อัตราแลกเปลี่ยนปี 2561 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2561 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 82.786 (27/3/2561) เฉลี่ย = 85.971 สูงสุด = 89.001 (24/7/2561)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2561
จันทร์
86.515
BHD THB
0.01156
THB BHD
อังคาร
86.360
BHD THB
0.01158
THB BHD
พุธ
86.139
BHD THB
0.01161
THB BHD
พฤหัสบดี
85.739
BHD THB
0.01166
THB BHD
ศุกร์
85.681
BHD THB
0.01167
THB BHD
จันทร์
85.608
BHD THB
0.01168
THB BHD
อังคาร
85.721
BHD THB
0.01167
THB BHD
พุธ
85.665
BHD THB
0.01167
THB BHD
พฤหัสบดี
85.222
BHD THB
0.01173
THB BHD
ศุกร์
84.967
BHD THB
0.01177
THB BHD
จันทร์
84.976
BHD THB
0.01177
THB BHD
อังคาร
84.965
BHD THB
0.01177
THB BHD
พุธ
85.078
BHD THB
0.01175
THB BHD
พฤหัสบดี
84.884
BHD THB
0.01178
THB BHD
ศุกร์
84.681
BHD THB
0.01181
THB BHD
จันทร์
84.805
BHD THB
0.01179
THB BHD
อังคาร
84.666
BHD THB
0.01181
THB BHD
พุธ
84.295
BHD THB
0.01186
THB BHD
พฤหัสบดี
83.503
BHD THB
0.01198
THB BHD
ศุกร์
83.296
BHD THB
0.01201
THB BHD
จันทร์
83.304
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
83.658
BHD THB
0.01195
THB BHD
พุธ
83.324
BHD THB
0.01200
THB BHD
พฤหัสบดี
83.404
BHD THB
0.01199
THB BHD
ศุกร์
83.467
BHD THB
0.01198
THB BHD
จันทร์
83.777
BHD THB
0.01194
THB BHD
อังคาร
83.948
BHD THB
0.01191
THB BHD
พุธ
83.787
BHD THB
0.01194
THB BHD
พฤหัสบดี
84.639
BHD THB
0.01181
THB BHD
ศุกร์
84.656
BHD THB
0.01181
THB BHD
จันทร์
84.122
BHD THB
0.01189
THB BHD
อังคาร
83.858
BHD THB
0.01192
THB BHD
พุธ
83.458
BHD THB
0.01198
THB BHD
พฤหัสบดี
83.217
BHD THB
0.01202
THB BHD
ศุกร์
83.072
BHD THB
0.01204
THB BHD
จันทร์
83.376
BHD THB
0.01199
THB BHD
อังคาร
83.737
BHD THB
0.01194
THB BHD
พุธ
83.803
BHD THB
0.01193
THB BHD
พฤหัสบดี
84.109
BHD THB
0.01189
THB BHD
ศุกร์
83.798
BHD THB
0.01193
THB BHD
จันทร์
83.325
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
83.245
BHD THB
0.01201
THB BHD
พุธ
83.652
BHD THB
0.01195
THB BHD
พฤหัสบดี
83.813
BHD THB
0.01193
THB BHD
ศุกร์
83.706
BHD THB
0.01195
THB BHD
จันทร์
83.623
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.457
BHD THB
0.01198
THB BHD
พุธ
83.384
BHD THB
0.01199
THB BHD
พฤหัสบดี
83.278
BHD THB
0.01201
THB BHD
ศุกร์
83.371
BHD THB
0.01199
THB BHD
จันทร์
83.254
BHD THB
0.01201
THB BHD
อังคาร
83.098
BHD THB
0.01203
THB BHD
พุธ
82.798
BHD THB
0.01208
THB BHD
พฤหัสบดี
82.956
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
83.014
BHD THB
0.01205
THB BHD
จันทร์
83.011
BHD THB
0.01205
THB BHD
อังคาร
82.957
BHD THB
0.01205
THB BHD
พุธ
83.059
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.012
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
83.093
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
82.892
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
