อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02629 (14/9/2565) เฉลี่ย = 0.02714 สูงสุด = 0.02815 (21/7/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.02778
KRW THB
35.996
THB KRW
อังคาร
0.02779
KRW THB
35.988
THB KRW
พุธ
0.02770
KRW THB
36.103
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02784
KRW THB
35.925
THB KRW
ศุกร์
0.02797
KRW THB
35.751
THB KRW
จันทร์
0.02809
KRW THB
35.602
THB KRW
อังคาร
0.02799
KRW THB
35.727
THB KRW
พุธ
0.02800
KRW THB
35.708
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02803
KRW THB
35.676
THB KRW
ศุกร์
0.02795
KRW THB
35.778
THB KRW
จันทร์
0.02777
KRW THB
36.004
THB KRW
อังคาร
0.02775
KRW THB
36.042
THB KRW
พุธ
0.02774
KRW THB
36.047
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02766
KRW THB
36.158
THB KRW
ศุกร์
0.02760
KRW THB
36.227
THB KRW
จันทร์
0.02760
KRW THB
36.228
THB KRW
อังคาร
0.02759
KRW THB
36.250
THB KRW
พุธ
0.02754
KRW THB
36.312
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02760
KRW THB
36.229
THB KRW
ศุกร์
0.02754
KRW THB
36.313
THB KRW
จันทร์
0.02756
KRW THB
36.290
THB KRW
อังคาร
0.02761
KRW THB
36.225
THB KRW
พุธ
0.02764
KRW THB
36.180
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02751
KRW THB
36.353
THB KRW
ศุกร์
0.02750
KRW THB
36.369
THB KRW
จันทร์
0.02750
KRW THB
36.370
THB KRW
อังคาร
0.02747
KRW THB
36.402
THB KRW
พุธ
0.02739
KRW THB
36.504
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02730
KRW THB
36.630
THB KRW
ศุกร์
0.02734
KRW THB
36.581
THB KRW
จันทร์
0.02720
KRW THB
36.771
THB KRW
อังคาร
0.02703
KRW THB
37.002
THB KRW
พุธ
0.02699
KRW THB
37.056
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02682
KRW THB
37.282
THB KRW
ศุกร์
0.02692
KRW THB
37.145
THB KRW
จันทร์
0.02699
KRW THB
37.048
THB KRW
อังคาร
0.02714
KRW THB
36.839
THB KRW
พุธ
0.02707
KRW THB
36.941
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02713
KRW THB
36.865
THB KRW
ศุกร์
0.02700
KRW THB
37.043
THB KRW
จันทร์
0.02713
KRW THB
36.861
THB KRW
อังคาร
0.02716
KRW THB
36.813
THB KRW
พุธ
0.02711
KRW THB
36.881
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02699
KRW THB
37.048
THB KRW
ศุกร์
0.02688
KRW THB
37.203
THB KRW
จันทร์
0.02674
KRW THB
37.398
THB KRW
อังคาร
0.02689
KRW THB
37.184
THB KRW
พุธ
0.02689
KRW THB
37.189
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02697
KRW THB
37.084
THB KRW
ศุกร์
0.02695
KRW THB
37.106
THB KRW
จันทร์
0.02695
KRW THB
37.109
THB KRW
อังคาร
0.02691
KRW THB
37.158
THB KRW
พุธ
0.02701
KRW THB
37.025
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02744
KRW THB
36.442
THB KRW
ศุกร์
0.02747
KRW THB
36.408
THB KRW
จันทร์
0.02760
KRW THB
36.227
THB KRW
อังคาร
0.02751
KRW THB
36.357
THB KRW
พุธ
0.02763
KRW THB
36.199
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02746
KRW THB
36.411
THB KRW
ศุกร์
0.02746
KRW THB
36.419
THB KRW
จันทร์
0.02758
KRW THB
36.252
THB KRW
อังคาร
0.02761
KRW THB
36.215
THB KRW
พุธ
0.02754
