อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02872 (11/10/2561) เฉลี่ย = 0.02939 สูงสุด = 0.03061 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.03049
KRW THB
32.803
THB KRW
อังคาร
0.03061
KRW THB
32.670
THB KRW
พุธ
0.03042
KRW THB
32.874
THB KRW
พฤหัสบดี
0.03036
KRW THB
32.942
THB KRW
ศุกร์
0.03034
KRW THB
32.960
THB KRW
จันทร์
0.03019
KRW THB
33.126
THB KRW
อังคาร
0.03022
KRW THB
33.088
THB KRW
พุธ
0.03009
KRW THB
33.233
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02993
KRW THB
33.406
THB KRW
ศุกร์
0.03005
KRW THB
33.275
THB KRW
จันทร์
0.03002
KRW THB
33.311
THB KRW
อังคาร
0.03007
KRW THB
33.254
THB KRW
พุธ
0.02992
KRW THB
33.420
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02982
KRW THB
33.540
THB KRW
ศุกร์
0.02987
KRW THB
33.476
THB KRW
จันทร์
0.02978
KRW THB
33.580
THB KRW
อังคาร
0.02969
KRW THB
33.685
THB KRW
พุธ
0.02962
KRW THB
33.762
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02958
KRW THB
33.810
THB KRW
ศุกร์
0.02943
KRW THB
33.974
THB KRW
จันทร์
0.02936
KRW THB
34.060
THB KRW
อังคาร
0.02928
KRW THB
34.158
THB KRW
พุธ
0.02935
KRW THB
34.071
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02924
KRW THB
34.195
THB KRW
ศุกร์
0.02905
KRW THB
34.425
THB KRW
จันทร์
0.02894
KRW THB
34.555
THB KRW
อังคาร
0.02897
KRW THB
34.518
THB KRW
พุธ
0.02902
KRW THB
34.459
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02921
KRW THB
34.233
THB KRW
ศุกร์
0.02919
KRW THB
34.258
THB KRW
จันทร์
0.02919
KRW THB
34.254
THB KRW
อังคาร
0.02908
KRW THB
34.387
THB KRW
พุธ
0.02913
KRW THB
34.327
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02916
KRW THB
34.288
THB KRW
ศุกร์
0.02936
KRW THB
34.059
THB KRW
จันทร์
0.02939
KRW THB
34.031
THB KRW
อังคาร
0.02932
KRW THB
34.107
THB KRW
พุธ
0.02929
KRW THB
34.146
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02917
KRW THB
34.283
THB KRW
ศุกร์
0.02918
KRW THB
34.275
THB KRW
จันทร์
0.02919
KRW THB
34.255
THB KRW
อังคาร
0.02920
KRW THB
34.241
THB KRW
พุธ
0.02906
KRW THB
34.408
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02900
KRW THB
34.480
THB KRW
ศุกร์
0.02912
KRW THB
34.337
THB KRW
จันทร์
0.02905
KRW THB
34.425
THB KRW
อังคาร
0.02916
KRW THB
34.290
THB KRW
พุธ
0.02932
KRW THB
34.104
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02923
KRW THB
34.215
THB KRW
ศุกร์
0.02932
KRW THB
34.108
THB KRW
จันทร์
0.02939
KRW THB
34.030
THB KRW
อังคาร
0.02929
KRW THB
34.144
THB KRW
พุธ
0.02925
KRW THB
34.185
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02928
KRW THB
34.152
THB KRW
ศุกร์
0.02926
KRW THB
34.171
THB KRW
จันทร์
0.02915
KRW THB
34.308
THB KRW
อังคาร
0.02917
KRW THB
34.278
THB KRW
พุธ
0.02915
KRW THB
34.305
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02913
KRW THB
34.332
THB KRW
ศุกร์
0.02887
KRW THB
34.642
THB KRW
จันทร์
0.02886
KRW THB
34.652
THB KRW
อังคาร
0.02909
KRW THB
34.370
THB KRW
พุธ
0.02917
KRW THB
34.284
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02932
