อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02527 (15/5/2566) เฉลี่ย = 0.02663 สูงสุด = 0.02748 (6/10/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.02716
KRW THB
36.820
THB KRW
อังคาร
0.02692
KRW THB
37.147
THB KRW
พุธ
0.02675
KRW THB
37.379
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02669
KRW THB
37.466
THB KRW
ศุกร์
0.02675
KRW THB
37.386
THB KRW
จันทร์
0.02692
KRW THB
37.145
THB KRW
อังคาร
0.02690
KRW THB
37.181
THB KRW
พุธ
0.02672
KRW THB
37.425
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02680
KRW THB
37.312
THB KRW
ศุกร์
0.02666
KRW THB
37.504
THB KRW
จันทร์
0.02668
KRW THB
37.482
THB KRW
อังคาร
0.02672
KRW THB
37.425
THB KRW
พุธ
0.02665
KRW THB
37.520
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.433
THB KRW
ศุกร์
0.02659
KRW THB
37.612
THB KRW
จันทร์
0.02669
KRW THB
37.467
THB KRW
อังคาร
0.02657
KRW THB
37.640
THB KRW
พุธ
0.02657
KRW THB
37.635
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02654
KRW THB
37.679
THB KRW
ศุกร์
0.02661
KRW THB
37.587
THB KRW
จันทร์
0.02662
KRW THB
37.563
THB KRW
อังคาร
0.02671
KRW THB
37.443
THB KRW
พุธ
0.02676
KRW THB
37.375
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02684
KRW THB
37.265
THB KRW
ศุกร์
0.02680
KRW THB
37.315
THB KRW
จันทร์
0.02675
KRW THB
37.384
THB KRW
อังคาร
0.02667
KRW THB
37.502
THB KRW
พุธ
0.02661
KRW THB
37.580
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02660
KRW THB
37.594
THB KRW
ศุกร์
0.02668
KRW THB
37.484
THB KRW
จันทร์
0.02649
KRW THB
37.754
THB KRW
อังคาร
0.02668
KRW THB
37.474
THB KRW
พุธ
0.02678
KRW THB
37.347
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02669
KRW THB
37.463
THB KRW
ศุกร์
0.02659
KRW THB
37.610
THB KRW
จันทร์
0.02653
KRW THB
37.696
THB KRW
อังคาร
0.02661
KRW THB
37.580
THB KRW
พุธ
0.02653
KRW THB
37.698
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02673
KRW THB
37.406
THB KRW
ศุกร์
0.02663
KRW THB
37.549
THB KRW
จันทร์
0.02655
KRW THB
37.658
THB KRW
อังคาร
0.02669
KRW THB
37.465
THB KRW
พุธ
0.02660
KRW THB
37.594
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02655
KRW THB
37.671
THB KRW
ศุกร์
0.02664
KRW THB
37.535
THB KRW
จันทร์
0.02654
KRW THB
37.682
THB KRW
อังคาร
0.02652
KRW THB
37.707
THB KRW
พุธ
0.02664
KRW THB
37.538
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02654
KRW THB
37.675
THB KRW
ศุกร์
0.02653
KRW THB
37.700
THB KRW
จันทร์
0.02651
KRW THB
37.718
THB KRW
อังคาร
0.02639
KRW THB
37.895
THB KRW
พุธ
0.02632
KRW THB
37.997
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02623
KRW THB
38.129
THB KRW
ศุกร์
0.02615
KRW THB
38.244
THB KRW
จันทร์
0.02604
KRW THB
38.398
THB KRW
อังคาร
0.02624
KRW THB
38.104
THB KRW
พุธ
0.02634
KRW THB
37.965
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02655
KRW THB
37.669
THB KRW
ศุกร์
0.02613
KRW THB
38.273
THB KRW
จันทร์
0.02651
KRW THB
37.725
THB KRW
อังคาร
0.02636
KRW THB
37.940
THB KRW
พุธ
0.02622
KRW THB
38.138
