อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 83.532 (17/2/2565) เฉลี่ย = 91.182 สูงสุด = 99.778 (21/10/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
86.235
OMR THB
0.01160
THB OMR
อังคาร
86.510
OMR THB
0.01156
THB OMR
พุธ
86.284
OMR THB
0.01159
THB OMR
พฤหัสบดี
87.139
OMR THB
0.01148
THB OMR
ศุกร์
87.584
OMR THB
0.01142
THB OMR
จันทร์
87.397
OMR THB
0.01144
THB OMR
อังคาร
86.885
OMR THB
0.01151
THB OMR
พุธ
86.722
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.418
OMR THB
0.01157
THB OMR
ศุกร์
86.356
OMR THB
0.01158
THB OMR
จันทร์
86.077
OMR THB
0.01162
THB OMR
อังคาร
86.072
OMR THB
0.01162
THB OMR
พุธ
85.801
OMR THB
0.01165
THB OMR
พฤหัสบดี
85.646
OMR THB
0.01168
THB OMR
ศุกร์
85.571
OMR THB
0.01169
THB OMR
จันทร์
85.935
OMR THB
0.01164
THB OMR
อังคาร
85.944
OMR THB
0.01164
THB OMR
พุธ
85.729
OMR THB
0.01166
THB OMR
พฤหัสบดี
86.379
OMR THB
0.01158
THB OMR
ศุกร์
86.825
OMR THB
0.01152
THB OMR
จันทร์
86.686
OMR THB
0.01154
THB OMR
อังคาร
86.379
OMR THB
0.01158
THB OMR
พุธ
86.363
OMR THB
0.01158
THB OMR
พฤหัสบดี
86.214
OMR THB
0.01160
THB OMR
ศุกร์
85.769
OMR THB
0.01166
THB OMR
จันทร์
85.771
OMR THB
0.01166
THB OMR
อังคาร
85.566
OMR THB
0.01169
THB OMR
พุธ
85.109
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
84.926
OMR THB
0.01178
THB OMR
ศุกร์
84.997
OMR THB
0.01177
THB OMR
จันทร์
84.639
OMR THB
0.01181
THB OMR
อังคาร
84.159
OMR THB
0.01188
THB OMR
พุธ
84.100
OMR THB
0.01189
THB OMR
พฤหัสบดี
83.532
OMR THB
0.01197
THB OMR
ศุกร์
83.686
OMR THB
0.01195
THB OMR
จันทร์
83.731
OMR THB
0.01194
THB OMR
อังคาร
84.199
OMR THB
0.01188
THB OMR
พุธ
83.913
OMR THB
0.01192
THB OMR
พฤหัสบดี
84.975
OMR THB
0.01177
THB OMR
ศุกร์
84.453
OMR THB
0.01184
THB OMR
จันทร์
84.847
OMR THB
0.01179
THB OMR
อังคาร
84.879
OMR THB
0.01178
THB OMR
พุธ
84.997
OMR THB
0.01177
THB OMR
พฤหัสบดี
84.778
OMR THB
0.01180
THB OMR
ศุกร์
85.051
OMR THB
0.01176
THB OMR
จันทร์
85.717
OMR THB
0.01167
THB OMR
อังคาร
86.324
OMR THB
0.01158
THB OMR
พุธ
85.950
OMR THB
0.01163
THB OMR
พฤหัสบดี
86.127
OMR THB
0.01161
THB OMR
ศุกร์
86.565
OMR THB
0.01155
THB OMR
จันทร์
86.851
OMR THB
0.01151
THB OMR
อังคาร
87.195
OMR THB
0.01147
THB OMR
พุธ
86.719
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.505
OMR THB
0.01156
THB OMR
ศุกร์
86.754
OMR THB
0.01153
THB OMR
จันทร์
87.235
OMR THB
0.01146
THB OMR
อังคาร
87.099
OMR THB
0.01148
THB OMR
พุธ
87.369
OMR THB
0.01145
THB OMR
พฤหัสบดี
87.343
OMR THB
0.01145
THB OMR
ศุกร์
87.247
OMR THB
0.01146
THB OMR
จันทร์
87.721
OMR THB
0.01140
