
THB OMR
อังคาร
84.622
OMR THB
0.01182
THB OMR
พุธ
84.088
OMR THB
0.01189
THB OMR
พฤหัสบดี
84.120
OMR THB
0.01189
THB OMR
ศุกร์
84.337
OMR THB
0.01186
THB OMR
จันทร์
84.498
OMR THB
0.01183
THB OMR
อังคาร
84.346
OMR THB
0.01186
THB OMR
พุธ
84.315
OMR THB
0.01186
THB OMR
พฤหัสบดี
84.151
OMR THB
0.01188
THB OMR
ศุกร์
84.180
OMR THB
0.01188
THB OMR
จันทร์
84.212
OMR THB
0.01187
THB OMR
อังคาร
84.288
OMR THB
0.01186
THB OMR
พุธ
84.322
OMR THB
0.01186
THB OMR
พฤหัสบดี
84.282
OMR THB
0.01186
THB OMR
ศุกร์
83.802
OMR THB
0.01193
THB OMR
จันทร์
83.772
OMR THB
0.01194
THB OMR
อังคาร
83.437
OMR THB
0.01199
THB OMR
พุธ
83.359
OMR THB
0.01200
THB OMR
พฤหัสบดี
83.562
OMR THB
0.01197
THB OMR
ศุกร์
83.442
OMR THB
0.01198
THB OMR
จันทร์
83.255
OMR THB
0.01201
THB OMR
อังคาร
82.982
OMR THB
0.01205
THB OMR
พุธ
82.743
OMR THB
0.01209
THB OMR
พฤหัสบดี
82.766
OMR THB
0.01208
THB OMR
ศุกร์
82.949
OMR THB
0.01206
THB OMR
จันทร์
83.153
OMR THB
0.01203
THB OMR
อังคาร
82.886
OMR THB
0.01206
THB OMR
พุธ
82.916
OMR THB
0.01206
THB OMR
พฤหัสบดี
82.883
OMR THB
0.01207
THB OMR
ศุกร์
82.733
OMR THB
0.01209
THB OMR
จันทร์
82.390
OMR THB
0.01214
THB OMR
อังคาร
82.051
OMR THB
0.01219
THB OMR
พุธ
82.044
OMR THB
0.01219
THB OMR
พฤหัสบดี
82.210
OMR THB
0.01216
THB OMR
ศุกร์
81.811
OMR THB
0.01222
THB OMR
จันทร์
81.764
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.558
OMR THB
0.01226
THB OMR
พุธ
81.013
OMR THB
0.01234
THB OMR
พฤหัสบดี
80.476
OMR THB
0.01243
THB OMR
ศุกร์
80.523
OMR THB
0.01242
THB OMR
จันทร์
80.984
OMR THB
0.01235
THB OMR
อังคาร
80.878
OMR THB
0.01236
THB OMR
พุธ
81.198
OMR THB
0.01232
THB OMR
พฤหัสบดี
80.831
OMR THB
0.01237
THB OMR
ศุกร์
80.675
OMR THB
0.01240
THB OMR
จันทร์
80.732
OMR THB
0.01239
THB OMR
อังคาร
80.484
OMR THB
0.01242
THB OMR
พุธ
80.151
OMR THB
0.01248
THB OMR
พฤหัสบดี
80.454
OMR THB
0.01243
THB OMR
ศุกร์
80.392
OMR THB
0.01244
THB OMR
จันทร์
80.250
OMR THB
0.01246
THB OMR
อังคาร
80.448
OMR THB
0.01243
THB OMR
พุธ
80.551
OMR THB
0.01241
THB OMR
พฤหัสบดี
80.815
OMR THB
0.01237
THB OMR
ศุกร์
80.937
OMR THB
0.01236
THB OMR
จันทร์
80.827
OMR THB
0.01237
THB OMR
อังคาร
81.301
OMR THB
0.01230
THB OMR
พุธ
81.211
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.103
OMR THB
0.01233
THB OMR
ศุกร์
81.316
OMR THB
0.01230
THB OMR
จันทร์
81.640
OMR THB
0.01225
THB OMR
อังคาร
82.083
OMR THB
0.01218
THB OMR
พุธ
81.887
OMR THB
