อัตราแลกเปลี่ยนปี 2566 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2566 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.08917 (18/1/2566) เฉลี่ย = 0.1063 สูงสุด = 0.1204 (1/6/2566)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2566
จันทร์
0.09429
LKR THB
10.605
THB LKR
อังคาร
0.09398
LKR THB
10.641
THB LKR
พุธ
0.09342
LKR THB
10.704
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09280
LKR THB
10.776
THB LKR
ศุกร์
0.09311
LKR THB
10.740
THB LKR
จันทร์
0.09327
LKR THB
10.722
THB LKR
อังคาร
0.09123
LKR THB
10.962
THB LKR
พุธ
0.09069
LKR THB
11.026
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09129
LKR THB
10.955
THB LKR
ศุกร์
0.09049
LKR THB
11.051
THB LKR
จันทร์
0.09069
LKR THB
11.026
THB LKR
อังคาร
0.09047
LKR THB
11.053
THB LKR
พุธ
0.08917
LKR THB
11.214
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09056
LKR THB
11.042
THB LKR
ศุกร์
0.08946
LKR THB
11.178
THB LKR
จันทร์
0.09012
LKR THB
11.096
THB LKR
อังคาร
0.09014
LKR THB
11.094
THB LKR
พุธ
0.09048
LKR THB
11.052
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09037
LKR THB
11.065
THB LKR
ศุกร์
0.09012
LKR THB
11.096
THB LKR
จันทร์
0.08971
LKR THB
11.147
THB LKR
อังคาร
0.09007
LKR THB
11.103
THB LKR
พุธ
0.08967
LKR THB
11.151
THB LKR
พฤหัสบดี
0.08975
LKR THB
11.142
THB LKR
ศุกร์
0.09009
LKR THB
11.100
THB LKR
จันทร์
0.09110
LKR THB
10.977
THB LKR
อังคาร
0.09183
LKR THB
10.889
THB LKR
พุธ
0.09187
LKR THB
10.885
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09144
LKR THB
10.936
THB LKR
ศุกร์
0.09220
LKR THB
10.845
THB LKR
จันทร์
0.09253
LKR THB
10.807
THB LKR
อังคาร
0.09317
LKR THB
10.733
THB LKR
พุธ
0.09412
LKR THB
10.625
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09399
LKR THB
10.639
THB LKR
ศุกร์
0.09484
LKR THB
10.544
THB LKR
จันทร์
0.09458
LKR THB
10.573
THB LKR
อังคาร
0.09554
LKR THB
10.467
THB LKR
พุธ
0.09481
LKR THB
10.547
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09498
LKR THB
10.529
THB LKR
ศุกร์
0.09543
LKR THB
10.479
THB LKR
จันทร์
0.09595
LKR THB
10.422
THB LKR
อังคาร
0.09758
LKR THB
10.248
THB LKR
พุธ
0.09559
LKR THB
10.461
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09702
LKR THB
10.307
THB LKR
ศุกร์
0.1002
LKR THB
9.9786
THB LKR
จันทร์
0.1019
LKR THB
9.8118
THB LKR
อังคาร
0.1020
LKR THB
9.8015
THB LKR
พุธ
0.1036
LKR THB
9.6528
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09601
LKR THB
10.416
THB LKR
ศุกร์
0.1066
LKR THB
9.3838
THB LKR
จันทร์
0.1090
LKR THB
9.1756
THB LKR
อังคาร
0.1051
LKR THB
9.5124
THB LKR
พุธ
0.1021
LKR THB
9.7947
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1020
LKR THB
9.8001
THB LKR
ศุกร์
0.1002
LKR THB
9.9828
THB LKR
จันทร์
0.1010
LKR THB
9.9027
THB LKR
อังคาร
0.09945
LKR THB
10.055
THB LKR
พุธ
0.1065
LKR THB
9.3889
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1058
LKR THB
9.4560
THB LKR
ศุกร์
0.1068
LKR THB
9.3655
THB LKR
จันทร์
0.1066
