อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 77.669 (15/2/2564) เฉลี่ย = 83.223 สูงสุด = 88.222 (6/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
78.535
OMR THB
0.01273
THB OMR
จันทร์
77.741
OMR THB
0.01286
THB OMR
อังคาร
77.891
OMR THB
0.01284
THB OMR
พุธ
77.699
OMR THB
0.01287
THB OMR
พฤหัสบดี
78.154
OMR THB
0.01280
THB OMR
ศุกร์
78.180
OMR THB
0.01279
THB OMR
จันทร์
78.336
OMR THB
0.01277
THB OMR
อังคาร
78.413
OMR THB
0.01275
THB OMR
พุธ
78.140
OMR THB
0.01280
THB OMR
พฤหัสบดี
77.990
OMR THB
0.01282
THB OMR
ศุกร์
78.116
OMR THB
0.01280
THB OMR
จันทร์
78.260
OMR THB
0.01278
THB OMR
อังคาร
78.076
OMR THB
0.01281
THB OMR
พุธ
77.931
OMR THB
0.01283
THB OMR
พฤหัสบดี
77.850
OMR THB
0.01285
THB OMR
ศุกร์
77.994
OMR THB
0.01282
THB OMR
จันทร์
77.910
OMR THB
0.01284
THB OMR
อังคาร
77.988
OMR THB
0.01282
THB OMR
พุธ
77.987
OMR THB
0.01282
THB OMR
พฤหัสบดี
78.071
OMR THB
0.01281
THB OMR
ศุกร์
77.758
OMR THB
0.01286
THB OMR
จันทร์
77.954
OMR THB
0.01283
THB OMR
อังคาร
78.003
OMR THB
0.01282
THB OMR
พุธ
78.119
OMR THB
0.01280
THB OMR
พฤหัสบดี
78.197
OMR THB
0.01279
THB OMR
ศุกร์
78.256
OMR THB
0.01278
THB OMR
จันทร์
78.082
OMR THB
0.01281
THB OMR
อังคาร
77.908
OMR THB
0.01284
THB OMR
พุธ
77.803
OMR THB
0.01285
THB OMR
พฤหัสบดี
77.705
OMR THB
0.01287
THB OMR
ศุกร์
77.677
OMR THB
0.01287
THB OMR
จันทร์
77.669
OMR THB
0.01288
THB OMR
อังคาร
77.695
OMR THB
0.01287
THB OMR
พุธ
77.958
OMR THB
0.01283
THB OMR
พฤหัสบดี
78.058
OMR THB
0.01281
THB OMR
ศุกร์
77.948
OMR THB
0.01283
THB OMR
จันทร์
78.099
OMR THB
0.01280
THB OMR
อังคาร
78.116
OMR THB
0.01280
THB OMR
พุธ
78.086
OMR THB
0.01281
THB OMR
พฤหัสบดี
78.335
OMR THB
0.01277
THB OMR
ศุกร์
78.989
OMR THB
0.01266
THB OMR
จันทร์
78.514
OMR THB
0.01274
THB OMR
อังคาร
78.760
OMR THB
0.01270
THB OMR
พุธ
78.824
OMR THB
0.01269
THB OMR
พฤหัสบดี
78.945
OMR THB
0.01267
THB OMR
ศุกร์
79.340
OMR THB
0.01260
THB OMR
จันทร์
80.041
OMR THB
0.01249
THB OMR
อังคาร
79.957
OMR THB
0.01251
THB OMR
พุธ
79.890
OMR THB
0.01252
THB OMR
พฤหัสบดี
79.442
OMR THB
0.01259
THB OMR
ศุกร์
80.038
OMR THB
0.01249
THB OMR
จันทร์
79.925
OMR THB
0.01251
THB OMR
อังคาร
79.984
OMR THB
0.01250
THB OMR
พุธ
80.069
OMR THB
0.01249
THB OMR
พฤหัสบดี
80.137
OMR THB
0.01248
THB OMR
ศุกร์
80.195
OMR THB
0.01247
THB OMR
จันทร์
80.365
OMR THB
0.01244
THB OMR
อังคาร
80.577
OMR THB
0.01241
THB OMR
พุธ
80.695
OMR THB
0.01239
THB OMR
พฤหัสบดี
80.839
OMR THB
0.01237
THB OMR
ศุกร์
80.874
OMR THB
0.01236
THB OMR
จันทร์
81.091
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.291
OMR THB
0.01230
THB OMR
