อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 88.817 (2/1/2567) เฉลี่ย = 93.705 สูงสุด = 96.646 (1/5/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
89.416
OMR THB
0.01118
THB OMR
อังคาร
88.817
OMR THB
0.01126
THB OMR
พุธ
89.341
OMR THB
0.01119
THB OMR
พฤหัสบดี
89.668
OMR THB
0.01115
THB OMR
ศุกร์
90.324
OMR THB
0.01107
THB OMR
จันทร์
91.002
OMR THB
0.01099
THB OMR
อังคาร
90.980
OMR THB
0.01099
THB OMR
พุธ
91.054
OMR THB
0.01098
THB OMR
พฤหัสบดี
91.210
OMR THB
0.01096
THB OMR
ศุกร์
91.132
OMR THB
0.01097
THB OMR
จันทร์
90.876
OMR THB
0.01100
THB OMR
อังคาร
92.095
OMR THB
0.01086
THB OMR
พุธ
92.364
OMR THB
0.01083
THB OMR
พฤหัสบดี
92.490
OMR THB
0.01081
THB OMR
ศุกร์
92.292
OMR THB
0.01084
THB OMR
จันทร์
92.750
OMR THB
0.01078
THB OMR
อังคาร
92.929
OMR THB
0.01076
THB OMR
พุธ
92.784
OMR THB
0.01078
THB OMR
พฤหัสบดี
92.817
OMR THB
0.01077
THB OMR
ศุกร์
92.456
OMR THB
0.01082
THB OMR
จันทร์
92.514
OMR THB
0.01081
THB OMR
อังคาร
92.029
OMR THB
0.01087
THB OMR
พุธ
92.274
OMR THB
0.01084
THB OMR
พฤหัสบดี
92.354
OMR THB
0.01083
THB OMR
ศุกร์
91.600
OMR THB
0.01092
THB OMR
จันทร์
92.965
OMR THB
0.01076
THB OMR
อังคาร
92.779
OMR THB
0.01078
THB OMR
พุธ
92.670
OMR THB
0.01079
THB OMR
พฤหัสบดี
93.178
OMR THB
0.01073
THB OMR
ศุกร์
93.452
OMR THB
0.01070
THB OMR
จันทร์
93.288
OMR THB
0.01072
THB OMR
อังคาร
92.882
OMR THB
0.01077
THB OMR
พุธ
94.035
OMR THB
0.01063
THB OMR
พฤหัสบดี
93.993
OMR THB
0.01064
THB OMR
ศุกร์
93.654
OMR THB
0.01068
THB OMR
จันทร์
93.647
OMR THB
0.01068
THB OMR
อังคาร
93.711
OMR THB
0.01067
THB OMR
พุธ
93.109
OMR THB
0.01074
THB OMR
พฤหัสบดี
93.148
OMR THB
0.01074
THB OMR
ศุกร์
93.810
OMR THB
0.01066
THB OMR
จันทร์
93.236
OMR THB
0.01073
THB OMR
อังคาร
93.182
OMR THB
0.01073
THB OMR
พุธ
93.702
OMR THB
0.01067
THB OMR
พฤหัสบดี
93.467
OMR THB
0.01070
THB OMR
ศุกร์
93.371
OMR THB
0.01071
THB OMR
จันทร์
93.171
OMR THB
0.01073
THB OMR
อังคาร
93.135
OMR THB
0.01074
THB OMR
พุธ
92.924
OMR THB
0.01076
THB OMR
พฤหัสบดี
92.484
OMR THB
0.01081
THB OMR
ศุกร์
92.176
OMR THB
0.01085
THB OMR
จันทร์
92.112
OMR THB
0.01086
THB OMR
อังคาร
92.509
OMR THB
0.01081
THB OMR
พุธ
92.832
OMR THB
0.01077
THB OMR
พฤหัสบดี
92.605
OMR THB
0.01080
THB OMR
ศุกร์
93.171
OMR THB
0.01073
THB OMR
จันทร์
93.515
OMR THB
0.01069
THB OMR
อังคาร
93.843
OMR THB
0.01066
THB OMR
พุธ
94.103
OMR THB
0.01063
THB OMR
พฤหัสบดี
93.759
OMR THB
0.01067
THB OMR
ศุกร์
94.691
OMR THB
0.01056
THB OMR
จันทร์
94.605
OMR THB
0.01057
THB OMR
อังคาร
94.280
OMR THB
0.01061
THB OMR
พุธ
94.620
OMR THB
0.01057
THB OMR
พฤหัสบดี
94.880
OMR THB
0.01054
THB OMR
ศุกร์
94.563
OMR THB
0.01058
THB OMR
จันทร์
94.786
OMR THB
0.01055
THB OMR
อังคาร
95.348
OMR THB
0.01049
THB OMR
พุธ
95.483
OMR THB
0.01047
THB OMR
พฤหัสบดี
95.419
OMR THB
0.01048
THB OMR
ศุกร์
95.266
OMR THB
0.01050
THB OMR
จันทร์
95.405
OMR THB
0.01048
THB OMR
อังคาร
94.593
OMR THB
0.01057
THB OMR
พุธ
94.625
OMR THB
0.01057
THB OMR
พฤหัสบดี
95.123
OMR THB
0.01051
THB OMR
ศุกร์
94.959
OMR THB
0.01053
THB OMR
จันทร์
95.455
OMR THB
0.01048
THB OMR
อังคาร
95.382
OMR THB
0.01048
THB OMR
พุธ
95.768
OMR THB
0.01044
THB OMR
พฤหัสบดี
95.610
OMR THB
0.01046
THB OMR
ศุกร์
95.882
OMR THB
0.01043
THB OMR
จันทร์
96.227
OMR THB
0.01039
THB OMR
อังคาร
96.326
OMR THB
0.01038
THB OMR
พุธ
96.247
OMR THB
0.01039
THB OMR
พฤหัสบดี
96.297
OMR THB
0.01038
THB OMR
ศุกร์
96.091
OMR THB
0.01041
THB OMR
จันทร์
96.269
OMR THB
0.01039
THB OMR
อังคาร
96.369
OMR THB
0.01038
THB OMR
พุธ
96.646
OMR THB
0.01035
THB OMR
พฤหัสบดี
96.139
OMR THB
0.01040
THB OMR
ศุกร์
95.707
OMR THB
0.01045
THB OMR
จันทร์
95.642
OMR THB
0.01046
THB OMR
อังคาร
95.869
OMR THB
0.01043
THB OMR
พุธ
96.100
OMR THB
0.01041
THB OMR
พฤหัสบดี
96.022
OMR THB
0.01041
THB OMR
ศุกร์
95.476
OMR THB
0.01047
THB OMR
จันทร์
95.683
OMR THB
0.01045
THB OMR
อังคาร
95.345
OMR THB
0.01049
THB OMR
พุธ
95.041
OMR THB
0.01052
THB OMR
พฤหัสบดี
93.949
OMR THB
0.01064
THB OMR
ศุกร์
94.383
OMR THB
0.01060
THB OMR
จันทร์
93.748
OMR THB
0.01067
THB OMR
อังคาร
94.430
OMR THB
0.01059
THB OMR