อัตราแลกเปลี่ยนปี 2562 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2562 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 79.130 (31/12/2562) เฉลี่ย = 82.575 สูงสุด = 85.903 (2/1/2562)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2562
อังคาร
85.824
BHD THB
0.01165
THB BHD
พุธ
85.903
BHD THB
0.01164
THB BHD
พฤหัสบดี
85.266
BHD THB
0.01173
THB BHD
ศุกร์
85.319
BHD THB
0.01172
THB BHD
จันทร์
85.169
BHD THB
0.01174
THB BHD
อังคาร
85.338
BHD THB
0.01172
THB BHD
พุธ
85.194
BHD THB
0.01174
THB BHD
พฤหัสบดี
84.927
BHD THB
0.01177
THB BHD
ศุกร์
84.808
BHD THB
0.01179
THB BHD
จันทร์
84.931
BHD THB
0.01177
THB BHD
อังคาร
84.837
BHD THB
0.01179
THB BHD
พุธ
84.312
BHD THB
0.01186
THB BHD
พฤหัสบดี
84.377
BHD THB
0.01185
THB BHD
ศุกร์
84.393
BHD THB
0.01185
THB BHD
จันทร์
84.498
BHD THB
0.01183
THB BHD
อังคาร
84.640
BHD THB
0.01181
THB BHD
พุธ
84.433
BHD THB
0.01184
THB BHD
พฤหัสบดี
84.425
BHD THB
0.01184
THB BHD
ศุกร์
84.175
BHD THB
0.01188
THB BHD
จันทร์
83.928
BHD THB
0.01191
THB BHD
อังคาร
83.827
BHD THB
0.01193
THB BHD
พุธ
83.429
BHD THB
0.01199
THB BHD
พฤหัสบดี
83.112
BHD THB
0.01203
THB BHD
ศุกร์
83.200
BHD THB
0.01202
THB BHD
จันทร์
83.319
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
83.216
BHD THB
0.01202
THB BHD
พุธ
83.073
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.138
BHD THB
0.01203
THB BHD
ศุกร์
83.686
BHD THB
0.01195
THB BHD
จันทร์
83.510
BHD THB
0.01197
THB BHD
อังคาร
83.340
BHD THB
0.01200
THB BHD
พุธ
83.337
BHD THB
0.01200
THB BHD
พฤหัสบดี
83.349
BHD THB
0.01200
THB BHD
ศุกร์
83.165
BHD THB
0.01202
THB BHD
จันทร์
83.059
BHD THB
0.01204
THB BHD
อังคาร
83.009
BHD THB
0.01205
THB BHD
พุธ
82.687
BHD THB
0.01209
THB BHD
พฤหัสบดี
82.920
BHD THB
0.01206
THB BHD
ศุกร์
83.343
BHD THB
0.01200
THB BHD
จันทร์
83.162
BHD THB
0.01202
THB BHD
อังคาร
83.253
BHD THB
0.01201
THB BHD
พุธ
83.463
BHD THB
0.01198
THB BHD
พฤหัสบดี
83.749
BHD THB
0.01194
THB BHD
ศุกร์
84.329
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
84.738
BHD THB
0.01180
THB BHD
อังคาร
84.612
BHD THB
0.01182
THB BHD
พุธ
84.746
BHD THB
0.01180
THB BHD
พฤหัสบดี
84.581
BHD THB
0.01182
THB BHD
ศุกร์
84.509
BHD THB
0.01183
THB BHD
จันทร์
84.401
BHD THB
0.01185
THB BHD
อังคาร
84.140
BHD THB
0.01188
THB BHD
พุธ
84.042
BHD THB
0.01190
THB BHD
พฤหัสบดี
84.542
BHD THB
0.01183
THB BHD
ศุกร์
84.313
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
84.292
BHD THB
0.01186
THB BHD
อังคาร
84.225
BHD THB
0.01187
THB BHD
พุธ
84.441
BHD THB
0.01184
THB BHD
พฤหัสบดี
84.316
BHD THB
0.01186
THB BHD
ศุกร์
84.286
