อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 รูปีศรีลังกา แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น รูปีศรีลังกา
ต่ำสุด = 0.1641 (31/12/2562) เฉลี่ย = 0.1738 สูงสุด = 0.1831 (25/4/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง รูปีศรีลังกา และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
0.1775
LKR THB
5.6327
THB LKR
พุธ
0.1767
LKR THB
5.6597
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1752
LKR THB
5.7065
THB LKR
ศุกร์
0.1755
LKR THB
5.6964
THB LKR
จันทร์
0.1756
LKR THB
5.6936
THB LKR
อังคาร
0.1758
LKR THB
5.6887
THB LKR
พุธ
0.1755
LKR THB
5.6969
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1756
LKR THB
5.6962
THB LKR
ศุกร์
0.1753
LKR THB
5.7057
THB LKR
จันทร์
0.1752
LKR THB
5.7084
THB LKR
อังคาร
0.1750
LKR THB
5.7135
THB LKR
พุธ
0.1738
LKR THB
5.7527
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1746
LKR THB
5.7268
THB LKR
ศุกร์
0.1747
LKR THB
5.7252
THB LKR
จันทร์
0.1748
LKR THB
5.7202
THB LKR
อังคาร
0.1747
LKR THB
5.7233
THB LKR
พุธ
0.1742
LKR THB
5.7397
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1746
LKR THB
5.7264
THB LKR
ศุกร์
0.1743
LKR THB
5.7387
THB LKR
จันทร์
0.1746
LKR THB
5.7277
THB LKR
อังคาร
0.1743
LKR THB
5.7386
THB LKR
พุธ
0.1741
LKR THB
5.7445
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1742
LKR THB
5.7406
THB LKR
ศุกร์
0.1769
LKR THB
5.6538
THB LKR
จันทร์
0.1771
LKR THB
5.6455
THB LKR
อังคาร
0.1755
LKR THB
5.6970
THB LKR
พุธ
0.1758
LKR THB
5.6868
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1760
LKR THB
5.6807
THB LKR
ศุกร์
0.1771
LKR THB
5.6474
THB LKR
จันทร์
0.1765
LKR THB
5.6650
THB LKR
อังคาร
0.1757
LKR THB
5.6907
THB LKR
พุธ
0.1755
LKR THB
5.6965
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1757
LKR THB
5.6909
THB LKR
ศุกร์
0.1750
LKR THB
5.7138
THB LKR
จันทร์
0.1736
LKR THB
5.7618
THB LKR
อังคาร
0.1738
LKR THB
5.7546
THB LKR
พุธ
0.1731
LKR THB
5.7782
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1735
LKR THB
5.7649
THB LKR
ศุกร์
0.1745
LKR THB
5.7314
THB LKR
จันทร์
0.1740
LKR THB
5.7463
THB LKR
อังคาร
0.1741
LKR THB
5.7454
THB LKR
พุธ
0.1745
LKR THB
5.7310
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1748
LKR THB
5.7200
THB LKR
ศุกร์
0.1764
LKR THB
5.6700
THB LKR
จันทร์
0.1770
LKR THB
5.6494
THB LKR
อังคาร
0.1776
LKR THB
5.6297
THB LKR
พุธ
0.1786
LKR THB
5.5997
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1781
LKR THB
5.6160
THB LKR
ศุกร์
0.1780
LKR THB
5.6184
THB LKR
จันทร์
0.1780
LKR THB
5.6172
THB LKR
อังคาร
0.1770
LKR THB
5.6495
THB LKR
พุธ
0.1767
LKR THB
5.6585
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1778
LKR THB
5.6256
THB LKR
ศุกร์
0.1776
LKR THB
5.6297
THB LKR
จันทร์
0.1778
LKR THB
5.6251
THB LKR
อังคาร
0.1773
LKR THB
5.6409
THB LKR
พุธ
0.1779
LKR THB
5.6217
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1781
LKR THB
5.6139
THB LKR
ศุกร์
0.1779
LKR THB
5.6214
THB LKR
จันทร์
0.1774