KRW THB
34.108
THB KRW
ศุกร์
0.02938
KRW THB
34.038
THB KRW
จันทร์
0.02958
KRW THB
33.810
THB KRW
อังคาร
0.02957
KRW THB
33.820
THB KRW
พุธ
0.02949
KRW THB
33.911
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02947
KRW THB
33.935
THB KRW
ศุกร์
0.02928
KRW THB
34.157
THB KRW
จันทร์
0.02932
KRW THB
34.111
THB KRW
อังคาร
0.02929
KRW THB
34.144
THB KRW
พุธ
0.02922
KRW THB
34.228
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02912
KRW THB
34.336
THB KRW
ศุกร์
0.02912
KRW THB
34.336
THB KRW
จันทร์
0.02908
KRW THB
34.393
THB KRW
อังคาร
0.02923
KRW THB
34.211
THB KRW
พุธ
0.02927
KRW THB
34.159
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02941
KRW THB
34.002
THB KRW
ศุกร์
0.02926
KRW THB
34.171
THB KRW
จันทร์
0.02942
KRW THB
33.986
THB KRW
อังคาร
0.02921
KRW THB
34.237
THB KRW
พุธ
0.02916
KRW THB
34.292
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02926
KRW THB
34.180
THB KRW
ศุกร์
0.02937
KRW THB
34.049
THB KRW
จันทร์
0.02952
KRW THB
33.873
THB KRW
อังคาร
0.02954
KRW THB
33.852
THB KRW
พุธ
0.02948
KRW THB
33.923
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02947
KRW THB
33.938
THB KRW
ศุกร์
0.02940
KRW THB
34.011
THB KRW
จันทร์
0.02954
KRW THB
33.855
THB KRW
อังคาร
0.02961
KRW THB
33.769
THB KRW
พุธ
0.02966
KRW THB
33.712
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02994
KRW THB
33.405
THB KRW
ศุกร์
0.02987
KRW THB
33.478
THB KRW
จันทร์
0.02980
KRW THB
33.557
THB KRW
อังคาร
0.02974
KRW THB
33.629
THB KRW
พุธ
0.02975
KRW THB
33.608
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02967
KRW THB
33.701
THB KRW
ศุกร์
0.02982
KRW THB
33.537
THB KRW
จันทร์
0.02972
KRW THB
33.647
THB KRW
อังคาร
0.02979
KRW THB
33.563
THB KRW
พุธ
0.02967
KRW THB
33.703
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02979
KRW THB
33.568
THB KRW
ศุกร์
0.02965
KRW THB
33.723
THB KRW
จันทร์
0.02972
KRW THB
33.646
THB KRW
อังคาร
0.02977
KRW THB
33.587
THB KRW
พุธ
0.02976
KRW THB
33.597
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02972
KRW THB
33.644
THB KRW
ศุกร์
0.02980
KRW THB
33.562
THB KRW
อาทิตย์
0.02990
KRW THB
33.439
THB KRW
จันทร์
0.02988
KRW THB
33.467
THB KRW
อังคาร
0.02985
KRW THB
33.499
THB KRW
พุธ
0.02986
KRW THB
33.487
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02987
KRW THB
33.474
THB KRW
ศุกร์
0.02982
KRW THB
33.540
THB KRW
อาทิตย์
0.02975
KRW THB
33.614
THB KRW
จันทร์
0.02980
KRW THB
33.557
THB KRW
อังคาร
0.02982
KRW THB
33.531
THB KRW
พุธ
0.02961
KRW THB
33.774
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02971
KRW THB
33.659
THB KRW
ศุกร์
0.02959
KRW THB
33.792
THB KRW
อาทิตย์
0.02960
KRW THB
33.784
THB KRW
จันทร์
0.02961
KRW THB
33.778
THB KRW
อังคาร
0.02950
KRW THB
33.896
THB KRW
พุธ
0.02956
KRW THB
33.826
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02962
KRW THB
33.758
THB KRW
ศุกร์
0.02969
KRW THB
33.677
THB KRW
จันทร์
0.02955
KRW THB
33.842
THB KRW
อังคาร
0.02959
KRW THB
33.799