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
84.041
BHD THB
0.01190
THB BHD
อังคาร
84.127
BHD THB
0.01189
THB BHD
พุธ
84.633
BHD THB
0.01182
THB BHD
พฤหัสบดี
84.530
BHD THB
0.01183
THB BHD
ศุกร์
84.403
BHD THB
0.01185
THB BHD
จันทร์
84.373
BHD THB
0.01185
THB BHD
อังคาร
84.440
BHD THB
0.01184
THB BHD
พุธ
84.412
BHD THB
0.01185
THB BHD
พฤหัสบดี
84.493
BHD THB
0.01184
THB BHD
ศุกร์
84.825
BHD THB
0.01179
THB BHD
จันทร์
84.973
BHD THB
0.01177
THB BHD
อังคาร
84.520
BHD THB
0.01183
THB BHD
พุธ
84.511
BHD THB
0.01183
THB BHD
พฤหัสบดี
84.549
BHD THB
0.01183
THB BHD
ศุกร์
84.493
BHD THB
0.01184
THB BHD
จันทร์
84.484
BHD THB
0.01184
THB BHD
อังคาร
84.618
BHD THB
0.01182
THB BHD
พุธ
84.505
BHD THB
0.01183
THB BHD
พฤหัสบดี
84.623
BHD THB
0.01182
THB BHD
ศุกร์
84.628
BHD THB
0.01182
THB BHD
จันทร์
84.673
BHD THB
0.01181
THB BHD
อังคาร
84.968
BHD THB
0.01177
THB BHD
พุธ
85.145
BHD THB
0.01174
THB BHD
พฤหัสบดี
85.374
BHD THB
0.01171
THB BHD
ศุกร์
85.063
BHD THB
0.01176
THB BHD
จันทร์
84.924
BHD THB
0.01178
THB BHD
อังคาร
84.926
BHD THB
0.01178
THB BHD
พุธ
84.873
BHD THB
0.01178
THB BHD
พฤหัสบดี
85.180
BHD THB
0.01174
THB BHD
ศุกร์
85.178
BHD THB
0.01174
THB BHD
จันทร์
84.810
BHD THB
0.01179
THB BHD
อังคาร
84.844
BHD THB
0.01179
THB BHD
พุธ
84.564
BHD THB
0.01183
THB BHD
พฤหัสบดี
84.523
BHD THB
0.01183
THB BHD
ศุกร์
83.965
BHD THB
0.01191
THB BHD
จันทร์
84.263
BHD THB
0.01187
THB BHD
อังคาร
83.780
BHD THB
0.01194
THB BHD
พุธ
84.044
BHD THB
0.01190
THB BHD
พฤหัสบดี
83.982
BHD THB
0.01191
THB BHD
ศุกร์
84.443
BHD THB
0.01184
THB BHD
จันทร์
84.704
BHD THB
0.01181
THB BHD
อังคาร
84.944
BHD THB
0.01177
THB BHD
พุธ
84.924
BHD THB
0.01178
THB BHD
พฤหัสบดี
85.040
BHD THB
0.01176
THB BHD
ศุกร์
84.673
BHD THB
0.01181
THB BHD
จันทร์
84.676
BHD THB
0.01181
THB BHD
อังคาร
84.628
BHD THB
0.01182
THB BHD
พุธ
84.601
BHD THB
0.01182
THB BHD
พฤหัสบดี
84.574
BHD THB
0.01182
THB BHD
ศุกร์
84.295
BHD THB
0.01186
THB BHD
จันทร์
83.606
BHD THB
0.01196
THB BHD
อังคาร
83.261
BHD THB
0.01201
THB BHD
พุธ
83.360
BHD THB
0.01200
THB BHD
พฤหัสบดี
83.370
BHD THB
0.01199
THB BHD
ศุกร์
83.350
BHD THB
0.01200
THB BHD
จันทร์
83.319
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
83.258
BHD THB
0.01201
THB BHD
พุธ
83.076
BHD THB
0.01204
THB BHD
พฤหัสบดี
83.096
BHD THB
0.01203
THB BHD
ศุกร์
82.898
BHD THB
0.01206
THB BHD
จันทร์
83.352
BHD THB
0.01200
THB BHD
อังคาร
83.032
BHD THB
0.01204
THB BHD
พุธ
83.110
BHD THB
0.01203
THB BHD
พฤหัสบดี
82.063
BHD THB
0.01219
THB BHD
ศุกร์
81.701
BHD THB
0.01224
THB BHD
อาทิตย์
81.878
BHD THB
0.01221
THB BHD
จันทร์
81.550