82.786
BHD THB
0.01208
THB BHD
พุธ
83.034
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.079
BHD THB
0.01204
THB BHD
ศุกร์
82.995
BHD THB
0.01205
THB BHD
จันทร์
82.945
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
82.981
BHD THB
0.01205
THB BHD
พุธ
83.065
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.037
BHD THB
0.01204
THB BHD
ศุกร์
83.258
BHD THB
0.01201
THB BHD
จันทร์
83.145
BHD THB
0.01203
THB BHD
อังคาร
83.077
BHD THB
0.01204
THB BHD
พุธ
82.923
BHD THB
0.01206
THB BHD
พฤหัสบดี
82.940
BHD THB
0.01206
THB BHD
ศุกร์
82.913
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
83.114
BHD THB
0.01203
THB BHD
อังคาร
82.951
BHD THB
0.01206
THB BHD
พุธ
83.144
BHD THB
0.01203
THB BHD
พฤหัสบดี
83.015
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
83.112
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
83.638
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.737
BHD THB
0.01194
THB BHD
พุธ
83.932
BHD THB
0.01191
THB BHD
พฤหัสบดี
84.004
BHD THB
0.01190
THB BHD
ศุกร์
84.074
BHD THB
0.01189
THB BHD
จันทร์
83.865
BHD THB
0.01192
THB BHD
อังคาร
84.052
BHD THB
0.01190
THB BHD
พุธ
84.325
BHD THB
0.01186
THB BHD
พฤหัสบดี
84.309
BHD THB
0.01186
THB BHD
ศุกร์
84.269
BHD THB
0.01187
THB BHD
จันทร์
84.747
BHD THB
0.01180
THB BHD
อังคาร
84.769
BHD THB
0.01180
THB BHD
พุธ
85.398
BHD THB
0.01171
THB BHD
พฤหัสบดี
85.373
BHD THB
0.01171
THB BHD
ศุกร์
85.055
BHD THB
0.01176
THB BHD
จันทร์
84.668
BHD THB
0.01181
THB BHD
อังคาร
84.904
BHD THB
0.01178
THB BHD
พุธ
85.257
BHD THB
0.01173
THB BHD
พฤหัสบดี
85.318
BHD THB
0.01172
THB BHD
ศุกร์
85.445
BHD THB
0.01170
THB BHD
จันทร์
85.823
BHD THB
0.01165
THB BHD
อังคาร
85.401
BHD THB
0.01171
THB BHD
พุธ
85.443
BHD THB
0.01170
THB BHD
พฤหัสบดี
85.443
BHD THB
0.01170
THB BHD
ศุกร์
84.983
BHD THB
0.01177
THB BHD
จันทร์
84.913
BHD THB
0.01178
THB BHD
อังคาร
85.327
BHD THB
0.01172
THB BHD
พุธ
85.401
BHD THB
0.01171
THB BHD
พฤหัสบดี
85.060
BHD THB
0.01176
THB BHD
ศุกร์
85.160
BHD THB
0.01174
THB BHD
อาทิตย์
85.223
BHD THB
0.01173
THB BHD
จันทร์
85.174
BHD THB
0.01174
THB BHD
อังคาร
84.938
BHD THB
0.01177
THB BHD
พุธ
84.792
BHD THB
0.01179
THB BHD
พฤหัสบดี
84.962
BHD THB
0.01177
THB BHD
ศุกร์
85.317
BHD THB
0.01172
THB BHD
อาทิตย์
85.009
BHD THB
0.01176
THB BHD
จันทร์
85.218
BHD THB
0.01173
THB BHD
อังคาร
85.361
BHD THB
0.01171
THB BHD
พุธ
85.456
BHD THB
0.01170
THB BHD
พฤหัสบดี
85.532
BHD THB
0.01169
THB BHD
ศุกร์
86.251
BHD THB
0.01159
THB BHD
อาทิตย์
86.956
BHD THB
0.01150
THB BHD
จันทร์
87.068
BHD THB
0.01149
THB BHD
อังคาร
87.203
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.063
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
87.689
BHD THB
0.01140
THB BHD
ศุกร์
87.386
BHD THB
0.01144