THB KRW
พุธ
0.02951
KRW THB
33.887
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02948
KRW THB
33.918
THB KRW
ศุกร์
0.02970
KRW THB
33.667
THB KRW
จันทร์
0.02963
KRW THB
33.749
THB KRW
อังคาร
0.02971
KRW THB
33.659
THB KRW
พุธ
0.02970
KRW THB
33.665
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02970
KRW THB
33.670
THB KRW
ศุกร์
0.02975
KRW THB
33.611
THB KRW
จันทร์
0.02981
KRW THB
33.551
THB KRW
อังคาร
0.02972
KRW THB
33.652
THB KRW
พุธ
0.02969
KRW THB
33.682
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02953
KRW THB
33.866
THB KRW
ศุกร์
0.02959
KRW THB
33.799
THB KRW
จันทร์
0.02949
KRW THB
33.910
THB KRW
อังคาร
0.02957
KRW THB
33.823
THB KRW
พุธ
0.02948
KRW THB
33.921
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02947
KRW THB
33.933
THB KRW
ศุกร์
0.02945
KRW THB
33.953
THB KRW
จันทร์
0.02951
KRW THB
33.883
THB KRW
อังคาร
0.02945
KRW THB
33.954
THB KRW
พุธ
0.02961
KRW THB
33.771
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02971
KRW THB
33.663
THB KRW
ศุกร์
0.02991
KRW THB
33.428
THB KRW
จันทร์
0.02982
KRW THB
33.529
THB KRW
อังคาร
0.02973
KRW THB
33.631
THB KRW
พุธ
0.02961
KRW THB
33.771
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02952
KRW THB
33.877
THB KRW
ศุกร์
0.02958
KRW THB
33.810
THB KRW
จันทร์
0.02960
KRW THB
33.785
THB KRW
อังคาร
0.02963
KRW THB
33.746
THB KRW
พุธ
0.02966
KRW THB
33.712
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02968
KRW THB
33.697
THB KRW
ศุกร์
0.02948
KRW THB
33.926
THB KRW
จันทร์
0.02942
KRW THB
33.994
THB KRW
อังคาร
0.02949
KRW THB
33.906
THB KRW
พุธ
0.02945
KRW THB
33.960
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02941
KRW THB
34.002
THB KRW
ศุกร์
0.02953
KRW THB
33.861
THB KRW
จันทร์
0.02954
KRW THB
33.852
THB KRW
อังคาร
0.02930
KRW THB
34.127
THB KRW
พุธ
0.02923
KRW THB
34.210
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02925
KRW THB
34.183
THB KRW
ศุกร์
0.02929
KRW THB
34.139
THB KRW
จันทร์
0.02926
KRW THB
34.178
THB KRW
อังคาร
0.02937
KRW THB
34.043
THB KRW
พุธ
0.02946
KRW THB
33.941
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02950
KRW THB
33.899
THB KRW
ศุกร์
0.02939
KRW THB
34.021
THB KRW
จันทร์
0.02944
KRW THB
33.966
THB KRW
อังคาร
0.02938
KRW THB
34.042
THB KRW
พุธ
0.02926
KRW THB
34.182
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02922
KRW THB
34.222
THB KRW
ศุกร์
0.02920
KRW THB
34.248
THB KRW
จันทร์
0.02912
KRW THB
34.341
THB KRW
อังคาร
0.02912
KRW THB
34.340
THB KRW
พุธ
0.02906
KRW THB
34.414
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02908
KRW THB
34.386
THB KRW
ศุกร์
0.02915
KRW THB
34.301
THB KRW
จันทร์
0.02898
KRW THB
34.501
THB KRW
อังคาร
0.02900
KRW THB
34.478
THB KRW
พุธ
0.02901
KRW THB
34.465
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02889
KRW THB
34.611
THB KRW
ศุกร์
0.02906
KRW THB
34.415
THB KRW
จันทร์
0.02901
KRW THB
34.470
THB KRW
อังคาร
0.02900
KRW THB
34.488
THB KRW
ศุกร์
0.02918
KRW THB
34.269
THB KRW
