เครื่องแปลงสกุลเงิน สลับสกุลเงิน

รูปีศรีลังกา
 
=
บาทไทย
17/6/2567 22:15 (UTC)

อัตราแลกเปลี่ยนล่าสุด

LKR/THB
0.1212
THB/LKR 8.2487
อัปเดตล่าสุด:
17/6/2567 22:15 (UTC)
เปลี่ยนแปลง:
+0.0002 (+0.17%)
ปิดล่าสุด:
0.1210
ต่ำสุด/สูงสุด 52 สัปดาห์
฿ 0.1031
฿ 0.1253

รูปีศรีลังกา เป็น บาทไทย สลับสกุลเงิน

ต่ำสุด = 0.1031 (27/7/2566) เฉลี่ย = 0.1134 สูงสุด = 0.1253 (1/5/2567)
กราฟด้านบนแสดงอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อแปลง 1 รูปีศรีลังกา เป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อแปลงจาก บาทไทย เป็น รูปีศรีลังกา

สรุปอัตราแลกเปลี่ยน (LKR/THB)

ต่ำสุดสูงสุดเปลี่ยนแปลง
1 เดือน ฿ 0.1201 ฿ 0.1225 +0.29%
1 ไตรมาส ฿ 0.1177 ฿ 0.1253 +2.80%
1 ปี ฿ 0.1031 ฿ 0.1253 +7.96%
3 ปี ฿ 0.08917 ฿ 0.1698 -23.79%
5 ปี ฿ 0.08917 ฿ 0.1784 -31.46%

อัตราแลกเปลี่ยนอื่นๆ สำหรับ รูปีศรีลังกา

สกุลเงิน
%
-0.14%
1.9258
JPY LKR
0.5193
LKR JPY
-0.08%
303.72
USD LKR
0.003293
LKR USD
-0.02%
224.63
SGD LKR
0.004452
LKR SGD
+0.02%
200.88
AUD LKR
0.004978
LKR AUD
+0.20%
385.88
GBP LKR
0.002591
LKR GBP
+0.14%
326.03
EUR LKR
0.003067
LKR EUR
-0.08%
64.354
MYR LKR
0.01554
LKR MYR
-0.17%
0.01844
IDR LKR
54.216
LKR IDR
-0.03%
3.6374
INR LKR
0.2749
LKR INR
+0.07%
0.2202
KRW LKR
4.5420
LKR KRW
-0.08%
41.857
CNY LKR
0.02389
LKR CNY

อัตราแลกเปลี่ยนตามปี

กรุณาคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง เพื่อแสดงอัตราแลกเปลี่ยนตามปีที่ต้องการ ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย