อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02550 (19/3/2563) เฉลี่ย = 0.02654 สูงสุด = 0.02781 (7/12/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.02572
KRW THB
38.887
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02601
KRW THB
38.447
THB KRW
ศุกร์
0.02583
KRW THB
38.721
THB KRW
จันทร์
0.02578
KRW THB
38.790
THB KRW
อังคาร
0.02588
KRW THB
38.635
THB KRW
พุธ
0.02598
KRW THB
38.495
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02615
KRW THB
38.236
THB KRW
ศุกร์
0.02608
KRW THB
38.345
THB KRW
จันทร์
0.02616
KRW THB
38.233
THB KRW
อังคาร
0.02615
KRW THB
38.235
THB KRW
พุธ
0.02612
KRW THB
38.280
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02619
KRW THB
38.186
THB KRW
ศุกร์
0.02621
KRW THB
38.157
THB KRW
จันทร์
0.02617
KRW THB
38.215
THB KRW
อังคาร
0.02607
KRW THB
38.357
THB KRW
พุธ
0.02609
KRW THB
38.323
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02616
KRW THB
38.220
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.198
THB KRW
จันทร์
0.02610
KRW THB
38.316
THB KRW
อังคาร
0.02618
KRW THB
38.190
THB KRW
พุธ
0.02626
KRW THB
38.074
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02621
KRW THB
38.149
THB KRW
ศุกร์
0.02608
KRW THB
38.343
THB KRW
จันทร์
0.02603
KRW THB
38.421
THB KRW
อังคาร
0.02607
KRW THB
38.353
THB KRW
พุธ
0.02617
KRW THB
38.205
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02622
KRW THB
38.132
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.201
THB KRW
จันทร์
0.02632
KRW THB
37.999
THB KRW
อังคาร
0.02645
KRW THB
37.806
THB KRW
พุธ
0.02640
KRW THB
37.885
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02632
KRW THB
37.994
THB KRW
ศุกร์
0.02633
KRW THB
37.975
THB KRW
จันทร์
0.02634
KRW THB
37.963
THB KRW
อังคาร
0.02622
KRW THB
38.138
THB KRW
พุธ
0.02620
KRW THB
38.173
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02612
KRW THB
38.281
THB KRW
ศุกร์
0.02610
KRW THB
38.310
THB KRW
จันทร์
0.02599
KRW THB
38.478
THB KRW
อังคาร
0.02610
KRW THB
38.309
THB KRW
พุธ
0.02618
KRW THB
38.192
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02612
KRW THB
38.282
THB KRW
ศุกร์
0.02608
KRW THB
38.339
THB KRW
จันทร์
0.02636
KRW THB
37.941
THB KRW
อังคาร
0.02645
KRW THB
37.802
THB KRW
พุธ
0.02646
KRW THB
37.786
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02664
KRW THB
37.541
THB KRW
ศุกร์
0.02638
KRW THB
37.901
THB KRW
จันทร์
0.02621
KRW THB
38.153
THB KRW
อังคาร
0.02637
KRW THB
37.919
THB KRW
พุธ
0.02635
KRW THB
37.947
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02620
KRW THB
38.174
THB KRW
ศุกร์
0.02630
KRW THB
38.022
THB KRW
จันทร์
0.02616
KRW THB
38.228
THB KRW
อังคาร
0.02602
KRW THB
38.429
THB KRW
พุธ
0.02574
KRW THB
38.855
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02550
KRW THB
39.221
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.190
THB KRW
จันทร์
0.02589
KRW THB
38.618
THB KRW
อังคาร
0.02643
KRW THB
37.836
THB KRW
พุธ
0.02658
KRW THB
37.620
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.434