KRW THB
36.310
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02742
KRW THB
36.471
THB KRW
ศุกร์
0.02747
KRW THB
36.404
THB KRW
จันทร์
0.02758
KRW THB
36.264
THB KRW
อังคาร
0.02756
KRW THB
36.284
THB KRW
พุธ
0.02756
KRW THB
36.287
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02744
KRW THB
36.447
THB KRW
ศุกร์
0.02737
KRW THB
36.531
THB KRW
จันทร์
0.02721
KRW THB
36.753
THB KRW
อังคาร
0.02733
KRW THB
36.592
THB KRW
พุธ
0.02729
KRW THB
36.643
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02746
KRW THB
36.416
THB KRW
ศุกร์
0.02736
KRW THB
36.544
THB KRW
จันทร์
0.02759
KRW THB
36.248
THB KRW
อังคาร
0.02722
KRW THB
36.744
THB KRW
พุธ
0.02735
KRW THB
36.560
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02736
KRW THB
36.552
THB KRW
ศุกร์
0.02728
KRW THB
36.655
THB KRW
จันทร์
0.02723
KRW THB
36.725
THB KRW
อังคาร
0.02733
KRW THB
36.593
THB KRW
พุธ
0.02712
KRW THB
36.875
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.979
THB KRW
ศุกร์
0.02717
KRW THB
36.800
THB KRW
จันทร์
0.02715
KRW THB
36.831
THB KRW
อังคาร
0.02724
KRW THB
36.717
THB KRW
พุธ
0.02711
KRW THB
36.893
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.984
THB KRW
ศุกร์
0.02710
KRW THB
36.895
THB KRW
จันทร์
0.02711
KRW THB
36.890
THB KRW
อังคาร
0.02710
KRW THB
36.899
THB KRW
พุธ
0.02718
KRW THB
36.796
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02690
KRW THB
37.169
THB KRW
ศุกร์
0.02710
KRW THB
36.903
THB KRW
จันทร์
0.02708
KRW THB
36.933
THB KRW
อังคาร
0.02717
KRW THB
36.803
THB KRW
พุธ
0.02735
KRW THB
36.565
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02702
KRW THB
37.003
THB KRW
ศุกร์
0.02704
KRW THB
36.982
THB KRW
จันทร์
0.02705
KRW THB
36.963
THB KRW
อังคาร
0.02700
KRW THB
37.040
THB KRW
พุธ
0.02706
KRW THB
36.959
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02704
KRW THB
36.978
THB KRW
ศุกร์
0.02723
KRW THB
36.718
THB KRW
จันทร์
0.02753
KRW THB
36.323
THB KRW
อังคาร
0.02768
KRW THB
36.128
THB KRW
พุธ
0.02762
KRW THB
36.205
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02747
KRW THB
36.410
THB KRW
ศุกร์
0.02748
KRW THB
36.385
THB KRW
จันทร์
0.02744
KRW THB
36.441
THB KRW
อังคาร
0.02743
KRW THB
36.459
THB KRW
พุธ
0.02748
KRW THB
36.395
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02749
KRW THB
36.381
THB KRW
ศุกร์
0.02737
KRW THB
36.530
THB KRW
จันทร์
0.02698
KRW THB
37.059
THB KRW
อังคาร
0.02715
KRW THB
36.831
THB KRW
พุธ
0.02713
KRW THB
36.854
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02715
KRW THB
36.831
THB KRW
ศุกร์
0.02726
KRW THB
36.690
THB KRW
จันทร์
0.02733
KRW THB
36.596
THB KRW
อังคาร
0.02734
KRW THB
36.574
THB KRW
พุธ
0.02725
KRW THB
36.703
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02724
KRW THB
36.713
THB KRW
ศุกร์
0.02739
KRW THB
36.512
THB KRW
จันทร์
0.02751
KRW THB
36.347
THB KRW
อังคาร
0.02733
KRW THB
36.594
THB KRW
พุธ
0.02709
KRW THB
36.919
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02721
