อัตราแลกเปลี่ยนปี 2565 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2565 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.09345 (13/5/2565) เฉลี่ย = 0.1127 สูงสุด = 0.1665 (7/1/2565)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2565
จันทร์
0.1635
LKR THB
6.1144
THB LKR
อังคาร
0.1633
LKR THB
6.1252
THB LKR
พุธ
0.1637
LKR THB
6.1095
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1658
LKR THB
6.0303
THB LKR
ศุกร์
0.1665
LKR THB
6.0053
THB LKR
จันทร์
0.1663
LKR THB
6.0130
THB LKR
อังคาร
0.1648
LKR THB
6.0673
THB LKR
พุธ
0.1648
LKR THB
6.0675
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1649
LKR THB
6.0642
THB LKR
ศุกร์
0.1637
LKR THB
6.1085
THB LKR
จันทร์
0.1625
LKR THB
6.1551
THB LKR
อังคาร
0.1635
LKR THB
6.1175
THB LKR
พุธ
0.1620
LKR THB
6.1727
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1626
LKR THB
6.1482
THB LKR
ศุกร์
0.1621
LKR THB
6.1676
THB LKR
จันทร์
0.1633
LKR THB
6.1248
THB LKR
อังคาร
0.1638
LKR THB
6.1063
THB LKR
พุธ
0.1629
LKR THB
6.1400
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1630
LKR THB
6.1332
THB LKR
ศุกร์
0.1651
LKR THB
6.0566
THB LKR
จันทร์
0.1654
LKR THB
6.0475
THB LKR
อังคาร
0.1646
LKR THB
6.0758
THB LKR
พุธ
0.1640
LKR THB
6.0964
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1632
LKR THB
6.1292
THB LKR
ศุกร์
0.1651
LKR THB
6.0557
THB LKR
จันทร์
0.1624
LKR THB
6.1590
THB LKR
อังคาร
0.1621
LKR THB
6.1706
THB LKR
พุธ
0.1620
LKR THB
6.1745
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1615
LKR THB
6.1930
THB LKR
ศุกร์
0.1607
LKR THB
6.2237
THB LKR
จันทร์
0.1601
LKR THB
6.2452
THB LKR
อังคาร
0.1598
LKR THB
6.2582
THB LKR
พุธ
0.1598
LKR THB
6.2583
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1588
LKR THB
6.2986
THB LKR
ศุกร์
0.1587
LKR THB
6.3006
THB LKR
จันทร์
0.1588
LKR THB
6.2955
THB LKR
อังคาร
0.1592
LKR THB
6.2796
THB LKR
พุธ
0.1589
LKR THB
6.2914
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1607
LKR THB
6.2237
THB LKR
ศุกร์
0.1608
LKR THB
6.2195
THB LKR
จันทร์
0.1609
LKR THB
6.2149
THB LKR
อังคาร
0.1615
LKR THB
6.1923
THB LKR
พุธ
0.1620
LKR THB
6.1713
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1609
LKR THB
6.2165
THB LKR
ศุกร์
0.1606
LKR THB
6.2270
THB LKR
จันทร์
0.1616
LKR THB
6.1890
THB LKR
อังคาร
0.1646
LKR THB
6.0759
THB LKR
พุธ
0.1456
LKR THB
6.8703
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1466
LKR THB
6.8199
THB LKR
ศุกร์
0.1299
LKR THB
7.6983
THB LKR
จันทร์
0.1298
LKR THB
7.7020
THB LKR
อังคาร
0.1316
LKR THB
7.5990
THB LKR
พุธ
0.1222
LKR THB
8.1864
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1258
LKR THB
7.9497
THB LKR
ศุกร์
0.1265
LKR THB
7.9033
THB LKR
จันทร์
0.1211
LKR THB
8.2569
THB LKR
อังคาร
0.1192
LKR THB
8.3884
THB LKR
พุธ
0.1182
LKR THB
8.4631
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1192
LKR THB
8.3914
THB LKR
ศุกร์
0.1166
LKR THB
8.5751
THB LKR
จันทร์
0.1160
LKR THB
8.6242
THB LKR
อังคาร