THB KRW
ศุกร์
0.02664
KRW THB
37.535
THB KRW
จันทร์
0.02667
KRW THB
37.498
THB KRW
อังคาร
0.02674
KRW THB
37.392
THB KRW
พุธ
0.02674
KRW THB
37.394
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02682
KRW THB
37.283
THB KRW
ศุกร์
0.02672
KRW THB
37.430
THB KRW
จันทร์
0.02674
KRW THB
37.395
THB KRW
อังคาร
0.02703
KRW THB
36.996
THB KRW
พุธ
0.02687
KRW THB
37.220
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02695
KRW THB
37.103
THB KRW
ศุกร์
0.02698
KRW THB
37.058
THB KRW
จันทร์
0.02694
KRW THB
37.121
THB KRW
อังคาร
0.02694
KRW THB
37.119
THB KRW
พุธ
0.02674
KRW THB
37.395
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02665
KRW THB
37.524
THB KRW
ศุกร์
0.02678
KRW THB
37.347
THB KRW
จันทร์
0.02665
KRW THB
37.521
THB KRW
อังคาร
0.02641
KRW THB
37.859
THB KRW
พุธ
0.02627
KRW THB
38.063
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02628
KRW THB
38.055
THB KRW
ศุกร์
0.02627
KRW THB
38.060
THB KRW
จันทร์
0.02651
KRW THB
37.717
THB KRW
อังคาร
0.02663
KRW THB
37.552
THB KRW
พุธ
0.02661
KRW THB
37.577
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02682
KRW THB
37.289
THB KRW
ศุกร์
0.02672
KRW THB
37.420
THB KRW
จันทร์
0.02645
KRW THB
37.804
THB KRW
อังคาร
0.02652
KRW THB
37.711
THB KRW
พุธ
0.02648
KRW THB
37.770
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02647
KRW THB
37.773
THB KRW
ศุกร์
0.02642
KRW THB
37.854
THB KRW
จันทร์
0.02632
KRW THB
37.995
THB KRW
อังคาร
0.02626
KRW THB
38.087
THB KRW
พุธ
0.02617
KRW THB
38.211
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02613
KRW THB
38.272
THB KRW
ศุกร์
0.02604
KRW THB
38.410
THB KRW
จันทร์
0.02594
KRW THB
38.544
THB KRW
อังคาร
0.02604
KRW THB
38.407
THB KRW
พุธ
0.02593
KRW THB
38.561
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02585
KRW THB
38.683
THB KRW
ศุกร์
0.02572
KRW THB
38.886
THB KRW
จันทร์
0.02574
KRW THB
38.843
THB KRW
อังคาร
0.02584
KRW THB
38.698
THB KRW
พุธ
0.02583
KRW THB
38.717
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02570
KRW THB
38.909
THB KRW
ศุกร์
0.02572
KRW THB
38.885
THB KRW
จันทร์
0.02579
KRW THB
38.767
THB KRW
อังคาร
0.02581
KRW THB
38.738
THB KRW
พุธ
0.02593
KRW THB
38.569
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02592
KRW THB
38.585
THB KRW
ศุกร์
0.02604
KRW THB
38.406
THB KRW
จันทร์
0.02619
KRW THB
38.181
THB KRW
อังคาร
0.02613
KRW THB
38.266
THB KRW
พุธ
0.02618
KRW THB
38.202
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02587
KRW THB
38.654
THB KRW
ศุกร์
0.02575
KRW THB
38.835
THB KRW
จันทร์
0.02561
KRW THB
39.046
THB KRW
อังคาร
0.02567
KRW THB
38.962
THB KRW
พุธ
0.02574
KRW THB
38.847
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02572
KRW THB
38.888
THB KRW
ศุกร์
0.02566
KRW THB
38.976
THB KRW
จันทร์
0.02557
KRW THB
39.107
THB KRW
อังคาร
0.02562
KRW THB
39.037
THB KRW
พุธ
0.02563
KRW THB
39.009
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02570
KRW THB
38.913
THB KRW
ศุกร์
0.02577
KRW THB
38.802
THB KRW
จันทร์
0.02572
KRW THB
38.880
THB KRW
อังคาร
0.02571
KRW THB
38.888
THB KRW
พุธ
0.02573
KRW THB
38.864
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02590
KRW THB
38.616
THB KRW
ศุกร์
0.02595
KRW THB
38.539
THB KRW
จันทร์
0.02605
KRW THB
38.393
THB KRW
อังคาร
0.02613
KRW THB
38.271
THB KRW
พุธ
0.02613
KRW THB
38.272
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02609
KRW THB
38.331
THB KRW
ศุกร์
0.02604
KRW THB
38.398
THB KRW
จันทร์
0.02612
KRW THB
38.287
THB KRW
อังคาร
0.02616
KRW THB
38.226
THB KRW
พุธ
0.02622
KRW THB
38.136
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02632
KRW THB
37.992
THB KRW
ศุกร์
0.02633
KRW THB
37.976
THB KRW
จันทร์
0.02642
KRW THB
37.850
THB KRW
อังคาร
0.02648
KRW THB
37.761
THB KRW
พุธ
0.02639
KRW THB
37.893
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02644
KRW THB
37.828
THB KRW
ศุกร์
0.02631
KRW THB
38.010
THB KRW
จันทร์
0.02634
KRW THB
37.971
THB KRW
อังคาร
0.02628
KRW THB
38.053
THB KRW
พุธ
0.02634
KRW THB
37.970
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02630
KRW THB
38.028
THB KRW
ศุกร์
0.02622
KRW THB
38.138
THB KRW
จันทร์
0.02612
KRW THB
38.279
THB KRW
อังคาร
0.02602
KRW THB
38.428
THB KRW
พุธ
0.02608
KRW THB
38.343
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02625
KRW THB
38.098
THB KRW
ศุกร์
0.02627
KRW THB
38.067
THB KRW
จันทร์
0.02618
KRW THB
38.201
THB KRW
อังคาร
0.02628
KRW THB
38.053
THB KRW
พุธ
0.02625
KRW THB
38.091
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02622
KRW THB
38.145
THB KRW
ศุกร์
0.02621
KRW THB
38.147
THB KRW
จันทร์
0.02633
KRW THB
37.973
THB KRW
อังคาร
0.02629
KRW THB
38.042
THB KRW
พุธ
0.02653
KRW THB
37.697
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02647
KRW THB
37.777
THB KRW
ศุกร์
0.02650
KRW THB
37.735
THB KRW
จันทร์
0.02646
KRW THB
37.800
THB KRW
อังคาร
0.02653
KRW THB
37.699
THB KRW
พุธ
0.02639
KRW THB
37.888
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02636
KRW THB
37.940
THB KRW
ศุกร์
0.02634
KRW THB
37.963
THB KRW
จันทร์
0.02619
KRW THB
38.183
THB KRW
อังคาร
0.02621
KRW THB
38.150
THB KRW
พุธ
0.02633
KRW THB
37.983
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02642
KRW THB
37.856
THB KRW
ศุกร์
0.02638
KRW THB
37.912
THB KRW
จันทร์
0.02640
KRW THB
37.873
THB KRW
อังคาร
0.02643
KRW THB
37.842
THB KRW
พุธ
0.02642
KRW THB
37.855
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02639
KRW THB
37.889
THB KRW
ศุกร์
0.02640
KRW THB
37.872
THB KRW
จันทร์
0.02650
KRW THB
37.737
THB KRW
อังคาร
0.02644
KRW THB
37.825
THB KRW
พุธ
0.02655
KRW THB
37.668
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02663
KRW THB
37.556
THB KRW
ศุกร์
0.02681
KRW THB
37.298
THB KRW
จันทร์
0.02684
KRW THB
37.256
THB KRW
อังคาร
0.02703
KRW THB
37.002
THB KRW
พุธ
0.02708
KRW THB
36.933
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02695
KRW THB
37.100
THB KRW
ศุกร์
0.02688
KRW THB
37.197
THB KRW
จันทร์
0.02713
KRW THB
36.860
THB KRW
อังคาร
0.02705
KRW THB
36.975
THB KRW
พุธ
0.02707
KRW THB
36.948
