อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.1512 (25/1/2564) เฉลี่ย = 0.1612 สูงสุด = 0.1698 (6/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
0.1611
LKR THB
6.2058
THB LKR
จันทร์
0.1616
LKR THB
6.1888
THB LKR
อังคาร
0.1599
LKR THB
6.2523
THB LKR
พุธ
0.1592
LKR THB
6.2818
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1583
LKR THB
6.3186
THB LKR
ศุกร์
0.1597
LKR THB
6.2632
THB LKR
จันทร์
0.1591
LKR THB
6.2848
THB LKR
อังคาร
0.1593
LKR THB
6.2790
THB LKR
พุธ
0.1585
LKR THB
6.3100
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1558
LKR THB
6.4180
THB LKR
ศุกร์
0.1558
LKR THB
6.4196
THB LKR
จันทร์
0.1552
LKR THB
6.4436
THB LKR
อังคาร
0.1568
LKR THB
6.3781
THB LKR
พุธ
0.1548
LKR THB
6.4615
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1534
LKR THB
6.5169
THB LKR
ศุกร์
0.1534
LKR THB
6.5197
THB LKR
จันทร์
0.1512
LKR THB
6.6127
THB LKR
อังคาร
0.1514
LKR THB
6.6030
THB LKR
พุธ
0.1533
LKR THB
6.5234
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1556
LKR THB
6.4251
THB LKR
ศุกร์
0.1557
LKR THB
6.4217
THB LKR
จันทร์
0.1565
LKR THB
6.3893
THB LKR
อังคาร
0.1540
LKR THB
6.4935
THB LKR
พุธ
0.1547
LKR THB
6.4624
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1550
LKR THB
6.4510
THB LKR
ศุกร์
0.1553
LKR THB
6.4380
THB LKR
จันทร์
0.1558
LKR THB
6.4169
THB LKR
อังคาร
0.1546
LKR THB
6.4696
THB LKR
พุธ
0.1531
LKR THB
6.5327
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1516
LKR THB
6.5942
THB LKR
ศุกร์
0.1537
LKR THB
6.5055
THB LKR
จันทร์
0.1541
LKR THB
6.4898
THB LKR
อังคาร
0.1540
LKR THB
6.4941
THB LKR
พุธ
0.1521
LKR THB
6.5748
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1530
LKR THB
6.5362
THB LKR
ศุกร์
0.1532
LKR THB
6.5260
THB LKR
จันทร์
0.1535
LKR THB
6.5150
THB LKR
อังคาร
0.1554
LKR THB
6.4368
THB LKR
พุธ
0.1552
LKR THB
6.4416
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1553
LKR THB
6.4395
THB LKR
ศุกร์
0.1562
LKR THB
6.4017
THB LKR
จันทร์
0.1544
LKR THB
6.4761
THB LKR
อังคาร
0.1554
LKR THB
6.4333
THB LKR
พุธ
0.1557
LKR THB
6.4224
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1551
LKR THB
6.4492
THB LKR
ศุกร์
0.1549
LKR THB
6.4558
THB LKR
จันทร์
0.1570
LKR THB
6.3709
THB LKR
อังคาร
0.1563
LKR THB
6.3992
THB LKR
พุธ
0.1560
LKR THB
6.4112
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1564
LKR THB
6.3945
THB LKR
ศุกร์
0.1566
LKR THB
6.3866
THB LKR
จันทร์
0.1564
LKR THB
6.3929
THB LKR
อังคาร
0.1558
LKR THB
6.4194
THB LKR
พุธ
0.1549
LKR THB
6.4565
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1537
LKR THB
6.5047
THB LKR
ศุกร์
0.1557
LKR THB
6.4230
THB LKR
จันทร์
0.1563
LKR THB
6.3995
THB LKR
อังคาร
0.1563
LKR THB
6.3992
THB LKR
พุธ
0.1559
LKR THB
6.4155
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1559
LKR THB
6.4134
THB LKR
ศุกร์
0.1564
LKR THB
6.3953
THB LKR
จันทร์
0.1568
LKR THB
6.3788
THB LKR
อังคาร
0.1571
LKR THB
6.3672
THB LKR
