อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.1775 (31/12/2561) เฉลี่ย = 0.1994 สูงสุด = 0.2121 (2/1/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
0.2117
LKR THB
4.7228
THB LKR
อังคาร
0.2121
LKR THB
4.7149
THB LKR
พุธ
0.2105
LKR THB
4.7496
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2096
LKR THB
4.7702
THB LKR
ศุกร์
0.2099
LKR THB
4.7640
THB LKR
จันทร์
0.2093
LKR THB
4.7779
THB LKR
อังคาร
0.2096
LKR THB
4.7708
THB LKR
พุธ
0.2094
LKR THB
4.7751
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2085
LKR THB
4.7972
THB LKR
ศุกร์
0.2077
LKR THB
4.8153
THB LKR
จันทร์
0.2088
LKR THB
4.7902
THB LKR
อังคาร
0.2075
LKR THB
4.8190
THB LKR
พุธ
0.2094
LKR THB
4.7750
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2074
LKR THB
4.8218
THB LKR
ศุกร์
0.2069
LKR THB
4.8341
THB LKR
จันทร์
0.2071
LKR THB
4.8291
THB LKR
อังคาร
0.2064
LKR THB
4.8461
THB LKR
พุธ
0.2057
LKR THB
4.8612
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2042
LKR THB
4.8977
THB LKR
ศุกร์
0.2037
LKR THB
4.9084
THB LKR
จันทร์
0.2038
LKR THB
4.9074
THB LKR
อังคาร
0.2044
LKR THB
4.8923
THB LKR
พุธ
0.2031
LKR THB
4.9243
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2034
LKR THB
4.9168
THB LKR
ศุกร์
0.2035
LKR THB
4.9147
THB LKR
จันทร์
0.2036
LKR THB
4.9106
THB LKR
อังคาร
0.2043
LKR THB
4.8946
THB LKR
พุธ
0.2038
LKR THB
4.9073
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2060
LKR THB
4.8554
THB LKR
ศุกร์
0.2063
LKR THB
4.8462
THB LKR
จันทร์
0.2045
LKR THB
4.8909
THB LKR
อังคาร
0.2037
LKR THB
4.9080
THB LKR
พุธ
0.2014
LKR THB
4.9662
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2014
LKR THB
4.9648
THB LKR
ศุกร์
0.2014
LKR THB
4.9652
THB LKR
จันทร์
0.2020
LKR THB
4.9506
THB LKR
อังคาร
0.2025
LKR THB
4.9381
THB LKR
พุธ
0.2025
LKR THB
4.9373
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2037
LKR THB
4.9091
THB LKR
ศุกร์
0.2030
LKR THB
4.9270
THB LKR
จันทร์
0.2019
LKR THB
4.9535
THB LKR
อังคาร
0.2021
LKR THB
4.9477
THB LKR
พุธ
0.2030
LKR THB
4.9269
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2027
LKR THB
4.9324
THB LKR
ศุกร์
0.2028
LKR THB
4.9317
THB LKR
จันทร์
0.2025
LKR THB
4.9384
THB LKR
อังคาร
0.2023
LKR THB
4.9420
THB LKR
พุธ
0.2019
LKR THB
4.9537
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2014
LKR THB
4.9654
THB LKR
ศุกร์
0.2016
LKR THB
4.9597
THB LKR
จันทร์
0.2011
LKR THB
4.9728
THB LKR
อังคาร
0.2006
LKR THB
4.9859
THB LKR
พุธ
0.1998
LKR THB
5.0040
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2000
LKR THB
4.9992
THB LKR
ศุกร์
0.1999
LKR THB
5.0016
THB LKR
จันทร์
0.1999
LKR THB
5.0016
THB LKR
อังคาร
0.1997
LKR THB
5.0079
THB LKR
พุธ
0.2002
LKR THB
4.9948
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2001
LKR THB
4.9980
THB LKR
ศุกร์
0.2001
LKR THB
4.9972
THB LKR
จันทร์
0.1996
LKR THB
5.0112
THB LKR
อังคาร
0.1994
LKR THB
5.0157
THB LKR
พุธ
0.2001
LKR THB
4.9984
