อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02608 (2/1/2567) เฉลี่ย = 0.02681 สูงสุด = 0.02723 (4/4/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
0.02656
KRW THB
37.654
THB KRW
อังคาร
0.02608
KRW THB
38.348
THB KRW
พุธ
0.02624
KRW THB
38.112
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02634
KRW THB
37.969
THB KRW
ศุกร์
0.02635
KRW THB
37.948
THB KRW
จันทร์
0.02654
KRW THB
37.682
THB KRW
อังคาร
0.02651
KRW THB
37.724
THB KRW
พุธ
0.02655
KRW THB
37.671
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02664
KRW THB
37.536
THB KRW
ศุกร์
0.02670
KRW THB
37.456
THB KRW
จันทร์
0.02644
KRW THB
37.823
THB KRW
อังคาร
0.02648
KRW THB
37.762
THB KRW
พุธ
0.02638
KRW THB
37.911
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02659
KRW THB
37.613
THB KRW
ศุกร์
0.02661
KRW THB
37.575
THB KRW
จันทร์
0.02659
KRW THB
37.601
THB KRW
อังคาร
0.02669
KRW THB
37.460
THB KRW
พุธ
0.02674
KRW THB
37.392
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.436
THB KRW
ศุกร์
0.02664
KRW THB
37.536
THB KRW
จันทร์
0.02661
KRW THB
37.584
THB KRW
อังคาร
0.02661
KRW THB
37.574
THB KRW
พุธ
0.02659
KRW THB
37.601
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02665
KRW THB
37.522
THB KRW
ศุกร์
0.02660
KRW THB
37.591
THB KRW
จันทร์
0.02682
KRW THB
37.284
THB KRW
อังคาร
0.02682
KRW THB
37.283
THB KRW
พุธ
0.02684
KRW THB
37.254
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02694
KRW THB
37.126
THB KRW
ศุกร์
0.02699
KRW THB
37.056
THB KRW
จันทร์
0.02699
KRW THB
37.055
THB KRW
อังคาร
0.02684
KRW THB
37.258
THB KRW
พุธ
0.02710
KRW THB
36.906
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02713
KRW THB
36.856
THB KRW
ศุกร์
0.02701
KRW THB
37.023
THB KRW
จันทร์
0.02696
KRW THB
37.087
THB KRW
อังคาร
0.02700
KRW THB
37.030
THB KRW
พุธ
0.02683
KRW THB
37.276
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02703
KRW THB
37.002
THB KRW
ศุกร์
0.02708
KRW THB
36.926
THB KRW
จันทร์
0.02692
KRW THB
37.143
THB KRW
อังคาร
0.02692
KRW THB
37.141
THB KRW
พุธ
0.02699
KRW THB
37.058
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02689
KRW THB
37.184
THB KRW
ศุกร์
0.02688
KRW THB
37.203
THB KRW
จันทร์
0.02690
KRW THB
37.176
THB KRW
อังคาร
0.02685
KRW THB
37.238
THB KRW
พุธ
0.02676
KRW THB
37.365
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02675
KRW THB
37.385
THB KRW
ศุกร์
0.02691
KRW THB
37.163
THB KRW
จันทร์
0.02702
KRW THB
37.003
THB KRW
อังคาร
0.02716
KRW THB
36.814
THB KRW
พุธ
0.02713
KRW THB
36.858
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.984
THB KRW
ศุกร์
0.02693
KRW THB
37.135
THB KRW
จันทร์
0.02697
KRW THB
37.073
THB KRW
อังคาร
0.02695
KRW THB
37.112
THB KRW
พุธ
0.02699
KRW THB
37.048
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02717
KRW THB
36.806
THB KRW
ศุกร์
0.02706
KRW THB
36.961
THB KRW
จันทร์
0.02709
KRW THB
36.920
THB KRW
อังคาร
0.02706
KRW THB
36.961
THB KRW
พุธ
0.02696
KRW THB
37.095
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02701
KRW THB
37.021
THB KRW
ศุกร์
0.02699
KRW THB
37.049
THB KRW
จันทร์
0.02700
KRW THB
37.041
THB KRW
อังคาร
0.02713
KRW THB
36.864
THB KRW
พุธ
0.02720
KRW THB
36.771
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02723
KRW THB
36.727
THB KRW
ศุกร์
0.02712
KRW THB
36.879
THB KRW
จันทร์
0.02706
KRW THB
36.953
THB KRW
อังคาร
0.02686
KRW THB
37.226
THB KRW
พุธ
0.02693
KRW THB
37.132
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.439
THB KRW
ศุกร์
0.02642
KRW THB
37.847
THB KRW
จันทร์
0.02653
KRW THB
37.699
THB KRW
อังคาร
0.02633
KRW THB
37.976
THB KRW
พุธ
0.02663
KRW THB
37.550
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02676
KRW THB
37.371
THB KRW
ศุกร์
0.02671
KRW THB
37.438
THB KRW