พุธ
0.1569
LKR THB
6.3716
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1569
LKR THB
6.3720
THB LKR
ศุกร์
0.1569
LKR THB
6.3741
THB LKR
จันทร์
0.1575
LKR THB
6.3511
THB LKR
อังคาร
0.1583
LKR THB
6.3152
THB LKR
พุธ
0.1575
LKR THB
6.3478
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1568
LKR THB
6.3779
THB LKR
ศุกร์
0.1568
LKR THB
6.3780
THB LKR
จันทร์
0.1573
LKR THB
6.3558
THB LKR
อังคาร
0.1567
LKR THB
6.3813
THB LKR
พุธ
0.1558
LKR THB
6.4201
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1552
LKR THB
6.4417
THB LKR
ศุกร์
0.1554
LKR THB
6.4363
THB LKR
จันทร์
0.1611
LKR THB
6.2065
THB LKR
อังคาร
0.1638
LKR THB
6.1057
THB LKR
พุธ
0.1642
LKR THB
6.0919
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1631
LKR THB
6.1294
THB LKR
ศุกร์
0.1614
LKR THB
6.1966
THB LKR
จันทร์
0.1622
LKR THB
6.1659
THB LKR
อังคาร
0.1610
LKR THB
6.2099
THB LKR
พุธ
0.1608
LKR THB
6.2201
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1610
LKR THB
6.2099
THB LKR
ศุกร์
0.1582
LKR THB
6.3226
THB LKR
จันทร์
0.1573
LKR THB
6.3567
THB LKR
อังคาร
0.1582
LKR THB
6.3220
THB LKR
พุธ
0.1580
LKR THB
6.3280
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1586
LKR THB
6.3054
THB LKR
ศุกร์
0.1582
LKR THB
6.3220
THB LKR
จันทร์
0.1590
LKR THB
6.2890
THB LKR
อังคาร
0.1573
LKR THB
6.3578
THB LKR
พุธ
0.1585
LKR THB
6.3104
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1590
LKR THB
6.2912
THB LKR
ศุกร์
0.1592
LKR THB
6.2812
THB LKR
จันทร์
0.1597
LKR THB
6.2613
THB LKR
อังคาร
0.1597
LKR THB
6.2615
THB LKR
พุธ
0.1596
LKR THB
6.2660
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1593
LKR THB
6.2791
THB LKR
ศุกร์
0.1594
LKR THB
6.2720
THB LKR
จันทร์
0.1587
LKR THB
6.3009
THB LKR
อังคาร
0.1594
LKR THB
6.2732
THB LKR
พุธ
0.1566
LKR THB
6.3852
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1570
LKR THB
6.3694
THB LKR
ศุกร์
0.1572
LKR THB
6.3599
THB LKR
จันทร์
0.1573
LKR THB
6.3576
THB LKR
อังคาร
0.1582
LKR THB
6.3227
THB LKR
พุธ
0.1578
LKR THB
6.3382
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1578
LKR THB
6.3384
THB LKR
ศุกร์
0.1572
LKR THB
6.3619
THB LKR
จันทร์
0.1583
LKR THB
6.3184
THB LKR
อังคาร
0.1580
LKR THB
6.3306
THB LKR
พุธ
0.1575
LKR THB
6.3507
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1570
LKR THB
6.3678
THB LKR
ศุกร์
0.1566
LKR THB
6.3862
THB LKR
จันทร์
0.1565
LKR THB
6.3900
THB LKR
อังคาร
0.1571
LKR THB
6.3645
THB LKR
พุธ
0.1575
LKR THB
6.3508
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1566
LKR THB
6.3856
THB LKR
ศุกร์
0.1588
LKR THB
6.2976
THB LKR
จันทร์
0.1585
LKR THB
6.3106
THB LKR
อังคาร
0.1597
LKR THB
6.2620
THB LKR
พุธ
0.1608
LKR THB
6.2204
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1595
LKR THB
6.2699
THB LKR
ศุกร์
0.1593
LKR THB
6.2762
THB LKR
จันทร์
0.1603
LKR THB
6.2378
THB LKR
อังคาร
0.1610
LKR THB
6.2094
THB LKR
พุธ
0.1606
LKR THB
6.2277