0.1178
LKR THB
8.4906
THB LKR
พุธ
0.1132
LKR THB
8.8346
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1132
LKR THB
8.8319
THB LKR
ศุกร์
0.1135
LKR THB
8.8127
THB LKR
จันทร์
0.1125
LKR THB
8.8881
THB LKR
อังคาร
0.1132
LKR THB
8.8375
THB LKR
พุธ
0.1111
LKR THB
9.0044
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1116
LKR THB
8.9624
THB LKR
ศุกร์
0.1063
LKR THB
9.4098
THB LKR
จันทร์
0.1066
LKR THB
9.3788
THB LKR
อังคาร
0.1048
LKR THB
9.5407
THB LKR
พุธ
0.1026
LKR THB
9.7419
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1052
LKR THB
9.5102
THB LKR
ศุกร์
0.1037
LKR THB
9.6439
THB LKR
จันทร์
0.1045
LKR THB
9.5650
THB LKR
อังคาร
0.1035
LKR THB
9.6654
THB LKR
พุธ
0.1023
LKR THB
9.7729
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1024
LKR THB
9.7649
THB LKR
ศุกร์
0.1007
LKR THB
9.9292
THB LKR
จันทร์
0.1015
LKR THB
9.8535
THB LKR
อังคาร
0.1008
LKR THB
9.9158
THB LKR
พุธ
0.09893
LKR THB
10.108
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09635
LKR THB
10.379
THB LKR
ศุกร์
0.09786
LKR THB
10.218
THB LKR
จันทร์
0.09791
LKR THB
10.214
THB LKR
อังคาร
0.09738
LKR THB
10.269
THB LKR
พุธ
0.09703
LKR THB
10.306
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09727
LKR THB
10.280
THB LKR
ศุกร์
0.09480
LKR THB
10.548
THB LKR
จันทร์
0.09691
LKR THB
10.319
THB LKR
อังคาร
0.09610
LKR THB
10.405
THB LKR
พุธ
0.09604
LKR THB
10.412
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09615
LKR THB
10.401
THB LKR
ศุกร์
0.09345
LKR THB
10.701
THB LKR
จันทร์
0.09699
LKR THB
10.310
THB LKR
อังคาร
0.09866
LKR THB
10.135
THB LKR
พุธ
0.09487
LKR THB
10.541
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09584
LKR THB
10.434
THB LKR
ศุกร์
0.09512
LKR THB
10.513
THB LKR
จันทร์
0.09613
LKR THB
10.402
THB LKR
อังคาร
0.09469
LKR THB
10.560
THB LKR
พุธ
0.09529
LKR THB
10.495
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09533
LKR THB
10.490
THB LKR
ศุกร์
0.09480
LKR THB
10.549
THB LKR
จันทร์
0.09619
LKR THB
10.396
THB LKR
อังคาร
0.09365
LKR THB
10.678
THB LKR
พุธ
0.09509
LKR THB
10.517
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09485
LKR THB
10.543
THB LKR
ศุกร์
0.09561
LKR THB
10.459
THB LKR
จันทร์
0.09491
LKR THB
10.536
THB LKR
อังคาร
0.09477
LKR THB
10.552
THB LKR
พุธ
0.09627
LKR THB
10.387
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09618
LKR THB
10.397
THB LKR
ศุกร์
0.09576
LKR THB
10.443
THB LKR
จันทร์
0.09603
LKR THB
10.414
THB LKR
อังคาร
0.09710
LKR THB
10.299
THB LKR
พุธ
0.1003
LKR THB
9.9736
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09735
LKR THB
10.272
THB LKR
ศุกร์
0.09908
LKR THB
10.092
THB LKR
จันทร์
0.09812
LKR THB
10.191
THB LKR
อังคาร
0.09900
LKR THB
10.101
THB LKR
พุธ
0.09820
LKR THB
10.183
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09856
LKR THB
10.146
THB LKR
ศุกร์
0.09872
LKR THB
10.130
THB LKR
จันทร์
0.09830
LKR THB
10.173
THB LKR
อังคาร
0.09759
LKR THB
10.247
THB LKR
พุธ
