อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 วอนเกาหลีใต้ แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น วอนเกาหลีใต้
ต่ำสุด = 0.02519 (27/8/2562) เฉลี่ย = 0.02666 สูงสุด = 0.02899 (1/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง วอนเกาหลีใต้ และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.02899
KRW THB
34.492
THB KRW
พุธ
0.02887
KRW THB
34.641
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02844
KRW THB
35.158
THB KRW
ศุกร์
0.02858
KRW THB
34.989
THB KRW
จันทร์
0.02861
KRW THB
34.957
THB KRW
อังคาร
0.02849
KRW THB
35.095
THB KRW
พุธ
0.02859
KRW THB
34.981
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02855
KRW THB
35.032
THB KRW
ศุกร์
0.02859
KRW THB
34.973
THB KRW
จันทร์
0.02842
KRW THB
35.181
THB KRW
อังคาร
0.02843
KRW THB
35.173
THB KRW
พุธ
0.02824
KRW THB
35.407
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02824
KRW THB
35.410
THB KRW
ศุกร์
0.02827
KRW THB
35.374
THB KRW
จันทร์
0.02810
KRW THB
35.589
THB KRW
อังคาร
0.02811
KRW THB
35.572
THB KRW
พุธ
0.02813
KRW THB
35.550
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02808
KRW THB
35.611
THB KRW
ศุกร์
0.02823
KRW THB
35.420
THB KRW
จันทร์
0.02820
KRW THB
35.456
THB KRW
อังคาร
0.02818
KRW THB
35.488
THB KRW
พุธ
0.02806
KRW THB
35.632
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02809
KRW THB
35.603
THB KRW
ศุกร์
0.02801
KRW THB
35.698
THB KRW
จันทร์
0.02797
KRW THB
35.757
THB KRW
อังคาร
0.02796
KRW THB
35.764
THB KRW
พุธ
0.02788
KRW THB
35.873
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02778
KRW THB
35.993
THB KRW
ศุกร์
0.02800
KRW THB
35.710
THB KRW
จันทร์
0.02789
KRW THB
35.850
THB KRW
อังคาร
0.02789
KRW THB
35.851
THB KRW
พุธ
0.02790
KRW THB
35.840
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02782
KRW THB
35.951
THB KRW
ศุกร์
0.02773
KRW THB
36.067
THB KRW
จันทร์
0.02774
KRW THB
36.045
THB KRW
อังคาร
0.02766
KRW THB
36.155
THB KRW
พุธ
0.02769
KRW THB
36.119
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02771
KRW THB
36.087
THB KRW
ศุกร์
0.02785
KRW THB
35.908
THB KRW
จันทร์
0.02797
KRW THB
35.747
THB KRW
อังคาร
0.02802
KRW THB
35.685
THB KRW
พุธ
0.02806
KRW THB
35.639
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02803
KRW THB
35.675
THB KRW
ศุกร์
0.02818
KRW THB
35.492
THB KRW
จันทร์
0.02827
KRW THB
35.370
THB KRW
อังคาร
0.02824
KRW THB
35.415
THB KRW
พุธ
0.02823
KRW THB
35.422
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02815
KRW THB
35.521
THB KRW
ศุกร์
0.02796
KRW THB
35.764
THB KRW
จันทร์
0.02795
KRW THB
35.775
THB KRW
อังคาร
0.02798
KRW THB
35.746
THB KRW
พุธ
0.02791
KRW THB
35.828
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02797
KRW THB
35.748
THB KRW
ศุกร์
0.02789
KRW THB
35.850
THB KRW
จันทร์
0.02796
KRW THB
35.761
THB KRW
อังคาร
0.02804
KRW THB
35.668
THB KRW
พุธ
0.02810
KRW THB
35.589
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02808
KRW THB
35.618
THB KRW
ศุกร์
0.02794
KRW THB
35.785
THB KRW
จันทร์
0.02788
KRW THB