LKR THB
9.3816
THB LKR
อังคาร
0.1055
LKR THB
9.4777
THB LKR
พุธ
0.1052
LKR THB
9.5036
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1054
LKR THB
9.4892
THB LKR
ศุกร์
0.1053
LKR THB
9.5001
THB LKR
จันทร์
0.1063
LKR THB
9.4087
THB LKR
อังคาร
0.1059
LKR THB
9.4441
THB LKR
พุธ
0.1054
LKR THB
9.4852
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1057
LKR THB
9.4606
THB LKR
ศุกร์
0.1065
LKR THB
9.3915
THB LKR
จันทร์
0.1072
LKR THB
9.3279
THB LKR
อังคาร
0.1069
LKR THB
9.3523
THB LKR
พุธ
0.1071
LKR THB
9.3343
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1059
LKR THB
9.4396
THB LKR
ศุกร์
0.1055
LKR THB
9.4800
THB LKR
จันทร์
0.1056
LKR THB
9.4663
THB LKR
อังคาร
0.1049
LKR THB
9.5346
THB LKR
พุธ
0.1072
LKR THB
9.3315
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1072
LKR THB
9.3272
THB LKR
ศุกร์
0.1067
LKR THB
9.3681
THB LKR
จันทร์
0.1067
LKR THB
9.3728
THB LKR
อังคาร
0.1070
LKR THB
9.3457
THB LKR
พุธ
0.1052
LKR THB
9.5075
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1059
LKR THB
9.4458
THB LKR
ศุกร์
0.1060
LKR THB
9.4349
THB LKR
จันทร์
0.1069
LKR THB
9.3511
THB LKR
อังคาร
0.1070
LKR THB
9.3475
THB LKR
พุธ
0.1079
LKR THB
9.2642
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1058
LKR THB
9.4557
THB LKR
ศุกร์
0.1052
LKR THB
9.5045
THB LKR
จันทร์
0.1057
LKR THB
9.4573
THB LKR
อังคาร
0.1050
LKR THB
9.5278
THB LKR
พุธ
0.1057
LKR THB
9.4575
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1065
LKR THB
9.3903
THB LKR
ศุกร์
0.1089
LKR THB
9.1786
THB LKR
จันทร์
0.1072
LKR THB
9.3254
THB LKR
อังคาร
0.1084
LKR THB
9.2222
THB LKR
พุธ
0.1104
LKR THB
9.0603
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1128
LKR THB
8.8654
THB LKR
ศุกร์
0.1114
LKR THB
8.9792
THB LKR
จันทร์
0.1125
LKR THB
8.8896
THB LKR
อังคาร
0.1134
LKR THB
8.8204
THB LKR
พุธ
0.1134
LKR THB
8.8202
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1139
LKR THB
8.7759
THB LKR
ศุกร์
0.1146
LKR THB
8.7228
THB LKR
จันทร์
0.1166
LKR THB
8.5730
THB LKR
อังคาร
0.1170
LKR THB
8.5469
THB LKR
พุธ
0.1184
LKR THB
8.4471
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1204
LKR THB
8.3069
THB LKR
ศุกร์
0.1178
LKR THB
8.4893
THB LKR
จันทร์
0.1194
LKR THB
8.3746
THB LKR
อังคาร
0.1197
LKR THB
8.3510
THB LKR
พุธ
0.1187
LKR THB
8.4243
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1192
LKR THB
8.3890
THB LKR
ศุกร์
0.1177
LKR THB
8.4962
THB LKR
จันทร์
0.1163
LKR THB
8.6011
THB LKR
อังคาร
0.1147
LKR THB
8.7213
THB LKR
พุธ
0.1127
LKR THB
8.8714
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1091
LKR THB
9.1660
THB LKR
ศุกร์
0.1140
LKR THB
8.7731
THB LKR
จันทร์
0.1121
LKR THB
8.9208
THB LKR
อังคาร
0.1132
LKR THB
8.8323
THB LKR
พุธ
0.1130
LKR THB
8.8515
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1144
LKR THB
8.7381
THB LKR
ศุกร์
0.1141
LKR THB
8.7677
THB LKR
จันทร์
0.1146
LKR THB
8.7270
THB LKR
อังคาร
0.1140
LKR THB
8.7700
THB LKR
พุธ
0.1152