0.09758
LKR THB
10.248
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09832
LKR THB
10.171
THB LKR
ศุกร์
0.09890
LKR THB
10.111
THB LKR
จันทร์
0.09889
LKR THB
10.112
THB LKR
อังคาร
0.09971
LKR THB
10.029
THB LKR
พุธ
0.1004
LKR THB
9.9590
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1011
LKR THB
9.8933
THB LKR
ศุกร์
0.09998
LKR THB
10.002
THB LKR
จันทร์
0.09942
LKR THB
10.058
THB LKR
อังคาร
0.09992
LKR THB
10.008
THB LKR
พุธ
0.1005
LKR THB
9.9517
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1020
LKR THB
9.8002
THB LKR
ศุกร์
0.1014
LKR THB
9.8592
THB LKR
จันทร์
0.1021
LKR THB
9.7973
THB LKR
อังคาร
0.1020
LKR THB
9.8050
THB LKR
พุธ
0.1022
LKR THB
9.7827
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1024
LKR THB
9.7652
THB LKR
ศุกร์
0.1012
LKR THB
9.8826
THB LKR
จันทร์
0.1019
LKR THB
9.8117
THB LKR
อังคาร
0.1034
LKR THB
9.6750
THB LKR
พุธ
0.1037
LKR THB
9.6428
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1021
LKR THB
9.7959
THB LKR
ศุกร์
0.09945
LKR THB
10.055
THB LKR
จันทร์
0.1008
LKR THB
9.9245
THB LKR
อังคาร
0.1009
LKR THB
9.9119
THB LKR
พุธ
0.09873
LKR THB
10.129
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1006
LKR THB
9.9426
THB LKR
ศุกร์
0.09914
LKR THB
10.087
THB LKR
จันทร์
0.09855
LKR THB
10.148
THB LKR
อังคาร
0.09836
LKR THB
10.166
THB LKR
พุธ
0.09859
LKR THB
10.144
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09849
LKR THB
10.153
THB LKR
ศุกร์
0.09721
LKR THB
10.287
THB LKR
จันทร์
0.09832
LKR THB
10.171
THB LKR
อังคาร
0.09721
LKR THB
10.287
THB LKR
พุธ
0.09737
LKR THB
10.270
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09903
LKR THB
10.098
THB LKR
ศุกร์
0.09835
LKR THB
10.168
THB LKR
จันทร์
0.1001
LKR THB
9.9910
THB LKR
อังคาร
0.09965
LKR THB
10.035
THB LKR
พุธ
0.09929
LKR THB
10.072
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09904
LKR THB
10.097
THB LKR
ศุกร์
0.09851
LKR THB
10.151
THB LKR
จันทร์
0.1017
LKR THB
9.8348
THB LKR
อังคาร
0.1015
LKR THB
9.8475
THB LKR
พุธ
0.09988
LKR THB
10.012
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1039
LKR THB
9.6262
THB LKR
ศุกร์
0.1000
LKR THB
9.9982
THB LKR
จันทร์
0.1007
LKR THB
9.9277
THB LKR
อังคาร
0.1020
LKR THB
9.8019
THB LKR
พุธ
0.1017
LKR THB
9.8366
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1019
LKR THB
9.8093
THB LKR
ศุกร์
0.1011
LKR THB
9.8897
THB LKR
จันทร์
0.1009
LKR THB
9.9069
THB LKR
อังคาร
0.1001
LKR THB
9.9874
THB LKR
พุธ
0.1002
LKR THB
9.9809
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1006
LKR THB
9.9439
THB LKR
ศุกร์
0.1029
LKR THB
9.7143
THB LKR
จันทร์
0.1031
LKR THB
9.7012
THB LKR
อังคาร
0.1031
LKR THB
9.7001
THB LKR
พุธ
0.1002
LKR THB
9.9758
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1029
LKR THB
9.7139
THB LKR
ศุกร์
0.1025
LKR THB
9.7521
THB LKR
จันทร์
0.1046
LKR THB
9.5616
THB LKR
อังคาร
0.1047
LKR THB
9.5523
THB LKR
พุธ
0.1047
LKR THB
9.5520
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1043