0.01221
THB OMR
พฤหัสบดี
82.426
OMR THB
0.01213
THB OMR
ศุกร์
82.457
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
82.694
OMR THB
0.01209
THB OMR
อังคาร
82.356
OMR THB
0.01214
THB OMR
พุธ
82.139
OMR THB
0.01217
THB OMR
พฤหัสบดี
82.418
OMR THB
0.01213
THB OMR
ศุกร์
82.471
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
81.999
OMR THB
0.01220
THB OMR
อังคาร
81.979
OMR THB
0.01220
THB OMR
พุธ
81.745
OMR THB
0.01223
THB OMR
พฤหัสบดี
81.771
OMR THB
0.01223
THB OMR
ศุกร์
81.117
OMR THB
0.01233
THB OMR
จันทร์
81.220
OMR THB
0.01231
THB OMR
อังคาร
80.937
OMR THB
0.01236
THB OMR
พุธ
80.653
OMR THB
0.01240
THB OMR
พฤหัสบดี
80.949
OMR THB
0.01235
THB OMR
ศุกร์
80.968
OMR THB
0.01235
THB OMR
จันทร์
80.960
OMR THB
0.01235
THB OMR
อังคาร
80.817
OMR THB
0.01237
THB OMR
พุธ
80.791
OMR THB
0.01238
THB OMR
พฤหัสบดี
80.770
OMR THB
0.01238
THB OMR
ศุกร์
80.915
OMR THB
0.01236
THB OMR
จันทร์
81.205
OMR THB
0.01231
THB OMR
อังคาร
80.957
OMR THB
0.01235
THB OMR
พุธ
81.202
OMR THB
0.01232
THB OMR
พฤหัสบดี
81.778
OMR THB
0.01223
THB OMR
ศุกร์
82.035
OMR THB
0.01219
THB OMR
จันทร์
81.733
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.946
OMR THB
0.01220
THB OMR
พุธ
81.478
OMR THB
0.01227
THB OMR
พฤหัสบดี
81.371
OMR THB
0.01229
THB OMR
ศุกร์
80.956
OMR THB
0.01235
THB OMR
จันทร์
80.822
OMR THB
0.01237
THB OMR
อังคาร
80.788
OMR THB
0.01238
THB OMR
พุธ
81.236
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.828
OMR THB
0.01222
THB OMR
ศุกร์
81.594
OMR THB
0.01226
THB OMR
จันทร์
81.593
OMR THB
0.01226
THB OMR
อังคาร
81.706
OMR THB
0.01224
THB OMR
พุธ
81.657
OMR THB
0.01225
THB OMR
พฤหัสบดี
81.459
OMR THB
0.01228
THB OMR
ศุกร์
81.525
OMR THB
0.01227
THB OMR
จันทร์
81.501
OMR THB
0.01227
THB OMR
อังคาร
81.018
OMR THB
0.01234
THB OMR
พุธ
80.946
OMR THB
0.01235
THB OMR
พฤหัสบดี
81.202
OMR THB
0.01231
THB OMR
ศุกร์
80.954
OMR THB
0.01235
THB OMR
จันทร์
81.224
OMR THB
0.01231
THB OMR
อังคาร
81.558
OMR THB
0.01226
THB OMR
พุธ
81.854
OMR THB
0.01222
THB OMR
พฤหัสบดี
82.208
OMR THB
0.01216
THB OMR
ศุกร์
82.268
OMR THB
0.01216
THB OMR
จันทร์
82.452
OMR THB
0.01213
THB OMR
อังคาร
82.169
OMR THB
0.01217
THB OMR
พุธ
82.323
OMR THB
0.01215
THB OMR
พฤหัสบดี
82.121
OMR THB
0.01218
THB OMR
ศุกร์
82.083
OMR THB
0.01218
THB OMR
จันทร์
81.755
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.198
OMR THB
0.01232
THB OMR
พุธ
81.199