พุธ
81.299
OMR THB
0.01230
THB OMR
พฤหัสบดี
81.465
OMR THB
0.01228
THB OMR
ศุกร์
81.159
OMR THB
0.01232
THB OMR
จันทร์
81.634
OMR THB
0.01225
THB OMR
อังคาร
81.625
OMR THB
0.01225
THB OMR
พุธ
81.488
OMR THB
0.01227
THB OMR
พฤหัสบดี
81.853
OMR THB
0.01222
THB OMR
ศุกร์
81.775
OMR THB
0.01223
THB OMR
จันทร์
81.957
OMR THB
0.01220
THB OMR
อังคาร
82.140
OMR THB
0.01217
THB OMR
พุธ
81.623
OMR THB
0.01225
THB OMR
พฤหัสบดี
81.359
OMR THB
0.01229
THB OMR
ศุกร์
81.192
OMR THB
0.01232
THB OMR
จันทร์
81.139
OMR THB
0.01232
THB OMR
อังคาร
81.326
OMR THB
0.01230
THB OMR
พุธ
81.534
OMR THB
0.01226
THB OMR
พฤหัสบดี
81.471
OMR THB
0.01227
THB OMR
ศุกร์
81.615
OMR THB
0.01225
THB OMR
จันทร์
81.721
OMR THB
0.01224
THB OMR
อังคาร
81.620
OMR THB
0.01225
THB OMR
พุธ
81.573
OMR THB
0.01226
THB OMR
พฤหัสบดี
81.165
OMR THB
0.01232
THB OMR
ศุกร์
81.062
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
81.118
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.052
OMR THB
0.01234
THB OMR
พุธ
80.916
OMR THB
0.01236
THB OMR
พฤหัสบดี
81.259
OMR THB
0.01231
THB OMR
ศุกร์
81.049
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
80.846
OMR THB
0.01237
THB OMR
อังคาร
80.828
OMR THB
0.01237
THB OMR
พุธ
81.220
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.552
OMR THB
0.01226
THB OMR
ศุกร์
81.526
OMR THB
0.01227
THB OMR
จันทร์
81.712
OMR THB
0.01224
THB OMR
อังคาร
81.838
OMR THB
0.01222
THB OMR
พุธ
81.770
OMR THB
0.01223
THB OMR
พฤหัสบดี
81.628
OMR THB
0.01225
THB OMR
ศุกร์
81.642
OMR THB
0.01225
THB OMR
จันทร์
81.568
OMR THB
0.01226
THB OMR
อังคาร
81.617
OMR THB
0.01225
THB OMR
พุธ
81.277
OMR THB
0.01230
THB OMR
พฤหัสบดี
81.400
OMR THB
0.01229
THB OMR
ศุกร์
81.309
OMR THB
0.01230
THB OMR
จันทร์
81.107
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.081
OMR THB
0.01233
THB OMR
พุธ
81.063
OMR THB
0.01234
THB OMR
พฤหัสบดี
80.985
OMR THB
0.01235
THB OMR
ศุกร์
81.340
OMR THB
0.01229
THB OMR
จันทร์
81.114
OMR THB
0.01233
THB OMR
อังคาร
81.126
OMR THB
0.01233
THB OMR
พุธ
81.048
OMR THB
0.01234
THB OMR
พฤหัสบดี
81.069
OMR THB
0.01234
THB OMR
ศุกร์
80.775
OMR THB
0.01238
THB OMR
จันทร์
80.933
OMR THB
0.01236
THB OMR
อังคาร
80.942
OMR THB
0.01235
THB OMR
พุธ
81.057
OMR THB
0.01234
THB OMR
พฤหัสบดี
81.692
OMR THB
0.01224
THB OMR
ศุกร์
81.767
OMR THB
0.01223
THB OMR
จันทร์
82.206
OMR THB
0.01216
THB OMR
อังคาร
82.557
OMR THB
0.01211
THB OMR
พุธ
82.831
OMR THB
0.01207
THB OMR
พฤหัสบดี
82.804
OMR THB
0.01208
THB OMR
ศุกร์
82.663
OMR THB
0.01210
THB OMR
จันทร์
83.056
OMR THB
0.01204
THB OMR
อังคาร
83.395
OMR THB
0.01199
THB OMR