KRW THB
36.751
THB KRW
ศุกร์
0.02750
KRW THB
36.369
THB KRW
จันทร์
0.02754
KRW THB
36.304
THB KRW
อังคาร
0.02737
KRW THB
36.543
THB KRW
พุธ
0.02760
KRW THB
36.237
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02777
KRW THB
36.010
THB KRW
ศุกร์
0.02768
KRW THB
36.130
THB KRW
จันทร์
0.02770
KRW THB
36.101
THB KRW
อังคาร
0.02767
KRW THB
36.142
THB KRW
พุธ
0.02773
KRW THB
36.066
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02775
KRW THB
36.031
THB KRW
ศุกร์
0.02763
KRW THB
36.195
THB KRW
จันทร์
0.02785
KRW THB
35.911
THB KRW
อังคาร
0.02800
KRW THB
35.709
THB KRW
พุธ
0.02795
KRW THB
35.780
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02815
KRW THB
35.528
THB KRW
ศุกร์
0.02796
KRW THB
35.765
THB KRW
จันทร์
0.02797
KRW THB
35.753
THB KRW
อังคาร
0.02803
KRW THB
35.675
THB KRW
พุธ
0.02805
KRW THB
35.654
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02810
KRW THB
35.588
THB KRW
ศุกร์
0.02783
KRW THB
35.938
THB KRW
จันทร์
0.02776
KRW THB
36.024
THB KRW
อังคาร
0.02758
KRW THB
36.262
THB KRW
พุธ
0.02767
KRW THB
36.144
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02749
KRW THB
36.381
THB KRW
ศุกร์
0.02739
KRW THB
36.508
THB KRW
จันทร์
0.02740
KRW THB
36.494
THB KRW
อังคาร
0.02713
KRW THB
36.855
THB KRW
พุธ
0.02712
KRW THB
36.875
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02703
KRW THB
36.992
THB KRW
ศุกร์
0.02711
KRW THB
36.892
THB KRW
จันทร์
0.02706
KRW THB
36.952
THB KRW
อังคาร
0.02701
KRW THB
37.019
THB KRW
พุธ
0.02695
KRW THB
37.108
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02693
KRW THB
37.136
THB KRW
ศุกร์
0.02678
KRW THB
37.344
THB KRW
จันทร์
0.02685
KRW THB
37.243
THB KRW
อังคาร
0.02691
KRW THB
37.155
THB KRW
พุธ
0.02693
KRW THB
37.138
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02681
KRW THB
37.303
THB KRW
ศุกร์
0.02703
KRW THB
36.992
THB KRW
จันทร์
0.02699
KRW THB
37.045
THB KRW
อังคาร
0.02704
KRW THB
36.981
THB KRW
พุธ
0.02714
KRW THB
36.839
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02711
KRW THB
36.887
THB KRW
ศุกร์
0.02699
KRW THB
37.049
THB KRW
จันทร์
0.02668
KRW THB
37.475
THB KRW
อังคาร
0.02653
KRW THB
37.687
THB KRW
พุธ
0.02645
KRW THB
37.811
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02633
KRW THB
37.976
THB KRW
ศุกร์
0.02638
KRW THB
37.905
THB KRW
จันทร์
0.02638
KRW THB
37.911
THB KRW
อังคาร
0.02641
KRW THB
37.863
THB KRW
พุธ
0.02629
KRW THB
38.040
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02634
KRW THB
37.965
THB KRW
ศุกร์
0.02662
KRW THB
37.571
THB KRW
จันทร์
0.02655
KRW THB
37.659
THB KRW
อังคาร
0.02656
KRW THB
37.655
THB KRW
พุธ
0.02665
KRW THB
37.518
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02664
KRW THB
37.541
THB KRW
ศุกร์
0.02648
KRW THB
37.764
THB KRW
จันทร์
0.02645
KRW THB
37.808
THB KRW
อังคาร
0.02670
KRW THB
37.459
THB KRW
พุธ
0.02659
KRW THB
37.604
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02661
KRW THB
37.585