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1606
LKR THB
6.2272
THB LKR
ศุกร์
0.1614
LKR THB
6.1974
THB LKR
จันทร์
0.1614
LKR THB
6.1960
THB LKR
อังคาร
0.1615
LKR THB
6.1916
THB LKR
พุธ
0.1614
LKR THB
6.1948
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1628
LKR THB
6.1414
THB LKR
ศุกร์
0.1634
LKR THB
6.1201
THB LKR
จันทร์
0.1643
LKR THB
6.0849
THB LKR
อังคาร
0.1639
LKR THB
6.1010
THB LKR
พุธ
0.1637
LKR THB
6.1082
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1647
LKR THB
6.0735
THB LKR
ศุกร์
0.1645
LKR THB
6.0799
THB LKR
จันทร์
0.1651
LKR THB
6.0587
THB LKR
อังคาร
0.1652
LKR THB
6.0539
THB LKR
พุธ
0.1646
LKR THB
6.0752
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1649
LKR THB
6.0625
THB LKR
ศุกร์
0.1649
LKR THB
6.0628
THB LKR
จันทร์
0.1653
LKR THB
6.0508
THB LKR
อังคาร
0.1654
LKR THB
6.0468
THB LKR
พุธ
0.1654
LKR THB
6.0443
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1658
LKR THB
6.0332
THB LKR
ศุกร์
0.1648
LKR THB
6.0680
THB LKR
จันทร์
0.1647
LKR THB
6.0732
THB LKR
อังคาร
0.1653
LKR THB
6.0486
THB LKR
พุธ
0.1657
LKR THB
6.0368
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1662
LKR THB
6.0168
THB LKR
ศุกร์
0.1669
LKR THB
5.9913
THB LKR
จันทร์
0.1668
LKR THB
5.9938
THB LKR
อังคาร
0.1673
LKR THB
5.9756
THB LKR
พุธ
0.1669
LKR THB
5.9904
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1660
LKR THB
6.0238
THB LKR
ศุกร์
0.1671
LKR THB
5.9827
THB LKR
จันทร์
0.1681
LKR THB
5.9495
THB LKR
อังคาร
0.1665
LKR THB
6.0056
THB LKR
พุธ
0.1670
LKR THB
5.9872
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1672
LKR THB
5.9825
THB LKR
ศุกร์
0.1673
LKR THB
5.9761
THB LKR
จันทร์
0.1674
LKR THB
5.9749
THB LKR
อังคาร
0.1650
LKR THB
6.0620
THB LKR
พุธ
0.1641
LKR THB
6.0950
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1643
LKR THB
6.0846
THB LKR
ศุกร์
0.1632
LKR THB
6.1271
THB LKR
จันทร์
0.1633
LKR THB
6.1240
THB LKR
อังคาร
0.1618
LKR THB
6.1790
THB LKR
พุธ
0.1617
LKR THB
6.1838
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1630
LKR THB
6.1353
THB LKR
ศุกร์
0.1638
LKR THB
6.1057
THB LKR
จันทร์
0.1619
LKR THB
6.1748
THB LKR
อังคาร
0.1627
LKR THB
6.1450
THB LKR
พุธ
0.1626
LKR THB
6.1501
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1638
LKR THB
6.1058
THB LKR
ศุกร์
0.1635
LKR THB
6.1159
THB LKR
จันทร์
0.1644
LKR THB
6.0826
THB LKR
อังคาร
0.1656
LKR THB
6.0385
THB LKR
พุธ
0.1647
LKR THB
6.0704
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1655
LKR THB
6.0413
THB LKR
ศุกร์
0.1665
LKR THB
6.0049
THB LKR
จันทร์
0.1663
LKR THB
6.0140
THB LKR
อังคาร
0.1674
LKR THB
5.9735
THB LKR
พุธ
0.1670
LKR THB
5.9886
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1657
LKR THB
6.0347
THB LKR
ศุกร์
0.1678
LKR THB
5.9584
THB LKR
จันทร์
0.1678
LKR THB
5.9590
THB LKR
อังคาร
0.1686
LKR THB
5.9322
THB LKR
พุธ
0.1695
LKR THB
5.8983
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1689
LKR THB