LKR THB
9.5842
THB LKR
ศุกร์
0.1051
LKR THB
9.5178
THB LKR
จันทร์
0.1042
LKR THB
9.6002
THB LKR
อังคาร
0.1048
LKR THB
9.5454
THB LKR
พุธ
0.1048
LKR THB
9.5457
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1022
LKR THB
9.7853
THB LKR
ศุกร์
0.1021
LKR THB
9.7922
THB LKR
จันทร์
0.1033
LKR THB
9.6847
THB LKR
อังคาร
0.1044
LKR THB
9.5794
THB LKR
พุธ
0.1038
LKR THB
9.6365
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1033
LKR THB
9.6843
THB LKR
ศุกร์
0.1047
LKR THB
9.5546
THB LKR
จันทร์
0.1048
LKR THB
9.5394
THB LKR
อังคาร
0.1041
LKR THB
9.6040
THB LKR
พุธ
0.1052
LKR THB
9.5075
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1039
LKR THB
9.6227
THB LKR
ศุกร์
0.1046
LKR THB
9.5623
THB LKR
จันทร์
0.1061
LKR THB
9.4249
THB LKR
อังคาร
0.1051
LKR THB
9.5184
THB LKR
พุธ
0.1038
LKR THB
9.6334
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1041
LKR THB
9.6103
THB LKR
ศุกร์
0.1027
LKR THB
9.7411
THB LKR
จันทร์
0.1039
LKR THB
9.6248
THB LKR
อังคาร
0.1028
LKR THB
9.7275
THB LKR
พุธ
0.1024
LKR THB
9.7660
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1037
LKR THB
9.6471
THB LKR
ศุกร์
0.1024
LKR THB
9.7702
THB LKR
จันทร์
0.1040
LKR THB
9.6151
THB LKR
อังคาร
0.1026
LKR THB
9.7450
THB LKR
พุธ
0.1009
LKR THB
9.9119
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1001
LKR THB
9.9934
THB LKR
ศุกร์
0.09970
LKR THB
10.030
THB LKR
จันทร์
0.09807
LKR THB
10.197
THB LKR
อังคาร
0.09741
LKR THB
10.266
THB LKR
พุธ
0.09671
LKR THB
10.340
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09755
LKR THB
10.251
THB LKR
ศุกร์
0.09741
LKR THB
10.266
THB LKR
จันทร์
0.09805
LKR THB
10.198
THB LKR
อังคาร
0.09855
LKR THB
10.147
THB LKR
พุธ
0.09902
LKR THB
10.099
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09789
LKR THB
10.215
THB LKR
ศุกร์
0.09720
LKR THB
10.288
THB LKR
จันทร์
0.09636
LKR THB
10.378
THB LKR
อังคาร
0.09595
LKR THB
10.422
THB LKR
พุธ
0.09566
LKR THB
10.454
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09492
LKR THB
10.535
THB LKR
ศุกร์
0.09496
LKR THB
10.531
THB LKR
จันทร์
0.09450
LKR THB
10.582
THB LKR
อังคาร
0.09494
LKR THB
10.533
THB LKR
พุธ
0.09504
LKR THB
10.522
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09476
LKR THB
10.553
THB LKR
ศุกร์
0.09469
LKR THB
10.561
THB LKR
จันทร์
0.09412
LKR THB
10.624
THB LKR
อังคาร
0.09444
LKR THB
10.589
THB LKR
พุธ
0.09403
LKR THB
10.635
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09575
LKR THB
10.444
THB LKR
ศุกร์
0.09528
LKR THB
10.495
THB LKR
จันทร์
0.09450
LKR THB
10.582
THB LKR
อังคาร
0.09514
LKR THB
10.510
THB LKR
พุธ
0.09484
LKR THB
10.544
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09508
LKR THB
10.517
THB LKR
ศุกร์
0.09491
LKR THB
10.536
THB LKR
จันทร์
0.09510
LKR THB
10.515
THB LKR
อังคาร
0.09505
LKR THB
10.521
THB LKR
พุธ
0.09491
LKR THB
10.537
THB LKR
พฤหัสบดี
0.09474
LKR THB
10.555
THB LKR
ศุกร์
0.09476
LKR THB
10.553
THB LKR