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2005
LKR THB
4.9864
THB LKR
ศุกร์
0.2002
LKR THB
4.9939
THB LKR
จันทร์
0.2011
LKR THB
4.9732
THB LKR
อังคาร
0.2009
LKR THB
4.9776
THB LKR
พุธ
0.2003
LKR THB
4.9933
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2007
LKR THB
4.9830
THB LKR
ศุกร์
0.2012
LKR THB
4.9702
THB LKR
จันทร์
0.2010
LKR THB
4.9752
THB LKR
อังคาร
0.2008
LKR THB
4.9808
THB LKR
พุธ
0.2000
LKR THB
4.9996
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2003
LKR THB
4.9929
THB LKR
ศุกร์
0.2000
LKR THB
4.9990
THB LKR
จันทร์
0.2006
LKR THB
4.9858
THB LKR
อังคาร
0.1994
LKR THB
5.0158
THB LKR
พุธ
0.1999
LKR THB
5.0024
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2000
LKR THB
4.9994
THB LKR
ศุกร์
0.1999
LKR THB
5.0036
THB LKR
จันทร์
0.2010
LKR THB
4.9747
THB LKR
อังคาร
0.2003
LKR THB
4.9926
THB LKR
พุธ
0.2004
LKR THB
4.9909
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2003
LKR THB
4.9937
THB LKR
ศุกร์
0.2006
LKR THB
4.9851
THB LKR
จันทร์
0.2005
LKR THB
4.9878
THB LKR
อังคาร
0.2001
LKR THB
4.9963
THB LKR
พุธ
0.2009
LKR THB
4.9782
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2011
LKR THB
4.9734
THB LKR
ศุกร์
0.2009
LKR THB
4.9770
THB LKR
จันทร์
0.2020
LKR THB
4.9508
THB LKR
อังคาร
0.2021
LKR THB
4.9475
THB LKR
พุธ
0.2037
LKR THB
4.9090
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2032
LKR THB
4.9222
THB LKR
ศุกร์
0.2025
LKR THB
4.9381
THB LKR
จันทร์
0.2015
LKR THB
4.9628
THB LKR
อังคาร
0.2015
LKR THB
4.9626
THB LKR
พุธ
0.2025
LKR THB
4.9384
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2028
LKR THB
4.9300
THB LKR
ศุกร์
0.2033
LKR THB
4.9194
THB LKR
จันทร์
0.2043
LKR THB
4.8939
THB LKR
อังคาร
0.2031
LKR THB
4.9236
THB LKR
พุธ
0.2030
LKR THB
4.9250
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2029
LKR THB
4.9275
THB LKR
ศุกร์
0.2023
LKR THB
4.9440
THB LKR
จันทร์
0.2016
LKR THB
4.9594
THB LKR
อังคาร
0.2026
LKR THB
4.9361
THB LKR
พุธ
0.2031
LKR THB
4.9240
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2023
LKR THB
4.9434
THB LKR
ศุกร์
0.2021
LKR THB
4.9469
THB LKR
อาทิตย์
0.2016
LKR THB
4.9602
THB LKR
จันทร์
0.2015
LKR THB
4.9635
THB LKR
อังคาร
0.2011
LKR THB
4.9729
THB LKR
พุธ
0.2020
LKR THB
4.9505
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2015
LKR THB
4.9619
THB LKR
ศุกร์
0.2017
LKR THB
4.9576
THB LKR
อาทิตย์
0.2018
LKR THB
4.9550
THB LKR
จันทร์
0.2023
LKR THB
4.9428
THB LKR
อังคาร
0.2014
LKR THB
4.9649
THB LKR
พุธ
0.2007
LKR THB
4.9832
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2011
LKR THB
4.9716
THB LKR
ศุกร์
0.1985
LKR THB
5.0367
THB LKR
อาทิตย์
0.2047
LKR THB
4.8843
THB LKR
จันทร์
0.2050
LKR THB
4.8774
THB LKR
อังคาร
0.2053
LKR THB
4.8699
THB LKR
พุธ
0.2052
LKR THB
4.8726
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2063
LKR THB
4.8473
THB LKR
ศุกร์
0.2072
LKR THB
4.8264
THB LKR
จันทร์
0.2083
LKR THB
4.8009
