อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02679 (5/2/2564) เฉลี่ย = 0.02794 สูงสุด = 0.02920 (9/8/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.02763
KRW THB
36.197
THB KRW
จันทร์
0.02762
KRW THB
36.209
THB KRW
อังคาร
0.02752
KRW THB
36.332
THB KRW
พุธ
0.02752
KRW THB
36.337
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02744
KRW THB
36.439
THB KRW
ศุกร์
0.02754
KRW THB
36.316
THB KRW
จันทร์
0.02744
KRW THB
36.439
THB KRW
อังคาร
0.02745
KRW THB
36.436
THB KRW
พุธ
0.02738
KRW THB
36.524
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02737
KRW THB
36.532
THB KRW
ศุกร์
0.02731
KRW THB
36.612
THB KRW
จันทร์
0.02719
KRW THB
36.782
THB KRW
อังคาร
0.02725
KRW THB
36.696
THB KRW
พุธ
0.02720
KRW THB
36.770
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02722
KRW THB
36.740
THB KRW
ศุกร์
0.02712
KRW THB
36.876
THB KRW
จันทร์
0.02718
KRW THB
36.797
THB KRW
อังคาร
0.02711
KRW THB
36.880
THB KRW
พุธ
0.02712
KRW THB
36.877
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02688
KRW THB
37.199
THB KRW
ศุกร์
0.02679
KRW THB
37.327
THB KRW
จันทร์
0.02680
KRW THB
37.317
THB KRW
อังคาร
0.02687
KRW THB
37.222
THB KRW
พุธ
0.02693
KRW THB
37.136
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02689
KRW THB
37.188
THB KRW
ศุกร์
0.02679
KRW THB
37.331
THB KRW
จันทร์
0.02680
KRW THB
37.316
THB KRW
อังคาร
0.02691
KRW THB
37.165
THB KRW
พุธ
0.02706
KRW THB
36.959
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02707
KRW THB
36.944
THB KRW
ศุกร์
0.02700
KRW THB
37.035
THB KRW
จันทร์
0.02710
KRW THB
36.905
THB KRW
อังคาร
0.02714
KRW THB
36.849
THB KRW
พุธ
0.02707
KRW THB
36.939
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02711
KRW THB
36.883
THB KRW
ศุกร์
0.02716
KRW THB
36.813
THB KRW
จันทร์
0.02703
KRW THB
36.996
THB KRW
อังคาร
0.02698
KRW THB
37.062
THB KRW
พุธ
0.02709
KRW THB
36.914
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02716
KRW THB
36.813
THB KRW
ศุกร์
0.02696
KRW THB
37.094
THB KRW
จันทร์
0.02693
KRW THB
37.130
THB KRW
อังคาร
0.02694
KRW THB
37.120
THB KRW
พุธ
0.02700
KRW THB
37.031
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02697
KRW THB
37.077
THB KRW
ศุกร์
0.02701
KRW THB
37.030
THB KRW
จันทร์
0.02716
KRW THB
36.815
THB KRW
อังคาร
0.02703
KRW THB
37.002
THB KRW
พุธ
0.02692
KRW THB
37.148
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02697
KRW THB
37.080
THB KRW
ศุกร์
0.02709
KRW THB
36.919
THB KRW
จันทร์
0.02714
KRW THB
36.848
THB KRW
อังคาร
0.02722
KRW THB
36.738
THB KRW
พุธ
0.02727
KRW THB
36.669
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02741
KRW THB
36.485
THB KRW
ศุกร์
0.02727
KRW THB
36.671
THB KRW
จันทร์
0.02738
KRW THB
36.519
THB KRW
อังคาร
0.02741
KRW THB
36.487
THB KRW
พุธ
0.02741
KRW THB
36.481
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02741
KRW THB
36.488
THB KRW
ศุกร์
0.02749
KRW THB
36.381
THB KRW
จันทร์
0.02752
KRW THB
36.340
THB KRW
อังคาร
0.02755
KRW THB
36.297
THB KRW
พุธ
0.02769
KRW THB
36.117
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02770
KRW THB
36.102
THB KRW
ศุกร์
0.02765
KRW THB
36.163
THB KRW
จันทร์
0.02776
KRW THB
36.028
THB KRW
อังคาร
0.02799
KRW THB
35.721
THB KRW
พุธ
0.02802
KRW THB
35.684
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02817
KRW THB
35.495
THB KRW
ศุกร์
0.02807
KRW THB
35.627
THB KRW
จันทร์
0.02803
KRW THB
35.676
THB KRW
อังคาร
0.02809
KRW THB
35.599
THB KRW
พุธ
0.02814
KRW THB
35.533
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02803
KRW THB
35.674
THB KRW
ศุกร์
0.02801
KRW THB
35.698
THB KRW
จันทร์
0.02800
KRW THB
35.711
THB KRW
อังคาร
0.02806
KRW THB
35.637
THB KRW
พุธ
0.02801
KRW THB
35.696
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02805
KRW THB
35.656
THB KRW
ศุกร์
0.02809
KRW THB
35.595
THB KRW
จันทร์
0.02829
KRW THB
35.343
THB KRW
อังคาร
0.02826
KRW THB
35.380
THB KRW
พุธ
0.02815
KRW THB
35.526
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02816
KRW THB
35.511
THB KRW
ศุกร์
0.02797
KRW THB
35.752
THB KRW
จันทร์
0.02776
KRW THB
36.023
THB KRW
อังคาร
0.02774
KRW THB
36.055
THB KRW
พุธ
0.02766
KRW THB
36.159
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02781
KRW THB
35.961
THB KRW
ศุกร์
0.02782
KRW THB
35.949
THB KRW
จันทร์
0.02793
KRW THB
35.801
THB KRW
อังคาร
0.02779
KRW THB
35.989
THB KRW
พุธ
0.02773
KRW THB
36.059
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02764
KRW THB
36.178
THB KRW
ศุกร์
0.02777
KRW THB
36.008
THB KRW
จันทร์
0.02761
KRW THB
36.224
THB KRW
อังคาร
0.02788
KRW THB
35.873
THB KRW
พุธ
0.02782
KRW THB
35.951
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02773
KRW THB
36.059
THB KRW
ศุกร์
0.02789
KRW THB
35.860
THB KRW
จันทร์
0.02786
KRW THB
35.897
THB KRW
อังคาร
0.02795
KRW THB
35.779
THB KRW
พุธ
0.02799
KRW THB
35.732
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02804
KRW THB
35.669
THB KRW
ศุกร์
0.02806
KRW THB
35.643
THB KRW
จันทร์
0.02813
KRW THB
35.545
THB KRW
อังคาร
0.02811
KRW THB
35.580
THB KRW
พุธ
0.02799
KRW THB
35.729
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02794
KRW THB
35.794
THB KRW
ศุกร์
0.02801
KRW THB
35.697
THB KRW
จันทร์
0.02803
KRW THB
35.670
THB KRW
อังคาร
0.02795
KRW THB
35.783
THB KRW
พุธ
0.02797
KRW THB
35.749
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02792
KRW THB
35.810
THB KRW
ศุกร์
0.02790
KRW THB
35.837
THB KRW
จันทร์
0.02783
KRW THB
35.938
THB KRW
อังคาร
0.02784
KRW THB
35.921
THB KRW
พุธ
0.02786
KRW THB
35.891
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02765
KRW THB
36.165
THB KRW
ศุกร์
0.02781
KRW THB
35.957
THB KRW
จันทร์
0.02791
KRW THB
35.833
THB KRW
อังคาร
0.02798
KRW THB
35.743
THB KRW
พุธ
0.02805
KRW THB
35.647
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02812
KRW THB
35.556
THB KRW
ศุกร์
0.02821
KRW THB
35.454
THB KRW
จันทร์
0.02824
KRW THB
35.415
THB KRW
อังคาร
0.02834
KRW THB
35.291
THB KRW
พุธ
0.02840
KRW THB
35.215