BHD THB
0.01226
THB BHD
อังคาร
81.667
BHD THB
0.01224
THB BHD
พุธ
81.838
BHD THB
0.01222
THB BHD
พฤหัสบดี
81.883
BHD THB
0.01221
THB BHD
ศุกร์
81.604
BHD THB
0.01225
THB BHD
จันทร์
81.510
BHD THB
0.01227
THB BHD
พุธ
81.289
BHD THB
0.01230
THB BHD
พฤหัสบดี
81.514
BHD THB
0.01227
THB BHD
ศุกร์
81.562
BHD THB
0.01226
THB BHD
จันทร์
81.906
BHD THB
0.01221
THB BHD
อังคาร
82.010
BHD THB
0.01219
THB BHD
พุธ
81.979
BHD THB
0.01220
THB BHD
พฤหัสบดี
81.429
BHD THB
0.01228
THB BHD
ศุกร์
82.208
BHD THB
0.01216
THB BHD
จันทร์
82.207
BHD THB
0.01216
THB BHD
อังคาร
82.174
BHD THB
0.01217
THB BHD
พุธ
82.278
BHD THB
0.01215
THB BHD
พฤหัสบดี
82.160
BHD THB
0.01217
THB BHD
ศุกร์
81.845
BHD THB
0.01222
THB BHD
จันทร์
82.057
BHD THB
0.01219
THB BHD
อังคาร
82.204
BHD THB
0.01216
THB BHD
พุธ
82.122
BHD THB
0.01218
THB BHD
พฤหัสบดี
82.173
BHD THB
0.01217
THB BHD
ศุกร์
82.185
BHD THB
0.01217
THB BHD
จันทร์
82.067
BHD THB
0.01219
THB BHD
อังคาร
81.958
BHD THB
0.01220
THB BHD
พุธ
81.790
BHD THB
0.01223
THB BHD
พฤหัสบดี
82.135
BHD THB
0.01218
THB BHD
ศุกร์
81.838
BHD THB
0.01222
THB BHD
จันทร์
81.900
BHD THB
0.01221
THB BHD
อังคาร
81.828
BHD THB
0.01222
THB BHD
พุธ
81.913
BHD THB
0.01221
THB BHD
พฤหัสบดี
81.807
BHD THB
0.01222
THB BHD
ศุกร์
81.712
BHD THB
0.01224
THB BHD
จันทร์
82.008
BHD THB
0.01219
THB BHD
อังคาร
82.037
BHD THB
0.01219
THB BHD
พุธ
81.999
BHD THB
0.01220
THB BHD
พฤหัสบดี
82.128
BHD THB
0.01218
THB BHD
ศุกร์
82.184
BHD THB
0.01217
THB BHD
จันทร์
82.019
BHD THB
0.01219
THB BHD
อังคาร
81.885
BHD THB
0.01221
THB BHD
พุธ
81.858
BHD THB
0.01222
THB BHD
พฤหัสบดี
81.966
BHD THB
0.01220
THB BHD
ศุกร์
81.717
BHD THB
0.01224
THB BHD
จันทร์
81.393
BHD THB
0.01229
THB BHD
อังคาร
81.300
BHD THB
0.01230
THB BHD
พุธ
81.436
BHD THB
0.01228
THB BHD
พฤหัสบดี
81.410
BHD THB
0.01228
THB BHD
ศุกร์
81.343
BHD THB
0.01229
THB BHD
จันทร์
81.487
BHD THB
0.01227
THB BHD
อังคาร
81.569
BHD THB
0.01226
THB BHD
พุธ
81.394
BHD THB
0.01229
THB BHD
พฤหัสบดี
81.276
BHD THB
0.01230
THB BHD
ศุกร์
81.572
BHD THB
0.01226
THB BHD
จันทร์
81.486
BHD THB
0.01227
THB BHD
อังคาร
81.436
BHD THB
0.01228
THB BHD
พุธ
81.348
BHD THB
0.01229
THB BHD
พฤหัสบดี
80.999
BHD THB
0.01235
THB BHD
ศุกร์
80.912
BHD THB
0.01236
THB BHD
จันทร์
81.191
BHD THB
0.01232
THB BHD
อังคาร
81.302
BHD THB
0.01230
THB BHD
พุธ
81.210
BHD THB
0.01231
THB BHD
พฤหัสบดี
81.238
BHD THB
0.01231
THB BHD
ศุกร์
81.043
BHD THB
0.01234
THB BHD
จันทร์
81.155
BHD THB
0.01232
THB BHD
อังคาร
81.286
BHD THB
0.01230
THB BHD
พุธ
81.267
BHD THB
0.01231
THB BHD
พฤหัสบดี
81.465
BHD THB
0.01228
THB BHD
ศุกร์