THB LKR
อังคาร
0.2086
LKR THB
4.7933
THB LKR
พุธ
0.2077
LKR THB
4.8148
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2093
LKR THB
4.7773
THB LKR
ศุกร์
0.2088
LKR THB
4.7885
THB LKR
จันทร์
0.2093
LKR THB
4.7775
THB LKR
อังคาร
0.2097
LKR THB
4.7681
THB LKR
พุธ
0.2092
LKR THB
4.7801
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2099
LKR THB
4.7643
THB LKR
ศุกร์
0.2088
LKR THB
4.7894
THB LKR
จันทร์
0.2081
LKR THB
4.8064
THB LKR
อังคาร
0.2076
LKR THB
4.8168
THB LKR
พุธ
0.2087
LKR THB
4.7915
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2085
LKR THB
4.7973
THB LKR
ศุกร์
0.2086
LKR THB
4.7941
THB LKR
จันทร์
0.2096
LKR THB
4.7704
THB LKR
อังคาร
0.2078
LKR THB
4.8117
THB LKR
พุธ
0.2076
LKR THB
4.8163
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2094
LKR THB
4.7761
THB LKR
ศุกร์
0.2097
LKR THB
4.7678
THB LKR
จันทร์
0.2101
LKR THB
4.7596
THB LKR
อังคาร
0.2095
LKR THB
4.7743
THB LKR
พุธ
0.2089
LKR THB
4.7879
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2094
LKR THB
4.7753
THB LKR
ศุกร์
0.2081
LKR THB
4.8061
THB LKR
จันทร์
0.2098
LKR THB
4.7656
THB LKR
อังคาร
0.2087
LKR THB
4.7919
THB LKR
พุธ
0.2071
LKR THB
4.8294
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2078
LKR THB
4.8113
THB LKR
ศุกร์
0.2088
LKR THB
4.7898
THB LKR
จันทร์
0.2079
LKR THB
4.8100
THB LKR
อังคาร
0.2083
LKR THB
4.8009
THB LKR
พุธ
0.2078
LKR THB
4.8126
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2079
LKR THB
4.8110
THB LKR
ศุกร์
0.2067
LKR THB
4.8369
THB LKR
จันทร์
0.2085
LKR THB
4.7968
THB LKR
อังคาร
0.2080
LKR THB
4.8086
THB LKR
พุธ
0.2081
LKR THB
4.8045
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2075
LKR THB
4.8188
THB LKR
ศุกร์
0.2070
LKR THB
4.8313
THB LKR
จันทร์
0.2076
LKR THB
4.8164
THB LKR
อังคาร
0.2056
LKR THB
4.8628
THB LKR
พุธ
0.2047
LKR THB
4.8851
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2040
LKR THB
4.9015
THB LKR
ศุกร์
0.2030
LKR THB
4.9257
THB LKR
จันทร์
0.2034
LKR THB
4.9161
THB LKR
อังคาร
0.2019
LKR THB
4.9535
THB LKR
พุธ
0.2028
LKR THB
4.9298
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2025
LKR THB
4.9381
THB LKR
ศุกร์
0.2022
LKR THB
4.9464
THB LKR
จันทร์
0.2013
LKR THB
4.9678
THB LKR
อังคาร
0.2025
LKR THB
4.9384
THB LKR
พุธ
0.2034
LKR THB
4.9170
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2031
LKR THB
4.9246
THB LKR
ศุกร์
0.2027
LKR THB
4.9338
THB LKR
จันทร์
0.2026
LKR THB
4.9346
THB LKR
อังคาร
0.2019
LKR THB
4.9521
THB LKR
พุธ
0.2018
LKR THB
4.9546
THB LKR
พฤหัสบดี
0.2005
LKR THB
4.9872
THB LKR
ศุกร์
0.2013
LKR THB
4.9672
THB LKR
จันทร์
0.1987
LKR THB
5.0332
THB LKR
อังคาร
0.1969
LKR THB
5.0789
THB LKR
พุธ
0.1954
LKR THB
5.1175
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1931
LKR THB
5.1777
THB LKR
ศุกร์
0.1921
LKR THB
5.2056
THB LKR
จันทร์
0.1926
LKR THB
5.1926
THB LKR
อังคาร
0.1922
LKR THB
5.2032
THB LKR
ศุกร์
0.1914
LKR THB
5.2255