LKR THB
8.6777
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1154
LKR THB
8.6691
THB LKR
ศุกร์
0.1147
LKR THB
8.7186
THB LKR
จันทร์
0.1148
LKR THB
8.7098
THB LKR
อังคาร
0.1135
LKR THB
8.8099
THB LKR
พุธ
0.1140
LKR THB
8.7746
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1134
LKR THB
8.8147
THB LKR
ศุกร์
0.1133
LKR THB
8.8269
THB LKR
จันทร์
0.1133
LKR THB
8.8236
THB LKR
อังคาร
0.1115
LKR THB
8.9650
THB LKR
พุธ
0.1117
LKR THB
8.9560
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1105
LKR THB
9.0511
THB LKR
ศุกร์
0.1092
LKR THB
9.1595
THB LKR
จันทร์
0.1080
LKR THB
9.2598
THB LKR
อังคาร
0.1060
LKR THB
9.4322
THB LKR
พุธ
0.1052
LKR THB
9.5024
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1045
LKR THB
9.5697
THB LKR
ศุกร์
0.1049
LKR THB
9.5305
THB LKR
จันทร์
0.1049
LKR THB
9.5304
THB LKR
อังคาร
0.1042
LKR THB
9.5956
THB LKR
พุธ
0.1032
LKR THB
9.6870
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1031
LKR THB
9.7035
THB LKR
ศุกร์
0.1041
LKR THB
9.6020
THB LKR
จันทร์
0.1038
LKR THB
9.6302
THB LKR
อังคาร
0.1065
LKR THB
9.3926
THB LKR
พุธ
0.1075
LKR THB
9.3055
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1097
LKR THB
9.1134
THB LKR
ศุกร์
0.1090
LKR THB
9.1776
THB LKR
จันทร์
0.1091
LKR THB
9.1619
THB LKR
อังคาร
0.1082
LKR THB
9.2386
THB LKR
พุธ
0.1089
LKR THB
9.1859
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1099
LKR THB
9.0975
THB LKR
ศุกร์
0.1093
LKR THB
9.1503
THB LKR
จันทร์
0.1090
LKR THB
9.1715
THB LKR
อังคาร
0.1095
LKR THB
9.1295
THB LKR
พุธ
0.1097
LKR THB
9.1170
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1098
LKR THB
9.1036
THB LKR
ศุกร์
0.1095
LKR THB
9.1288
THB LKR
จันทร์
0.1091
LKR THB
9.1637
THB LKR
อังคาร
0.1077
LKR THB
9.2849
THB LKR
พุธ
0.1079
LKR THB
9.2654
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1085
LKR THB
9.2131
THB LKR
ศุกร์
0.1081
LKR THB
9.2500
THB LKR
จันทร์
0.1088
LKR THB
9.1888
THB LKR
อังคาร
0.1088
LKR THB
9.1919
THB LKR
พุธ
0.1092
LKR THB
9.1598
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1092
LKR THB
9.1548
THB LKR
ศุกร์
0.1086
LKR THB
9.2040
THB LKR
จันทร์
0.1093
LKR THB
9.1481
THB LKR
อังคาร
0.1108
LKR THB
9.0272
THB LKR
พุธ
0.1097
LKR THB
9.1161
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1101
LKR THB
9.0828
THB LKR
ศุกร์
0.1101
LKR THB
9.0866
THB LKR
จันทร์
0.1101
LKR THB
9.0811
THB LKR
อังคาร
0.1105
LKR THB
9.0466
THB LKR
พุธ
0.1110
LKR THB
9.0051
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1106
LKR THB
9.0379
THB LKR
ศุกร์
0.1107
LKR THB
9.0295
THB LKR
จันทร์
0.1107
LKR THB
9.0334
THB LKR
อังคาร
0.1113
LKR THB
8.9818
THB LKR
พุธ
0.1111
LKR THB
9.0000
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1111
LKR THB
8.9976
THB LKR
ศุกร์
0.1106
LKR THB
9.0434
THB LKR
จันทร์
0.1115
LKR THB
8.9651
THB LKR
อังคาร
0.1111
LKR THB
8.9994
THB LKR
พุธ
0.1124
LKR THB
8.9000
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1129