THB BHD
จันทร์
87.827
BHD THB
0.01139
THB BHD
อังคาร
87.720
BHD THB
0.01140
THB BHD
พุธ
87.682
BHD THB
0.01140
THB BHD
พฤหัสบดี
87.935
BHD THB
0.01137
THB BHD
ศุกร์
88.112
BHD THB
0.01135
THB BHD
จันทร์
88.097
BHD THB
0.01135
THB BHD
อังคาร
88.307
BHD THB
0.01132
THB BHD
พุธ
88.036
BHD THB
0.01136
THB BHD
พฤหัสบดี
88.457
BHD THB
0.01130
THB BHD
ศุกร์
88.289
BHD THB
0.01133
THB BHD
จันทร์
88.100
BHD THB
0.01135
THB BHD
อังคาร
87.952
BHD THB
0.01137
THB BHD
พุธ
88.492
BHD THB
0.01130
THB BHD
พฤหัสบดี
88.368
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.497
BHD THB
0.01130
THB BHD
จันทร์
88.516
BHD THB
0.01130
THB BHD
อังคาร
88.407
BHD THB
0.01131
THB BHD
พุธ
88.745
BHD THB
0.01127
THB BHD
พฤหัสบดี
88.818
BHD THB
0.01126
THB BHD
ศุกร์
88.800
BHD THB
0.01126
THB BHD
จันทร์
88.740
BHD THB
0.01127
THB BHD
อังคาร
89.001
BHD THB
0.01124
THB BHD
พุธ
88.649
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.555
BHD THB
0.01129
THB BHD
ศุกร์
88.830
BHD THB
0.01126
THB BHD
จันทร์
88.822
BHD THB
0.01126
THB BHD
อังคาร
88.431
BHD THB
0.01131
THB BHD
พุธ
88.268
BHD THB
0.01133
THB BHD
พฤหัสบดี
88.344
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.726
BHD THB
0.01127
THB BHD
จันทร์
88.531
BHD THB
0.01130
THB BHD
อังคาร
88.513
BHD THB
0.01130
THB BHD
พุธ
88.271
BHD THB
0.01133
THB BHD
พฤหัสบดี
88.253
BHD THB
0.01133
THB BHD
ศุกร์
88.515
BHD THB
0.01130
THB BHD
จันทร์
88.757
BHD THB
0.01127
THB BHD
อังคาร
88.490
BHD THB
0.01130
THB BHD
พุธ
88.622
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.408
BHD THB
0.01131
THB BHD
ศุกร์
88.337
BHD THB
0.01132
THB BHD
จันทร์
88.225
BHD THB
0.01133
THB BHD
อังคาร
87.187
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.030
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
87.280
BHD THB
0.01146
THB BHD
ศุกร์
87.115
BHD THB
0.01148
THB BHD
จันทร์
86.720
BHD THB
0.01153
THB BHD
อังคาร
86.600
BHD THB
0.01155
THB BHD
พุธ
87.057
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
86.995
BHD THB
0.01149
THB BHD
ศุกร์
87.070
BHD THB
0.01149
THB BHD
จันทร์
86.972
BHD THB
0.01150
THB BHD
อังคาร
87.165
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.345
BHD THB
0.01145
THB BHD
พฤหัสบดี
87.317
BHD THB
0.01145
THB BHD
ศุกร์
87.217
BHD THB
0.01147
THB BHD
จันทร์
87.473
BHD THB
0.01143
THB BHD
อังคาร
87.208
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.284
BHD THB
0.01146
THB BHD
พฤหัสบดี
86.846
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
86.611
BHD THB
0.01155
THB BHD
จันทร์
86.915
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
86.739
BHD THB
0.01153
THB BHD
พุธ
86.593
BHD THB
0.01155
THB BHD
พฤหัสบดี
86.152
BHD THB
0.01161
THB BHD
ศุกร์
86.136
BHD THB
0.01161
THB BHD
จันทร์
86.321
BHD THB
0.01158