OMR THB
0.01232
THB OMR
พฤหัสบดี
81.125
OMR THB
0.01233
THB OMR
ศุกร์
80.789
OMR THB
0.01238
THB OMR
จันทร์
81.051
OMR THB
0.01234
THB OMR
อังคาร
80.910
OMR THB
0.01236
THB OMR
พุธ
81.125
OMR THB
0.01233
THB OMR
พฤหัสบดี
81.150
OMR THB
0.01232
THB OMR
ศุกร์
81.103
OMR THB
0.01233
THB OMR
จันทร์
81.061
OMR THB
0.01234
THB OMR
อังคาร
81.365
OMR THB
0.01229
THB OMR
พุธ
81.249
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.382
OMR THB
0.01229
THB OMR
ศุกร์
81.260
OMR THB
0.01231
THB OMR
จันทร์
81.210
OMR THB
0.01231
THB OMR
อังคาร
81.198
OMR THB
0.01232
THB OMR
พุธ
81.143
OMR THB
0.01232
THB OMR
พฤหัสบดี
81.299
OMR THB
0.01230
THB OMR
ศุกร์
81.056
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
80.940
OMR THB
0.01235
THB OMR
อังคาร
80.754
OMR THB
0.01238
THB OMR
พุธ
80.917
OMR THB
0.01236
THB OMR
พฤหัสบดี
80.129
OMR THB
0.01248
THB OMR
ศุกร์
79.429
OMR THB
0.01259
THB OMR
จันทร์
79.338
OMR THB
0.01260
THB OMR
อังคาร
79.196
OMR THB
0.01263
THB OMR
พุธ
78.747
OMR THB
0.01270
THB OMR
พฤหัสบดี
78.661
OMR THB
0.01271
THB OMR
ศุกร์
78.429
OMR THB
0.01275
THB OMR
จันทร์
78.698
OMR THB
0.01271
THB OMR
อังคาร
78.420
OMR THB
0.01275
THB OMR
พุธ
78.724
OMR THB
0.01270
THB OMR
พฤหัสบดี
79.141
OMR THB
0.01264
THB OMR
ศุกร์
78.836
OMR THB
0.01268
THB OMR
จันทร์
78.781
OMR THB
0.01269
THB OMR
อังคาร
79.006
OMR THB
0.01266
THB OMR
พุธ
78.919
OMR THB
0.01267
THB OMR
พฤหัสบดี
78.760
OMR THB
0.01270
THB OMR
ศุกร์
78.851
OMR THB
0.01268
THB OMR
จันทร์
78.670
OMR THB
0.01271
THB OMR
อังคาร
78.678
OMR THB
0.01271
THB OMR
พุธ
78.634
OMR THB
0.01272
THB OMR
พฤหัสบดี
78.509
OMR THB
0.01274
THB OMR
ศุกร์
78.402
OMR THB
0.01275
THB OMR
จันทร์
78.630
OMR THB
0.01272
THB OMR
อังคาร
78.198
OMR THB
0.01279
THB OMR
พุธ
78.180
OMR THB
0.01279
THB OMR
พฤหัสบดี
78.165
OMR THB
0.01279
THB OMR
ศุกร์
78.242
OMR THB
0.01278
THB OMR
จันทร์
78.237
OMR THB
0.01278
THB OMR
อังคาร
78.155
OMR THB
0.01280
THB OMR
พุธ
77.951
OMR THB
0.01283
THB OMR
พฤหัสบดี
77.662
OMR THB
0.01288
THB OMR
ศุกร์
77.526
OMR THB
0.01290
THB OMR
จันทร์
78.303
OMR THB
0.01277
THB OMR
อังคาร
78.530
OMR THB
0.01273
THB OMR
พุธ
78.573
OMR THB
0.01273
THB OMR
พฤหัสบดี
78.241
OMR THB
0.01278
THB OMR
ศุกร์
78.107
OMR THB
0.01280
THB OMR
จันทร์
78.398
OMR THB
0.01276
THB OMR
อังคาร
78.113
OMR THB
0.01280
THB OMR
พุธ
77.847
OMR THB
0.01285
THB OMR
พฤหัสบดี
77.855
OMR THB
0.01284
THB OMR