LKR THB
8.8567
THB LKR
ศุกร์
0.1126
LKR THB
8.8829
THB LKR
จันทร์
0.1135
LKR THB
8.8104
THB LKR
อังคาร
0.1136
LKR THB
8.8056
THB LKR
พุธ
0.1143
LKR THB
8.7510
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1141
LKR THB
8.7650
THB LKR
ศุกร์
0.1145
LKR THB
8.7315
THB LKR
จันทร์
0.1147
LKR THB
8.7175
THB LKR
อังคาร
0.1139
LKR THB
8.7804
THB LKR
พุธ
0.1125
LKR THB
8.8888
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1117
LKR THB
8.9539
THB LKR
ศุกร์
0.1125
LKR THB
8.8884
THB LKR
จันทร์
0.1119
LKR THB
8.9362
THB LKR
อังคาร
0.1122
LKR THB
8.9158
THB LKR
พุธ
0.1120
LKR THB
8.9258
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1121
LKR THB
8.9176
THB LKR
ศุกร์
0.1127
LKR THB
8.8769
THB LKR
จันทร์
0.1122
LKR THB
8.9135
THB LKR
อังคาร
0.1119
LKR THB
8.9351
THB LKR
พุธ
0.1103
LKR THB
9.0698
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1109
LKR THB
9.0200
THB LKR
ศุกร์
0.1110
LKR THB
9.0066
THB LKR
จันทร์
0.1100
LKR THB
9.0916
THB LKR
อังคาร
0.1101
LKR THB
9.0859
THB LKR
พุธ
0.1104
LKR THB
9.0545
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1100
LKR THB
9.0885
THB LKR
ศุกร์
0.1087
LKR THB
9.2032
THB LKR
จันทร์
0.1088
LKR THB
9.1874
THB LKR
อังคาร
0.1087
LKR THB
9.1971
THB LKR
พุธ
0.1089
LKR THB
9.1859
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1086
LKR THB
9.2051
THB LKR
ศุกร์
0.1094
LKR THB
9.1419
THB LKR
จันทร์
0.1099
LKR THB
9.0967
THB LKR
อังคาร
0.1104
LKR THB
9.0546
THB LKR
พุธ
0.1083
LKR THB
9.2343
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1077
LKR THB
9.2892
THB LKR
ศุกร์
0.1067
LKR THB
9.3713
THB LKR
จันทร์
0.1076
LKR THB
9.2930
THB LKR
อังคาร
0.1077
LKR THB
9.2807
THB LKR
พุธ
0.1072
LKR THB
9.3254
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1072
LKR THB
9.3255
THB LKR
ศุกร์
0.1077
LKR THB
9.2819
THB LKR
จันทร์
0.1071
LKR THB
9.3336
THB LKR
อังคาร
0.1062
LKR THB
9.4191
THB LKR
พุธ
0.1064
LKR THB
9.4015
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1068
LKR THB
9.3595
THB LKR
ศุกร์
0.1068
LKR THB
9.3639
THB LKR
จันทร์
0.1062
LKR THB
9.4167
THB LKR
อังคาร
0.1073
LKR THB
9.3154
THB LKR
พุธ
0.1069
LKR THB
9.3528
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1076
LKR THB
9.2971
THB LKR
ศุกร์
0.1083
LKR THB
9.2363
THB LKR
จันทร์
0.1089
LKR THB
9.1859
THB LKR
อังคาร
0.1089
LKR THB
9.1800
THB LKR
พุธ
0.1094
LKR THB
9.1446
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1073
LKR THB
9.3233
THB LKR
ศุกร์
0.1071
LKR THB
9.3330
THB LKR
จันทร์
0.1064
LKR THB
9.3948
THB LKR
อังคาร
0.1070
LKR THB
9.3435
THB LKR
พุธ
0.1071
LKR THB
9.3373
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1068
LKR THB
9.3604
THB LKR
ศุกร์
0.1066
LKR THB
9.3787
THB LKR
จันทร์
0.1061
LKR THB
9.4277
THB LKR
อังคาร
0.1060
LKR THB
9.4327
THB LKR
พุธ
0.1055
LKR THB
9.4749
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1060
LKR THB
9.4323
THB LKR
ศุกร์
0.1057
LKR THB
9.4618
THB LKR