อัตราแลกเปลี่ยนปี 2563 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2563 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.1580 (25/12/2563) เฉลี่ย = 0.1688 สูงสุด = 0.1784 (24/3/2563)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2563
พุธ
0.1637
LKR THB
6.1098
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1657
LKR THB
6.0343
THB LKR
ศุกร์
0.1654
LKR THB
6.0443
THB LKR
จันทร์
0.1671
LKR THB
5.9832
THB LKR
อังคาร
0.1660
LKR THB
6.0244
THB LKR
พุธ
0.1666
LKR THB
6.0016
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1665
LKR THB
6.0053
THB LKR
ศุกร์
0.1665
LKR THB
6.0047
THB LKR
จันทร์
0.1671
LKR THB
5.9834
THB LKR
อังคาร
0.1670
LKR THB
5.9893
THB LKR
พุธ
0.1668
LKR THB
5.9942
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1676
LKR THB
5.9681
THB LKR
ศุกร์
0.1671
LKR THB
5.9848
THB LKR
จันทร์
0.1671
LKR THB
5.9858
THB LKR
อังคาร
0.1679
LKR THB
5.9565
THB LKR
พุธ
0.1672
LKR THB
5.9802
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1683
LKR THB
5.9430
THB LKR
ศุกร์
0.1677
LKR THB
5.9647
THB LKR
จันทร์
0.1690
LKR THB
5.9163
THB LKR
อังคาร
0.1701
LKR THB
5.8801
THB LKR
พุธ
0.1706
LKR THB
5.8621
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1718
LKR THB
5.8205
THB LKR
ศุกร์
0.1718
LKR THB
5.8214
THB LKR
จันทร์
0.1715
LKR THB
5.8300
THB LKR
อังคาร
0.1706
LKR THB
5.8629
THB LKR
พุธ
0.1701
LKR THB
5.8775
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1709
LKR THB
5.8505
THB LKR
ศุกร์
0.1716
LKR THB
5.8290
THB LKR
จันทร์
0.1721
LKR THB
5.8099
THB LKR
อังคาร
0.1720
LKR THB
5.8154
THB LKR
พุธ
0.1718
LKR THB
5.8223
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1711
LKR THB
5.8440
THB LKR
ศุกร์
0.1714
LKR THB
5.8340
THB LKR
จันทร์
0.1720
LKR THB
5.8154
THB LKR
อังคาร
0.1718
LKR THB
5.8197
THB LKR
พุธ
0.1713
LKR THB
5.8383
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1730
LKR THB
5.7794
THB LKR
ศุกร์
0.1743
LKR THB
5.7382
THB LKR
จันทร์
0.1746
LKR THB
5.7258
THB LKR
อังคาร
0.1749
LKR THB
5.7188
THB LKR
พุธ
0.1760
LKR THB
5.6830
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1751
LKR THB
5.7095
THB LKR
ศุกร์
0.1750
LKR THB
5.7140
THB LKR
จันทร์
0.1739
LKR THB
5.7493
THB LKR
อังคาร
0.1731
LKR THB
5.7783
THB LKR
พุธ
0.1723
LKR THB
5.8050
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1737
LKR THB
5.7574
THB LKR
ศุกร์
0.1748
LKR THB
5.7216
THB LKR
จันทร์
0.1743
LKR THB
5.7361
THB LKR
อังคาร
0.1720
LKR THB
5.8156
THB LKR
พุธ
0.1714
LKR THB
5.8348
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1718
LKR THB
5.8195
THB LKR
ศุกร์
0.1727
LKR THB
5.7890
THB LKR
จันทร์
0.1744
LKR THB
5.7349
THB LKR
อังคาร
0.1728
LKR THB
5.7877
THB LKR
พุธ
0.1752
LKR THB
5.7074
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1727
LKR THB
5.7908
THB LKR
ศุกร์
0.1745
LKR THB
5.7299
THB LKR
จันทร์
0.1757
LKR THB
5.6904
THB LKR
อังคาร
0.1784
LKR THB
5.6067
THB LKR
พุธ
0.1746
LKR THB
5.7282