THB OMR
อังคาร
87.409
OMR THB
0.01144
THB OMR
พุธ
86.727
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.520
OMR THB
0.01156
THB OMR
ศุกร์
86.968
OMR THB
0.01150
THB OMR
จันทร์
87.180
OMR THB
0.01147
THB OMR
อังคาร
86.981
OMR THB
0.01150
THB OMR
พุธ
87.243
OMR THB
0.01146
THB OMR
พฤหัสบดี
87.066
OMR THB
0.01149
THB OMR
ศุกร์
87.319
OMR THB
0.01145
THB OMR
จันทร์
87.326
OMR THB
0.01145
THB OMR
อังคาร
87.542
OMR THB
0.01142
THB OMR
พุธ
87.178
OMR THB
0.01147
THB OMR
พฤหัสบดี
87.661
OMR THB
0.01141
THB OMR
ศุกร์
87.730
OMR THB
0.01140
THB OMR
จันทร์
88.480
OMR THB
0.01130
THB OMR
อังคาร
87.743
OMR THB
0.01140
THB OMR
พุธ
87.792
OMR THB
0.01139
THB OMR
พฤหัสบดี
88.066
OMR THB
0.01136
THB OMR
ศุกร์
88.194
OMR THB
0.01134
THB OMR
จันทร์
88.532
OMR THB
0.01130
THB OMR
อังคาร
89.132
OMR THB
0.01122
THB OMR
พุธ
89.181
OMR THB
0.01121
THB OMR
พฤหัสบดี
89.560
OMR THB
0.01117
THB OMR
ศุกร์
88.943
OMR THB
0.01124
THB OMR
จันทร์
89.413
OMR THB
0.01118
THB OMR
อังคาร
89.734
OMR THB
0.01114
THB OMR
พุธ
89.225
OMR THB
0.01121
THB OMR
พฤหัสบดี
88.483
OMR THB
0.01130
THB OMR
ศุกร์
89.232
OMR THB
0.01121
THB OMR
จันทร์
90.056
OMR THB
0.01110
THB OMR
อังคาร
89.856
OMR THB
0.01113
THB OMR
พุธ
90.105
OMR THB
0.01110
THB OMR
พฤหัสบดี
90.213
OMR THB
0.01108
THB OMR
ศุกร์
90.426
OMR THB
0.01106
THB OMR
จันทร์
90.540
OMR THB
0.01104
THB OMR
อังคาร
89.651
OMR THB
0.01115
THB OMR
พุธ
89.969
OMR THB
0.01111
THB OMR
พฤหัสบดี
89.748
OMR THB
0.01114
THB OMR
ศุกร์
89.107
OMR THB
0.01122
THB OMR
จันทร์
88.822
OMR THB
0.01126
THB OMR
อังคาร
88.713
OMR THB
0.01127
THB OMR
พุธ
89.114
OMR THB
0.01122
THB OMR
พฤหัสบดี
88.931
OMR THB
0.01124
THB OMR
ศุกร์
88.798
OMR THB
0.01126
THB OMR
จันทร์
88.552
OMR THB
0.01129
THB OMR
อังคาร
89.152
OMR THB
0.01122
THB OMR
พุธ
89.380
OMR THB
0.01119
THB OMR
พฤหัสบดี
89.191
OMR THB
0.01121
THB OMR
ศุกร์
88.986
OMR THB
0.01124
THB OMR
จันทร์
89.195
OMR THB
0.01121
THB OMR
อังคาร
89.592
OMR THB
0.01116
THB OMR
พุธ
89.848
OMR THB
0.01113
THB OMR
พฤหัสบดี
89.727
OMR THB
0.01114
THB OMR
ศุกร์
90.436
OMR THB
0.01106
THB OMR
จันทร์
90.460
OMR THB
0.01105
THB OMR
อังคาร
90.937
OMR THB
0.01100
THB OMR
พุธ
91.080
OMR THB
0.01098
THB OMR
พฤหัสบดี
91.403
OMR THB
0.01094
THB OMR
ศุกร์
91.576
OMR THB
0.01092
THB OMR
จันทร์
91.834
OMR THB
0.01089
THB OMR
อังคาร
91.912
OMR THB
0.01088
THB OMR
พุธ
92.283
OMR THB
0.01084
THB OMR
พฤหัสบดี
92.315
OMR THB
0.01083
THB OMR
ศุกร์
92.318
OMR THB
0.01083
THB OMR
จันทร์
91.868
OMR THB
0.01089
THB OMR
อังคาร
91.444
OMR THB
0.01094
