อัตราแลกเปลี่ยนปี 2567 ระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย สลับสกุลเงิน

กราฟด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2567 กราฟแสดงค่าของ 1 ดีนาร์บาห์เรน แปลงเป็น บาทไทย กรุณาคลิกที่ปุ่ม "สลับสกุลเงิน" เพื่อดูค่าของ บาทไทย แปลงเป็น ดีนาร์บาห์เรน
ต่ำสุด = 90.824 (2/1/2567) เฉลี่ย = 96.088 สูงสุด = 98.830 (1/5/2567)

รายละเอียดอัตราแลกเปลี่ยน

ตารางด้านล่างแสดงอัตราแลกเปลี่ยนย้อนหลังระหว่าง ดีนาร์บาห์เรน และ บาทไทย ในปี 2567
จันทร์
91.436
BHD THB
0.01094
THB BHD
อังคาร
90.824
BHD THB
0.01101
THB BHD
พุธ
91.360
BHD THB
0.01095
THB BHD
พฤหัสบดี
91.694
BHD THB
0.01091
THB BHD
ศุกร์
92.365
BHD THB
0.01083
THB BHD
จันทร์
93.058
BHD THB
0.01075
THB BHD
อังคาร
93.036
BHD THB
0.01075
THB BHD
พุธ
93.112
BHD THB
0.01074
THB BHD
พฤหัสบดี
93.271
BHD THB
0.01072
THB BHD
ศุกร์
93.191
BHD THB
0.01073
THB BHD
จันทร์
92.930
BHD THB
0.01076
THB BHD
อังคาร
94.177
BHD THB
0.01062
THB BHD
พุธ
94.451
BHD THB
0.01059
THB BHD
พฤหัสบดี
94.580
BHD THB
0.01057
THB BHD
ศุกร์
94.377
BHD THB
0.01060
THB BHD
จันทร์
94.846
BHD THB
0.01054
THB BHD
อังคาร
95.029
BHD THB
0.01052
THB BHD
พุธ
94.880
BHD THB
0.01054
THB BHD
พฤหัสบดี
94.915
BHD THB
0.01054
THB BHD
ศุกร์
94.545
BHD THB
0.01058
THB BHD
จันทร์
94.605
BHD THB
0.01057
THB BHD
อังคาร
94.109
BHD THB
0.01063
THB BHD
พุธ
94.359
BHD THB
0.01060
THB BHD
พฤหัสบดี
94.441
BHD THB
0.01059
THB BHD
ศุกร์
93.670
BHD THB
0.01068
THB BHD
จันทร์
95.066
BHD THB
0.01052
THB BHD
อังคาร
94.876
BHD THB
0.01054
THB BHD
พุธ
94.765
BHD THB
0.01055
THB BHD
พฤหัสบดี
95.283
BHD THB
0.01050
THB BHD
ศุกร์
95.564
BHD THB
0.01046
THB BHD
จันทร์
95.396
BHD THB
0.01048
THB BHD
อังคาร
94.981
BHD THB
0.01053
THB BHD
พุธ
96.160
BHD THB
0.01040
THB BHD
พฤหัสบดี
96.117
BHD THB
0.01040
THB BHD
ศุกร์
95.770
BHD THB
0.01044
THB BHD
จันทร์
95.763
BHD THB
0.01044
THB BHD
อังคาร
95.828
BHD THB
0.01044
THB BHD
พุธ
95.213
BHD THB
0.01050
THB BHD
พฤหัสบดี
95.253
BHD THB
0.01050
THB BHD
ศุกร์
95.930
BHD THB
0.01042
THB BHD
จันทร์
95.343
BHD THB
0.01049
THB BHD
อังคาร
95.288
BHD THB
0.01049
THB BHD
พุธ
95.820
BHD THB
0.01044
THB BHD
พฤหัสบดี
95.579
BHD THB
0.01046
THB BHD
ศุกร์
95.481
BHD THB
0.01047
THB BHD
จันทร์
95.276
BHD THB
0.01050
THB BHD
อังคาร
95.239
BHD THB
0.01050
THB BHD
พุธ
95.024
BHD THB
0.01052
THB BHD
พฤหัสบดี
94.574
BHD THB
0.01057
THB BHD
ศุกร์
94.259
BHD THB
0.01061
THB BHD
จันทร์
94.193
BHD THB
0.01062
THB BHD
อังคาร
94.600
BHD THB
0.01057
THB BHD
พุธ
94.930
BHD THB
0.01053
THB BHD
พฤหัสบดี
94.697
BHD THB
0.01056
THB BHD
ศุกร์
95.277
BHD THB
0.01050
THB BHD
จันทร์
95.628
BHD THB
0.01046
THB BHD
อังคาร
95.964
BHD THB
0.01042
THB BHD
พุธ
96.230
BHD THB
0.01039
THB BHD
พฤหัสบดี
95.878
BHD THB
0.01043
THB BHD
ศุกร์
96.831
BHD THB
0.01033
THB BHD
จันทร์
96.743
BHD THB
0.01034
THB BHD
อังคาร
96.411
BHD THB
0.01037
THB BHD
พุธ
96.758
BHD THB
0.01034
THB BHD
พฤหัสบดี
97.024
BHD THB
0.01031
THB BHD
ศุกร์
96.699
BHD THB
0.01034
THB BHD
จันทร์
96.928
BHD THB
0.01032
THB BHD
อังคาร
97.503
BHD THB
0.01026
THB BHD
พุธ
97.641
BHD THB
0.01024
THB BHD
พฤหัสบดี
97.576
BHD THB
0.01025
THB BHD
ศุกร์
97.419
BHD THB
0.01026
THB BHD
จันทร์
97.561
BHD THB
0.01025
THB BHD
อังคาร
96.730
BHD THB
0.01034
THB BHD
พุธ
96.763
BHD THB
0.01033
THB BHD
พฤหัสบดี
97.273
BHD THB
0.01028
THB BHD
ศุกร์
97.105
BHD THB
0.01030
THB BHD
จันทร์
97.613
BHD THB
0.01024
THB BHD
อังคาร
97.537
BHD THB
0.01025
THB BHD
พุธ
97.932
BHD THB
0.01021
THB BHD
พฤหัสบดี
97.770
BHD THB
0.01023
THB BHD
ศุกร์
98.049
BHD THB
0.01020
THB BHD
จันทร์
98.402
BHD THB
0.01016
THB BHD
อังคาร
98.503
BHD THB
0.01015
THB BHD
พุธ
98.422
BHD THB
0.01016
THB BHD
พฤหัสบดี
98.473
BHD THB
0.01016
THB BHD
ศุกร์
98.263
BHD THB
0.01018
THB BHD
จันทร์
98.445
BHD THB
0.01016
THB BHD
อังคาร
98.547
BHD THB
0.01015
THB BHD
พุธ
98.830
BHD THB
0.01012
THB BHD
พฤหัสบดี
98.312
BHD THB
0.01017
THB BHD
ศุกร์
97.870
BHD THB
0.01022
THB BHD
จันทร์
97.803
BHD THB
0.01022
THB BHD
อังคาร
98.035
BHD THB
0.01020
THB BHD
พุธ
98.271
BHD THB
0.01018
THB BHD
พฤหัสบดี
98.191
BHD THB
0.01018
THB BHD
ศุกร์
97.634
BHD THB
0.01024
THB BHD
จันทร์
97.846
BHD THB
0.01022
THB BHD
อังคาร
97.500
BHD THB
0.01026
THB BHD
พุธ
97.189
BHD THB
0.01029
THB BHD
พฤหัสบดี
96.073
BHD THB
0.01041
THB BHD
ศุกร์
96.516
BHD THB
0.01036
THB BHD
จันทร์
95.867
BHD THB
0.01043
THB BHD
อังคาร
96.564
BHD THB
0.01036
THB BHD
พุธ
96.656
BHD THB
0.01035
THB BHD
พฤหัสบดี
97.169
BHD THB
0.01029
THB BHD
ศุกร์
97.565
BHD THB
0.01025
THB BHD
จันทร์
97.394
BHD THB
0.01027
THB BHD
อังคาร
97.435
BHD THB
0.01026
THB BHD
พุธ
97.767
BHD THB
0.01023
THB BHD
พฤหัสบดี
97.746
BHD THB
0.01023
THB BHD
ศุกร์
97.834
BHD THB
0.01022
THB BHD
จันทร์
97.941
BHD THB
0.01021
THB BHD
อังคาร
97.326
BHD THB
0.01027
THB BHD
พุธ
97.665
BHD THB
0.01024
THB BHD
พฤหัสบดี
96.977
BHD THB
0.01031
THB BHD
ศุกร์
97.074
BHD THB
0.01030
THB BHD
จันทร์
97.892
BHD THB
0.01022
THB BHD
อังคาร
97.734
BHD THB
0.01023
THB BHD
พุธ
97.549
BHD THB
0.01025
THB BHD
พฤหัสบดี
97.553
BHD THB
0.01025
THB BHD
ศุกร์
97.650
BHD THB
0.01024
THB BHD
จันทร์
97.838
BHD THB
0.01022
THB BHD