พุธ
83.342
OMR THB
0.01200
THB OMR
พฤหัสบดี
83.382
OMR THB
0.01199
THB OMR
ศุกร์
83.717
OMR THB
0.01194
THB OMR
จันทร์
83.527
OMR THB
0.01197
THB OMR
อังคาร
83.695
OMR THB
0.01195
THB OMR
พุธ
83.890
OMR THB
0.01192
THB OMR
พฤหัสบดี
84.469
OMR THB
0.01184
THB OMR
ศุกร์
84.570
OMR THB
0.01182
THB OMR
จันทร์
84.989
OMR THB
0.01177
THB OMR
อังคาร
84.806
OMR THB
0.01179
THB OMR
พุธ
84.979
OMR THB
0.01177
THB OMR
พฤหัสบดี
84.958
OMR THB
0.01177
THB OMR
ศุกร์
85.166
OMR THB
0.01174
THB OMR
จันทร์
85.438
OMR THB
0.01170
THB OMR
อังคาร
85.402
OMR THB
0.01171
THB OMR
พุธ
85.421
OMR THB
0.01171
THB OMR
พฤหัสบดี
85.463
OMR THB
0.01170
THB OMR
ศุกร์
85.655
OMR THB
0.01167
THB OMR
จันทร์
85.725
OMR THB
0.01167
THB OMR
อังคาร
85.691
OMR THB
0.01167
THB OMR
พุธ
85.454
OMR THB
0.01170
THB OMR
พฤหัสบดี
85.495
OMR THB
0.01170
THB OMR
ศุกร์
85.450
OMR THB
0.01170
THB OMR
จันทร์
85.666
OMR THB
0.01167
THB OMR
อังคาร
85.907
OMR THB
0.01164
THB OMR
พุธ
86.138
OMR THB
0.01161
THB OMR
พฤหัสบดี
86.405
OMR THB
0.01157
THB OMR
ศุกร์
86.755
OMR THB
0.01153
THB OMR
จันทร์
86.962
OMR THB
0.01150
THB OMR
อังคาร
86.949
OMR THB
0.01150
THB OMR
พุธ
86.714
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
85.949
OMR THB
0.01163
THB OMR
ศุกร์
86.713
OMR THB
0.01153
THB OMR
จันทร์
86.931
OMR THB
0.01150
THB OMR
อังคาร
86.519
OMR THB
0.01156
THB OMR
พุธ
86.673
OMR THB
0.01154
THB OMR
พฤหัสบดี
86.703
OMR THB
0.01153
THB OMR
ศุกร์
86.798
OMR THB
0.01152
THB OMR
จันทร์
86.717
OMR THB
0.01153
THB OMR
อังคาร
85.618
OMR THB
0.01168
THB OMR
พุธ
85.091
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
85.121
OMR THB
0.01175
THB OMR
ศุกร์
84.891
OMR THB
0.01178
THB OMR
จันทร์
84.390
OMR THB
0.01185
THB OMR
อังคาร
83.868
OMR THB
0.01192
THB OMR
พุธ
84.129
OMR THB
0.01189
THB OMR
พฤหัสบดี
84.395
OMR THB
0.01185
THB OMR
ศุกร์
84.783
OMR THB
0.01179
THB OMR
จันทร์
84.390
OMR THB
0.01185
THB OMR
อังคาร
84.754
OMR THB
0.01180
THB OMR
พุธ
85.218
OMR THB
0.01173
THB OMR
พฤหัสบดี
85.075
OMR THB
0.01175
THB OMR
ศุกร์
84.968
OMR THB
0.01177
THB OMR
จันทร์
85.612
OMR THB
0.01168
THB OMR
อังคาร
85.690
OMR THB
0.01167
THB OMR
พุธ
85.465
OMR THB
0.01170
THB OMR
พฤหัสบดี
85.947
OMR THB
0.01164
THB OMR
ศุกร์
86.451
OMR THB
0.01157
THB OMR
จันทร์
86.710
OMR THB
0.01153
THB OMR
อังคาร
86.767
OMR THB
0.01153
THB OMR
พุธ
86.982
OMR THB
0.01150
THB OMR
พฤหัสบดี
86.420
OMR THB
0.01157
THB OMR
ศุกร์
86.855
OMR THB
0.01151
THB OMR
จันทร์
87.310
OMR THB
0.01145
THB OMR
อังคาร
87.804
OMR THB
0.01139
THB OMR
พุธ
88.082
OMR THB
0.01135
THB OMR
พฤหัสบดี
88.147
OMR THB