THB OMR
พุธ
91.382
OMR THB
0.01094
THB OMR
พฤหัสบดี
92.004
OMR THB
0.01087
THB OMR
ศุกร์
92.707
OMR THB
0.01079
THB OMR
จันทร์
92.732
OMR THB
0.01078
THB OMR
อังคาร
93.131
OMR THB
0.01074
THB OMR
พุธ
93.921
OMR THB
0.01065
THB OMR
พฤหัสบดี
93.917
OMR THB
0.01065
THB OMR
ศุกร์
93.643
OMR THB
0.01068
THB OMR
จันทร์
94.101
OMR THB
0.01063
THB OMR
อังคาร
94.234
OMR THB
0.01061
THB OMR
พุธ
93.990
OMR THB
0.01064
THB OMR
พฤหัสบดี
95.256
OMR THB
0.01050
THB OMR
ศุกร์
95.235
OMR THB
0.01050
THB OMR
จันทร์
95.249
OMR THB
0.01050
THB OMR
อังคาร
95.210
OMR THB
0.01050
THB OMR
พุธ
95.345
OMR THB
0.01049
THB OMR
พฤหัสบดี
95.967
OMR THB
0.01042
THB OMR
ศุกร์
95.453
OMR THB
0.01048
THB OMR
จันทร์
95.325
OMR THB
0.01049
THB OMR
อังคาร
95.477
OMR THB
0.01047
THB OMR
พุธ
95.848
OMR THB
0.01043
THB OMR
พฤหัสบดี
95.253
OMR THB
0.01050
THB OMR
ศุกร์
94.224
OMR THB
0.01061
THB OMR
จันทร์
94.003
OMR THB
0.01064
THB OMR
อังคาร
93.967
OMR THB
0.01064
THB OMR
พุธ
94.358
OMR THB
0.01060
THB OMR
พฤหัสบดี
93.587
OMR THB
0.01069
THB OMR
ศุกร์
92.468
OMR THB
0.01081
THB OMR
จันทร์
92.901
OMR THB
0.01076
THB OMR
อังคาร
92.221
OMR THB
0.01084
THB OMR
พุธ
92.458
OMR THB
0.01082
THB OMR
พฤหัสบดี
91.489
OMR THB
0.01093
THB OMR
ศุกร์
91.978
OMR THB
0.01087
THB OMR
จันทร์
92.277
OMR THB
0.01084
THB OMR
อังคาร
92.224
OMR THB
0.01084
THB OMR
พุธ
92.167
OMR THB
0.01085
THB OMR
พฤหัสบดี
92.596
OMR THB
0.01080
THB OMR
ศุกร์
92.938
OMR THB
0.01076
THB OMR
จันทร์
93.862
OMR THB
0.01065
THB OMR
อังคาร
93.941
OMR THB
0.01064
THB OMR
พุธ
94.036
OMR THB
0.01063
THB OMR
พฤหัสบดี
93.205
OMR THB
0.01073
THB OMR
ศุกร์
93.659
OMR THB
0.01068
THB OMR
จันทร์
94.689
OMR THB
0.01056
THB OMR
อังคาร
94.617
OMR THB
0.01057
THB OMR
พุธ
94.847
OMR THB
0.01054
THB OMR
พฤหัสบดี
95.468
OMR THB
0.01047
THB OMR
ศุกร์
95.546
OMR THB
0.01047
THB OMR
จันทร์
95.080
OMR THB
0.01052
THB OMR
อังคาร
94.929
OMR THB
0.01053
THB OMR
พุธ
95.527
OMR THB
0.01047
THB OMR
พฤหัสบดี
94.607
OMR THB
0.01057
THB OMR
ศุกร์
94.357
OMR THB
0.01060
THB OMR
จันทร์
94.523
OMR THB
0.01058
THB OMR
อังคาร
94.284
OMR THB
0.01061
THB OMR
พุธ
95.171
OMR THB
0.01051
THB OMR
พฤหัสบดี
95.777
OMR THB
0.01044
THB OMR
ศุกร์
96.125
OMR THB
0.01040
THB OMR
จันทร์
96.284
OMR THB
0.01039
THB OMR
อังคาร
96.132
OMR THB
0.01040
THB OMR
พุธ
96.629
OMR THB
0.01035
THB OMR
พฤหัสบดี
97.145
OMR THB
0.01029
THB OMR
ศุกร์
97.660
OMR THB
0.01024
THB OMR
จันทร์
98.524
OMR THB
0.01015
THB OMR
อังคาร
98.752
OMR THB
0.01013
THB OMR
พุธ
99.547
OMR THB
0.01005
THB OMR
พฤหัสบดี
98.955