81.486
BHD THB
0.01227
THB BHD
จันทร์
81.348
BHD THB
0.01229
THB BHD
อังคาร
81.582
BHD THB
0.01226
THB BHD
พุธ
81.525
BHD THB
0.01227
THB BHD
พฤหัสบดี
81.284
BHD THB
0.01230
THB BHD
ศุกร์
80.887
BHD THB
0.01236
THB BHD
จันทร์
80.969
BHD THB
0.01235
THB BHD
อังคาร
80.886
BHD THB
0.01236
THB BHD
พุธ
80.676
BHD THB
0.01240
THB BHD
พฤหัสบดี
80.847
BHD THB
0.01237
THB BHD
ศุกร์
80.875
BHD THB
0.01236
THB BHD
จันทร์
80.839
BHD THB
0.01237
THB BHD
อังคาร
80.782
BHD THB
0.01238
THB BHD
พุธ
80.886
BHD THB
0.01236
THB BHD
พฤหัสบดี
80.598
BHD THB
0.01241
THB BHD
ศุกร์
80.576
BHD THB
0.01241
THB BHD
จันทร์
80.478
BHD THB
0.01243
THB BHD
อังคาร
80.580
BHD THB
0.01241
THB BHD
พุธ
80.637
BHD THB
0.01240
THB BHD
พฤหัสบดี
80.510
BHD THB
0.01242
THB BHD
ศุกร์
80.237
BHD THB
0.01246
THB BHD
จันทร์
80.291
BHD THB
0.01245
THB BHD
อังคาร
80.312
BHD THB
0.01245
THB BHD
พุธ
80.365
BHD THB
0.01244
THB BHD
พฤหัสบดี
80.261
BHD THB
0.01246
THB BHD
ศุกร์
80.218
BHD THB
0.01247
THB BHD
จันทร์
80.310
BHD THB
0.01245
THB BHD
อังคาร
80.286
BHD THB
0.01246
THB BHD
พุธ
80.606
BHD THB
0.01241
THB BHD
พฤหัสบดี
80.692
BHD THB
0.01239
THB BHD
ศุกร์
80.723
BHD THB
0.01239
THB BHD
จันทร์
80.671
BHD THB
0.01240
THB BHD
อังคาร
80.722
BHD THB
0.01239
THB BHD
พุธ
80.459
BHD THB
0.01243
THB BHD
พฤหัสบดี
80.330
BHD THB
0.01245
THB BHD
ศุกร์
80.459
BHD THB
0.01243
THB BHD
จันทร์
80.455
BHD THB
0.01243
THB BHD
อังคาร
80.351
BHD THB
0.01245
THB BHD
พุธ
80.274
BHD THB
0.01246
THB BHD
พฤหัสบดี
80.335
BHD THB
0.01245
THB BHD
ศุกร์
80.307
BHD THB
0.01245
THB BHD
จันทร์
80.385
BHD THB
0.01244
THB BHD
อังคาร
80.354
BHD THB
0.01244
THB BHD
พุธ
80.407
BHD THB
0.01244
THB BHD
พฤหัสบดี
80.424
BHD THB
0.01243
THB BHD
ศุกร์
80.358
BHD THB
0.01244
THB BHD
จันทร์
80.547
BHD THB
0.01242
THB BHD
อังคาร
80.519
BHD THB
0.01242
THB BHD
พุธ
80.575
BHD THB
0.01241
THB BHD
พฤหัสบดี
80.714
BHD THB
0.01239
THB BHD
ศุกร์
80.669
BHD THB
0.01240
THB BHD
จันทร์
80.611
BHD THB
0.01241
THB BHD
อังคาร
80.595
BHD THB
0.01241
THB BHD
พุธ
80.475
BHD THB
0.01243
THB BHD
พฤหัสบดี
80.228
BHD THB
0.01246
THB BHD
ศุกร์
80.319
BHD THB
0.01245
THB BHD
จันทร์
80.409
BHD THB
0.01244
THB BHD
อังคาร
80.345
BHD THB
0.01245
THB BHD
พุธ
80.361
BHD THB
0.01244
THB BHD
พฤหัสบดี
80.281
BHD THB
0.01246
THB BHD
ศุกร์
80.297
BHD THB
0.01245
THB BHD
จันทร์
80.265
BHD THB
0.01246
THB BHD
อังคาร
80.205
BHD THB
0.01247
THB BHD
พุธ
80.156
BHD THB
0.01248
THB BHD
พฤหัสบดี
80.129
BHD THB
0.01248
THB BHD
ศุกร์
80.127
BHD THB
0.01248
THB BHD
จันทร์
79.598
BHD THB
0.01256
THB BHD
อังคาร
79.130
BHD THB
0.01264
THB BHD