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02633
KRW THB
37.975
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.194
THB KRW
จันทร์
0.02614
KRW THB
38.257
THB KRW
อังคาร
0.02603
KRW THB
38.414
THB KRW
พุธ
0.02583
KRW THB
38.718
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02584
KRW THB
38.702
THB KRW
ศุกร์
0.02588
KRW THB
38.635
THB KRW
จันทร์
0.02602
KRW THB
38.426
THB KRW
อังคาร
0.02589
KRW THB
38.624
THB KRW
พุธ
0.02581
KRW THB
38.744
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02604
KRW THB
38.401
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.191
THB KRW
จันทร์
0.02617
KRW THB
38.211
THB KRW
อังคาร
0.02603
KRW THB
38.411
THB KRW
พุธ
0.02585
KRW THB
38.681
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02595
KRW THB
38.539
THB KRW
ศุกร์
0.02585
KRW THB
38.678
THB KRW
จันทร์
0.02575
KRW THB
38.835
THB KRW
อังคาร
0.02574
KRW THB
38.857
THB KRW
พุธ
0.02555
KRW THB
39.135
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02544
KRW THB
39.311
THB KRW
ศุกร์
0.02549
KRW THB
39.235
THB KRW
จันทร์
0.02552
KRW THB
39.187
THB KRW
อังคาร
0.02550
KRW THB
39.212
THB KRW
พุธ
0.02553
KRW THB
39.163
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02554
KRW THB
39.148
THB KRW
ศุกร์
0.02561
KRW THB
39.045
THB KRW
จันทร์
0.02560
KRW THB
39.057
THB KRW
อังคาร
0.02543
KRW THB
39.325
THB KRW
พุธ
0.02542
KRW THB
39.340
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02539
KRW THB
39.387
THB KRW
ศุกร์
0.02545
KRW THB
39.294
THB KRW
จันทร์
0.02527
KRW THB
39.577
THB KRW
อังคาร
0.02534
KRW THB
39.460
THB KRW
พุธ
0.02562
KRW THB
39.029
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02574
KRW THB
38.845
THB KRW
ศุกร์
0.02593
KRW THB
38.566
THB KRW
จันทร์
0.02617
KRW THB
38.211
THB KRW
อังคาร
0.02631
KRW THB
38.009
THB KRW
พุธ
0.02620
KRW THB
38.175
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02610
KRW THB
38.313
THB KRW
ศุกร์
0.02612
KRW THB
38.284
THB KRW
จันทร์
0.02624
KRW THB
38.113
THB KRW
อังคาร
0.02634
KRW THB
37.968
THB KRW
พุธ
0.02624
KRW THB
38.117
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02631
KRW THB
38.010
THB KRW
ศุกร์
0.02661
KRW THB
37.582
THB KRW
จันทร์
0.02672
KRW THB
37.431
THB KRW
อังคาร
0.02674
KRW THB
37.394
THB KRW
พุธ
0.02669
KRW THB
37.465
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.439
THB KRW
ศุกร์
0.02680
KRW THB
37.315
THB KRW
จันทร์
0.02688
KRW THB
37.196
THB KRW
อังคาร
0.02713
KRW THB
36.862
THB KRW
พุธ
0.02717
KRW THB
36.803
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02720
KRW THB
36.771
THB KRW
ศุกร์
0.02720
KRW THB
36.769
THB KRW
จันทร์
0.02712
KRW THB
36.877
THB KRW
อังคาร
0.02698
KRW THB
37.068
THB KRW
พุธ
0.02692
KRW THB
37.146
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.986
THB KRW
ศุกร์
0.02688
KRW THB
37.204
THB KRW
จันทร์
0.02691
KRW THB
37.158
THB KRW
อังคาร
0.02710
KRW THB
36.906
THB KRW
พุธ
0.02719
KRW THB
36.781