จันทร์
0.02902
KRW THB
34.454
THB KRW
อังคาร
0.02891
KRW THB
34.592
THB KRW
พุธ
0.02891
KRW THB
34.595
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02889
KRW THB
34.618
THB KRW
ศุกร์
0.02905
KRW THB
34.419
THB KRW
จันทร์
0.02911
KRW THB
34.348
THB KRW
อังคาร
0.02904
KRW THB
34.435
THB KRW
พุธ
0.02899
KRW THB
34.491
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02872
KRW THB
34.818
THB KRW
ศุกร์
0.02892
KRW THB
34.573
THB KRW
จันทร์
0.02888
KRW THB
34.629
THB KRW
อังคาร
0.02897
KRW THB
34.523
THB KRW
พุธ
0.02888
KRW THB
34.625
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02876
KRW THB
34.770
THB KRW
ศุกร์
0.02880
KRW THB
34.725
THB KRW
จันทร์
0.02890
KRW THB
34.600
THB KRW
อังคาร
0.02892
KRW THB
34.579
THB KRW
พุธ
0.02898
KRW THB
34.504
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02893
KRW THB
34.565
THB KRW
ศุกร์
0.02895
KRW THB
34.546
THB KRW
จันทร์
0.02907
KRW THB
34.405
THB KRW
อังคาร
0.02921
KRW THB
34.235
THB KRW
พุธ
0.02922
KRW THB
34.218
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02907
KRW THB
34.403
THB KRW
ศุกร์
0.02933
KRW THB
34.094
THB KRW
จันทร์
0.02936
KRW THB
34.061
THB KRW
อังคาร
0.02931
KRW THB
34.117
THB KRW
พุธ
0.02926
KRW THB
34.174
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02941
KRW THB
34.001
THB KRW
ศุกร์
0.02927
KRW THB
34.166
THB KRW
จันทร์
0.02917
KRW THB
34.279
THB KRW
อังคาร
0.02909
KRW THB
34.371
THB KRW
พุธ
0.02898
KRW THB
34.512
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02916
KRW THB
34.298
THB KRW
ศุกร์
0.02922
KRW THB
34.226
THB KRW
จันทร์
0.02923
KRW THB
34.216
THB KRW
อังคาร
0.02922
KRW THB
34.219
THB KRW
พุธ
0.02916
KRW THB
34.292
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02921
KRW THB
34.236
THB KRW
ศุกร์
0.02918
KRW THB
34.274
THB KRW
จันทร์
0.02926
KRW THB
34.173
THB KRW
อังคาร
0.02924
KRW THB
34.198
THB KRW
พุธ
0.02931
KRW THB
34.121
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02942
KRW THB
33.988
THB KRW
ศุกร์
0.02934
KRW THB
34.088
THB KRW
จันทร์
0.02952
KRW THB
33.870
THB KRW
อังคาร
0.02956
KRW THB
33.830
THB KRW
พุธ
0.02940
KRW THB
34.009
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02931
KRW THB
34.117
THB KRW
ศุกร์
0.02932
KRW THB
34.109
THB KRW
จันทร์
0.02912
KRW THB
34.346
THB KRW
อังคาร
0.02907
KRW THB
34.399
THB KRW
พุธ
0.02902
KRW THB
34.459
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02910
KRW THB
34.369
THB KRW
ศุกร์
0.02899
KRW THB
34.496
THB KRW
จันทร์
0.02900
KRW THB
34.486
THB KRW
อังคาร
0.02898
KRW THB
34.501
THB KRW
พุธ
0.02911
KRW THB
34.347
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02905
KRW THB
34.424
THB KRW
ศุกร์
0.02914
KRW THB
34.319
THB KRW
จันทร์
0.02898
KRW THB
34.511
THB KRW
อังคาร
0.02895
KRW THB
34.538
THB KRW
พุธ
0.02893
KRW THB
34.565
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02905
KRW THB
34.420
THB KRW
ศุกร์
0.02903
KRW THB
34.452
THB KRW
จันทร์
0.02927
KRW THB
34.164
THB KRW