5.9221
THB LKR
ศุกร์
0.1683
LKR THB
5.9424
THB LKR
จันทร์
0.1695
LKR THB
5.9012
THB LKR
อังคาร
0.1688
LKR THB
5.9256
THB LKR
พุธ
0.1698
LKR THB
5.8887
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1693
LKR THB
5.9051
THB LKR
ศุกร์
0.1693
LKR THB
5.9059
THB LKR
จันทร์
0.1695
LKR THB
5.8984
THB LKR
อังคาร
0.1665
LKR THB
6.0075
THB LKR
พุธ
0.1659
LKR THB
6.0280
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1658
LKR THB
6.0329
THB LKR
ศุกร์
0.1655
LKR THB
6.0417
THB LKR
จันทร์
0.1653
LKR THB
6.0493
THB LKR
อังคาร
0.1667
LKR THB
5.9989
THB LKR
พุธ
0.1656
LKR THB
6.0387
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1668
LKR THB
5.9949
THB LKR
ศุกร์
0.1660
LKR THB
6.0254
THB LKR
จันทร์
0.1644
LKR THB
6.0842
THB LKR
อังคาร
0.1635
LKR THB
6.1153
THB LKR
พุธ
0.1653
LKR THB
6.0511
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1652
LKR THB
6.0551
THB LKR
ศุกร์
0.1654
LKR THB
6.0442
THB LKR
จันทร์
0.1637
LKR THB
6.1072
THB LKR
อังคาร
0.1649
LKR THB
6.0644
THB LKR
พุธ
0.1647
LKR THB
6.0735
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1661
LKR THB
6.0199
THB LKR
ศุกร์
0.1652
LKR THB
6.0540
THB LKR
จันทร์
0.1642
LKR THB
6.0919
THB LKR
อังคาร
0.1628
LKR THB
6.1433
THB LKR
พุธ
0.1628
LKR THB
6.1410
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1618
LKR THB
6.1788
THB LKR
ศุกร์
0.1621
LKR THB
6.1688
THB LKR
จันทร์
0.1622
LKR THB
6.1654
THB LKR
อังคาร
0.1618
LKR THB
6.1816
THB LKR
พุธ
0.1620
LKR THB
6.1717
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1609
LKR THB
6.2139
THB LKR
ศุกร์
0.1623
LKR THB
6.1612
THB LKR
จันทร์
0.1627
LKR THB
6.1477
THB LKR
อังคาร
0.1627
LKR THB
6.1478
THB LKR
พุธ
0.1643
LKR THB
6.0851
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1643
LKR THB
6.0857
THB LKR
ศุกร์
0.1661
LKR THB
6.0198
THB LKR
จันทร์
0.1662
LKR THB
6.0152
THB LKR
อังคาร
0.1658
LKR THB
6.0298
THB LKR
พุธ
0.1657
LKR THB
6.0337
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1677
LKR THB
5.9634
THB LKR
ศุกร์
0.1665
LKR THB
6.0043
THB LKR
จันทร์
0.1674
LKR THB
5.9731
THB LKR
อังคาร
0.1659
LKR THB
6.0279
THB LKR
พุธ
0.1654
LKR THB
6.0459
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1658
LKR THB
6.0297
THB LKR
ศุกร์
0.1660
LKR THB
6.0247
THB LKR
จันทร์
0.1652
LKR THB
6.0540
THB LKR
อังคาร
0.1654
LKR THB
6.0444
THB LKR
พุธ
0.1643
LKR THB
6.0875
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1657
LKR THB
6.0366
THB LKR
ศุกร์
0.1654
LKR THB
6.0448
THB LKR
จันทร์
0.1650
LKR THB
6.0621
THB LKR
อังคาร
0.1666
LKR THB
6.0024
THB LKR
พุธ
0.1667
LKR THB
5.9984
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1661
LKR THB
6.0210
THB LKR
ศุกร์
0.1648
LKR THB
6.0667
THB LKR
จันทร์
0.1655
LKR THB
6.0418
THB LKR
อังคาร
0.1650
LKR THB
6.0602
THB LKR
พุธ
0.1647
LKR THB
6.0707
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1652
LKR THB
6.0528
THB LKR
ศุกร์
0.1634
LKR THB
6.1183
THB LKR