อัตราแลกเปลี่ยนปี 2564 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2564 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 79.424 (15/2/2564) เฉลี่ย = 85.104 สูงสุด = 90.215 (6/10/2564)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2564
ศุกร์
80.309
BHD THB
0.01245
THB BHD
จันทร์
79.498
BHD THB
0.01258
THB BHD
อังคาร
79.651
BHD THB
0.01255
THB BHD
พุธ
79.454
BHD THB
0.01259
THB BHD
พฤหัสบดี
79.921
BHD THB
0.01251
THB BHD
ศุกร์
79.947
BHD THB
0.01251
THB BHD
จันทร์
80.106
BHD THB
0.01248
THB BHD
อังคาร
80.185
BHD THB
0.01247
THB BHD
พุธ
79.906
BHD THB
0.01251
THB BHD
พฤหัสบดี
79.752
BHD THB
0.01254
THB BHD
ศุกร์
79.881
BHD THB
0.01252
THB BHD
จันทร์
80.028
BHD THB
0.01250
THB BHD
อังคาร
79.840
BHD THB
0.01253
THB BHD
พุธ
79.692
BHD THB
0.01255
THB BHD
พฤหัสบดี
79.609
BHD THB
0.01256
THB BHD
ศุกร์
79.756
BHD THB
0.01254
THB BHD
จันทร์
79.671
BHD THB
0.01255
THB BHD
อังคาร
79.751
BHD THB
0.01254
THB BHD
พุธ
79.750
BHD THB
0.01254
THB BHD
พฤหัสบดี
79.835
BHD THB
0.01253
THB BHD
ศุกร์
79.515
BHD THB
0.01258
THB BHD
จันทร์
79.715
BHD THB
0.01254
THB BHD
อังคาร
79.766
BHD THB
0.01254
THB BHD
พุธ
79.884
BHD THB
0.01252
THB BHD
พฤหัสบดี
79.964
BHD THB
0.01251
THB BHD
ศุกร์
80.024
BHD THB
0.01250
THB BHD
จันทร์
79.847
BHD THB
0.01252
THB BHD
อังคาร
79.668
BHD THB
0.01255
THB BHD
พุธ
79.562
BHD THB
0.01257
THB BHD
พฤหัสบดี
79.461
BHD THB
0.01258
THB BHD
ศุกร์
79.433
BHD THB
0.01259
THB BHD
จันทร์
79.424
BHD THB
0.01259
THB BHD
อังคาร
79.451
BHD THB
0.01259
THB BHD
พุธ
79.720
BHD THB
0.01254
THB BHD
พฤหัสบดี
79.822
BHD THB
0.01253
THB BHD
ศุกร์
79.710
BHD THB
0.01255
THB BHD
จันทร์
79.864
BHD THB
0.01252
THB BHD
อังคาร
79.881
BHD THB
0.01252
THB BHD
พุธ
79.851
BHD THB
0.01252
THB BHD
พฤหัสบดี
80.106
BHD THB
0.01248
THB BHD
ศุกร์
80.774
BHD THB
0.01238
THB BHD
จันทร์
80.288
BHD THB
0.01246
THB BHD
อังคาร
80.540
BHD THB
0.01242
THB BHD
พุธ
80.605
BHD THB
0.01241
THB BHD
พฤหัสบดี
80.729
BHD THB
0.01239
THB BHD
ศุกร์
81.133
BHD THB
0.01233
THB BHD
จันทร์
81.850
BHD THB
0.01222
THB BHD
อังคาร
81.764
BHD THB
0.01223
THB BHD
พุธ
81.695
BHD THB
0.01224
THB BHD
พฤหัสบดี
81.237
BHD THB
0.01231
THB BHD
ศุกร์
81.847
BHD THB
0.01222
THB BHD
จันทร์
81.731
BHD THB
0.01224
THB BHD
อังคาร
81.791
BHD THB
0.01223
THB BHD
พุธ
81.878
BHD THB
0.01221
THB BHD
พฤหัสบดี
81.948
BHD THB
0.01220
THB BHD
ศุกร์
82.007
BHD THB
0.01219
THB BHD
จันทร์
82.181
BHD THB
0.01217
THB BHD
อังคาร
82.398
BHD THB
0.01214
THB BHD
พุธ
82.519
BHD THB
0.01212
THB BHD
พฤหัสบดี
82.666
BHD THB
0.01210
THB BHD
ศุกร์
82.702
BHD THB
0.01209
THB BHD
จันทร์
82.923