35.863
THB KRW
อังคาร
0.02790
KRW THB
35.838
THB KRW
พุธ
0.02796
KRW THB
35.763
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02794
KRW THB
35.793
THB KRW
ศุกร์
0.02792
KRW THB
35.814
THB KRW
จันทร์
0.02794
KRW THB
35.788
THB KRW
อังคาร
0.02794
KRW THB
35.794
THB KRW
พุธ
0.02798
KRW THB
35.738
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02794
KRW THB
35.797
THB KRW
ศุกร์
0.02803
KRW THB
35.681
THB KRW
จันทร์
0.02789
KRW THB
35.853
THB KRW
อังคาร
0.02787
KRW THB
35.886
THB KRW
พุธ
0.02790
KRW THB
35.836
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02787
KRW THB
35.884
THB KRW
ศุกร์
0.02800
KRW THB
35.717
THB KRW
จันทร์
0.02804
KRW THB
35.666
THB KRW
อังคาร
0.02800
KRW THB
35.716
THB KRW
พุธ
0.02805
KRW THB
35.652
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02796
KRW THB
35.765
THB KRW
ศุกร์
0.02799
KRW THB
35.726
THB KRW
จันทร์
0.02792
KRW THB
35.816
THB KRW
อังคาร
0.02797
KRW THB
35.751
THB KRW
พุธ
0.02781
KRW THB
35.960
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02761
KRW THB
36.221
THB KRW
ศุกร์
0.02755
KRW THB
36.293
THB KRW
จันทร์
0.02751
KRW THB
36.350
THB KRW
อังคาร
0.02737
KRW THB
36.534
THB KRW
พุธ
0.02743
KRW THB
36.455
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02752
KRW THB
36.343
THB KRW
ศุกร์
0.02736
KRW THB
36.545
THB KRW
จันทร์
0.02721
KRW THB
36.750
THB KRW
อังคาร
0.02728
KRW THB
36.657
THB KRW
พุธ
0.02711
KRW THB
36.893
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02687
KRW THB
37.221
THB KRW
ศุกร์
0.02681
KRW THB
37.297
THB KRW
จันทร์
0.02668
KRW THB
37.475
THB KRW
อังคาร
0.02653
KRW THB
37.695
THB KRW
พุธ
0.02655
KRW THB
37.661
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02656
KRW THB
37.646
THB KRW
ศุกร์
0.02659
KRW THB
37.606
THB KRW
จันทร์
0.02667
KRW THB
37.495
THB KRW
อังคาร
0.02674
KRW THB
37.400
THB KRW
พุธ
0.02685
KRW THB
37.243
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02684
KRW THB
37.251
THB KRW
ศุกร์
0.02683
KRW THB
37.268
THB KRW
จันทร์
0.02687
KRW THB
37.213
THB KRW
อังคาร
0.02676
KRW THB
37.369
THB KRW
พุธ
0.02664
KRW THB
37.536
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02671
KRW THB
37.445
THB KRW
ศุกร์
0.02660
KRW THB
37.592
THB KRW
จันทร์
0.02659
KRW THB
37.604
THB KRW
อังคาร
0.02646
KRW THB
37.794
THB KRW
พุธ
0.02666
KRW THB
37.514
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02656
KRW THB
37.646
THB KRW
ศุกร์
0.02644
KRW THB
37.827
THB KRW
จันทร์
0.02642
KRW THB
37.850
THB KRW
อังคาร
0.02649
KRW THB
37.755
THB KRW
พุธ
0.02643
KRW THB
37.840
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02641
KRW THB
37.864
THB KRW
ศุกร์
0.02632
KRW THB
37.999
THB KRW
จันทร์
0.02639
KRW THB
37.893
THB KRW
อังคาร
0.02658
KRW THB
37.617
THB KRW
พุธ
0.02668
KRW THB
37.479
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02662
KRW THB
37.569
THB KRW
ศุกร์
0.02656
KRW THB
37.649
THB KRW
อาทิตย์
0.02657
KRW THB
37.633
THB KRW
จันทร์
0.02656
KRW THB
37.653
THB KRW
อังคาร
0.02656
KRW THB