0.01134
THB OMR
ศุกร์
87.453
OMR THB
0.01143
THB OMR
จันทร์
87.885
OMR THB
0.01138
THB OMR
อังคาร
87.855
OMR THB
0.01138
THB OMR
พุธ
88.222
OMR THB
0.01134
THB OMR
พฤหัสบดี
87.828
OMR THB
0.01139
THB OMR
ศุกร์
88.091
OMR THB
0.01135
THB OMR
จันทร์
88.102
OMR THB
0.01135
THB OMR
อังคาร
86.714
OMR THB
0.01153
THB OMR
พุธ
86.587
OMR THB
0.01155
THB OMR
พฤหัสบดี
86.383
OMR THB
0.01158
THB OMR
ศุกร์
86.652
OMR THB
0.01154
THB OMR
จันทร์
87.032
OMR THB
0.01149
THB OMR
อังคาร
86.663
OMR THB
0.01154
THB OMR
พุธ
86.758
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.814
OMR THB
0.01152
THB OMR
ศุกร์
86.651
OMR THB
0.01154
THB OMR
จันทร์
86.066
OMR THB
0.01162
THB OMR
อังคาร
86.047
OMR THB
0.01162
THB OMR
พุธ
86.758
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.569
OMR THB
0.01155
THB OMR
ศุกร์
86.346
OMR THB
0.01158
THB OMR
จันทร์
86.749
OMR THB
0.01153
THB OMR
อังคาร
86.436
OMR THB
0.01157
THB OMR
พุธ
86.655
OMR THB
0.01154
THB OMR
พฤหัสบดี
86.927
OMR THB
0.01150
THB OMR
ศุกร์
86.598
OMR THB
0.01155
THB OMR
จันทร์
85.862
OMR THB
0.01165
THB OMR
อังคาร
85.247
OMR THB
0.01173
THB OMR
พุธ
85.251
OMR THB
0.01173
THB OMR
พฤหัสบดี
85.544
OMR THB
0.01169
THB OMR
ศุกร์
85.400
OMR THB
0.01171
THB OMR
จันทร์
85.140
OMR THB
0.01175
THB OMR
อังคาร
85.010
OMR THB
0.01176
THB OMR
พุธ
85.122
OMR THB
0.01175
THB OMR
พฤหัสบดี
84.695
OMR THB
0.01181
THB OMR
ศุกร์
85.168
OMR THB
0.01174
THB OMR
จันทร์
85.580
OMR THB
0.01168
THB OMR
อังคาร
86.063
OMR THB
0.01162
THB OMR
พุธ
86.717
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.739
OMR THB
0.01153
THB OMR
ศุกร์
87.487
OMR THB
0.01143
THB OMR
จันทร์
87.506
OMR THB
0.01143
THB OMR
อังคาร
87.432
OMR THB
0.01144
THB OMR
พุธ
87.598
OMR THB
0.01142
THB OMR
พฤหัสบดี
88.049
OMR THB
0.01136
THB OMR
ศุกร์
88.029
OMR THB
0.01136
THB OMR
จันทร์
88.063
OMR THB
0.01136
THB OMR
อังคาร
87.568
OMR THB
0.01142
THB OMR
พุธ
87.047
OMR THB
0.01149
THB OMR
พฤหัสบดี
87.055
OMR THB
0.01149
THB OMR
ศุกร์
87.580
OMR THB
0.01142
THB OMR
จันทร์
86.705
OMR THB
0.01153
THB OMR
อังคาร
86.857
OMR THB
0.01151
THB OMR
พุธ
86.916
OMR THB
0.01151
THB OMR
พฤหัสบดี
86.888
OMR THB
0.01151
THB OMR
ศุกร์
86.725
OMR THB
0.01153
THB OMR
จันทร์
87.289
OMR THB
0.01146
THB OMR
อังคาร
87.651
OMR THB
0.01141
THB OMR
พุธ
87.782
OMR THB
0.01139
THB OMR
พฤหัสบดี
87.162
OMR THB
0.01147
THB OMR
ศุกร์
86.861
OMR THB
0.01151
THB OMR
จันทร์
87.257
OMR THB
0.01146
THB OMR
อังคาร
87.068
OMR THB
0.01149
THB OMR
พุธ
87.169
OMR THB
0.01147
THB OMR
พฤหัสบดี
86.773
OMR THB
0.01152
THB OMR
ศุกร์
86.274
OMR THB
0.01159
THB OMR