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.983
THB KRW
ศุกร์
0.02680
KRW THB
37.309
THB KRW
จันทร์
0.02693
KRW THB
37.139
THB KRW
อังคาร
0.02686
KRW THB
37.225
THB KRW
พุธ
0.02681
KRW THB
37.297
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02689
KRW THB
37.193
THB KRW
ศุกร์
0.02698
KRW THB
37.068
THB KRW
จันทร์
0.02692
KRW THB
37.151
THB KRW
อังคาร
0.02689
KRW THB
37.193
THB KRW
พุธ
0.02707
KRW THB
36.937
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02724
KRW THB
36.715
THB KRW
ศุกร์
0.02733
KRW THB
36.585
THB KRW
จันทร์
0.02731
KRW THB
36.613
THB KRW
อังคาร
0.02711
KRW THB
36.886
THB KRW
พุธ
0.02697
KRW THB
37.080
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02677
KRW THB
37.351
THB KRW
ศุกร์
0.02683
KRW THB
37.268
THB KRW
จันทร์
0.02688
KRW THB
37.200
THB KRW
อังคาร
0.02705
KRW THB
36.973
THB KRW
พุธ
0.02688
KRW THB
37.204
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02663
KRW THB
37.553
THB KRW
ศุกร์
0.02693
KRW THB
37.135
THB KRW
จันทร์
0.02685
KRW THB
37.244
THB KRW
อังคาร
0.02660
KRW THB
37.594
THB KRW
พุธ
0.02646
KRW THB
37.793
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02669
KRW THB
37.471
THB KRW
ศุกร์
0.02654
KRW THB
37.683
THB KRW
จันทร์
0.02663
KRW THB
37.547
THB KRW
อังคาร
0.02655
KRW THB
37.662
THB KRW
พุธ
0.02659
KRW THB
37.608
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.433
THB KRW
ศุกร์
0.02644
KRW THB
37.828
THB KRW
จันทร์
0.02638
KRW THB
37.909
THB KRW
อังคาร
0.02647
KRW THB
37.780
THB KRW
พุธ
0.02644
KRW THB
37.815
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02646
KRW THB
37.786
THB KRW
ศุกร์
0.02639
KRW THB
37.888
THB KRW
จันทร์
0.02619
KRW THB
38.179
THB KRW
อังคาร
0.02617
KRW THB
38.215
THB KRW
พุธ
0.02619
KRW THB
38.182
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02649
KRW THB
37.745
THB KRW
ศุกร์
0.02653
KRW THB
37.699
THB KRW
จันทร์
0.02658
KRW THB
37.629
THB KRW
อังคาร
0.02655
KRW THB
37.661
THB KRW
พุธ
0.02651
KRW THB
37.719
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02641
KRW THB
37.864
THB KRW
ศุกร์
0.02656
KRW THB
37.651
THB KRW
จันทร์
0.02672
KRW THB
37.431
THB KRW
อังคาร
0.02659
KRW THB
37.615
THB KRW
พุธ
0.02667
KRW THB
37.499
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02665
KRW THB
37.527
THB KRW
ศุกร์
0.02663
KRW THB
37.546
THB KRW
จันทร์
0.02667
KRW THB
37.493
THB KRW
อังคาร
0.02685
KRW THB
37.239
THB KRW
พุธ
0.02690
KRW THB
37.177
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02699
KRW THB
37.046
THB KRW
ศุกร์
0.02694
KRW THB
37.115
THB KRW
จันทร์
0.02695
KRW THB
37.100
THB KRW
อังคาร
0.02714
KRW THB
36.842
THB KRW
พุธ
0.02714
KRW THB
36.846
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02698
KRW THB
37.067
THB KRW
ศุกร์
0.02698
KRW THB
37.065
THB KRW
จันทร์
0.02698
KRW THB
37.062
THB KRW
อังคาร
0.02695
KRW THB
37.103
THB KRW
พุธ
0.02704
KRW THB
36.985
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02708
KRW THB
