อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 77.381 (31/12/2562) เฉลี่ย = 80.750 สูงสุด = 84.005 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
83.928
OMR THB
0.01192
THB OMR
พุธ
84.005
OMR THB
0.01190
THB OMR
พฤหัสบดี
83.382
OMR THB
0.01199
THB OMR
ศุกร์
83.434
OMR THB
0.01199
THB OMR
จันทร์
83.286
OMR THB
0.01201
THB OMR
อังคาร
83.452
OMR THB
0.01198
THB OMR
พุธ
83.311
OMR THB
0.01200
THB OMR
พฤหัสบดี
83.050
OMR THB
0.01204
THB OMR
ศุกร์
82.933
OMR THB
0.01206
THB OMR
จันทร์
83.054
OMR THB
0.01204
THB OMR
อังคาร
82.962
OMR THB
0.01205
THB OMR
พุธ
82.449
OMR THB
0.01213
THB OMR
พฤหัสบดี
82.512
OMR THB
0.01212
THB OMR
ศุกร์
82.528
OMR THB
0.01212
THB OMR
จันทร์
82.631
OMR THB
0.01210
THB OMR
อังคาร
82.769
OMR THB
0.01208
THB OMR
พุธ
82.567
OMR THB
0.01211
THB OMR
พฤหัสบดี
82.559
OMR THB
0.01211
THB OMR
ศุกร์
82.315
OMR THB
0.01215
THB OMR
จันทร์
82.074
OMR THB
0.01218
THB OMR
อังคาร
81.975
OMR THB
0.01220
THB OMR
พุธ
81.586
OMR THB
0.01226
THB OMR
พฤหัสบดี
81.275
OMR THB
0.01230
THB OMR
ศุกร์
81.362
OMR THB
0.01229
THB OMR
จันทร์
81.477
OMR THB
0.01227
THB OMR
อังคาร
81.377
OMR THB
0.01229
THB OMR
พุธ
81.237
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.301
OMR THB
0.01230
THB OMR
ศุกร์
81.836
OMR THB
0.01222
THB OMR
จันทร์
81.665
OMR THB
0.01225
THB OMR
อังคาร
81.499
OMR THB
0.01227
THB OMR
พุธ
81.495
OMR THB
0.01227
THB OMR
พฤหัสบดี
81.507
OMR THB
0.01227
THB OMR
ศุกร์
81.327
OMR THB
0.01230
THB OMR
จันทร์
81.223
OMR THB
0.01231
THB OMR
อังคาร
81.174
OMR THB
0.01232
THB OMR
พุธ
80.860
OMR THB
0.01237
THB OMR
พฤหัสบดี
81.088
OMR THB
0.01233
THB OMR
ศุกร์
81.501
OMR THB
0.01227
THB OMR
จันทร์
81.324
OMR THB
0.01230
THB OMR
อังคาร
81.413
OMR THB
0.01228
THB OMR
พุธ
81.618
OMR THB
0.01225
THB OMR
พฤหัสบดี
81.898
OMR THB
0.01221
THB OMR
ศุกร์
82.466
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
82.865
OMR THB
0.01207
THB OMR
อังคาร
82.742
OMR THB
0.01209
THB OMR
พุธ
82.873
OMR THB
0.01207
THB OMR
พฤหัสบดี
82.712
OMR THB
0.01209
THB OMR
ศุกร์
82.641
OMR THB
0.01210
THB OMR
จันทร์
82.536
OMR THB
0.01212
THB OMR
อังคาร
82.280
OMR THB
0.01215
THB OMR
พุธ
82.185
OMR THB
0.01217
THB OMR
พฤหัสบดี
82.674
OMR THB
0.01210
THB OMR
ศุกร์
82.450
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
82.429
OMR THB
0.01213
THB OMR
อังคาร
82.364
OMR THB
0.01214
THB OMR
พุธ
82.575
OMR THB
0.01211
THB OMR
พฤหัสบดี
82.453
OMR THB
0.01213
THB OMR
ศุกร์
82.424
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
82.184
OMR THB
0.01217
THB OMR
อังคาร
82.268
OMR THB
0.01216