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02831
KRW THB
35.322
THB KRW
ศุกร์
0.02837
KRW THB
35.253
THB KRW
จันทร์
0.02842
KRW THB
35.191
THB KRW
อังคาร
0.02837
KRW THB
35.247
THB KRW
พุธ
0.02836
KRW THB
35.258
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02827
KRW THB
35.378
THB KRW
ศุกร์
0.02836
KRW THB
35.255
THB KRW
จันทร์
0.02846
KRW THB
35.139
THB KRW
อังคาร
0.02851
KRW THB
35.079
THB KRW
พุธ
0.02845
KRW THB
35.155
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02861
KRW THB
34.953
THB KRW
ศุกร์
0.02867
KRW THB
34.876
THB KRW
จันทร์
0.02852
KRW THB
35.069
THB KRW
อังคาร
0.02858
KRW THB
34.984
THB KRW
พุธ
0.02844
KRW THB
35.163
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02862
KRW THB
34.936
THB KRW
ศุกร์
0.02862
KRW THB
34.942
THB KRW
จันทร์
0.02856
KRW THB
35.016
THB KRW
อังคาร
0.02855
KRW THB
35.020
THB KRW
พุธ
0.02846
KRW THB
35.138
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02869
KRW THB
34.852
THB KRW
ศุกร์
0.02857
KRW THB
35.008
THB KRW
จันทร์
0.02863
KRW THB
34.923
THB KRW
อังคาร
0.02878
KRW THB
34.751
THB KRW
พุธ
0.02898
KRW THB
34.509
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02909
KRW THB
34.380
THB KRW
ศุกร์
0.02917
KRW THB
34.285
THB KRW
จันทร์
0.02920
KRW THB
34.244
THB KRW
อังคาร
0.02906
KRW THB
34.411
THB KRW
พุธ
0.02879
KRW THB
34.737
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02841
KRW THB
35.205
THB KRW
ศุกร์
0.02862
KRW THB
34.943
THB KRW
จันทร์
0.02869
KRW THB
34.851
THB KRW
อังคาร
0.02831
KRW THB
35.319
THB KRW
พุธ
0.02847
KRW THB
35.126
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02836
KRW THB
35.257
THB KRW
ศุกร์
0.02821
KRW THB
35.447
THB KRW
จันทร์
0.02846
KRW THB
35.140
THB KRW
อังคาร
0.02820
KRW THB
35.456
THB KRW
พุธ
0.02803
KRW THB
35.671
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02800
KRW THB
35.711
THB KRW
ศุกร์
0.02792
KRW THB
35.811
THB KRW
จันทร์
0.02785
KRW THB
35.904
THB KRW
อังคาร
0.02787
KRW THB
35.879
THB KRW
พุธ
0.02791
KRW THB
35.828
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02800
KRW THB
35.712
THB KRW
ศุกร์
0.02818
KRW THB
35.482
THB KRW
จันทร์
0.02805
KRW THB
35.657
THB KRW
อังคาร
0.02803
KRW THB
35.680
THB KRW
พุธ
0.02811
KRW THB
35.570
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02798
KRW THB
35.734
THB KRW
ศุกร์
0.02801
KRW THB
35.699
THB KRW
จันทร์
0.02799
KRW THB
35.733
THB KRW
อังคาร
0.02812
KRW THB
35.556
THB KRW
พุธ
0.02816
KRW THB
35.509
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02818
KRW THB
35.482
THB KRW
ศุกร์
0.02823
KRW THB
35.419
THB KRW
จันทร์
0.02804
KRW THB
35.661
THB KRW
อังคาร
0.02817
KRW THB
35.497
THB KRW
พุธ
0.02825
KRW THB
35.392
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02832
KRW THB
35.310
THB KRW
ศุกร์
0.02837
KRW THB
35.251
THB KRW
จันทร์
0.02844
KRW THB
35.156
THB KRW
อังคาร
0.02845
KRW THB
35.145
THB KRW
พุธ
0.02858
KRW THB
34.993
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02858
KRW THB