OMR THB
0.01011
THB OMR
ศุกร์
98.261
OMR THB
0.01018
THB OMR
จันทร์
99.062
OMR THB
0.01009
THB OMR
อังคาร
97.610
OMR THB
0.01024
THB OMR
พุธ
97.217
OMR THB
0.01029
THB OMR
พฤหัสบดี
97.088
OMR THB
0.01030
THB OMR
ศุกร์
97.187
OMR THB
0.01029
THB OMR
จันทร์
98.622
OMR THB
0.01014
THB OMR
อังคาร
99.093
OMR THB
0.01009
THB OMR
พุธ
98.903
OMR THB
0.01011
THB OMR
พฤหัสบดี
98.445
OMR THB
0.01016
THB OMR
ศุกร์
99.380
OMR THB
0.01006
THB OMR
จันทร์
99.412
OMR THB
0.01006
THB OMR
อังคาร
99.132
OMR THB
0.01009
THB OMR
พุธ
99.559
OMR THB
0.01004
THB OMR
พฤหัสบดี
98.961
OMR THB
0.01011
THB OMR
ศุกร์
99.778
OMR THB
0.01002
THB OMR
จันทร์
99.203
OMR THB
0.01008
THB OMR
อังคาร
99.559
OMR THB
0.01004
THB OMR
พุธ
98.128
OMR THB
0.01019
THB OMR
พฤหัสบดี
98.373
OMR THB
0.01017
THB OMR
ศุกร์
98.657
OMR THB
0.01014
THB OMR
จันทร์
99.164
OMR THB
0.01008
THB OMR
อังคาร
98.140
OMR THB
0.01019
THB OMR
พุธ
97.712
OMR THB
0.01023
THB OMR
พฤหัสบดี
98.898
OMR THB
0.01011
THB OMR
ศุกร์
97.578
OMR THB
0.01025
THB OMR
จันทร์
97.270
OMR THB
0.01028
THB OMR
อังคาร
96.958
OMR THB
0.01031
THB OMR
พุธ
95.892
OMR THB
0.01043
THB OMR
พฤหัสบดี
95.931
OMR THB
0.01042
THB OMR
ศุกร์
93.447
OMR THB
0.01070
THB OMR
จันทร์
93.410
OMR THB
0.01071
THB OMR
อังคาร
92.295
OMR THB
0.01083
THB OMR
พุธ
92.489
OMR THB
0.01081
THB OMR
พฤหัสบดี
93.583
OMR THB
0.01069
THB OMR
ศุกร์
92.901
OMR THB
0.01076
THB OMR
จันทร์
94.212
OMR THB
0.01061
THB OMR
อังคาร
93.953
OMR THB
0.01064
THB OMR
พุธ
94.279
OMR THB
0.01061
THB OMR
พฤหัสบดี
93.070
OMR THB
0.01074
THB OMR
ศุกร์
93.115
OMR THB
0.01074
THB OMR
จันทร์
92.475
OMR THB
0.01081
THB OMR
อังคาร
92.042
OMR THB
0.01086
THB OMR
พุธ
91.739
OMR THB
0.01090
THB OMR
พฤหัสบดี
90.950
OMR THB
0.01100
THB OMR
ศุกร์
90.352
OMR THB
0.01107
THB OMR
จันทร์
90.300
OMR THB
0.01107
THB OMR
อังคาร
91.210
OMR THB
0.01096
THB OMR
พุธ
91.236
OMR THB
0.01096
THB OMR
พฤหัสบดี
90.467
OMR THB
0.01105
THB OMR
ศุกร์
90.486
OMR THB
0.01105
THB OMR
จันทร์
90.323
OMR THB
0.01107
THB OMR
อังคาร
90.477
OMR THB
0.01105
THB OMR
พุธ
89.855
OMR THB
0.01113
THB OMR
พฤหัสบดี
90.923
OMR THB
0.01100
THB OMR
ศุกร์
90.908
OMR THB
0.01100
THB OMR
จันทร์
90.561
OMR THB
0.01104
THB OMR
อังคาร
90.331
OMR THB
0.01107
THB OMR
พุธ
90.332
OMR THB
0.01107
THB OMR
พฤหัสบดี
90.180
OMR THB
0.01109
THB OMR
ศุกร์
90.335
OMR THB
0.01107
THB OMR
จันทร์
90.352
OMR THB
0.01107
THB OMR
อังคาร
90.026
OMR THB
0.01111
THB OMR
พุธ
90.327
OMR THB
0.01107
THB OMR
พฤหัสบดี
90.126
OMR THB
0.01110
THB OMR
ศุกร์
89.892
OMR THB
0.01112
THB OMR