อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 เรียลโอมาน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น เรียลโอมาน
ต่ำสุด = 84.968 (30/1/2566) เฉลี่ย = 90.528 สูงสุด = 96.530 (9/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง เรียลโอมาน และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
89.910
OMR THB
0.01112
THB OMR
อังคาร
89.546
OMR THB
0.01117
THB OMR
พุธ
88.479
OMR THB
0.01130
THB OMR
พฤหัสบดี
88.084
OMR THB
0.01135
THB OMR
ศุกร์
88.557
OMR THB
0.01129
THB OMR
จันทร์
87.228
OMR THB
0.01146
THB OMR
อังคาร
87.176
OMR THB
0.01147
THB OMR
พุธ
86.717
OMR THB
0.01153
THB OMR
พฤหัสบดี
86.867
OMR THB
0.01151
THB OMR
ศุกร์
85.742
OMR THB
0.01166
THB OMR
จันทร์
85.885
OMR THB
0.01164
THB OMR
อังคาร
86.193
OMR THB
0.01160
THB OMR
พุธ
85.514
OMR THB
0.01169
THB OMR
พฤหัสบดี
85.951
OMR THB
0.01163
THB OMR
ศุกร์
85.280
OMR THB
0.01173
THB OMR
จันทร์
85.235
OMR THB
0.01173
THB OMR
อังคาร
85.332
OMR THB
0.01172
THB OMR
พุธ
85.447
OMR THB
0.01170
THB OMR
พฤหัสบดี
85.127
OMR THB
0.01175
THB OMR
ศุกร์
85.427
OMR THB
0.01171
THB OMR
จันทร์
84.968
OMR THB
0.01177
THB OMR
อังคาร
86.039
OMR THB
0.01162
THB OMR
พุธ
85.540
OMR THB
0.01169
THB OMR
พฤหัสบดี
85.422
OMR THB
0.01171
THB OMR
ศุกร์
85.751
OMR THB
0.01166
THB OMR
จันทร์
87.635
OMR THB
0.01141
THB OMR
อังคาร
87.439
OMR THB
0.01144
THB OMR
พุธ
87.153
OMR THB
0.01147
THB OMR
พฤหัสบดี
87.007
OMR THB
0.01149
THB OMR
ศุกร์
87.889
OMR THB
0.01138
THB OMR
จันทร์
88.101
OMR THB
0.01135
THB OMR
อังคาร
88.005
OMR THB
0.01136
THB OMR
พุธ
89.330
OMR THB
0.01119
THB OMR
พฤหัสบดี
89.284
OMR THB
0.01120
THB OMR
ศุกร์
90.029
OMR THB
0.01111
THB OMR
จันทร์
89.488
OMR THB
0.01117
THB OMR
อังคาร
90.014
OMR THB
0.01111
THB OMR
พุธ
90.013
OMR THB
0.01111
THB OMR
พฤหัสบดี
90.248
OMR THB
0.01108
THB OMR
ศุกร์
90.572
OMR THB
0.01104
THB OMR
จันทร์
91.256
OMR THB
0.01096
THB OMR
อังคาร
91.912
OMR THB
0.01088
THB OMR
พุธ
90.207
OMR THB
0.01109
THB OMR
พฤหัสบดี
90.612
OMR THB
0.01104
THB OMR
ศุกร์
90.236
OMR THB
0.01108
THB OMR
จันทร์
89.808
OMR THB
0.01113
THB OMR
อังคาร
89.903
OMR THB
0.01112
THB OMR
พุธ
91.288
OMR THB
0.01095
THB OMR
พฤหัสบดี
91.200
OMR THB
0.01096
THB OMR
ศุกร์
91.054
OMR THB
0.01098
THB OMR
จันทร์
90.102
OMR THB
0.01110
THB OMR
อังคาร
89.856
OMR THB
0.01113
THB OMR
พุธ
90.152
OMR THB
0.01109
THB OMR
พฤหัสบดี
89.514
OMR THB
0.01117
THB OMR
ศุกร์
88.994
OMR THB
0.01124
THB OMR
จันทร์
88.654
OMR THB
0.01128
THB OMR
อังคาร
89.155
OMR THB
0.01122
THB OMR
พุธ
89.478
OMR THB
0.01118
THB OMR
พฤหัสบดี
88.706
OMR THB
0.01127