THB KRW
ศุกร์
0.02630
KRW THB
38.016
THB KRW
จันทร์
0.02640
KRW THB
37.882
THB KRW
อังคาร
0.02629
KRW THB
38.040
THB KRW
พุธ
0.02637
KRW THB
37.924
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02653
KRW THB
37.686
THB KRW
ศุกร์
0.02650
KRW THB
37.740
THB KRW
จันทร์
0.02657
KRW THB
37.634
THB KRW
อังคาร
0.02658
KRW THB
37.626
THB KRW
พุธ
0.02667
KRW THB
37.499
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02648
KRW THB
37.771
THB KRW
ศุกร์
0.02664
KRW THB
37.532
THB KRW
จันทร์
0.02660
KRW THB
37.591
THB KRW
อังคาร
0.02673
KRW THB
37.415
THB KRW
พุธ
0.02675
KRW THB
37.380
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02667
KRW THB
37.490
THB KRW
ศุกร์
0.02661
KRW THB
37.586
THB KRW
จันทร์
0.02645
KRW THB
37.814
THB KRW
อังคาร
0.02663
KRW THB
37.549
THB KRW
พุธ
0.02659
KRW THB
37.607
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02659
KRW THB
37.608
THB KRW
ศุกร์
0.02661
KRW THB
37.573
THB KRW
จันทร์
0.02668
KRW THB
37.476
THB KRW
อังคาร
0.02667
KRW THB
37.493
THB KRW
พุธ
0.02657
KRW THB
37.634
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02665
KRW THB
37.529
THB KRW
ศุกร์
0.02649
KRW THB
37.754
THB KRW
จันทร์
0.02686
KRW THB
37.234
THB KRW
อังคาร
0.02702
KRW THB
37.009
THB KRW
พุธ
0.02695
KRW THB
37.103
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02674
KRW THB
37.393
THB KRW
ศุกร์
0.02715
KRW THB
36.826
THB KRW
จันทร์
0.02708
KRW THB
36.928
THB KRW
อังคาร
0.02708
KRW THB
36.932
THB KRW
พุธ
0.02692
KRW THB
37.154
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.434
THB KRW
ศุกร์
0.02670
KRW THB
37.459
THB KRW
จันทร์
0.02667
KRW THB
37.491
THB KRW
อังคาร
0.02668
KRW THB
37.482
THB KRW
พุธ
0.02679
KRW THB
37.321
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02692
KRW THB
37.153
THB KRW
ศุกร์
0.02692
KRW THB
37.150
THB KRW
จันทร์
0.02665
KRW THB
37.522
THB KRW
อังคาร
0.02667
KRW THB
37.495
THB KRW
พุธ
0.02682
KRW THB
37.285
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02678
KRW THB
37.344
THB KRW
ศุกร์
0.02679
KRW THB
37.328
THB KRW
จันทร์
0.02676
KRW THB
37.375
THB KRW
อังคาร
0.02652
KRW THB
37.702
THB KRW
พุธ
0.02654
KRW THB
37.686
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02637
KRW THB
37.928
THB KRW
ศุกร์
0.02669
KRW THB
37.472
THB KRW
จันทร์
0.02662
KRW THB
37.571
THB KRW
อังคาร
0.02660
KRW THB
37.590
THB KRW
พุธ
0.02670
KRW THB
37.449
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02666
KRW THB
37.516
THB KRW
ศุกร์
0.02668
KRW THB
37.478
THB KRW
จันทร์
0.02678
KRW THB
37.339
THB KRW
อังคาร
0.02705
KRW THB
36.966
THB KRW
พุธ
0.02696
KRW THB
37.097
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02709
KRW THB
36.912
THB KRW
ศุกร์
0.02710
KRW THB
36.904
THB KRW
จันทร์
0.02724
KRW THB
36.714
THB KRW
อังคาร
0.02725
KRW THB
36.701
THB KRW
พุธ
0.02739
KRW THB
36.512
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02735
KRW THB
36.563
THB KRW
ศุกร์
0.02748
KRW THB
36.393
THB KRW