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1770
LKR THB
5.6484
THB LKR
ศุกร์
0.1746
LKR THB
5.7284
THB LKR
จันทร์
0.1745
LKR THB
5.7290
THB LKR
อังคาร
0.1722
LKR THB
5.8067
THB LKR
พุธ
0.1739
LKR THB
5.7506
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1734
LKR THB
5.7671
THB LKR
ศุกร์
0.1723
LKR THB
5.8032
THB LKR
จันทร์
0.1725
LKR THB
5.7977
THB LKR
อังคาร
0.1706
LKR THB
5.8614
THB LKR
พุธ
0.1693
LKR THB
5.9082
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1695
LKR THB
5.9009
THB LKR
ศุกร์
0.1722
LKR THB
5.8070
THB LKR
จันทร์
0.1719
LKR THB
5.8170
THB LKR
อังคาร
0.1727
LKR THB
5.7892
THB LKR
พุธ
0.1703
LKR THB
5.8714
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1701
LKR THB
5.8775
THB LKR
ศุกร์
0.1688
LKR THB
5.9234
THB LKR
จันทร์
0.1697
LKR THB
5.8920
THB LKR
อังคาร
0.1690
LKR THB
5.9185
THB LKR
พุธ
0.1686
LKR THB
5.9323
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1657
LKR THB
6.0360
THB LKR
ศุกร์
0.1681
LKR THB
5.9486
THB LKR
จันทร์
0.1687
LKR THB
5.9271
THB LKR
อังคาร
0.1689
LKR THB
5.9206
THB LKR
พุธ
0.1683
LKR THB
5.9401
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1698
LKR THB
5.8877
THB LKR
ศุกร์
0.1716
LKR THB
5.8287
THB LKR
จันทร์
0.1709
LKR THB
5.8513
THB LKR
อังคาร
0.1695
LKR THB
5.8989
THB LKR
พุธ
0.1710
LKR THB
5.8489
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1731
LKR THB
5.7771
THB LKR
ศุกร์
0.1736
LKR THB
5.7612
THB LKR
จันทร์
0.1723
LKR THB
5.8030
THB LKR
อังคาร
0.1707
LKR THB
5.8580
THB LKR
พุธ
0.1707
LKR THB
5.8570
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1694
LKR THB
5.9015
THB LKR
ศุกร์
0.1712
LKR THB
5.8419
THB LKR
จันทร์
0.1705
LKR THB
5.8647
THB LKR
อังคาร
0.1724
LKR THB
5.8003
THB LKR
พุธ
0.1695
LKR THB
5.8996
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1705
LKR THB
5.8646
THB LKR
ศุกร์
0.1697
LKR THB
5.8918
THB LKR
จันทร์
0.1721
LKR THB
5.8097
THB LKR
อังคาร
0.1725
LKR THB
5.7972
THB LKR
พุธ
0.1723
LKR THB
5.8043
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1709
LKR THB
5.8524
THB LKR
ศุกร์
0.1727
LKR THB
5.7905
THB LKR
จันทร์
0.1698
LKR THB
5.8902
THB LKR
อังคาร
0.1705
LKR THB
5.8668
THB LKR
พุธ
0.1703
LKR THB
5.8720
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1702
LKR THB
5.8752
THB LKR
ศุกร์
0.1715
LKR THB
5.8308
THB LKR
จันทร์
0.1687
LKR THB
5.9287
THB LKR
อังคาร
0.1695
LKR THB
5.8998
THB LKR
พุธ
0.1696
LKR THB
5.8976
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1670
LKR THB
5.9877
THB LKR
ศุกร์
0.1662
LKR THB
6.0178
THB LKR
จันทร์
0.1671
LKR THB
5.9852
THB LKR
อังคาร
0.1683
LKR THB
5.9430
THB LKR
พุธ
0.1667
LKR THB
5.9993
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1668
LKR THB
5.9955
THB LKR
ศุกร์
0.1654
LKR THB
6.0457
THB LKR
จันทร์
0.1665
LKR THB
6.0064
THB LKR
อังคาร
0.1669
LKR THB
5.9921
THB LKR
พุธ
0.1653
LKR THB
6.0491
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1643
LKR THB
6.0857
THB LKR
ศุกร์
0.1661
LKR THB
6.0187
THB LKR