LKR THB
5.6361
THB LKR
อังคาร
0.1783
LKR THB
5.6082
THB LKR
พุธ
0.1806
LKR THB
5.5371
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1804
LKR THB
5.5424
THB LKR
ศุกร์
0.1808
LKR THB
5.5299
THB LKR
จันทร์
0.1817
LKR THB
5.5030
THB LKR
อังคาร
0.1819
LKR THB
5.4973
THB LKR
พุธ
0.1817
LKR THB
5.5026
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1819
LKR THB
5.4987
THB LKR
ศุกร์
0.1824
LKR THB
5.4821
THB LKR
จันทร์
0.1830
LKR THB
5.4652
THB LKR
อังคาร
0.1818
LKR THB
5.5010
THB LKR
พุธ
0.1819
LKR THB
5.4976
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1820
LKR THB
5.4946
THB LKR
ศุกร์
0.1815
LKR THB
5.5091
THB LKR
จันทร์
0.1820
LKR THB
5.4958
THB LKR
อังคาร
0.1821
LKR THB
5.4906
THB LKR
พุธ
0.1820
LKR THB
5.4941
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1827
LKR THB
5.4742
THB LKR
ศุกร์
0.1823
LKR THB
5.4840
THB LKR
จันทร์
0.1824
LKR THB
5.4837
THB LKR
อังคาร
0.1829
LKR THB
5.4678
THB LKR
พุธ
0.1830
LKR THB
5.4645
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1831
LKR THB
5.4606
THB LKR
ศุกร์
0.1821
LKR THB
5.4903
THB LKR
จันทร์
0.1816
LKR THB
5.5055
THB LKR
อังคาร
0.1813
LKR THB
5.5153
THB LKR
พุธ
0.1813
LKR THB
5.5148
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1813
LKR THB
5.5158
THB LKR
ศุกร์
0.1810
LKR THB
5.5250
THB LKR
จันทร์
0.1797
LKR THB
5.5643
THB LKR
อังคาร
0.1803
LKR THB
5.5458
THB LKR
พุธ
0.1818
LKR THB
5.5016
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1810
LKR THB
5.5261
THB LKR
ศุกร์
0.1792
LKR THB
5.5801
THB LKR
จันทร์
0.1794
LKR THB
5.5730
THB LKR
อังคาร
0.1782
LKR THB
5.6109
THB LKR
พุธ
0.1793
LKR THB
5.5785
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1794
LKR THB
5.5735
THB LKR
ศุกร์
0.1804
LKR THB
5.5419
THB LKR
จันทร์
0.1810
LKR THB
5.5259
THB LKR
อังคาร
0.1812
LKR THB
5.5186
THB LKR
พุธ
0.1808
LKR THB
5.5315
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1807
LKR THB
5.5327
THB LKR
ศุกร์
0.1805
LKR THB
5.5398
THB LKR
จันทร์
0.1808
LKR THB
5.5305
THB LKR
อังคาร
0.1805
LKR THB
5.5402
THB LKR
พุธ
0.1804
LKR THB
5.5420
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1803
LKR THB
5.5465
THB LKR
ศุกร์
0.1796
LKR THB
5.5667
THB LKR
จันทร์
0.1789
LKR THB
5.5911
THB LKR
อังคาร
0.1774
LKR THB
5.6382
THB LKR
พุธ
0.1776
LKR THB
5.6315
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1777
LKR THB
5.6283
THB LKR
ศุกร์
0.1776
LKR THB
5.6315
THB LKR
จันทร์
0.1775
LKR THB
5.6325
THB LKR
อังคาร
0.1774
LKR THB
5.6378
THB LKR
พุธ
0.1769
LKR THB
5.6524
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1769
LKR THB
5.6527
THB LKR
ศุกร์
0.1763
LKR THB
5.6714
THB LKR
จันทร์
0.1773
LKR THB
5.6401
THB LKR
อังคาร
0.1766
LKR THB
5.6635
THB LKR
พุธ
0.1769
LKR THB
5.6540
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1746
LKR THB
5.7269
THB LKR
ศุกร์
0.1743
LKR THB
5.7386
THB LKR
อาทิตย์
0.1743
LKR THB
5.7378
THB LKR
จันทร์
0.1738
LKR THB
5.7552
THB LKR
อังคาร
0.1737
LKR THB
5.7559
THB LKR
พุธ
0.1744
LKR THB
5.7340
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1742
LKR THB
5.7396
THB LKR
ศุกร์
0.1737
LKR THB
5.7584
THB LKR
จันทร์
0.1730
LKR THB
5.7809
THB LKR
พุธ
0.1733
LKR THB
5.7706
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1738
LKR THB
5.7528
THB LKR
ศุกร์
0.1738
LKR THB
5.7552
THB LKR
จันทร์
0.1741
LKR THB
5.7438
THB LKR
อังคาร
0.1749
LKR THB
5.7190
THB LKR
พุธ
0.1757
LKR THB
5.6911
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1752
LKR THB
5.7073
THB LKR
ศุกร์
0.1760
LKR THB
5.6814
THB LKR
จันทร์
0.1764
LKR THB
5.6675
THB LKR
อังคาร
0.1750
LKR THB
5.7141
THB LKR
พุธ
0.1760
LKR THB
5.6825
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1757
LKR THB
5.6903
THB LKR
ศุกร์
0.1755
LKR THB
5.6966
THB LKR
จันทร์
0.1752
LKR THB
5.7066
THB LKR
อังคาร
0.1751
LKR THB
5.7102
THB LKR
พุธ
0.1750
LKR THB
5.7143
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1751
LKR THB
5.7102
THB LKR
ศุกร์
0.1754
LKR THB
5.7027
THB LKR
จันทร์
0.1750
LKR THB
5.7142
THB LKR
อังคาร
0.1752
LKR THB
5.7065
THB LKR
พุธ
0.1745
LKR THB
5.7312
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1733
LKR THB
5.7703
THB LKR
ศุกร์
0.1753
LKR THB
5.7042
THB LKR
จันทร์
0.1754
LKR THB
5.7020
THB LKR
อังคาร
0.1743
LKR THB
5.7368
THB LKR
พุธ
0.1731
LKR THB
5.7756
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1737
LKR THB
5.7558
THB LKR
ศุกร์
0.1739
LKR THB
5.7505
THB LKR
จันทร์
0.1742
LKR THB
5.7396
THB LKR
อังคาร
0.1747
LKR THB
5.7238
THB LKR
พุธ
0.1737
LKR THB
5.7580
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1742
LKR THB
5.7419
THB LKR
ศุกร์
0.1733
LKR THB
5.7696
THB LKR
จันทร์
0.1746
LKR THB
5.7264
THB LKR
อังคาร
0.1731
LKR THB
5.7781
THB LKR
พุธ
0.1732
LKR THB
5.7730
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1720
LKR THB
5.8145
THB LKR
ศุกร์
0.1710
LKR THB
5.8493
THB LKR
จันทร์
0.1710
LKR THB
5.8483
THB LKR
อังคาร
0.1700
LKR THB
5.8820
THB LKR
พุธ
0.1701
LKR THB
5.8791
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1696
LKR THB
5.8968
THB LKR
ศุกร์
0.1689
LKR THB
5.9212
THB LKR
จันทร์
0.1697
LKR THB
5.8916
THB LKR
อังคาร
0.1701
LKR THB
5.8793
THB LKR
พุธ
0.1711
LKR THB
5.8462
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1699
LKR THB
5.8873
THB LKR
ศุกร์
0.1692
LKR THB
5.9097
THB LKR
จันทร์
0.1698
LKR THB
5.8908
THB LKR
อังคาร
0.1699
LKR THB
5.8875
THB LKR
พุธ
0.1691
LKR THB
5.9145
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1690
LKR THB
5.9158
THB LKR
ศุกร์
0.1697
LKR THB
5.8913
THB LKR
จันทร์
0.1685
LKR THB
5.9358
THB LKR
อังคาร
0.1691
LKR THB
5.9136
THB LKR
พุธ
0.1693
LKR THB
5.9063
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1692
LKR THB
5.9108
THB LKR
ศุกร์
0.1680
LKR THB
5.9506
THB LKR
จันทร์
0.1676
LKR THB
5.9678
THB LKR
อังคาร
0.1684
LKR THB
5.9366
THB LKR
พุธ
0.1687
LKR THB
5.9269
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1677
LKR THB
5.9632
THB LKR
ศุกร์
0.1688
LKR THB
5.9256
THB LKR
จันทร์
0.1679
LKR THB
5.9554
THB LKR
อังคาร
0.1682
LKR THB
5.9463
THB LKR
พุธ
0.1686
LKR THB
5.9329
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1684
LKR THB
5.9373
THB LKR
ศุกร์
0.1680
LKR THB
5.9523
THB LKR
จันทร์
0.1676
LKR THB
5.9674
THB LKR
อังคาร
0.1684
LKR THB
5.9389
THB LKR
พุธ
0.1681
LKR THB
5.9505
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1691
LKR THB
5.9152
THB LKR
ศุกร์
0.1686
LKR THB
5.9320
THB LKR
จันทร์
0.1682
LKR THB
5.9453
THB LKR
อังคาร
0.1675
LKR THB
5.9711
THB LKR
พุธ
0.1673
LKR THB
5.9788
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1666
LKR THB
6.0028
THB LKR
ศุกร์
0.1668
LKR THB
5.9966
THB LKR
จันทร์
0.1666
LKR THB
6.0019
THB LKR
อังคาร
0.1664
LKR THB
6.0111
THB LKR
พุธ
0.1671
LKR THB
5.9844
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1671
LKR THB
5.9839
THB LKR
ศุกร์
0.1663
LKR THB
6.0117
THB LKR
จันทร์
0.1662
LKR THB
6.0172
THB LKR
อังคาร
0.1663
LKR THB
6.0136
THB LKR
พุธ
0.1670
LKR THB
5.9869
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1668
LKR THB
5.9939
THB LKR
ศุกร์
0.1664
LKR THB
6.0085
THB LKR
จันทร์
0.1667
LKR THB
5.9976
THB LKR
อังคาร
0.1666
LKR THB
6.0041
THB LKR
พุธ
0.1676
LKR THB
5.9648
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1680
LKR THB
5.9507
THB LKR
ศุกร์
0.1671
LKR THB
5.9829
THB LKR
จันทร์
0.1680
LKR THB
5.9506
THB LKR
อังคาร
0.1680
LKR THB
5.9528
THB LKR
พุธ
0.1675
LKR THB
5.9717
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1674
LKR THB
5.9755
THB LKR
ศุกร์
0.1682
LKR THB
5.9438
THB LKR
จันทร์
0.1683
LKR THB
5.9429
THB LKR
อังคาร
0.1684
LKR THB
5.9386
THB LKR
พุธ
0.1681
LKR THB
5.9491
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1688
LKR THB
5.9227
THB LKR
ศุกร์
0.1676
LKR THB
5.9658
THB LKR
จันทร์
0.1670
LKR THB
5.9875
THB LKR
อังคาร
0.1670
LKR THB
5.9881
THB LKR
พุธ
0.1662
LKR THB
6.0166
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1672
LKR THB
5.9824
THB LKR
ศุกร์
0.1672
LKR THB
5.9808
THB LKR
จันทร์
0.1676
LKR THB
5.9650
THB LKR
อังคาร
0.1680
LKR THB
5.9531
THB LKR
พุธ
0.1668
LKR THB
5.9937
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1678
LKR THB
5.9607
THB LKR
ศุกร์
0.1672
LKR THB
5.9805
THB LKR
จันทร์
0.1669
LKR THB
5.9907
THB LKR
อังคาร
0.1673
LKR THB
5.9775
THB LKR
พุธ
0.1670
LKR THB
5.9871
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1673
LKR THB
5.9785
THB LKR
ศุกร์
0.1677
LKR THB
5.9646
THB LKR
จันทร์
0.1664
LKR THB
6.0093
THB LKR
อังคาร
0.1669
LKR THB
5.9900
THB LKR
พุธ
0.1664
LKR THB
6.0107
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1669
LKR THB
5.9933
THB LKR
ศุกร์
0.1662
LKR THB
6.0185
THB LKR
จันทร์
0.1664
LKR THB
6.0085
THB LKR
อังคาร
0.1662
LKR THB
6.0173
THB LKR
พุธ
0.1665
LKR THB
6.0078
THB LKR
พฤหัสบดี
0.1662
LKR THB
6.0151
THB LKR
ศุกร์
0.1672
LKR THB
5.9804
THB LKR
จันทร์
0.1656
LKR THB
6.0379
THB LKR
อังคาร
0.1641
LKR THB
6.0930
THB LKR