THB LKR
จันทร์
0.1908
LKR THB
5.2424
THB LKR
อังคาร
0.1913
LKR THB
5.2272
THB LKR
พุธ
0.1911
LKR THB
5.2340
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1923
LKR THB
5.2013
THB LKR
ศุกร์
0.1931
LKR THB
5.1799
THB LKR
จันทร์
0.1933
LKR THB
5.1728
THB LKR
อังคาร
0.1931
LKR THB
5.1785
THB LKR
พุธ
0.1920
LKR THB
5.2083
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1919
LKR THB
5.2100
THB LKR
ศุกร์
0.1911
LKR THB
5.2331
THB LKR
จันทร์
0.1922
LKR THB
5.2026
THB LKR
อังคาร
0.1918
LKR THB
5.2128
THB LKR
พุธ
0.1903
LKR THB
5.2559
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1906
LKR THB
5.2462
THB LKR
ศุกร์
0.1899
LKR THB
5.2653
THB LKR
จันทร์
0.1897
LKR THB
5.2723
THB LKR
อังคาร
0.1905
LKR THB
5.2490
THB LKR
พุธ
0.1900
LKR THB
5.2638
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1907
LKR THB
5.2433
THB LKR
ศุกร์
0.1913
LKR THB
5.2265
THB LKR
จันทร์
0.1913
LKR THB
5.2287
THB LKR
อังคาร
0.1929
LKR THB
5.1830
THB LKR
พุธ
0.1932
LKR THB
5.1749
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1877
LKR THB
5.3282
THB LKR
ศุกร์
0.1887
LKR THB
5.2982
THB LKR
จันทร์
0.1915
LKR THB
5.2214
THB LKR
อังคาร
0.1896
LKR THB
5.2730
THB LKR
พุธ
0.1909
LKR THB
5.2371
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1905
LKR THB
5.2506
THB LKR
ศุกร์
0.1882
LKR THB
5.3139
THB LKR
จันทร์
0.1888
LKR THB
5.2968
THB LKR
อังคาร
0.1873
LKR THB
5.3393
THB LKR
พุธ
0.1876
LKR THB
5.3319
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1876
LKR THB
5.3318
THB LKR
ศุกร์
0.1871
LKR THB
5.3435
THB LKR
จันทร์
0.1881
LKR THB
5.3171
THB LKR
อังคาร
0.1868
LKR THB
5.3526
THB LKR
พุธ
0.1850
LKR THB
5.4064
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1843
LKR THB
5.4254
THB LKR
ศุกร์
0.1839
LKR THB
5.4367
THB LKR
จันทร์
0.1837
LKR THB
5.4434
THB LKR
อังคาร
0.1831
LKR THB
5.4602
THB LKR
พุธ
0.1843
LKR THB
5.4249
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1847
LKR THB
5.4144
THB LKR
ศุกร์
0.1833
LKR THB
5.4553
THB LKR
จันทร์
0.1826
LKR THB
5.4767
THB LKR
อังคาร
0.1828
LKR THB
5.4693
THB LKR
พุธ
0.1819
LKR THB
5.4969
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1830
LKR THB
5.4642
THB LKR
ศุกร์
0.1838
LKR THB
5.4397
THB LKR
จันทร์
0.1844
LKR THB
5.4240
THB LKR
อังคาร
0.1827
LKR THB
5.4731
THB LKR
พุธ
0.1826
LKR THB
5.4759
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1827
LKR THB
5.4730
THB LKR
ศุกร์
0.1825
LKR THB
5.4792
THB LKR
จันทร์
0.1825
LKR THB
5.4803
THB LKR
อังคาร
0.1821
LKR THB
5.4924
THB LKR
พุธ
0.1814
LKR THB
5.5136
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1812
LKR THB
5.5185
THB LKR
ศุกร์
0.1803
LKR THB
5.5466
THB LKR
จันทร์
0.1792
LKR THB
5.5800
THB LKR
อังคาร
0.1796
LKR THB
5.5668
THB LKR
พุธ
0.1795
LKR THB
5.5722
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1789
LKR THB
5.5907
THB LKR
ศุกร์
0.1785
LKR THB
5.6007
THB LKR
จันทร์
0.1775
LKR THB
5.6338
THB LKR