จันทร์
0.1666
LKR THB
6.0025
THB LKR
อังคาร
0.1650
LKR THB
6.0615
THB LKR
พุธ
0.1662
LKR THB
6.0155
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1680
LKR THB
5.9530
THB LKR
ศุกร์
0.1666
LKR THB
6.0025
THB LKR
จันทร์
0.1681
LKR THB
5.9477
THB LKR
อังคาร
0.1680
LKR THB
5.9533
THB LKR
พุธ
0.1680
LKR THB
5.9506
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1684
LKR THB
5.9388
THB LKR
ศุกร์
0.1678
LKR THB
5.9609
THB LKR
จันทร์
0.1689
LKR THB
5.9204
THB LKR
อังคาร
0.1704
LKR THB
5.8693
THB LKR
พุธ
0.1705
LKR THB
5.8667
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1698
LKR THB
5.8880
THB LKR
ศุกร์
0.1711
LKR THB
5.8433
THB LKR
จันทร์
0.1710
LKR THB
5.8477
THB LKR
อังคาร
0.1703
LKR THB
5.8736
THB LKR
พุธ
0.1719
LKR THB
5.8162
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1708
LKR THB
5.8539
THB LKR
ศุกร์
0.1707
LKR THB
5.8598
THB LKR
จันทร์
0.1718
LKR THB
5.8202
THB LKR
อังคาร
0.1699
LKR THB
5.8874
THB LKR
พุธ
0.1693
LKR THB
5.9050
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1693
LKR THB
5.9071
THB LKR
ศุกร์
0.1695
LKR THB
5.9008
THB LKR
จันทร์
0.1665
LKR THB
6.0065
THB LKR
อังคาร
0.1683
LKR THB
5.9411
THB LKR
พุธ
0.1681
LKR THB
5.9493
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1679
LKR THB
5.9557
THB LKR
ศุกร์
0.1676
LKR THB
5.9661
THB LKR
จันทร์
0.1670
LKR THB
5.9898
THB LKR
อังคาร
0.1689
LKR THB
5.9223
THB LKR
พุธ
0.1686
LKR THB
5.9328
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1707
LKR THB
5.8574
THB LKR
ศุกร์
0.1697
LKR THB
5.8927
THB LKR
จันทร์
0.1705
LKR THB
5.8643
THB LKR
อังคาร
0.1701
LKR THB
5.8794
THB LKR
พุธ
0.1697
LKR THB
5.8912
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1675
LKR THB
5.9692
THB LKR
ศุกร์
0.1704
LKR THB
5.8679
THB LKR
จันทร์
0.1707
LKR THB
5.8599
THB LKR
อังคาร
0.1702
LKR THB
5.8739
THB LKR
พุธ
0.1681
LKR THB
5.9483
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1678
LKR THB
5.9583
THB LKR
ศุกร์
0.1687
LKR THB
5.9263
THB LKR
จันทร์
0.1670
LKR THB
5.9876
THB LKR
อังคาร
0.1680
LKR THB
5.9508
THB LKR
พุธ
0.1662
LKR THB
6.0165
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1692
LKR THB
5.9105
THB LKR
ศุกร์
0.1698
LKR THB
5.8909
THB LKR
จันทร์
0.1691
LKR THB
5.9150
THB LKR
อังคาร
0.1698
LKR THB
5.8902
THB LKR
พุธ
0.1698
LKR THB
5.8880
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1710
LKR THB
5.8471
THB LKR
ศุกร์
0.1700
LKR THB
5.8813
THB LKR
จันทร์
0.1700
LKR THB
5.8810
THB LKR
อังคาร
0.1694
LKR THB
5.9036
THB LKR
พุธ
0.1684
LKR THB
5.9396
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1678
LKR THB
5.9604
THB LKR
ศุกร์
0.1689
LKR THB
5.9209
THB LKR
จันทร์
0.1676
LKR THB
5.9666
THB LKR
อังคาร
0.1687
LKR THB
5.9287
THB LKR
พุธ
0.1690
LKR THB
5.9168
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1699
LKR THB
5.8854
THB LKR
ศุกร์
0.1708
LKR THB
5.8556
THB LKR
จันทร์
0.1713
LKR THB
5.8363
THB LKR
อังคาร
0.1711
LKR THB
5.8445
THB LKR
พุธ
0.1711
LKR THB