THB OMR
ศุกร์
88.765
OMR THB
0.01127
THB OMR
จันทร์
89.632
OMR THB
0.01116
THB OMR
อังคาร
89.155
OMR THB
0.01122
THB OMR
พุธ
88.817
OMR THB
0.01126
THB OMR
พฤหัสบดี
89.017
OMR THB
0.01123
THB OMR
ศุกร์
88.915
OMR THB
0.01125
THB OMR
จันทร์
89.422
OMR THB
0.01118
THB OMR
อังคาร
88.999
OMR THB
0.01124
THB OMR
พุธ
88.137
OMR THB
0.01135
THB OMR
พฤหัสบดี
88.687
OMR THB
0.01128
THB OMR
ศุกร์
88.647
OMR THB
0.01128
THB OMR
จันทร์
89.259
OMR THB
0.01120
THB OMR
อังคาร
89.027
OMR THB
0.01123
THB OMR
พุธ
89.068
OMR THB
0.01123
THB OMR
พฤหัสบดี
88.743
OMR THB
0.01127
THB OMR
ศุกร์
88.609
OMR THB
0.01129
THB OMR
จันทร์
89.416
OMR THB
0.01118
THB OMR
อังคาร
89.179
OMR THB
0.01121
THB OMR
พุธ
89.716
OMR THB
0.01115
THB OMR
พฤหัสบดี
89.330
OMR THB
0.01119
THB OMR
ศุกร์
89.405
OMR THB
0.01119
THB OMR
จันทร์
89.397
OMR THB
0.01119
THB OMR
อังคาร
89.544
OMR THB
0.01117
THB OMR
พุธ
88.903
OMR THB
0.01125
THB OMR
พฤหัสบดี
88.661
OMR THB
0.01128
THB OMR
ศุกร์
88.765
OMR THB
0.01127
THB OMR
จันทร์
88.940
OMR THB
0.01124
THB OMR
อังคาร
88.973
OMR THB
0.01124
THB OMR
พุธ
88.526
OMR THB
0.01130
THB OMR
พฤหัสบดี
87.935
OMR THB
0.01137
THB OMR
ศุกร์
87.712
OMR THB
0.01140
THB OMR
จันทร์
88.007
OMR THB
0.01136
THB OMR
อังคาร
87.543
OMR THB
0.01142
THB OMR
พุธ
87.517
OMR THB
0.01143
THB OMR
พฤหัสบดี
87.726
OMR THB
0.01140
THB OMR
ศุกร์
88.401
OMR THB
0.01131
THB OMR
จันทร์
87.855
OMR THB
0.01138
THB OMR
อังคาร
88.297
OMR THB
0.01133
THB OMR
พุธ
89.103
OMR THB
0.01122
THB OMR
พฤหัสบดี
89.305
OMR THB
0.01120
THB OMR
ศุกร์
89.413
OMR THB
0.01118
THB OMR
จันทร์
89.575
OMR THB
0.01116
THB OMR
อังคาร
90.314
OMR THB
0.01107
THB OMR
พุธ
89.938
OMR THB
0.01112
THB OMR
พฤหัสบดี
90.105
OMR THB
0.01110
THB OMR
ศุกร์
90.144
OMR THB
0.01109
THB OMR
จันทร์
90.362
OMR THB
0.01107
THB OMR
อังคาร
90.387
OMR THB
0.01106
THB OMR
พุธ
90.508
OMR THB
0.01105
THB OMR
พฤหัสบดี
90.384
OMR THB
0.01106
THB OMR
ศุกร์
89.936
OMR THB
0.01112
THB OMR
จันทร์
90.754
OMR THB
0.01102
THB OMR
อังคาร
90.432
OMR THB
0.01106
THB OMR
พุธ
90.282
OMR THB
0.01108
THB OMR
พฤหัสบดี
90.586
OMR THB
0.01104
THB OMR
ศุกร์
90.024
OMR THB
0.01111
THB OMR
จันทร์
89.946
OMR THB
0.01112
THB OMR
อังคาร
89.869
OMR THB
0.01113
THB OMR
พุธ
90.225
OMR THB
0.01108
THB OMR
พฤหัสบดี
90.540
OMR THB
0.01104
THB OMR
ศุกร์
90.186
OMR THB
0.01109
THB OMR
จันทร์
90.433
OMR THB
0.01106
THB OMR
อังคาร
90.404
OMR THB
0.01106
THB OMR
พุธ
90.605
OMR THB
0.01104
THB OMR
พฤหัสบดี
91.095
OMR THB
0.01098
THB OMR
ศุกร์
91.558
OMR THB
0.01092
THB OMR
จันทร์
91.509
OMR THB
0.01093
THB OMR
อังคาร
91.712
OMR THB
0.01090
THB OMR
พุธ
92.589
OMR THB
0.01080
THB OMR
พฤหัสบดี
92.510
OMR THB
0.01081
THB OMR
ศุกร์
92.120
OMR THB
0.01086
THB OMR
จันทร์
91.572
OMR THB
0.01092
THB OMR
อังคาร
90.782
OMR THB
0.01102
THB OMR
พุธ
90.775
OMR THB
0.01102
THB OMR
พฤหัสบดี
91.127
OMR THB
0.01097
THB OMR
ศุกร์
91.654
OMR THB
0.01091
THB OMR
จันทร์
91.366
OMR THB
0.01094
THB OMR
อังคาร
90.418
OMR THB
0.01106
THB OMR
พุธ
90.813
OMR THB
0.01101
THB OMR
พฤหัสบดี
89.858
OMR THB
0.01113
THB OMR
ศุกร์
90.149
OMR THB
0.01109
THB OMR
จันทร์
89.985
OMR THB
0.01111
THB OMR
อังคาร
88.897
OMR THB
0.01125
THB OMR
พุธ
88.765
OMR THB
0.01127
THB OMR
พฤหัสบดี
88.447
OMR THB
0.01131
THB OMR
ศุกร์
89.566
OMR THB
0.01116
THB OMR
จันทร์
89.579
OMR THB
0.01116
THB OMR
อังคาร
89.798
OMR THB
0.01114
THB OMR
พุธ
89.142
OMR THB
0.01122
THB OMR
พฤหัสบดี
88.629
OMR THB
0.01128
THB OMR
ศุกร์
89.546
OMR THB
0.01117
THB OMR
จันทร์
89.023
OMR THB
0.01123
THB OMR
อังคาร
88.998
OMR THB
0.01124
THB OMR
พุธ
89.139
OMR THB
0.01122
THB OMR
พฤหัสบดี
90.220
OMR THB
0.01108
THB OMR
ศุกร์
90.513
OMR THB
0.01105
THB OMR
จันทร์
90.586
OMR THB
0.01104
THB OMR
อังคาร
91.060
OMR THB
0.01098
THB OMR
พุธ
90.858
OMR THB
0.01101
THB OMR
พฤหัสบดี
91.236
OMR THB
0.01096
THB OMR
ศุกร์
91.219
OMR THB
0.01096
THB OMR
จันทร์
91.505
OMR THB
0.01093
THB OMR
อังคาร
92.044
OMR THB
0.01086
THB OMR
พุธ
91.981
OMR THB
0.01087
THB OMR
พฤหัสบดี
92.115
OMR THB
0.01086
THB OMR
ศุกร์
92.011
OMR THB
0.01087
THB OMR
จันทร์
91.522
OMR THB
0.01093
THB OMR
อังคาร
91.022
OMR THB
0.01099
THB OMR
พุธ
91.340
OMR THB
0.01095
THB OMR
พฤหัสบดี
90.949
OMR THB
0.01100
THB OMR
ศุกร์
91.236
OMR THB
0.01096
THB OMR
จันทร์
91.730
OMR THB
0.01090
THB OMR
อังคาร
91.484
OMR THB
0.01093
THB OMR
พุธ
91.271
OMR THB
0.01096
THB OMR
พฤหัสบดี
90.988
OMR THB
0.01099
THB OMR
ศุกร์
91.005
OMR THB
0.01099
THB OMR
จันทร์
91.548
OMR THB
0.01092
THB OMR
อังคาร
92.292
OMR THB
0.01084
THB OMR
พุธ
92.325
OMR THB
0.01083
THB OMR
พฤหัสบดี
92.634
OMR THB
0.01080
THB OMR
ศุกร์
92.388
OMR THB
0.01082
THB OMR
จันทร์
92.326
OMR THB
0.01083
THB OMR
อังคาร
92.760
OMR THB
0.01078
THB OMR
พุธ
92.987
OMR THB
0.01075
THB OMR
พฤหัสบดี
93.069
OMR THB
0.01074
THB OMR
ศุกร์
93.174
OMR THB
0.01073
THB OMR
จันทร์
92.915
OMR THB
0.01076
THB OMR
อังคาร
93.534
OMR THB
0.01069
THB OMR
พุธ
93.731
OMR THB
0.01067
THB OMR
พฤหัสบดี
93.994
OMR THB
0.01064
THB OMR
ศุกร์
93.628
OMR THB
0.01068
THB OMR
จันทร์
93.898
OMR THB
0.01065
THB OMR
อังคาร
94.617
OMR THB
0.01057
THB OMR
พุธ
95.025
OMR THB
0.01052
THB OMR