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02715
KRW THB
36.834
THB KRW
ศุกร์
0.02712
KRW THB
36.877
THB KRW
จันทร์
0.02710
KRW THB
36.904
THB KRW
อังคาร
0.02688
KRW THB
37.201
THB KRW
พุธ
0.02695
KRW THB
37.102
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02707
KRW THB
36.941
THB KRW
ศุกร์
0.02714
KRW THB
36.851
THB KRW
จันทร์
0.02710
KRW THB
36.896
THB KRW
อังคาร
0.02716
KRW THB
36.815
THB KRW
พุธ
0.02721
KRW THB
36.756
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02721
KRW THB
36.753
THB KRW
ศุกร์
0.02724
KRW THB
36.716
THB KRW
จันทร์
0.02738
KRW THB
36.522
THB KRW
อังคาร
0.02747
KRW THB
36.408
THB KRW
พุธ
0.02759
KRW THB
36.249
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02755
KRW THB
36.297
THB KRW
ศุกร์
0.02771
KRW THB
36.084
THB KRW
จันทร์
0.02763
KRW THB
36.190
THB KRW
อังคาร
0.02771
KRW THB
36.089
THB KRW
พุธ
0.02747
KRW THB
36.408
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02758
KRW THB
36.254
THB KRW
ศุกร์
0.02749
KRW THB
36.375
THB KRW
จันทร์
0.02745
KRW THB
36.428
THB KRW
อังคาร
0.02744
KRW THB
36.437
THB KRW
พุธ
0.02738
KRW THB
36.523
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02741
KRW THB
36.479
THB KRW
ศุกร์
0.02726
KRW THB
36.683
THB KRW
จันทร์
0.02737
KRW THB
36.532
THB KRW
อังคาร
0.02725
KRW THB
36.695
THB KRW
พุธ
0.02722
KRW THB
36.735
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02717
KRW THB
36.800
THB KRW
ศุกร์
0.02719
KRW THB
36.784
THB KRW
จันทร์
0.02731
KRW THB
36.614
THB KRW
อังคาร
0.02728
KRW THB
36.661
THB KRW
พุธ
0.02743
KRW THB
36.454
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02725
KRW THB
36.697
THB KRW
ศุกร์
0.02711
KRW THB
36.880
THB KRW
จันทร์
0.02723
KRW THB
36.720
THB KRW
อังคาร
0.02737
KRW THB
36.533
THB KRW
พุธ
0.02742
KRW THB
36.476
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02736
KRW THB
36.553
THB KRW
ศุกร์
0.02745
KRW THB
36.436
THB KRW
จันทร์
0.02734
KRW THB
36.571
THB KRW
อังคาร
0.02729
KRW THB
36.648
THB KRW
พุธ
0.02740
KRW THB
36.499
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02762
KRW THB
36.210
THB KRW
ศุกร์
0.02776
KRW THB
36.017
THB KRW
จันทร์
0.02781
KRW THB
35.954
THB KRW
อังคาร
0.02771
KRW THB
36.087
THB KRW
พุธ
0.02772
KRW THB
36.079
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02760
KRW THB
36.228
THB KRW
ศุกร์
0.02753
KRW THB
36.325
THB KRW
จันทร์
0.02754
KRW THB
36.310
THB KRW
อังคาร
0.02747
KRW THB
36.397
THB KRW
พุธ
0.02744
KRW THB
36.439
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02732
KRW THB
36.603
THB KRW
ศุกร์
0.02713
KRW THB
36.866
THB KRW
จันทร์
0.02713
KRW THB
36.855
THB KRW
อังคาร
0.02730
KRW THB
36.630
THB KRW
พุธ
0.02730
KRW THB
36.634
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02730
KRW THB
36.633
THB KRW
ศุกร์
0.02721
KRW THB
36.755
THB KRW
จันทร์
0.02749
KRW THB
36.379
THB KRW
อังคาร
0.02747
KRW THB
36.408
THB KRW
พุธ
0.02753
KRW THB
36.324
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02753
KRW THB
36.323
THB KRW