34.993
THB KRW
ศุกร์
0.02837
KRW THB
35.252
THB KRW
จันทร์
0.02861
KRW THB
34.955
THB KRW
อังคาร
0.02845
KRW THB
35.145
THB KRW
พุธ
0.02834
KRW THB
35.282
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02837
KRW THB
35.251
THB KRW
ศุกร์
0.02834
KRW THB
35.290
THB KRW
จันทร์
0.02833
KRW THB
35.297
THB KRW
อังคาร
0.02786
KRW THB
35.890
THB KRW
พุธ
0.02795
KRW THB
35.782
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02802
KRW THB
35.693
THB KRW
ศุกร์
0.02817
KRW THB
35.499
THB KRW
จันทร์
0.02818
KRW THB
35.485
THB KRW
อังคาร
0.02829
KRW THB
35.353
THB KRW
พุธ
0.02842
KRW THB
35.183
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02837
KRW THB
35.243
THB KRW
ศุกร์
0.02835
KRW THB
35.273
THB KRW
จันทร์
0.02829
KRW THB
35.348
THB KRW
อังคาร
0.02840
KRW THB
35.213
THB KRW
พุธ
0.02846
KRW THB
35.140
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02845
KRW THB
35.149
THB KRW
ศุกร์
0.02837
KRW THB
35.254
THB KRW
จันทร์
0.02832
KRW THB
35.305
THB KRW
อังคาร
0.02825
KRW THB
35.393
THB KRW
พุธ
0.02820
KRW THB
35.464
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02819
KRW THB
35.476
THB KRW
ศุกร์
0.02806
KRW THB
35.635
THB KRW
จันทร์
0.02790
KRW THB
35.842
THB KRW
อังคาร
0.02788
KRW THB
35.872
THB KRW
พุธ
0.02784
KRW THB
35.922
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02780
KRW THB
35.966
THB KRW
ศุกร์
0.02786
KRW THB
35.898
THB KRW
จันทร์
0.02774
KRW THB
36.048
THB KRW
อังคาร
0.02767
KRW THB
36.147
THB KRW
พุธ
0.02768
KRW THB
36.126
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02754
KRW THB
36.308
THB KRW
ศุกร์
0.02757
KRW THB
36.274
THB KRW
จันทร์
0.02773
KRW THB
36.068
THB KRW
อังคาร
0.02783
KRW THB
35.929
THB KRW
พุธ
0.02808
KRW THB
35.612
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02799
KRW THB
35.726
THB KRW
ศุกร์
0.02813
KRW THB
35.545
THB KRW
จันทร์
0.02823
KRW THB
35.419
THB KRW
อังคาร
0.02827
KRW THB
35.375
THB KRW
พุธ
0.02860
KRW THB
34.971
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02878
KRW THB
34.750
THB KRW
ศุกร์
0.02864
KRW THB
34.917
THB KRW
จันทร์
0.02867
KRW THB
34.878
THB KRW
อังคาร
0.02857
KRW THB
35.001
THB KRW
พุธ
0.02844
KRW THB
35.156
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02847
KRW THB
35.128
THB KRW
ศุกร์
0.02849
KRW THB
35.103
THB KRW
จันทร์
0.02821
KRW THB
35.452
THB KRW
อังคาร
0.02824
KRW THB
35.412
THB KRW
พุธ
0.02812
KRW THB
35.559
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02820
KRW THB
35.466
THB KRW
ศุกร์
0.02812
KRW THB
35.559
THB KRW
จันทร์
0.02815
KRW THB
35.523
THB KRW
อังคาร
0.02826
KRW THB
35.387
THB KRW
พุธ
0.02831
KRW THB
35.323
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02824
KRW THB
35.405
THB KRW
ศุกร์
0.02815
KRW THB
35.525
THB KRW
จันทร์
0.02825
KRW THB
35.402
THB KRW
อังคาร
0.02818
KRW THB
35.487
THB KRW
พุธ
0.02824
KRW THB
35.414
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02808
KRW THB
35.618
THB KRW
ศุกร์
0.02790
KRW THB
35.836
THB KRW