พฤหัสบดี
95.452
OMR THB
0.01048
THB OMR
ศุกร์
94.721
OMR THB
0.01056
THB OMR
จันทร์
96.127
OMR THB
0.01040
THB OMR
อังคาร
96.469
OMR THB
0.01037
THB OMR
พุธ
96.308
OMR THB
0.01038
THB OMR
พฤหัสบดี
96.080
OMR THB
0.01041
THB OMR
ศุกร์
96.231
OMR THB
0.01039
THB OMR
จันทร์
96.530
OMR THB
0.01036
THB OMR
อังคาร
95.501
OMR THB
0.01047
THB OMR
พุธ
94.639
OMR THB
0.01057
THB OMR
พฤหัสบดี
94.075
OMR THB
0.01063
THB OMR
ศุกร์
94.738
OMR THB
0.01056
THB OMR
จันทร์
94.305
OMR THB
0.01060
THB OMR
อังคาร
94.617
OMR THB
0.01057
THB OMR
พุธ
94.453
OMR THB
0.01059
THB OMR
พฤหัสบดี
94.721
OMR THB
0.01056
THB OMR
ศุกร์
95.003
OMR THB
0.01053
THB OMR
จันทร์
94.962
OMR THB
0.01053
THB OMR
อังคาร
94.179
OMR THB
0.01062
THB OMR
พุธ
94.137
OMR THB
0.01062
THB OMR
พฤหัสบดี
94.343
OMR THB
0.01060
THB OMR
ศุกร์
94.249
OMR THB
0.01061
THB OMR
จันทร์
93.551
OMR THB
0.01069
THB OMR
อังคาร
93.534
OMR THB
0.01069
THB OMR
พุธ
94.197
OMR THB
0.01062
THB OMR
พฤหัสบดี
93.383
OMR THB
0.01071
THB OMR
ศุกร์
92.885
OMR THB
0.01077
THB OMR
จันทร์
92.430
OMR THB
0.01082
THB OMR
อังคาร
92.483
OMR THB
0.01081
THB OMR
พุธ
92.553
OMR THB
0.01080
THB OMR
พฤหัสบดี
92.586
OMR THB
0.01080
THB OMR
ศุกร์
93.317
OMR THB
0.01072
THB OMR
จันทร์
93.555
OMR THB
0.01069
THB OMR
อังคาร
93.829
OMR THB
0.01066
THB OMR
พุธ
92.317
OMR THB
0.01083
THB OMR
พฤหัสบดี
92.248
OMR THB
0.01084
THB OMR
ศุกร์
91.081
OMR THB
0.01098
THB OMR
จันทร์
91.448
OMR THB
0.01094
THB OMR
อังคาร
91.535
OMR THB
0.01092
THB OMR
พุธ
91.600
OMR THB
0.01092
THB OMR
พฤหัสบดี
91.730
OMR THB
0.01090
THB OMR
ศุกร์
92.227
OMR THB
0.01084
THB OMR
จันทร์
91.288
OMR THB
0.01095
THB OMR
อังคาร
90.872
OMR THB
0.01100
THB OMR
พุธ
90.690
OMR THB
0.01103
THB OMR
พฤหัสบดี
91.672
OMR THB
0.01091
THB OMR
ศุกร์
91.221
OMR THB
0.01096
THB OMR
จันทร์
90.871
OMR THB
0.01100
THB OMR
อังคาร
91.878
OMR THB
0.01088
THB OMR
พุธ
91.457
OMR THB
0.01093
THB OMR
พฤหัสบดี
91.548
OMR THB
0.01092
THB OMR
ศุกร์
91.915
OMR THB
0.01088
THB OMR
จันทร์
92.805
OMR THB
0.01078
THB OMR
อังคาร
92.747
OMR THB
0.01078
THB OMR
พุธ
93.033
OMR THB
0.01075
THB OMR
พฤหัสบดี
91.088
OMR THB
0.01098
THB OMR
ศุกร์
90.615
OMR THB
0.01104
THB OMR
จันทร์
91.103
OMR THB
0.01098
THB OMR
อังคาร
90.976
OMR THB
0.01099
THB OMR
พุธ
90.882
OMR THB
0.01100
THB OMR
พฤหัสบดี
90.764
OMR THB
0.01102
THB OMR
ศุกร์
89.962
OMR THB
0.01112
THB OMR
จันทร์
89.956
OMR THB
0.01112
THB OMR
อังคาร
89.909
OMR THB
0.01112
THB OMR
พุธ
89.508
OMR THB
0.01117
THB OMR
พฤหัสบดี
88.774
OMR THB
0.01126
THB OMR
ศุกร์
89.370
OMR THB
0.01119
THB OMR