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
83.128
BHD THB
0.01203
THB BHD
พุธ
83.137
BHD THB
0.01203
THB BHD
พฤหัสบดี
83.306
BHD THB
0.01200
THB BHD
ศุกร์
82.993
BHD THB
0.01205
THB BHD
จันทร์
83.479
BHD THB
0.01198
THB BHD
อังคาร
83.469
BHD THB
0.01198
THB BHD
พุธ
83.330
BHD THB
0.01200
THB BHD
พฤหัสบดี
83.703
BHD THB
0.01195
THB BHD
ศุกร์
83.623
BHD THB
0.01196
THB BHD
จันทร์
83.809
BHD THB
0.01193
THB BHD
อังคาร
83.996
BHD THB
0.01191
THB BHD
พุธ
83.468
BHD THB
0.01198
THB BHD
พฤหัสบดี
83.197
BHD THB
0.01202
THB BHD
ศุกร์
83.027
BHD THB
0.01204
THB BHD
จันทร์
82.973
BHD THB
0.01205
THB BHD
อังคาร
83.164
BHD THB
0.01202
THB BHD
พุธ
83.377
BHD THB
0.01199
THB BHD
พฤหัสบดี
83.312
BHD THB
0.01200
THB BHD
ศุกร์
83.459
BHD THB
0.01198
THB BHD
จันทร์
83.568
BHD THB
0.01197
THB BHD
อังคาร
83.465
BHD THB
0.01198
THB BHD
พุธ
83.417
BHD THB
0.01199
THB BHD
พฤหัสบดี
82.999
BHD THB
0.01205
THB BHD
ศุกร์
82.894
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
82.951
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
82.883
BHD THB
0.01207
THB BHD
พุธ
82.744
BHD THB
0.01209
THB BHD
พฤหัสบดี
83.096
BHD THB
0.01203
THB BHD
ศุกร์
82.880
BHD THB
0.01207
THB BHD
จันทร์
82.673
BHD THB
0.01210
THB BHD
อังคาร
82.654
BHD THB
0.01210
THB BHD
พุธ
83.056
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.395
BHD THB
0.01199
THB BHD
ศุกร์
83.369
BHD THB
0.01199
THB BHD
จันทร์
83.559
BHD THB
0.01197
THB BHD
อังคาร
83.687
BHD THB
0.01195
THB BHD
พุธ
83.618
BHD THB
0.01196
THB BHD
พฤหัสบดี
83.473
BHD THB
0.01198
THB BHD
ศุกร์
83.487
BHD THB
0.01198
THB BHD
จันทร์
83.411
BHD THB
0.01199
THB BHD
อังคาร
83.462
BHD THB
0.01198
THB BHD
พุธ
83.114
BHD THB
0.01203
THB BHD
พฤหัสบดี
83.239
BHD THB
0.01201
THB BHD
ศุกร์
83.146
BHD THB
0.01203
THB BHD
จันทร์
82.940
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
82.914
BHD THB
0.01206
THB BHD
พุธ
82.895
BHD THB
0.01206
THB BHD
พฤหัสบดี
82.815
BHD THB
0.01208
THB BHD
ศุกร์
83.178
BHD THB
0.01202
THB BHD
จันทร์
82.947
BHD THB
0.01206
THB BHD
อังคาร
82.960
BHD THB
0.01205
THB BHD
พุธ
82.880
BHD THB
0.01207
THB BHD
พฤหัสบดี
82.901
BHD THB
0.01206
THB BHD
ศุกร์
82.600
BHD THB
0.01211
THB BHD
จันทร์
82.762
BHD THB
0.01208
THB BHD
อังคาร
82.771
BHD THB
0.01208
THB BHD
พุธ
82.889
BHD THB
0.01206
THB BHD
พฤหัสบดี
83.538
BHD THB
0.01197
THB BHD
ศุกร์
83.615
BHD THB
0.01196
THB BHD
จันทร์
84.064
BHD THB
0.01190
THB BHD
อังคาร
84.423
BHD THB
0.01185
THB BHD
พุธ
84.703
BHD THB
0.01181
THB BHD
พฤหัสบดี
84.675
BHD THB
0.01181
THB BHD
ศุกร์
84.531
BHD THB
0.01183
THB BHD
จันทร์
84.932
BHD THB
0.01177
THB BHD
อังคาร
85.280
BHD THB
0.01173