THB BHD
อังคาร
86.324
BHD THB
0.01158
THB BHD
ศุกร์
86.098
BHD THB
0.01161
THB BHD
จันทร์
85.796
BHD THB
0.01166
THB BHD
อังคาร
86.073
BHD THB
0.01162
THB BHD
พุธ
86.020
BHD THB
0.01163
THB BHD
พฤหัสบดี
86.777
BHD THB
0.01152
THB BHD
ศุกร์
87.297
BHD THB
0.01146
THB BHD
จันทร์
87.723
BHD THB
0.01140
THB BHD
อังคาร
87.632
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.447
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.427
BHD THB
0.01144
THB BHD
ศุกร์
87.051
BHD THB
0.01149
THB BHD
จันทร์
87.058
BHD THB
0.01149
THB BHD
อังคาร
86.936
BHD THB
0.01150
THB BHD
พุธ
86.518
BHD THB
0.01156
THB BHD
พฤหัสบดี
86.820
BHD THB
0.01152
THB BHD
ศุกร์
86.701
BHD THB
0.01153
THB BHD
จันทร์
86.767
BHD THB
0.01153
THB BHD
อังคาร
87.411
BHD THB
0.01144
THB BHD
พุธ
87.255
BHD THB
0.01146
THB BHD
พฤหัสบดี
87.604
BHD THB
0.01141
THB BHD
ศุกร์
87.934
BHD THB
0.01137
THB BHD
จันทร์
88.320
BHD THB
0.01132
THB BHD
อังคาร
88.382
BHD THB
0.01131
THB BHD
พุธ
88.519
BHD THB
0.01130
THB BHD
พฤหัสบดี
87.773
BHD THB
0.01139
THB BHD
ศุกร์
87.431
BHD THB
0.01144
THB BHD
จันทร์
87.739
BHD THB
0.01140
THB BHD
อังคาร
87.631
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.452
BHD THB
0.01143
THB BHD
พฤหัสบดี
87.244
BHD THB
0.01146
THB BHD
ศุกร์
87.857
BHD THB
0.01138
THB BHD
จันทร์
88.127
BHD THB
0.01135
THB BHD
อังคาร
87.677
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.452
BHD THB
0.01143
THB BHD
พฤหัสบดี
87.530
BHD THB
0.01142
THB BHD
ศุกร์
87.709
BHD THB
0.01140
THB BHD
จันทร์
87.715
BHD THB
0.01140
THB BHD
อังคาร
87.609
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.695
BHD THB
0.01140
THB BHD
พฤหัสบดี
87.724
BHD THB
0.01140
THB BHD
ศุกร์
87.795
BHD THB
0.01139
THB BHD
จันทร์
87.863
BHD THB
0.01138
THB BHD
อังคาร
87.843
BHD THB
0.01138
THB BHD
พุธ
87.846
BHD THB
0.01138
THB BHD
พฤหัสบดี
87.567
BHD THB
0.01142
THB BHD
ศุกร์
87.464
BHD THB
0.01143
THB BHD
จันทร์
87.216
BHD THB
0.01147
THB BHD
อังคาร
86.992
BHD THB
0.01150
THB BHD
พุธ
87.047
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
87.348
BHD THB
0.01145
THB BHD
ศุกร์
87.327
BHD THB
0.01145
THB BHD
จันทร์
87.334
BHD THB
0.01145
THB BHD
อังคาร
87.360
BHD THB
0.01145
THB BHD
พุธ
87.193
BHD THB
0.01147
THB BHD
พฤหัสบดี
86.930
BHD THB
0.01150
THB BHD
ศุกร์
87.201
BHD THB
0.01147
THB BHD
จันทร์
87.233
BHD THB
0.01146
THB BHD
อังคาร
87.142
BHD THB
0.01148
THB BHD
พุธ
87.007
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
87.077
BHD THB
0.01148
THB BHD
ศุกร์
86.915
BHD THB
0.01151
THB BHD
จันทร์
86.720
BHD THB
0.01153
THB BHD
อังคาร
86.622
BHD THB
0.01154
THB BHD
พุธ
86.600
BHD THB
0.01155
THB BHD
พฤหัสบดี
86.591
BHD THB
0.01155
THB BHD
ศุกร์
86.159
BHD THB
0.01161
THB BHD
จันทร์
86.543
BHD THB
0.01155
THB BHD