5.8439
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1712
LKR THB
5.8402
THB LKR
ศุกร์
0.1702
LKR THB
5.8768
THB LKR
จันทร์
0.1709
LKR THB
5.8528
THB LKR
อังคาร
0.1694
LKR THB
5.9029
THB LKR
พุธ
0.1689
LKR THB
5.9213
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1691
LKR THB
5.9142
THB LKR
ศุกร์
0.1692
LKR THB
5.9092
THB LKR
จันทร์
0.1691
LKR THB
5.9138
THB LKR
อังคาร
0.1688
LKR THB
5.9248
THB LKR
พุธ
0.1684
LKR THB
5.9385
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1687
LKR THB
5.9291
THB LKR
ศุกร์
0.1689
LKR THB
5.9202
THB LKR
จันทร์
0.1698
LKR THB
5.8889
THB LKR
อังคาร
0.1703
LKR THB
5.8710
THB LKR
พุธ
0.1699
LKR THB
5.8841
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1694
LKR THB
5.9030
THB LKR
ศุกร์
0.1697
LKR THB
5.8933
THB LKR
จันทร์
0.1692
LKR THB
5.9118
THB LKR
อังคาร
0.1692
LKR THB
5.9085
THB LKR
พุธ
0.1680
LKR THB
5.9522
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1693
LKR THB
5.9058
THB LKR
ศุกร์
0.1686
LKR THB
5.9297
THB LKR
จันทร์
0.1685
LKR THB
5.9355
THB LKR
อังคาร
0.1689
LKR THB
5.9194
THB LKR
พุธ
0.1686
LKR THB
5.9316
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1686
LKR THB
5.9312
THB LKR
ศุกร์
0.1663
LKR THB
6.0121
THB LKR
จันทร์
0.1654
LKR THB
6.0463
THB LKR
อังคาร
0.1636
LKR THB
6.1138
THB LKR
พุธ
0.1639
LKR THB
6.1027
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1644
LKR THB
6.0811
THB LKR
ศุกร์
0.1636
LKR THB
6.1138
THB LKR
จันทร์
0.1642
LKR THB
6.0891
THB LKR
อังคาร
0.1635
LKR THB
6.1151
THB LKR
พุธ
0.1634
LKR THB
6.1185
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1641
LKR THB
6.0937
THB LKR
ศุกร์
0.1640
LKR THB
6.0963
THB LKR
จันทร์
0.1639
LKR THB
6.1013
THB LKR
อังคาร
0.1636
LKR THB
6.1114
THB LKR
พุธ
0.1639
LKR THB
6.1021
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1634
LKR THB
6.1206
THB LKR
ศุกร์
0.1641
LKR THB
6.0949
THB LKR
จันทร์
0.1641
LKR THB
6.0943
THB LKR
อังคาร
0.1625
LKR THB
6.1523
THB LKR
พุธ
0.1636
LKR THB
6.1130
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1634
LKR THB
6.1211
THB LKR
ศุกร์
0.1627
LKR THB
6.1474
THB LKR
จันทร์
0.1620
LKR THB
6.1710
THB LKR
อังคาร
0.1613
LKR THB
6.1990
THB LKR
พุธ
0.1615
LKR THB
6.1910
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1616
LKR THB
6.1900
THB LKR
ศุกร์
0.1623
LKR THB
6.1631
THB LKR
จันทร์
0.1615
LKR THB
6.1903
THB LKR
อังคาร
0.1606
LKR THB
6.2263
THB LKR
พุธ
0.1608
LKR THB
6.2189
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1602
LKR THB
6.2430
THB LKR
ศุกร์
0.1595
LKR THB
6.2682
THB LKR
จันทร์
0.1590
LKR THB
6.2910
THB LKR
อังคาร
0.1615
LKR THB
6.1906
THB LKR
พุธ
0.1588
LKR THB
6.2962
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1582
LKR THB
6.3201
THB LKR
ศุกร์
0.1580
LKR THB
6.3305
THB LKR
จันทร์
0.1591
LKR THB
6.2858
THB LKR
อังคาร
0.1605
LKR THB
6.2316
THB LKR
พุธ
0.1596
LKR THB
6.2653
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1615
LKR THB
6.1932
THB LKR