THB BHD
พุธ
85.225
BHD THB
0.01173
THB BHD
พฤหัสบดี
85.266
BHD THB
0.01173
THB BHD
ศุกร์
85.609
BHD THB
0.01168
THB BHD
จันทร์
85.415
BHD THB
0.01171
THB BHD
อังคาร
85.586
BHD THB
0.01168
THB BHD
พุธ
85.785
BHD THB
0.01166
THB BHD
พฤหัสบดี
86.378
BHD THB
0.01158
THB BHD
ศุกร์
86.482
BHD THB
0.01156
THB BHD
จันทร์
86.910
BHD THB
0.01151
THB BHD
อังคาร
86.722
BHD THB
0.01153
THB BHD
พุธ
86.899
BHD THB
0.01151
THB BHD
พฤหัสบดี
86.878
BHD THB
0.01151
THB BHD
ศุกร์
87.091
BHD THB
0.01148
THB BHD
จันทร์
87.369
BHD THB
0.01145
THB BHD
อังคาร
87.332
BHD THB
0.01145
THB BHD
พุธ
87.351
BHD THB
0.01145
THB BHD
พฤหัสบดี
87.394
BHD THB
0.01144
THB BHD
ศุกร์
87.591
BHD THB
0.01142
THB BHD
จันทร์
87.662
BHD THB
0.01141
THB BHD
อังคาร
87.627
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.385
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.427
BHD THB
0.01144
THB BHD
ศุกร์
87.381
BHD THB
0.01144
THB BHD
จันทร์
87.602
BHD THB
0.01142
THB BHD
อังคาร
87.848
BHD THB
0.01138
THB BHD
พุธ
88.084
BHD THB
0.01135
THB BHD
พฤหัสบดี
88.358
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.715
BHD THB
0.01127
THB BHD
จันทร์
88.927
BHD THB
0.01125
THB BHD
อังคาร
88.914
BHD THB
0.01125
THB BHD
พุธ
88.674
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
87.891
BHD THB
0.01138
THB BHD
ศุกร์
88.673
BHD THB
0.01128
THB BHD
จันทร์
88.896
BHD THB
0.01125
THB BHD
อังคาร
88.475
BHD THB
0.01130
THB BHD
พุธ
88.632
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.662
BHD THB
0.01128
THB BHD
ศุกร์
88.759
BHD THB
0.01127
THB BHD
จันทร์
88.677
BHD THB
0.01128
THB BHD
อังคาร
87.553
BHD THB
0.01142
THB BHD
พุธ
87.014
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
87.044
BHD THB
0.01149
THB BHD
ศุกร์
86.809
BHD THB
0.01152
THB BHD
จันทร์
86.297
BHD THB
0.01159
THB BHD
อังคาร
85.764
BHD THB
0.01166
THB BHD
พุธ
86.030
BHD THB
0.01162
THB BHD
พฤหัสบดี
86.302
BHD THB
0.01159
THB BHD
ศุกร์
86.699
BHD THB
0.01153
THB BHD
จันทร์
86.297
BHD THB
0.01159
THB BHD
อังคาร
86.670
BHD THB
0.01154
THB BHD
พุธ
87.144
BHD THB
0.01148
THB BHD
พฤหัสบดี
86.997
BHD THB
0.01149
THB BHD
ศุกร์
86.888
BHD THB
0.01151
THB BHD
จันทร์
87.547
BHD THB
0.01142
THB BHD
อังคาร
87.626
BHD THB
0.01141
THB BHD
พุธ
87.396
BHD THB
0.01144
THB BHD
พฤหัสบดี
87.889
BHD THB
0.01138
THB BHD
ศุกร์
88.405
BHD THB
0.01131
THB BHD
จันทร์
88.670
BHD THB
0.01128
THB BHD
อังคาร
88.728
BHD THB
0.01127
THB BHD
พุธ
88.948
BHD THB
0.01124
THB BHD
พฤหัสบดี
88.373
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.818
BHD THB
0.01126
THB BHD
จันทร์
89.283
BHD THB
0.01120
THB BHD
อังคาร
89.788
BHD THB
0.01114