37.648
THB KRW
พุธ
0.02665
KRW THB
37.519
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02661
KRW THB
37.582
THB KRW
ศุกร์
0.02654
KRW THB
37.683
THB KRW
จันทร์
0.02640
KRW THB
37.878
THB KRW
พุธ
0.02613
KRW THB
38.276
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02621
KRW THB
38.159
THB KRW
ศุกร์
0.02621
KRW THB
38.150
THB KRW
จันทร์
0.02609
KRW THB
38.335
THB KRW
อังคาร
0.02608
KRW THB
38.349
THB KRW
พุธ
0.02610
KRW THB
38.317
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02609
KRW THB
38.329
THB KRW
ศุกร์
0.02622
KRW THB
38.134
THB KRW
จันทร์
0.02621
KRW THB
38.158
THB KRW
อังคาร
0.02622
KRW THB
38.134
THB KRW
พุธ
0.02621
KRW THB
38.154
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02621
KRW THB
38.147
THB KRW
ศุกร์
0.02618
KRW THB
38.197
THB KRW
จันทร์
0.02621
KRW THB
38.147
THB KRW
อังคาร
0.02622
KRW THB
38.140
THB KRW
พุธ
0.02621
KRW THB
38.149
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02616
KRW THB
38.231
THB KRW
ศุกร์
0.02612
KRW THB
38.291
THB KRW
จันทร์
0.02606
KRW THB
38.369
THB KRW
อังคาร
0.02610
KRW THB
38.313
THB KRW
พุธ
0.02603
KRW THB
38.424
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02597
KRW THB
38.510
THB KRW
ศุกร์
0.02565
KRW THB
38.981
THB KRW
จันทร์
0.02531
KRW THB
39.503
THB KRW
อังคาร
0.02532
KRW THB
39.495
THB KRW
พุธ
0.02535
KRW THB
39.441
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02544
KRW THB
39.300
THB KRW
ศุกร์
0.02535
KRW THB
39.441
THB KRW
จันทร์
0.02530
KRW THB
39.526
THB KRW
อังคาร
0.02524
KRW THB
39.616
THB KRW
พุธ
0.02538
KRW THB
39.404
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02534
KRW THB
39.465
THB KRW
ศุกร์
0.02554
KRW THB
39.156
THB KRW
จันทร์
0.02549
KRW THB
39.237
THB KRW
อังคาร
0.02550
KRW THB
39.212
THB KRW
พุธ
0.02559
KRW THB
39.079
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02545
KRW THB
39.294
THB KRW
ศุกร์
0.02539
KRW THB
39.389
THB KRW
จันทร์
0.02521
KRW THB
39.666
THB KRW
อังคาร
0.02519
KRW THB
39.694
THB KRW
พุธ
0.02521
KRW THB
39.661
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02525
KRW THB
39.605
THB KRW
ศุกร์
0.02531
KRW THB
39.513
THB KRW
จันทร์
0.02527
KRW THB
39.565
THB KRW
อังคาร
0.02523
KRW THB
39.638
THB KRW
พุธ
0.02539
KRW THB
39.388
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02549
KRW THB
39.235
THB KRW
ศุกร์
0.02576
KRW THB
38.826
THB KRW
จันทร์
0.02569
KRW THB
38.919
THB KRW
อังคาร
0.02569
KRW THB
38.933
THB KRW
พุธ
0.02565
KRW THB
38.987
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02572
KRW THB
38.873
THB KRW
ศุกร์
0.02584
KRW THB
38.707
THB KRW
จันทร์
0.02579
KRW THB
38.777
THB KRW
อังคาร
0.02568
KRW THB
38.933
THB KRW
พุธ
0.02562
KRW THB
39.027
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02557
KRW THB
39.108
THB KRW
ศุกร์
0.02565
KRW THB
38.982
THB KRW
จันทร์
0.02550
KRW THB
39.222
THB KRW
อังคาร
0.02557
KRW THB
39.103
THB KRW
พุธ
0.02545
KRW THB
39.292
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02550
KRW THB
39.211
THB KRW