THB OMR
พุธ
82.763
OMR THB
0.01208
THB OMR
พฤหัสบดี
82.662
OMR THB
0.01210
THB OMR
ศุกร์
82.537
OMR THB
0.01212
THB OMR
จันทร์
82.508
OMR THB
0.01212
THB OMR
อังคาร
82.574
OMR THB
0.01211
THB OMR
พุธ
82.546
OMR THB
0.01211
THB OMR
พฤหัสบดี
82.626
OMR THB
0.01210
THB OMR
ศุกร์
82.950
OMR THB
0.01206
THB OMR
จันทร์
83.095
OMR THB
0.01203
THB OMR
อังคาร
82.652
OMR THB
0.01210
THB OMR
พุธ
82.644
OMR THB
0.01210
THB OMR
พฤหัสบดี
82.680
OMR THB
0.01209
THB OMR
ศุกร์
82.625
OMR THB
0.01210
THB OMR
จันทร์
82.617
OMR THB
0.01210
THB OMR
อังคาร
82.748
OMR THB
0.01208
THB OMR
พุธ
82.637
OMR THB
0.01210
THB OMR
พฤหัสบดี
82.753
OMR THB
0.01208
THB OMR
ศุกร์
82.757
OMR THB
0.01208
THB OMR
จันทร์
82.802
OMR THB
0.01208
THB OMR
อังคาร
83.090
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
83.263
OMR THB
0.01201
THB OMR
พฤหัสบดี
83.487
OMR THB
0.01198
THB OMR
ศุกร์
83.183
OMR THB
0.01202
THB OMR
จันทร์
83.047
OMR THB
0.01204
THB OMR
อังคาร
83.049
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
82.998
OMR THB
0.01205
THB OMR
พฤหัสบดี
83.298
OMR THB
0.01201
THB OMR
ศุกร์
83.295
OMR THB
0.01201
THB OMR
จันทร์
82.936
OMR THB
0.01206
THB OMR
อังคาร
82.969
OMR THB
0.01205
THB OMR
พุธ
82.695
OMR THB
0.01209
THB OMR
พฤหัสบดี
82.656
OMR THB
0.01210
THB OMR
ศุกร์
82.109
OMR THB
0.01218
THB OMR
จันทร์
82.401
OMR THB
0.01214
THB OMR
อังคาร
81.929
OMR THB
0.01221
THB OMR
พุธ
82.187
OMR THB
0.01217
THB OMR
พฤหัสบดี
82.126
OMR THB
0.01218
THB OMR
ศุกร์
82.577
OMR THB
0.01211
THB OMR
จันทร์
82.832
OMR THB
0.01207
THB OMR
อังคาร
83.067
OMR THB
0.01204
THB OMR
พุธ
83.048
OMR THB
0.01204
THB OMR
พฤหัสบดี
83.161
OMR THB
0.01202
THB OMR
ศุกร์
82.802
OMR THB
0.01208
THB OMR
จันทร์
82.805
OMR THB
0.01208
THB OMR
อังคาร
82.758
OMR THB
0.01208
THB OMR
พุธ
82.731
OMR THB
0.01209
THB OMR
พฤหัสบดี
82.705
OMR THB
0.01209
THB OMR
ศุกร์
82.432
OMR THB
0.01213
THB OMR
จันทร์
81.759
OMR THB
0.01223
THB OMR
อังคาร
81.421
OMR THB
0.01228
THB OMR
พุธ
81.517
OMR THB
0.01227
THB OMR
พฤหัสบดี
81.528
OMR THB
0.01227
THB OMR
ศุกร์
81.508
OMR THB
0.01227
THB OMR
จันทร์
81.478
OMR THB
0.01227
THB OMR
อังคาร
81.418
OMR THB
0.01228
THB OMR
พุธ
81.240
OMR THB
0.01231
THB OMR
พฤหัสบดี
81.259
OMR THB
0.01231
THB OMR
ศุกร์
81.066
OMR THB
0.01234
THB OMR
จันทร์
81.510
OMR THB
0.01227
THB OMR
อังคาร
81.197
OMR THB
0.01232
THB OMR
พุธ
81.273
OMR THB
0.01230
THB OMR
พฤหัสบดี
80.249
OMR THB
0.01246
THB OMR
ศุกร์
79.896
OMR THB
0.01252
THB OMR
อาทิตย์
80.069
OMR THB
0.01249
THB OMR
จันทร์
79.748
OMR THB
0.01254
THB OMR
อังคาร
79.862
OMR THB