36.931
THB KRW
ศุกร์
0.02712
KRW THB
36.878
THB KRW
จันทร์
0.02725
KRW THB
36.691
THB KRW
อังคาร
0.02728
KRW THB
36.654
THB KRW
พุธ
0.02729
KRW THB
36.649
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02735
KRW THB
36.562
THB KRW
ศุกร์
0.02748
KRW THB
36.388
THB KRW
จันทร์
0.02742
KRW THB
36.469
THB KRW
อังคาร
0.02726
KRW THB
36.678
THB KRW
พุธ
0.02715
KRW THB
36.837
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02708
KRW THB
36.928
THB KRW
ศุกร์
0.02692
KRW THB
37.147
THB KRW
จันทร์
0.02676
KRW THB
37.364
THB KRW
อังคาร
0.02688
KRW THB
37.201
THB KRW
พุธ
0.02683
KRW THB
37.278
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02681
KRW THB
37.297
THB KRW
ศุกร์
0.02704
KRW THB
36.981
THB KRW
จันทร์
0.02698
KRW THB
37.059
THB KRW
อังคาร
0.02693
KRW THB
37.137
THB KRW
พุธ
0.02679
KRW THB
37.323
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.441
THB KRW
ศุกร์
0.02674
KRW THB
37.399
THB KRW
จันทร์
0.02667
KRW THB
37.491
THB KRW
อังคาร
0.02668
KRW THB
37.477
THB KRW
พุธ
0.02666
KRW THB
37.508
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02690
KRW THB
37.176
THB KRW
ศุกร์
0.02708
KRW THB
36.931
THB KRW
จันทร์
0.02742
KRW THB
36.468
THB KRW
อังคาร
0.02714
KRW THB
36.844
THB KRW
พุธ
0.02710
KRW THB
36.898
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02714
KRW THB
36.846
THB KRW
ศุกร์
0.02723
KRW THB
36.726
THB KRW
จันทร์
0.02720
KRW THB
36.759
THB KRW
อังคาร
0.02720
KRW THB
36.761
THB KRW
พุธ
0.02730
KRW THB
36.633
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02742
KRW THB
36.475
THB KRW
ศุกร์
0.02714
KRW THB
36.848
THB KRW
จันทร์
0.02722
KRW THB
36.738
THB KRW
อังคาร
0.02722
KRW THB
36.735
THB KRW
พุธ
0.02706
KRW THB
36.959
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02713
KRW THB
36.862
THB KRW
ศุกร์
0.02715
KRW THB
36.838
THB KRW
จันทร์
0.02697
KRW THB
37.081
THB KRW
อังคาร
0.02696
KRW THB
37.089
THB KRW
พุธ
0.02698
KRW THB
37.069
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02712
KRW THB
36.867
THB KRW
ศุกร์
0.02691
KRW THB
37.166
THB KRW
จันทร์
0.02679
KRW THB
37.325
THB KRW
อังคาร
0.02686
KRW THB
37.229
THB KRW
พุธ
0.02674
KRW THB
37.403
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02668
KRW THB
37.486
THB KRW
ศุกร์
0.02697
KRW THB
37.079
THB KRW
จันทร์
0.02702
KRW THB
37.008
THB KRW
อังคาร
0.02724
KRW THB
36.717
THB KRW
พุธ
0.02710
KRW THB
36.894
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02701
KRW THB
37.019
THB KRW
ศุกร์
0.02686
KRW THB
37.230
THB KRW
จันทร์
0.02694
KRW THB
37.118
THB KRW
อังคาร
0.02675
KRW THB
37.387
THB KRW
พุธ
0.02684
KRW THB
37.263
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.439
THB KRW
ศุกร์
0.02663
KRW THB
37.551
THB KRW
จันทร์
0.02666
KRW THB
37.509
THB KRW
อังคาร
0.02671
KRW THB
37.443
THB KRW
พุธ
0.02659
KRW THB
37.611
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02652
KRW THB
37.700
THB KRW
ศุกร์
0.02649
KRW THB
37.751
THB KRW