ศุกร์
0.02555
KRW THB
39.146
THB KRW
จันทร์
0.02552
KRW THB
39.178
THB KRW
อังคาร
0.02554
KRW THB
39.157
THB KRW
พุธ
0.02538
KRW THB
39.395
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02541
KRW THB
39.352
THB KRW
ศุกร์
0.02542
KRW THB
39.337
THB KRW
จันทร์
0.02543
KRW THB
39.317
THB KRW
อังคาร
0.02540
KRW THB
39.366
THB KRW
พุธ
0.02535
KRW THB
39.450
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02549
KRW THB
39.237
THB KRW
ศุกร์
0.02568
KRW THB
38.944
THB KRW
จันทร์
0.02565
KRW THB
38.993
THB KRW
อังคาร
0.02560
KRW THB
39.058
THB KRW
พุธ
0.02559
KRW THB
39.083
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02573
KRW THB
38.858
THB KRW
ศุกร์
0.02568
KRW THB
38.942
THB KRW
จันทร์
0.02583
KRW THB
38.716
THB KRW
อังคาร
0.02584
KRW THB
38.697
THB KRW
พุธ
0.02588
KRW THB
38.645
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02580
KRW THB
38.753
THB KRW
ศุกร์
0.02569
KRW THB
38.927
THB KRW
จันทร์
0.02581
KRW THB
38.742
THB KRW
อังคาร
0.02587
KRW THB
38.662
THB KRW
พุธ
0.02589
KRW THB
38.628
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02583
KRW THB
38.718
THB KRW
ศุกร์
0.02585
KRW THB
38.691
THB KRW
จันทร์
0.02602
KRW THB
38.439
THB KRW
อังคาร
0.02613
KRW THB
38.271
THB KRW
พุธ
0.02615
KRW THB
38.247
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02628
KRW THB
38.051
THB KRW
ศุกร์
0.02623
KRW THB
38.118
THB KRW
จันทร์
0.02603
KRW THB
38.413
THB KRW
อังคาร
0.02610
KRW THB
38.308
THB KRW
พุธ
0.02585
KRW THB
38.684
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02580
KRW THB
38.760
THB KRW
ศุกร์
0.02592
KRW THB
38.582
THB KRW
จันทร์
0.02595
KRW THB
38.537
THB KRW
อังคาร
0.02590
KRW THB
38.606
THB KRW
พุธ
0.02580
KRW THB
38.767
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02571
KRW THB
38.900
THB KRW
ศุกร์
0.02565
KRW THB
38.986
THB KRW
จันทร์
0.02569
KRW THB
38.930
THB KRW
อังคาร
0.02567
KRW THB
38.952
THB KRW
พุธ
0.02568
KRW THB
38.936
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02564
KRW THB
39.007
THB KRW
ศุกร์
0.02561
KRW THB
39.042
THB KRW
จันทร์
0.02556
KRW THB
39.131
THB KRW
อังคาร
0.02544
KRW THB
39.302
THB KRW
พุธ
0.02542
KRW THB
39.335
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02548
KRW THB
39.247
THB KRW
ศุกร์
0.02553
KRW THB
39.169
THB KRW
จันทร์
0.02547
KRW THB
39.268
THB KRW
อังคาร
0.02542
KRW THB
39.345
THB KRW
พุธ
0.02533
KRW THB
39.484
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02539
KRW THB
39.390
THB KRW
ศุกร์
0.02580
KRW THB
38.754
THB KRW
จันทร์
0.02579
KRW THB
38.772
THB KRW
อังคาร
0.02593
KRW THB
38.562
THB KRW
พุธ
0.02588
KRW THB
38.638
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02589
KRW THB
38.624
THB KRW
ศุกร์
0.02602
KRW THB
38.435
THB KRW
จันทร์
0.02595
KRW THB
38.538
THB KRW
อังคาร
0.02595
KRW THB
38.537
THB KRW
พุธ
0.02593
KRW THB
38.570
THB KRW
พฤหัสบดี
0.02590
KRW THB
38.617
THB KRW
ศุกร์
0.02597
KRW THB
38.504
THB KRW
จันทร์
0.02589
KRW THB
38.631
THB KRW
อังคาร
0.02580
KRW THB
38.760
THB KRW