0.01252
THB OMR
พุธ
80.029
OMR THB
0.01250
THB OMR
พฤหัสบดี
80.073
OMR THB
0.01249
THB OMR
ศุกร์
79.801
OMR THB
0.01253
THB OMR
จันทร์
79.709
OMR THB
0.01255
THB OMR
พุธ
79.493
OMR THB
0.01258
THB OMR
พฤหัสบดี
79.713
OMR THB
0.01255
THB OMR
ศุกร์
79.759
OMR THB
0.01254
THB OMR
จันทร์
80.096
OMR THB
0.01249
THB OMR
อังคาร
80.198
OMR THB
0.01247
THB OMR
พุธ
80.167
OMR THB
0.01247
THB OMR
พฤหัสบดี
79.630
OMR THB
0.01256
THB OMR
ศุกร์
80.391
OMR THB
0.01244
THB OMR
จันทร์
80.391
OMR THB
0.01244
THB OMR
อังคาร
80.358
OMR THB
0.01244
THB OMR
พุธ
80.460
OMR THB
0.01243
THB OMR
พฤหัสบดี
80.345
OMR THB
0.01245
THB OMR
ศุกร์
80.036
OMR THB
0.01249
THB OMR
จันทร์
80.243
OMR THB
0.01246
THB OMR
อังคาร
80.387
OMR THB
0.01244
THB OMR
พุธ
80.307
OMR THB
0.01245
THB OMR
พฤหัสบดี
80.357
OMR THB
0.01244
THB OMR
ศุกร์
80.369
OMR THB
0.01244
THB OMR
จันทร์
80.254
OMR THB
0.01246
THB OMR
อังคาร
80.147
OMR THB
0.01248
THB OMR
พุธ
79.983
OMR THB
0.01250
THB OMR
พฤหัสบดี
80.320
OMR THB
0.01245
THB OMR
ศุกร์
80.030
OMR THB
0.01250
THB OMR
จันทร์
80.090
OMR THB
0.01249
THB OMR
อังคาร
80.020
OMR THB
0.01250
THB OMR
พุธ
80.103
OMR THB
0.01248
THB OMR
พฤหัสบดี
79.999
OMR THB
0.01250
THB OMR
ศุกร์
79.906
OMR THB
0.01251
THB OMR
จันทร์
80.196
OMR THB
0.01247
THB OMR
อังคาร
80.224
OMR THB
0.01247
THB OMR
พุธ
80.187
OMR THB
0.01247
THB OMR
พฤหัสบดี
80.313
OMR THB
0.01245
THB OMR
ศุกร์
80.367
OMR THB
0.01244
THB OMR
จันทร์
80.207
OMR THB
0.01247
THB OMR
อังคาร
80.076
OMR THB
0.01249
THB OMR
พุธ
80.049
OMR THB
0.01249
THB OMR
พฤหัสบดี
80.155
OMR THB
0.01248
THB OMR
ศุกร์
79.911
OMR THB
0.01251
THB OMR
จันทร์
79.595
OMR THB
0.01256
THB OMR
อังคาร
79.503
OMR THB
0.01258
THB OMR
พุธ
79.637
OMR THB
0.01256
THB OMR
พฤหัสบดี
79.611
OMR THB
0.01256
THB OMR
ศุกร์
79.545
OMR THB
0.01257
THB OMR
จันทร์
79.686
OMR THB
0.01255
THB OMR
อังคาร
79.766
OMR THB
0.01254
THB OMR
พุธ
79.595
OMR THB
0.01256
THB OMR
พฤหัสบดี
79.480
OMR THB
0.01258
THB OMR
ศุกร์
79.769
OMR THB
0.01254
THB OMR
จันทร์
79.686
OMR THB
0.01255
THB OMR
อังคาร
79.636
OMR THB
0.01256
THB OMR
พุธ
79.550
OMR THB
0.01257
THB OMR
พฤหัสบดี
79.209
OMR THB
0.01262
THB OMR
ศุกร์
79.124
OMR THB
0.01264
THB OMR
จันทร์
79.397
OMR THB
0.01259
THB OMR
อังคาร
79.505
OMR THB
0.01258
THB OMR
พุธ
79.415
OMR THB
0.01259
THB OMR
พฤหัสบดี
79.442
OMR THB
0.01259
THB OMR
ศุกร์
79.252
OMR THB
0.01262
THB OMR
จันทร์
79.361
OMR THB
0.01260
THB OMR
อังคาร
79.490
OMR THB
0.01258
THB OMR
พุธ
79.471
OMR THB
0.01258
THB OMR
พฤหัสบดี
79.665
OMR THB
0.01255
THB OMR
ศุกร์
79.685
OMR THB
0.01255