THB BHD
พุธ
90.072
BHD THB
0.01110
THB BHD
พฤหัสบดี
90.139
BHD THB
0.01109
THB BHD
ศุกร์
89.429
BHD THB
0.01118
THB BHD
จันทร์
89.871
BHD THB
0.01113
THB BHD
อังคาร
89.840
BHD THB
0.01113
THB BHD
พุธ
90.215
BHD THB
0.01108
THB BHD
พฤหัสบดี
89.813
BHD THB
0.01113
THB BHD
ศุกร์
90.081
BHD THB
0.01110
THB BHD
จันทร์
90.093
BHD THB
0.01110
THB BHD
อังคาร
88.674
BHD THB
0.01128
THB BHD
พุธ
88.544
BHD THB
0.01129
THB BHD
พฤหัสบดี
88.335
BHD THB
0.01132
THB BHD
ศุกร์
88.610
BHD THB
0.01129
THB BHD
จันทร์
88.999
BHD THB
0.01124
THB BHD
อังคาร
88.621
BHD THB
0.01128
THB BHD
พุธ
88.718
BHD THB
0.01127
THB BHD
พฤหัสบดี
88.776
BHD THB
0.01126
THB BHD
ศุกร์
88.609
BHD THB
0.01129
THB BHD
จันทร์
88.011
BHD THB
0.01136
THB BHD
อังคาร
87.992
BHD THB
0.01136
THB BHD
พุธ
88.718
BHD THB
0.01127
THB BHD
พฤหัสบดี
88.525
BHD THB
0.01130
THB BHD
ศุกร์
88.297
BHD THB
0.01133
THB BHD
จันทร์
88.710
BHD THB
0.01127
THB BHD
อังคาร
88.389
BHD THB
0.01131
THB BHD
พุธ
88.613
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.891
BHD THB
0.01125
THB BHD
ศุกร์
88.555
BHD THB
0.01129
THB BHD
จันทร์
87.803
BHD THB
0.01139
THB BHD
อังคาร
87.173
BHD THB
0.01147
THB BHD
พุธ
87.178
BHD THB
0.01147
THB BHD
พฤหัสบดี
87.478
BHD THB
0.01143
THB BHD
ศุกร์
87.329
BHD THB
0.01145
THB BHD
จันทร์
87.064
BHD THB
0.01149
THB BHD
อังคาร
86.932
BHD THB
0.01150
THB BHD
พุธ
87.046
BHD THB
0.01149
THB BHD
พฤหัสบดี
86.609
BHD THB
0.01155
THB BHD
ศุกร์
87.093
BHD THB
0.01148
THB BHD
จันทร์
87.514
BHD THB
0.01143
THB BHD
อังคาร
88.007
BHD THB
0.01136
THB BHD
พุธ
88.677
BHD THB
0.01128
THB BHD
พฤหัสบดี
88.699
BHD THB
0.01127
THB BHD
ศุกร์
89.464
BHD THB
0.01118
THB BHD
จันทร์
89.484
BHD THB
0.01118
THB BHD
อังคาร
89.407
BHD THB
0.01118
THB BHD
พุธ
89.578
BHD THB
0.01116
THB BHD
พฤหัสบดี
90.039
BHD THB
0.01111
THB BHD
ศุกร์
90.019
BHD THB
0.01111
THB BHD
จันทร์
90.053
BHD THB
0.01110
THB BHD
อังคาร
89.547
BHD THB
0.01117
THB BHD
พุธ
89.014
BHD THB
0.01123
THB BHD
พฤหัสบดี
89.022
BHD THB
0.01123
THB BHD
ศุกร์
89.559
BHD THB
0.01117
THB BHD
จันทร์
88.664
BHD THB
0.01128
THB BHD
อังคาร
88.820
BHD THB
0.01126
THB BHD
พุธ
88.881
BHD THB
0.01125
THB BHD
พฤหัสบดี
88.851
BHD THB
0.01125
THB BHD
ศุกร์
88.685
BHD THB
0.01128
THB BHD
จันทร์
89.261
BHD THB
0.01120
THB BHD
อังคาร
89.632
BHD THB
0.01116
THB BHD
พุธ
89.766
BHD THB
0.01114
THB BHD
พฤหัสบดี
89.132
BHD THB
0.01122
THB BHD
ศุกร์
88.824
BHD THB
0.01126
THB BHD
จันทร์
89.228
BHD THB
0.01121
THB BHD
อังคาร
89.035
BHD THB
0.01123
THB BHD
พุธ
89.139
BHD THB
0.01122
THB BHD
พฤหัสบดี
88.734
BHD THB
0.01127
THB BHD
ศุกร์
88.224
BHD THB
0.01133
THB BHD