THB OMR
จันทร์
79.550
OMR THB
0.01257
THB OMR
อังคาร
79.779
OMR THB
0.01253
THB OMR
พุธ
79.723
OMR THB
0.01254
THB OMR
พฤหัสบดี
79.487
OMR THB
0.01258
THB OMR
ศุกร์
79.100
OMR THB
0.01264
THB OMR
จันทร์
79.180
OMR THB
0.01263
THB OMR
อังคาร
79.099
OMR THB
0.01264
THB OMR
พุธ
78.893
OMR THB
0.01268
THB OMR
พฤหัสบดี
79.061
OMR THB
0.01265
THB OMR
ศุกร์
79.087
OMR THB
0.01264
THB OMR
จันทร์
79.052
OMR THB
0.01265
THB OMR
อังคาร
78.997
OMR THB
0.01266
THB OMR
พุธ
79.098
OMR THB
0.01264
THB OMR
พฤหัสบดี
78.817
OMR THB
0.01269
THB OMR
ศุกร์
78.795
OMR THB
0.01269
THB OMR
จันทร์
78.699
OMR THB
0.01271
THB OMR
อังคาร
78.799
OMR THB
0.01269
THB OMR
พุธ
78.855
OMR THB
0.01268
THB OMR
พฤหัสบดี
78.731
OMR THB
0.01270
THB OMR
ศุกร์
78.464
OMR THB
0.01274
THB OMR
จันทร์
78.517
OMR THB
0.01274
THB OMR
อังคาร
78.537
OMR THB
0.01273
THB OMR
พุธ
78.589
OMR THB
0.01272
THB OMR
พฤหัสบดี
78.487
OMR THB
0.01274
THB OMR
ศุกร์
78.445
OMR THB
0.01275
THB OMR
จันทร์
78.535
OMR THB
0.01273
THB OMR
อังคาร
78.512
OMR THB
0.01274
THB OMR
พุธ
78.825
OMR THB
0.01269
THB OMR
พฤหัสบดี
78.909
OMR THB
0.01267
THB OMR
ศุกร์
78.939
OMR THB
0.01267
THB OMR
จันทร์
78.888
OMR THB
0.01268
THB OMR
อังคาร
78.938
OMR THB
0.01267
THB OMR
พุธ
78.681
OMR THB
0.01271
THB OMR
พฤหัสบดี
78.555
OMR THB
0.01273
THB OMR
ศุกร์
78.681
OMR THB
0.01271
THB OMR
จันทร์
78.677
OMR THB
0.01271
THB OMR
อังคาร
78.575
OMR THB
0.01273
THB OMR
พุธ
78.500
OMR THB
0.01274
THB OMR
พฤหัสบดี
78.559
OMR THB
0.01273
THB OMR
ศุกร์
78.532
OMR THB
0.01273
THB OMR
จันทร์
78.608
OMR THB
0.01272
THB OMR
อังคาร
78.578
OMR THB
0.01273
THB OMR
พุธ
78.630
OMR THB
0.01272
THB OMR
พฤหัสบดี
78.647
OMR THB
0.01272
THB OMR
ศุกร์
78.582
OMR THB
0.01273
THB OMR
จันทร์
78.767
OMR THB
0.01270
THB OMR
อังคาร
78.740
OMR THB
0.01270
THB OMR
พุธ
78.795
OMR THB
0.01269
THB OMR
พฤหัสบดี
78.931
OMR THB
0.01267
THB OMR
ศุกร์
78.887
OMR THB
0.01268
THB OMR
จันทร์
78.829
OMR THB
0.01269
THB OMR
อังคาร
78.814
OMR THB
0.01269
THB OMR
พุธ
78.697
OMR THB
0.01271
THB OMR
พฤหัสบดี
78.455
OMR THB
0.01275
THB OMR
ศุกร์
78.544
OMR THB
0.01273
THB OMR
จันทร์
78.632
OMR THB
0.01272
THB OMR
อังคาร
78.570
OMR THB
0.01273
THB OMR
พุธ
78.585
OMR THB
0.01273
THB OMR
พฤหัสบดี
78.506
OMR THB
0.01274
THB OMR
ศุกร์
78.523
OMR THB
0.01274
THB OMR
จันทร์
78.491
OMR THB
0.01274
THB OMR
อังคาร
78.432
OMR THB
0.01275
THB OMR
พุธ
78.385
OMR THB
0.01276
THB OMR
พฤหัสบดี
78.358
OMR THB
0.01276
THB OMR
ศุกร์
78.357
OMR THB
0.01276
THB OMR
จันทร์
77.839
OMR THB
0.01285
THB OMR
อังคาร
77.381
OMR THB
0.01292
THB OMR